RSS
 

Archive for január 13th, 2013

Csak Isten Hatalma által léteztek. Csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.

13 jan

2013. január 7. hétfő; 22.15

Drága, szeretett leányom, amikor Én veled kommunikálok, talán eltűnődsz azon, vajon miért is tűnik ez a legtermészetesebb dolognak a világon.

Időnként azt kérded, miért nem érzed, hogy Jelenlétem eltölt téged. Én engedem ezt meg, mert képtelen lennél megállni Jelenlétem előtt, mivel elájulnál Világosságom Erejétől. Én mégis megengedem, hogy egy különleges Adományként egy kis betekintést nyerj ebbe az Isteni Világosságba. Azért, mert így akkor meg fogod érteni, mily erőteljes is az Én Világosságom, Szeretetem és Lelkem.

Ha az ember megpillantaná Isteni Jelenlétem akár csak egy töredékét is, olyannyira megrendülne, hogy nem tudná elviselni a Világosságot, mert az elvakítaná őt.

Ez az a távolság, melyet a bűn ékel az ember és Teremtője közé. Amikor Világosságom bemutatásra kerül a lelkeknek, csak akkor tudom Én befogadni őket Királyságomba, ha már megtisztultak. Közületek csak azokat burkolhatja be Irgalmasságom Világossága, akik megalázkodnak Előttem. Nem számít, mennyire állítjátok, hogy szerettek Engem, folyamatosan jóvá kell tennetek bűneiteket Előttem, ha meg szeretnétek kapni Irgalmasságom ezen Adományát.

Én a következőt mondom minden bűnösnek. Egyetlen óra sem telik el anélkül, hogy gondolattal, szóval, vagy cselekedettel ne vétkeznétek. De ha csendben elfogadjátok gyengeségeteket, és szeretetteljesek vagytok Irántam, és Én látom a bánatotokat, akkor egy pillanat alatt el fogom felejteni vétkeiteket.

Amikor Eljövök, hogy Isteni Irgalmasságommal borítsalak be benneteket, még Második Eljövetelem előtt, az azért lesz, hogy felajánlásra kerüljön számotokra a szükséges megtisztulás, hogy lehetővé váljon befogadásotok, és Isteni Világosságom védelmébe és biztonságába vételetek. Világosságom, azon a napon, be fogja borítani a földet. Sokan, Nagy Irgalmasságom Világosságától elvakítva ugyan, de azonnal elfogadják majd Üdvözítő Kezemet.

Ahhoz, hogy bebocsátás nyerjetek Irgalmasságom Világosságába, el kell fogadnotok, hogy Isten Hatalma örökkévaló. Csak Isten Hatalma által léteztek. Csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni. Azok, akik elutasítják a Világosságot, csak sötétségre lelhetnek. A sötétség csak egyetlen dolgot jelenthet – hogy a gonosz által számotokra felajánlott örök szenvedés létét választjátok.

Engedjétek, hogy Világosságom leragyogjon rátok, de előbb el kell nyernetek annak jogát, hogy osztozzatok ebben az erőteljes Világosságban, mely helyet kínál számotokra az Én Királyságomban, mindörökre.

Megáldalak benneteket. Hívlak benneteket. Jöjjetek Hozzám, félelem nélkül, mert Én türelmesen várok rátok. Csak ha Hozzám jöttök, akkor érthetitek meg Ígéretem Igazságát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy