RSS
 

Archive for február, 2013

Ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak

28 feb

2013. február 22. péntek, 23.00

Szeretett leányom, ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak. Még a Zsidóknak és Keresztényeknek születettek is mostanában különféle bálványimádáshoz folyamodtak, amint az meg lett jövendölve.

Mennyire sért Engem, látni azt a tiszteletet, melyet Isten gyermekei őriznek a szívükben saját megelégedésükre, és egy – csak az ő fejükben létező – hamis istenekben való hitet.

A new age lelkiség hullámai, és a szenvedély minden olyan dolog iránt, melyek az elme megnyugtatásával kapcsolatosak, egyetlen egy dolgot jelentenek. Ezek az emberek sötétségben vannak, mert nem hajlandóak elismerni Engem, Jézus Krisztust. Szándékosan kizárván Isten Világosságát, kitárják magukat a gonosz szellem sötétsége előtt. A sátán és démonai vadásznak az ilyen lelkekre, és egy szörnyen hatalmas ürességet idéznek elő bennük, mely független attól, hogy milyen new age lelkiségű gyógyírt keresnek, soha nem fognak vigaszra lelni, mert ez nem az a természetes környezet, amelybe beleszülettek.

A pogányság, amely magával ragadta az emberiséget, jelenleg a csúcspontját éli, azon idő óta, hogy Én, Jézus Krisztus megszülettem a földön. Habár a világnak megadatott Isten Létezésének Igazsága, és annak ellenére, hogy Én Kereszthalálom által megmentettem őket a kárhozattól, ők továbbra is hátat fordítanak.

Az önimádat – az öntömjénezés és a világi kicsapongások szeretete – az emberiség veszedelme, és ez a szorongás, a nyugtalanság és a sivárság kétségbeejtő érzéséből fakad. A bálványimádás – híres emberek, hamis istenek szeretete és pogány tárgyak kihelyezése – a sötétség fellegét vonja mindazokra, akik szenvedélyesen hajszolják az ilyesmiket. A keresztények gúnyolódást szenvednek el az ilyen emberek által, de szenvedéseik és imáik által, segíthetnek megmenteni felebarátaikat a pokol tüzétől.

Amikor ezekkel a hamis bálványokkal kacérkodtok, akkor a pokolbéli démonokkal játszotok, akik azért küldetnek, hogy a pokolba rántsanak benneteket, az örökkévalóságig. Ne gondoljátok azt, hogy az ilyen pogány gyakorlatok ártalmatlanok, mert nem azok. Ha időtöket és gondolataitokat ilyen szórakozásokkal töltitek, akkor elzárjátok magatokat Istentől és az örök élettől.

Ébredjetek rá az Igazságra. Én Vagyok az Igazság. Nincs más út az örök boldogsághoz, csak Általam, Jézus Krisztus, az Emberfia által. Eljövök most, hogy kinyilatkoztassam az Igazságot, így újra megmenthetlek benneteket, és elhozhatom nektek az örök életet azáltal, hogy segítek nektek lelketek megmentésében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez a Nagy Lelkiismeret – Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát

27 feb

2013. február 20. szerda, 19.30

Szeretett leányom, habár lehet, hogy igazságtalannak tűnik, hogy Isten gyermekeinek szenvedniük kell a hamis próféta és az Antikrisztus uralma alatt, de tudnotok kell a következőt. A földön lévő valamennyi léleknek, bizonyos mértékben, megtisztulásuk érdekében el kell szenvednie annak az elutasításnak a fájdalmát és azt a kínt, melyet Én szenvedtem el. 

Én, Nagy Irgalmasságom által, gondoskodni fogok arról, hogy ez a megtisztulás gyorsan végbemenjen. Ezt követően Követőim száma gyarapodni fog, készen állván Második Eljövetelemre. Atyám rendkívül gyengéd Szívvel fog őrködni mindazon megpróbáltatás felett, melyeket valamennyi Gyermeke érezni fog. Ő be fog avatkozni, ha a Keresztényeknek okozott üldöztetés gonosz tettei meghaladják a megengedettet, és Ő el fogja pusztítani az ilyen gonosz embereket.

Várjátok most Isteni Irgalmasságom Cselekedetét, mert ez ki fogja válogatni a jókat a gonoszok közül. Ez a Nagy Lelkiismeret – Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát.

Készüljetek lelketek megmentésére. A megátalkodott lelkek köztetek, majd egy nagyon rövid időt kapnak arra, hogy alázattal térdre boruljanak, és Irgalmamért könyörögjenek. Akkor aztán a trombiták felharsannak, és a vég felé vezető próféciák kibontakoznak majd, a megjövendöltek szerint.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez

26 feb

2013. február 19. kedd, 14.30

Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez

“Ó, Drága Mindenható Atya, minden létezőnek és leendőnek Teremtője, segíts meg mindannyiunkat, akik fel tudjuk ismerni szeretett Fiad Jelenlétét az Egyházban ma, hogy nagyon erősekké váljunk.

Segíts meg, hogy leküzdjem félelmemet, magányomat és az elutasítást, melyet szeretteimtől szenvedek el, Fiadat, Jézus Krisztust, Megváltómat követvén.

Kérlek, oltalmazd meg szeretteimet, hogy ne essenek abba a csapdába, hogy elhiszik a hazugságokat, melyeket a sátán eszelt ki, hogy elpusztítsa, megossza és zűrzavart okozzon Isten valamennyi gyermekének körében.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akik követik az utálatosságot* Egyházadban, hogy megmeneküljenek a pokol örök tüzétől. Ámen.”

 

*Mt 24,15Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg);

Mk 13, 14Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene (aki olvassa, értse meg), akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;

 

Teljes üzenet - Azt fogják mondani, hogy ő egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Azt fogják mondani, hogy ő egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan

25 feb

2013. február 19. kedd, 14.30

Szeretett leányom, kérlek, tájékoztasd Tanítványaimat, hogy Uralkodásom közel van.

Ne nyugtalankodjanak, mert habár a Töviskorona leereszkedett Helytartóm fejére, akit Én, Jézus Krisztus jelöltem ki, hogy uralkodjon a Szent Katolikus és Apostoli Egyházam fölött, és akit gonosz módon elüldöztek pozíciójából – Én most eljövök végre, hogy békét hozzak nektek.

Az elkövetkező év nagyon kegyetlen és kétségbeejtő lesz számotokra, szeretett Tanítványaim, és utolsó Igaz Pápám számára. Vele is – aki ellen szándékosan és előre megfontoltan összeesküdtek – ugyanúgy bántak, mint ahogy Engem, Jézus Krisztust is ütlegeltek és megostoroztak. Most próbálják majd megölni őt, ahogyan Engem is megöltek. Azt fogják mondani, hogy egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan.

Én, a ti szeretett Megváltótok, meg foglak védelmezni benneteket mind, a gonoszságtól, melyet sokan úgy fognak érzékelni, hogy Tőlem eredt, Parancsoló Kezem által.

Én irányítom Egyházamat, mint azelőtt, de csak a Szentlélek Ereje által. Róma Kulcsai szeretett Atyám hatáskörében vannak. Én, Jézus Krisztus, kész vagyok leereszkedni újra Második Eljövetelemkor, és Szeretném tudatni, hogy ti, tanítványaim, ugyanúgy fogtok szenvedni, mint ahogy saját tanítványaim szenvedtek földi Időm alatt. Ti, Szeretteim, Velem együtt vagytok, Szent Szívembe zárva, hogy egyesülhessetek Velem a fájdalomban.  Könnyeimet ontom ártatlan, szeretett, utolsó Pápámért a földön, XVI. Benedekért, akit Én választottam Egyházam vezetésére az utolsó időkre.

Óriási bátorságra lesz szükségük azon önkéntes áldozatoknak, akik továbbra is hirdetni fogják Szent Szavamat (Üzenetemet), lévén, hogy ők borzasztó kételyekkel lesznek tele. Ők szívükben tudják, hogy Én beszélek most hozzájuk, és mégis bennük is kételyek támadnak majd, melyeket azok ébresztenek majd, akik nem lesznek hajlandóak elfogadni az emberiségnek szánt Üzeneteimet, de akik továbbra is odaadóan szeretnek Engem.

Most örökül hagyom ezt a Különleges, rövid Imahadjárati imát. Ez egy Csodás Ima, mely képessé teszi mindazokat, akik imádkozzátok ezt, hogy érezzék Jelenlétemet lelkükben. Ez segíteni fog nekik abban is, hogy meglássák az Igazságot, melyet nekik Ígértem, és mely folyamatosan meg fog adatni nekik végig az utolsó időkben.

Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez

“Ó, Drága Mindenható Atya, minden létezőnek és leendőnek Teremtője, segíts meg mindannyiunkat, akik fel tudjuk ismerni szeretett Fiad Jelenlétét az Egyházban ma, hogy nagyon erősekké váljunk.

Segíts meg, hogy leküzdjem félelmemet, magányomat és az elutasítást, melyet szeretteimtől szenvedek el, Fiadat, Jézus Krisztust, Megváltómat követvén.

Kérlek, oltalmazd meg szeretteimet, hogy ne essenek abba a csapdába, hogy elhiszik a hazugságokat, melyeket a sátán eszelt ki, hogy elpusztítsa, megossza és zűrzavart okozzon Isten valamennyi gyermekének körében.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akik követik az utálatosságot * Egyházadban, hogy megmeneküljenek a pokol örök tüzétől. Ámen.”

Szeretett Követőim, mostanra már ismertek Engem. Amit most látni fogtok, a valaha földi Egyházamat jelentő vázon belül, émelyíteni fog benneteket. Sírni és zokogni fogtok mindaddig, amíg már nem éreztek semmit. És aztán, amikor hívtok Engem, és azt mondjátok:

„Jézus, ments meg engem a sátán hazugságaitól, hogy meg tudjam különböztetni maradék Egyházad Igazságát.” Akkor Én a következővel foglak megnyugtatni benneteket. El foglak tölteni benneteket a Szentlélekkel. El foglak tölteni benneteket a bánat könnyeivel, majd aztán ezeket a könnyeket Erőmmel fogom felváltani. Akkor nem fogtok aggódni, mert Én átveszem, és vezetlek benneteket az út minden egyes lépésénél.

Fellelkesültök majd, amikor gúnyolnak benneteket. Elteltek majd Szeretetem Lelkével, amikor kinevetnek benneteket azért, mert hisztek Szent Tanomban. Aztán levetkőztök majd minden félelmet, és azt, az irántatok érzett Szeretetemnek egy olyan erőteljes érzése váltja majd fel, hogy csak akkor fogtok teljes megkönnyebbülést és békét érezni.

Jézusotok

 

* Szerkesztői kiegészítés:

Mt 24,15: Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg);

Mk 13, 14Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene (aki olvassa, értse meg), akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni

24 feb

2013. február 18. hétfő; 18.00

Szeretett leányom, ahogy fokozódnak a változások földi Egyházamban, úgy fognak a hamis próféták hangjai is felerősödni majd, kórusban, hogy támogassák Egyházamban a förtelmet. Amint Én kinyilatkoztatom számodra, az igaz végidő próféta számára az Igazságot – melynek jelentős része már ismeretes -, a hazugságok terjedni fognak, hogy összezavarják mindazokat, akik követnek Engem.

Minden egyes utasításra, melyet rajtad keresztül Adok a világ számára, elhangzik majd annak a tökéletes ellentéte, a hamis próféták szájából. Ők vigasztaló szavakat hangoztatnak majd azon Követőim számára, akik számára az Igazság túl rettenetes lesz ahhoz, hogy elviseljék.  Gonosz hazugságaik által, ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni.

Amikor Én az Egyházamon belüli nagy megosztottságról beszéltem neked, nem mondtam el, hogyan is fog ez történni. Nos, figyelj most Rám. Csakúgy, amint a papok az Én földön töltött időm során elutasították Szent Szavamat, éppúgy fognak a papok Második Eljövetelem előtt is elutasítani Engem. Leányom, nemcsak, hogy a neked adott Szavamat (Üzenetemet) fogják elutasítani, de még a változásokat is elfogadják majd, melyeket rájuk fognak kényszeríteni. Amint ők elfogadják az istenkáromlásokat, és a számukra bemutatott új szabályokat, szent adományaik azonnal hatástalanokká válnak.

Hithű Követőim szintén megosztottakká válnak földi Egyházam iránti hűségüket tekintve. Követnetek kell az Atyám Könyvében nektek adott Tanításaimat, ez minden, amit tennetek kell. Nem kell elmenekülnötök sehová, mivel Én jelen vagyok Köztetek.

Ti ismeritek az Igazságot. Keresztényekként ezzel tápláltak benneteket. Tehát, ha azt látjátok, hogy Isten Tízparancsolatát és Tanításaimat átírják, és Szentségeimet megváltoztatják, akkor hátat kell fordítanotok. Ne engedjétek, hogy a hazugságok elrettentsenek benneteket, inkább azok miatt aggódjatok, akik elfogadják ezeket az új gonosz cselekedeteket és törvényeket, melyekről azt állítják, hogy Tőlem valók, illetve azok miatt, akik nem hajlandók megismerni az Igazságot.

Jézusotok

 

* Dániel Könyve 8,9 És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket

24 feb

2013. február 17. vasárnap, 19.00

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházban lévő egyházszakadás, amint az megjövendöltetett, most látható lesz az egész világ számára. Szeretett Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa távozása a vég kezdetét jelzi. Az elmúlt két év során, Én általad, azaz választott Prófétámon keresztül próbáltam felkészíteni földi Egyházamat erre a szomorú eseményre.

A Szabadkőműves elit megragadta az irányítást Egyházam felett, és a leggonoszabb megtévesztést alkalmazzák a Katolikusokon. Róma Kulcsai már az Én Kezemben vannak, lévén, hogy Atyám már átadta Nekem azokat. Én fogom irányítani valamennyi Követőmet, hogy az Igazság fennmaradhasson, és hogy Szent Igém érintetlen maradjon.

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket, és Szavamat, csakúgy, mint anno földi Időm során, eretnekségként fogják kezelni.

Ne legyenek kételyeid afelől, hogy amint ismertetik a világgal a megtévesztést, mintha az új uralom az Igazságot képviselné, te, leányom, rettenetesen szenvedni fogsz az Én Szent Nevemben, csakúgy, mint az előtted járt próféták.

Követőimnek meg kell őrizniük nyugalmukat, és imádkozniuk kell mindazon felszentelt Szolgáim üdvösségéért, akiket magával fog ragadni ez a förtelem. Hívom őket, hogy az alábbiak szerint cselekedjenek.

Továbbra is kövessétek Tanításaimat. Soha ne mondjatok le Isten Igéjéről. Maradjatok hűek szent kötelességeitekhez, és úgy szolgáltassátok ki a Szentségeket, ahogyan Én azt tanítottam nektek.

A Katolikus Egyház Tanításai, Péter Apostolom általi alapításán alapulva, továbbra is örök érvényűek lesznek. Most ez meg fog változni, amikor a közelgő változások megrengetik az alapját.

Hamarosan már nem fogjátok felismerni Egyházamat, és nagyon kellemetlenül fogjátok érezni magatokat, amikor tanúi lesztek annak, ahogyan Szent Igémet megmásítják.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál

24 feb

2013. február 15. péntek; 20.10

Szeretett leányom, ennek a Küldetésnek most folytatódnia kell, hogy vonzza és megragadja azokat, akik nem hisznek Tanításaimban, és azokat, akik keresztényeknek tartják magukat, mégis csak apró dolgokban méltányolnak Engem.

Bántó az ő közömbösségük. Tanításaim általuk történő értelmezése, melyeket aztán kiforgattak világi életmódjuknak megfelelően, a legrosszabb formája az Én, az ő Jézusuk elárulásának.

A fiatalok, a középkorúak és az idősek, akik mind a Kereszténység állítólagos követői, megbántanak Engem a saját felhígított verziójukkal, melyről azt hiszik, Isten számára elfogadható. Ők saját maguk létrehoztak egy új tant, amely megfelel az ő életmódjuknak. Aztán azt hiszik, hogy még mindig kedvesek Isten előtt, és hogy tanaik elfogadhatóak az Ő számára.

Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az Ő kiengesztelésére tett kísérletek süket fülekre találnak majd. Isten sosem fogja elfogadni a hazugságokat. A Mindent-látó Isten Szemében semmi sem kerül elfogadásra, mely a kereszténység új koncepcióját, valamint a bűn elfogadását és elnézését hirdeti, nem számít, mennyire jól van az becsomagolva, vagy mily csodálatos nyelvezettel van megfogalmazva. Ő sosem fog elfogadni új törvényeket, melyek becsmérlik az Általam, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója által örökül hagyott Szentségeket.

Én megváltottalak benneteket, hogy segítsek nektek kiszabadulni a sátánnak, az emberek szíve köré vont szorításából. Én önként lemondtam az Életemről, hogy megváltsalak titeket, valamint hogy megszabadítsalak benneteket a rabláncoktól – melyekkel a sátán megkötözött benneteket -, és a pokol tüzétől. Ez azt jelentette, hogy a pokolnak már nincs többé hatalma felettetek, mivel megkaptátok a szabadságot a választásra, a Királyságomban való élet, vagy a pokol mélyén lévő halál között.

De mit tesz az ember a mai világban, hogy meghálálja Nekem ezt a különleges Ajándékot? Megpróbálják igazolni a bűnt az Én Szememben. Visszataszító bűnöket vonultatnak fel Előttem, és könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a hazugságokat és a valótlanságokat. Ami még rosszabb, hogy különféle módokon, a saját igényeiknek megfelelően, át akarják alakítani Szentségeimet, majd azokat mint egy förtelmet bemutatni Nekem. A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál. Ők mégis megteszik ezt, és megsértenek Engem. Könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a bűnt, igazolván az Atyám Tízparancsolata elleni vétkeket. Próbálják meggyőzni saját magukat, hogy ez elfogadható Isten előtt, miközben ez sosem lehet az.

Isten minden Törvénye a Mennyből származik. A bűn az bűn, Isten Szemében, és sosem igazolható az emberi értelmezés által.

Ami rombolja Egyházamat, az az ezen modern keresztény szószólók megtévesztett gondolkodásmódja, akik minduntalan arra törekednek, hogy megváltoztassák és átalakítsák a Kereszténység Tanításait. Ez borzalmas összezavarodottságot okoz.

Ők gúnyt űznek Istenből és Kereszthalálomból.

Íme, így térnek vissza a keresztények a pogánysághoz, és az átállás hirtelen lehet. Hamis istenek, hamis templomok, hamis vallások – mindben egy dolog a közös. Követőik egy ember alkotta istent tisztelnek. Az ilyen vallások sértik Istent, sőt az egyik egyházban, a szabadkőműves templomokban, egyáltalán nem Istent tisztelik, hanem a fenevadat.

Ez az ára annak a szabadságnak, mely Kereszthalálom által adatott a világnak. Emiatt kell a világnak elfogadnia az Igazságot, és nem áldozatul esnie a megtévesztésnek, melyet a fenevad fog elültetni köztetek, az idő előrehaladtával.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik.

22 feb

2013. február 14. csütörtök, 18.00

Szeretett leányom, az Atyám Királysága és a sátán birodalma közötti csata végül a végső szakaszába lépett.

Mennyire megtéveszti Atyám gyermekeit a gonosz, köztük azokat is, akik Tanításaim Igazságát követik. Semmi sem az, aminek látszik. Megnőtt a Szabadkőművesek hatalma, és ők nemcsak a politikai világot lepik el, hanem az Isten Házát is, azaz Testemet a földön.

A Katolikus Egyházat megvetik, jobban, mint bármely más Egyházat a földön, mely Szent Igémet hirdeti. Ez azért van, mert ezt Én vezetem, és mert kitart az emberiségnek adott Útmutatásaim mellett, hiszen Én jelentettem ki, hogy Péter Apostolom az, aki megalapítja Egyházamat a földön.

Földi Egyházam a célpontja a gonosznak, aki, századokon át, megosztotta Egyházamat, és sanyargatta mindazokat, akik Legszentebb Szentségeimmel élnek.

A gonosz egy pillanatra sem engedett azon tervéből, hogy üldözze Egyházamat. Ravasz, megtévesztő, öntelt, kérkedő és teljesen elbizakodott, ő, a csaló, aki azt hiszi, hogy ereje mindenható. Ő mindig azokat célozza meg, akiknek az a feladat adatott, hogy vezessék Isten gyermekeit az örök élet felé.

Katolikus Egyházam már egy jó ideje rettenetesen szenved a sátán keze által. Egy pillanatra sem hagyta őket, hogy az Irántam való szent kötelességüket békében teljesíthessék. Majd biztosítandó, hogy ő, a gonosz, még többet árthasson, megfertőzte felszentelt szolgáimat, elküldvén az ő saját szolgáit, hogy vegyüljenek el szolgáim között. Ekkor történt, hogy a förtelmes gonosz(ság) behatolt Egyházamba.

Amikor bűnt követtek el azok, akik a lelkek táplálására lettek kijelölve, Én, Jézus Krisztus voltam az, Akit vádoltak, és Akit a vádlottak padjára ültettek.

A legnagyobb megtévesztés az volt, amikor a gonosz meggyőzte az embereket, hogy Én, Jézus, a földi Egyház Feje voltam az, Aki elárultam az emberiséget. Az emberiség bűnnel született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem időpontjáig. Az lesz a ti bukásotok, hogy elvettek Engem, mint a Világ Megváltóját, az emberek, köztük azok bűnei miatt is, akik felelősek voltak abban, hogy a lelkek félre lettek vezetve.

Az Igazság helyett, hagyjátok, hogy a fenevad hazugságai megrontsák szíveteket. Ti most a gonosz irányítása alatt álltok Egyházamban, és sokan áldozatul fognak esni a hazugságoknak, melyeket most az Igazságként mutatnak be nektek.

Tanításaim Igazságát hamarosan lényegtelennek és hamisnak nyilvánítják. Atyám – földi Egyházamban lévő eme fertőzöttség feletti – Haragja hamarosan érezhető lesz szolgái körében, az Én Templomomban, Rómában. Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik majd.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az Emberiség Önteltsége és Gőgje sértő az Isten Jelenlétére

22 feb

2013. február 13. szerda, 20.10

Szent Palástom betakarja mindazokat közületek, akik hívtok engem, a ti Égi Édesanyátokat, ezekben az időkben, a Büntetés idejében. Ahogy Örök Atyám Haragja fokozódik, nektek, drága gyermekeim, kitartóan kell imádkoznotok, hogy enyhítsétek a szenvedést, mely árvíz módjára fogja elborítani a földet.

Figyelmeteket továbbra is arra kell irányítanotok, amit Fiam mond nektek, és továbbra is egyesüljetek imában, hogy a bűnt meg lehessen bocsátani. Napról napra vastagszik az élvhajhászat felhője, ott lógva a világ nyugati része fölött, mely távol tartja magát Fiamtól.

Az Emberiség Önteltsége és Gőgje sértő az Isten Jelenlétére. Üres lelkük olyan, mint az üres edény, mely emberkéz alkotta, értéktelen gazdagsággal van tele. Kapzsi szívükben nincs hely az Igaz Szeretet, az Isten Szeretete számára. Isten Szeretete nélkül, ők nem képesek senkit sem szeretni, kivéve saját magukat. Ez azt jelenti, hogy az emberiség többet szenved, mint kellene, mert nem osztják meg a szeretetet.

Ha ti csak magatokkal törődtök, nem tudtok vigaszt nyújtani, vagy enyhíteni azok szenvedését, akik rászorulnak másokra.

Ébredjetek, gyermekek. Csak akkor fogjátok tudni elnyerni szeretett Fiam Irgalmát, ha megnyitjátok szíveteket az Igazságra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért

22 feb

2013. február 13. szerda; 11.20

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért

“Ó, drága Jézus, azokért a készségekért könyörgünk Hozzád, melyekkel túlélhetjük a most ránk váró megpróbáltatásokat, amint az utolsó Igaz Pápa befejezi a Tőled kapott Megbízatását.

Segíts elviselnünk a szörnyű bánásmódot, mellyel most szembe kell majd néznünk, az általunk egykor megismert Egyház összeomlása miatt.

Ne engedd, hogy valaha is eltérjünk Isteni Igéd Igazságától.

Segíts, hogy csendben viseljük, amikor vállunkra nehezednek a támadások, melyek arra csábítanak bennünket, hogy fordítsunk hátat Neked, és a Szentségeknek, melyeket te adtál a világnak.  

Borítsd be Hadseregedet azzal az erőteljes Szeretettel, melyre szükségünk van, mint egy védőpajzsra, hogy megvédelmezzen bennünket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben.

Segítsd meg földi Egyházadat, hogy terjeszkedjen és sokasodjon, hogy ki tudjon tartani az Igazság mellett, és segítsen Neked testvéreinket vezetni az Igazság Útján, hogy kellően felkészüljünk Második Eljöveteledre. Ámen.”

 

Teljes üzenet - A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat