RSS
 

Archive for január, 2013

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat

30 jan

2013. január 25. péntek, 20.00

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat

„Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, áldj meg, és védelmezz meg minket, a Te Imahadjárati Imacsoportodat, hogy védettekké váljunk a sátán, és minden gonosz szellem ördögi támadásaival szemben, akik gyötörhetnek minket, ezen, a lelkek megmentését szolgáló Szent Küldetés során.

Add, hogy hűségesek és erősek maradhassunk, amint kitartóan próbáljuk megőrizni a Te Szent Nevedet a világ előtt, és hogy soha ne adjuk fel azon törekvésünket, hogy terjesszük a Te Szent Szavad Igazságát.

Ámen.”

Kérlek, imádkozzátok ezt az imát minden imatalálkozó előtt és után.

Jézusotok

Teljes üzenet - Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét

30 jan

2013. január 25. péntek, 20.00

Drága, szeretett leányom, arra Szeretném kérni Imahadjárati Imacsoportjaimat, hogy legyenek óvatosak, amikor megalakulnak nemzeteikben. Tartsanak Szenteltvizet a közelükben, legyen jelen Feszületem, és imádkozzák ezt a különleges Imahadjárati imát, hogy Áldás és Védelem legyen Imahadjárati Imacsoportjukon.

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat

„Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, áldj meg, és védelmezz meg minket, a Te Imahadjárati Imacsoportodat, hogy védettekké váljunk a sátán, és minden gonosz szellem ördögi támadásaival szemben, akik gyötörhetnek minket, ezen, a lelkek megmentését szolgáló Szent Küldetés során.

Add, hogy hűségesek és erősek maradhassunk, amint kitartóan próbáljuk megőrizni a Te Szent Nevedet a világ előtt, és hogy soha ne adjuk fel azon törekvésünket, hogy terjesszük a Te Szent Szavad Igazságát.

Ámen.”

Kérlek, imádkozzátok ezt az imát minden imatalálkozó előtt és után.

Továbbá arra kell Kérnem benneteket, szeretett Tanítványaim, hogy biztosítsátok azt, hogy az imádság alkossa minden imatalálkozónak az alapját. Nem szeretném, ha a negatív dolgokon morfondíroznátok, vagy félelmet keltenétek magatok között, mert Én csak Szeretetet és Irgalmat hozok.

Üzeneteim reményteljesek, és Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét. Ennek a Küldetésnek a lélekmentés a célja. Sosem szólt másról. Üzeneteim azért adatnak, hogy megvilágosítsanak benneteket, hogy felhívják a figyelmeteket azokra a veszélyekre, melyek hatással vannak hitetekre, és hogy felkészítsenek benneteket az Én Új Paradicsomomra.

Most menjetek Békével. A Tisztánlátás Adományával együtt Kegyelmeim Özönét fogom árasztani minden egyes Imahadjárati Imacsoportra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét a Szent Biblia olvasásának fontosságára

29 jan

2013. január 23. szerda, 16.40

Drága, szeretett leányom, boldog Vagyok, és örülök amiatt a szeretet miatt, melyet Tanítványaim éreznek a szívükben Irántam.

Örvendezik a Menny azért, amilyen iramban terjednek Isteni Üzeneteim és Imáim, szerte az egész világon. Ez az az időszak, mely már nagyon régen meg lett jövendölve, amikor is hirdetni fogják Szent Evangéliumomat, szerte az egész világon.

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét annak fontosságára, hogy olvassák a Szent Bibliát, az Atyám Akarata szerint közzétett Igét.

Ma azért hallatom Szavam, hogy ismételten elültessem az emberek gondolataiban, mennyire fontosak Tanításaim ma is. Ha nem hajlandóak elfogadni Isten Igéjét, az a lélek halálát eredményezi.

Minden ember a földön, szabad akarattal együtt született. Mert minden embernek, akinek Atyám életet adott, rendelkezésére volt bocsátva a Keresztség Szentsége, de Isten gyermekei közül nem mindenkinek adatott meg az, hogy hozzájusson ehhez a fontos Ajándékhoz, mely megtisztítja a lelket, és megszabadítja azt a démonoktól.

Tanításaim Igazsága minden embert megilletett, de nem minden emberhez jutott el az Igazság. Ehelyett hamis vallásokkal etették az ártatlanok lelkét. Ez egymás gyűlöletéhez vezetett, mivel az említett hamis vallások által gyártott és terjesztett hazugságok megfertőzték az emberek szívét.

Az Igazság az, hogy Szent Igém a lélek tápláléka. E nélkül a lélek elsorvad. Amikor nincs a lélekben béke, melyet Szeretetem nyújt számára, akkor a lélek a világi hívságok ölelésében keres megnyugvást, melyek valójában megfosztják a lelket minden vigasztól.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobbantja a fásult szíveket, Szeretetem szétárad majd, amikor az Igazság megadatik az emberiségnek. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhező lelkeket, és így Üdvösség – Tervem folytatódni fog. Én ki fogom meríteni az összes lehetőséget, felhasználva minden alázatos szívű lelket – akik őszintén szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberiséget. Mindegy milyen istent bálványoznak, mert hamarosan, az Igazság kinyilatkoztatásra kerül számukra. Akkor majd nem vágynak semmi másra, csak Dicsőséges Jelenlétemre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

29 jan

2013. január 23. szerda; 16.05

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt, megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem.

Ámen.”

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban

29 jan

2013. január 23. szerda; 16.05

Gyermekeim, törekednetek kell, hogy legalább naponta tizenöt percet szenteljetek az Imahadjárati imák imádkozására, mivel ez nagyon fontos.

Időt kell szakítanotok ezen imák imádkozására, mivel ezek már sok olyan katasztrófát mérsékeltek a világban, melyet azon gonosz emberek okoztak, akik gonosz tetteket hajtanak végre.

Soha ne feledjétek az ima erejét, illetve azt a tényt, hogy közbenjárásommal, Én segíthetek nektek Hitetekkel való küzdelmetekben.

Sokan közületek más dolgokkal vagytok elfoglalva életetekben, de mindent el kell követnetek, hogy hódoljatok Fiamnak. Az imádkozás sokaknak lehet nehéz.

Nehézséget okozhat egyedül imádkozni, és azok, akik nem láthatják Fiam, Jézus Krisztus legtökéletesebb és gyönyörű arcát, nekik könnyen elkalandozik a figyelmük.

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt, megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem.

Ámen.”

Gyermekek, az Igazság Útjának követéséhez csak annyit kell tennetek, hogy kellő időt szántok az imádságra. Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban. Az Imahadjárati imák imádkozásának köszönhetően teljesedhet be a Szövetség Fiam által, a világ megmentésére.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben az egész világon

28 jan

2013. január 22. kedd, 10.24

Drága, szeretett leányom, Világosságom most felragyog azon nemzetek felett, akiknek az Igazságot nem tanították.

Ahol Isten említésre sem kerül, az Én Isteni Jelenlétem most be fogja tölteni minden szegletét ezen nemzeteknek, akik nem tisztelnek Engem, habár tudatában vannak annak, hogy Ki Vagyon Én. A sötétség fátyla fel fog emelkedni, és végre a kiéhezett lelkek inni fogják Szentlelkemet, és Szent Szavamat. Ilyen hosszú idő után – Imacsoportjaim terjedése által – ők meg fogják kapni az Igazságot.

Azokra a nemzetekre gondolok, ahol templomaitok üresen állnak, ahol a Szentségeket ritkán teszik elérhetővé, és ahol már nem celebrálnak naponta Szentmiséket. Ez a ti feladatotok, szeretett Tanítványaim, hogy terjesszétek Szent Szavamat, hogy a sötét lelkek, és azok, akik semmit sem tudnak Rólam, megvilágosodjanak, és felbátorodva, szelíden Hozzám jöjjenek.

Én megáldalak benneteket, és mindannyiatok iránti mélységes Szeretetem Erejével jelentős mértékben megsokasítalak benneteket. Imacsoportjaim minden országban meg fognak alakulni, és a Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben, az egész világon.

Hívjátok fel a figyelmet valamennyi Tanításomra. Hívjátok fel a lelkek figyelmét, hogy olvassák a Szent Bibliát, az egyik legnagyobb Ajándékot, melyet Atyám adott nektek. Imádkozzátok az Általam adott Imákat; olvassátok Dicsőséges Üzeneteimet, és imádkozzatok, hogy eljuthassatok még a legmegátalkodottabb szívűekhez is.

Én sok Ajándékot fogok adni nektek, és Én foglak vezetni benneteket minden egyes lépésnél, amit az Igazság Útján tesztek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával

28 jan

2013. január 21. hétfő, 15.50

Drága, szeretett leányom, talán úgy tűnhet, hogy földi Időm véget ért Kereszthalálommal, de ez csak a kezdet volt.

Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával, és végül Én eljövök újra, hogy Szent Szívemre öleljem az emberiséget.

Sok minden megvalósult, nemcsak általatok, drága szeretett Tanítványaim, hanem Egyházam Hite által is, bátran szembeszállván az üldöztetéssel, melyet a világi kormányok okoznak földi Testemnek.

Mily nagyon Szeretem hűséges Követőimet. Mennyi vigaszt nyújtanak ők nekem, megingathatatlan és kitartó hűségük révén. A Szentlélek széles körben szétáradt ezekben az időkben, és mint egy háló rávetült az emberiségre, mintegy ellenszereként az emberek szívében jelenlévő gonosz szellemnek.

Követőim, ha ti, Hozzám hasonlóan, láthatnátok a gonosz szellemeket, akik körüljárnak a világban, hajlékot keresvén, belehalnátok a félelembe. Ők szállást keresnek az emberi lélekben, és a hajlékot, amelyben lakoznak. A lelkek, akik nem szeretnek Engem, akik elutasítják Istent, és akik a sátán, és a vallási-szellemi szervezeteknek álcázott new age szervezetek által terjesztett hamis tanításokat követik, ők kitárják magukat ezeknek a szellemeknek. Sok ilyen lélek sértve érezné magát, ha azt mondanák nekik, hogy az említett gonosz szellemeknek a hordozói. Nem hinnék el, még ha mély érzelmi zavar tüneteit is mutatnák.

Ezek a gonosz szellemek, akik sokan vannak, megmutatják magukat Nekem, ahogy sötétségben vonaglanak Előttem. Látom őket, ahogy megvető gúnyt lövellnek Rám gonosz szájukból. Amikor jelen vannak Isten gyermekeiben, noha eleinte csak lassan, de átalakítják a személyt, akibe beleköltöztek. Idővel, ezek a szegény lelkek, ontani fogják magukból az ocsmányságokat Isten és az Általa lefektetett Törvények ellen. Pártolni fognak mindenféle gonosz tettet, és mindent el fognak követni, hogy arra csábítsák a többi lelket, hogy bűnt kövessenek el. Ahogy növelik az általuk való fertőzés iramát, a Követőim szívében jelenlévő Szentlélek egy hatalmas csatát fog rendezni, hogy segítsen felszámolni ezt a gonoszságot. Ezért olyan fontos az imádság. Az Istent sértő, gonosz törvények terjedésének megállítására felajánlott imáitok meghallgatásra és teljesítésre kerülnek majd.

Kérlek, továbbra is imádkozzátok az Imahadjárat (87)-es imáját, hogy megvédjétek nemzeteteket a gonoszságtól, és hogy az üldöztetés gonosz cselekedetei mérséklődhessenek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ezek az emberek fogják lerombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra

27 jan

2013. január 20. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, Szeretném, hogy Tanítványaim félelem nélkül fogadják majd el a majdan előttük álló változásokat. Ezen változások révén tisztulhat meg az emberiség.

A gonosz háborús tettek, és jogaitok eltörlése – mely egy olyan irányítást eredményezett, ahogyan jelenleg országaitokat vezetik – hamarosan be fognak következni. Ha nem kerülne sor az Atyám Királysága, valamint az ördög és az ő gonosz lelkei közötti csatára, akkor a gonoszságot nem lehetne elpusztítani.

Folyamatosan kísérleteket fognak tenni arra, hogy átvegyék a hatalmat pénznemeitek, és a pénzhez való személyes hozzáférésetek felett. De imáitok meg tudják akadályozni ezeket a gonosz vezetőket abban, hogy kísérletet tegyenek a rabszolgaságra. Ezek az emberek le fogják rombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra. Mégis, lesznek közöttük olyanok, melyek Isten Kegyelméből továbbra is állni fognak.

Ők üldözni fogják az Egyházat, és nagy szakadást fognak előidézni a Keresztény Egyházak vezetői között, ugyanakkor lesznek majd papok, akik továbbra is megmaradnak, mert nem lesznek hajlandóak alávetni magukat ennek a nyomásnak.

Ők próbálják majd megszüntetni a Keresztség, a Szentáldozás és a Gyónás Szentségét, ugyanakkor a hithű és bátor felszentelt szolgák továbbra is Engem fognak szolgálni.

Ne feledjétek, imáitok enyhíteni fogják ezen próbálkozások hatását és komolyságát. Ha választott lelkeim kifejezetten az Irgalom cselekedeteiért imádkoznak, Én válaszolni fogok hívásukra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki

27 jan

2013. január 20. vasárnap; 10.10

Drága, szeretett leányom, legnagyobb Óhajom az, hogy lássam, amint a hitetlenek Szent Szavamat (Üzenetemet) olvassák. Még ha csak pár percig is, de késztetést éreznének arra, hogy visszatérjenek Írásomhoz, újra és újra.

Mivel a sátán megtéveszti a világot, elhitetvén azt, hogy ő nem létezik, illetve azt, hogy az ő démonai, a bukott angyalok nem kóborolnak szabadon a világban, szállást keresvén az emberek szívében és testében, ezért ő ismeretlen a hitetlenek számára. Csak amikor az ember elfogadja a gonosz létezését a világban, akkor fogja valóban megnyitni elméjét az Isten Létezésének elfogadására.

Mikor a gonosz lelkek körüljárnak, olyan helyeket keresnek, ahol könnyedén behatolhatnak egy lélekbe. Ha már egyszer behatoltak a lélekbe, nagyon nehéz megszabadulni tőlük. Belecsimpaszkodnak azokba a szegény lelkekbe, akik nem hisznek, vagy nem bíznak Istenben. Ők hasonlóképpen támadják Követőimet is, és Követőim csak imádkozással nyújthatnak védelmet a maguk számára. Ha egy próféta küldetik a világba, a sátán és az ő démonai mindent el fognak követni, hogy harcoljanak a Prófétálás Adománya ellen.

Te, leányom, körül vagy véve a sátán támadásaival. Ez számos formát ölt. Azok, akik válaszolnak Üzeneteimre, szintén gyötrésnek lesznek kitéve. Először kétségek lesznek elültetve szívükben, a gonosz lélek által, aki aztán szorongást kelt a lélekben. Ez odáig vezeti őket, hogy megkérdőjelezzék és kétségbe vonják Üzeneteimet, mígnem kétségeik gyűlöletté fajulnak.

Sok, veled együttműködő lélek, tudtán kívül, folyamatosan kísértés alatt fog állni, hogy cserbenhagyjon téged. Idegenek fognak feltűnni, azt mondván neked, hogy ők szintén próféták. Néhányan azon lelkek közül, akik ezen Küldetés kezdete óta jöttek hozzád, azt színlelvén, hogy ők szintén az Én prófétáim, az Én különleges adományaimmal, és hazudtak neked, ők a te legnagyobb ellenségeid. Őket ellepték a gonosz lelkek, és sokuk, sajnos, nincs ennek tudatában. Azon felszentelt Szolgáimat, akiket bizalmadba avattál, és akik cserbenhagytak téged, őket is a féltékenység szelleme akadályozta az Irántam való kötelességük teljesítésében.

Nagyon kevesen vannak azok, akikben meg lehet bízni a Prófétáimmal való együttműködés tekintetében, emiatt kell az igaz prófétáknak egyedül, mindössze maroknyi megbízható emberrel együtt munkálkodniuk. Ti, Követőim, soha ne érezzétek megbántva vagy sértve magatokat, ha Én nem fogom megengedni, hogy Prófétám találkozzon veletek, vagy nyilvános eseményeken vegyen részt.

Mint a végidő prófétájának, Én nem engedhetek meg figyelemelterelő dolgokat. Szükségem van (az Isteni Irgalmasságról nevezett) Mária minden idejére és önfeláldozására. Én, Jézus Krisztus leszek az, Aki imádkozásotok során, valamint Imacsoportjaim által vezetlek majd benneteket. Soha ne becsüljétek alá a gonosz lelket, aki kétségeket ébreszt és vitákat szít köztetek, azzal a csábítással együtt, hogy továbbálljatok.

Ismerjétek meg ennek az okát. Ez azért van, mert a sátán legnagyobb hadviselése zajlik most. Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki. Én, Jézus vagyok az, Aki a gonosz elleni csatát vezetem, és Én vagyok az, Aki azt meg fogja nyerni.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Harcolnotok kell minden olyan törvény és érvelés ellen, mely támogatja az abortuszt

25 jan

2013. január 19. szombat; 20.45

Gyermekem, mikor a gonosz cselekedetek fokozódnak és terjednek, amint a nemzetek megkísérlik bevezetni az abortuszt, a Szentlélek leereszkedik Isten gyermekeire, hogy összeszedhessék bátorságukat, hogy felvegyék a harcot.

Az abortusz a legsúlyosabb bűn Atyám Szemében. Nincs az az érv, mely felhozható lenne Számára, mely igazolhatná ezt az Isten Teremtése elleni aljas tettet. Az abortusz az emberiség Szent Megteremtése elleni gyalázat, és szörnyű büntetést von maga után.

Minden érvet be fognak vetni majd nemzeteitekben az abortusz igazolására, de soha, semmi nem teheti azt elfogadhatóvá Isten számára. Senkinek sincs joga beavatkozni az Élet Ajándékába, melyet Isten – a mindenség Teremtője – hozott létre.

Sok szegény lélek azt hiszi, hogy együttérzést és megértést mutat, amikor szemet huny az abortusz felett, de valójában egy súlyos bűn, a gyilkosság felett hunynak szemet. Harcolnotok kell minden olyan törvény és érvelés ellen, mely támogatja az abortuszt, és védelmeznetek kell Isten gyermekeinek – édesanyjuk méhében való – életét. Soha nem szabad félnetek, mikor az élet szentségét hirdetitek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem tudják elfogadni az élet fontosságát, és Isten Szent Cselekedetét, a Teremtést. Ezeknek a lelkeknek szükségük van imáitokra és türelmetekre. Mutassátok meg nekik, hogy nem fogjátok elfogadni azon kéréseiket, miszerint kövessetek el gyilkosságot Isten egy meg nem született gyermeke ellen.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy