RSS
 

Archive for március 4th, 2013

Hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről Én említést tettem korábban

04 márc

2013. február 26. kedd, 22.00

Szeretett leányom, hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről Én említést tettem korábban.

Szeretném, ha majd utána, felfednéd mindenkinek – a neked és másoknak adott bizonyíték által -, hogy ki ez a személy, azért, hogy még többen elfogadják majd az Üzenetek Igazságát. Ez a szegény lélek korábban megmenekült a haláltól, de újabb népszerűsége veszélybe fogja sodorni őt. A szabadkőműves erők ellensége ő, akik nem fogják sokáig tűrni vezetői szerepét.

Követőim, amikor látjátok beteljesedni egy választott léleknek adott próféciákat, akkor tudni fogjátok, hogy ők az Igazságot szólják, és hogy azt a Mennyből kapták, mert ők képtelenek lennének ilyet kitalálni.

Én bizonyítani kívánom azoknak, akik megvetik Üzeneteimet, hogy Én, a ti szeretett Jézus Krisztusotok vagyok az, Aki szól a világhoz, ezen próféta által. Habár nagy örömet szerez Nekem látni, hogy mennyire szerettek Engem és mennyire követitek a Mennyből nektek adott imákat, Én a kételkedőket szeretném megragadni.

Hamarosan szakadás történik Európában, mely teljes egészében az Európai Unióhoz és ahhoz az országhoz kötődik, melyben Péter Széke található. Ez egy olyan háborúhoz fog vezetni, mely teljesen más háború lesz, mint a többi háború. Ennek ellenére gonosz és kegyetlen lesz. Az emberek fellázadnak majd egymás ellen Németországban, Olaszországban és Franciaországban. Imádkozzatok, hogy Követőim továbbra is erősek legyenek, és gondoskodjanak arról, hogy ’Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportok jöjjenek létre, gyorsan, ezekben az országokban.

Elérkezett az idő Számomra, Jézus Krisztus, az Isten Báránya számára, hogy kinyilatkoztassak még több – a Pecsétekben rejlő – információt. Én ezt óvatosan fogom tenni, mivel mind lelkileg, mind testileg készen kell állnotok. Mint Igazságos Isten, Én gondoskodni fogok arról, hogy vezesselek benneteket, mind, és megáldjalak benneteket Erőmmel, ahogy minden réteg egyesével feltárul.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Antikrisztus nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia

04 márc

2013. február 25. hétfő, 23.00

Szeretett leányom, az eljövendő idők fel fogják rázni a világot szendergéséből, függetlenül attól, hogy milyen vallást – ha egyáltalán – követnek az emberek, mert a kis szarv hangja figyelmet követel az egész világtól. Péter Székében ülve, ez a csaló szélhámos fennhangon fogja harsogni és büszkén hirdeti majd az összes egyház – egy egyházzá való – egyesítésére vonatkozó megoldását. A szekuláris világ – mintegy modern újítóként üdvözölve – éljenezni fogja őt, mert ő szemet fog hunyni a bűn felett.

Olyan új törvényeket fog bevezetni, melyek nemcsak a Katolikus Egyház Tanításainak mondanak majd ellent, hanem ellenkezni fognak minden Keresztény törvénnyel is. A papok, akik ellene vannak ezeknek az Üzeneteknek, kénytelenek lesznek majd átértékelni ezeket, amikor a szörnyű igazság a felszínre tör. Ők lassan rá fognak ébredni végre, leányom, a neked adott Szavam (Üzenetem) Igazságára.  Mennyire fognak sírni bánatukban, amikor rádöbbennek, hogy ez Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki – Atyám Áldásával – minden részletében kinyilatkoztatom neked a végidő próféciákat.

Akkor majd inni fogják minden Szavamat, mely Szent Ajkamról fakad, ahogy Kinyilatkoztatom a további közelgő eseményeket az emberiség felkészítése érdekében. Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberiség meghallja és válaszoljon Hívásomra, hogy Én ki tudjak szabadítani mindenkit a fenevad karmai közül.

A hamis próféta – annak ellenére, hogy el van foglalva magasztos törekvéseivel, hogy lenyűgözze a világ Katolikusait – félre lesz állítva egy ideig, mert az Antikrisztus most fog a világ színpadára lépni, amint az meg lett jövendölve. Amikor halljátok a médiát, hírt adni egy új, ígéretes, tapasztalt békeközvetítőről, akkor tudni fogjátok, hogy ki ő. Ő, az Antikrisztus, nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia.

Annak ellenére, milyen ijesztő is lehet ez, ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, Király Vagyok. Senki, egyetlen ellenség sem hatalmasabb Istennél. De meg kell vívni a csatát a lelkekért, amint az meg lett jövendölve. Azáltal, hogy terjesztitek Szavamat, Üzeneteimet és Imáimat, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akikre szükségem van, hogy az Én Új Paradicsomom benépesülhessen Isten valamennyi Gyermekével.  

Mindenkor bízzatok Bennem, a ti Jézusotokban, mivel Én vezetni és védelmezni foglak benneteket ezen – a földön lévő – utálatosság idején. Ígérem, ez az időszak rövid lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy