RSS
 

Archive for december 24th, 2012

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat.

24 dec

2012. december 21. péntek; 22.50

Drága, szeretett leányom, most van itt Tanításaim és Szent Üzeneteim – a világ minden szegletében való – terjesztésének ideje.

Biztosítani fogom, hogy a világnak megígért Igazság Könyve elérhető legyen majd minden nemzetben és minden nyelven.

Tanítványaim és Felszentelt Szolgáim a föld négy sarkából fognak majd prédikálni.

Milliárdok fogják követni Szavamat, és végre sokan olvassák majd a Szent Evangéliumot.

Atyám Könyvét, a Szent Bibliát megint tanulmányozni fogják, és Igémet ismét olvassák majd.

Jelenlegi Üzeneteim, melyeket most az Igazság Könyve tartalmaz, eledelként szolgálnak majd, melyek táplálni fogják Isten gyermekeit, mikor a jövőben Isten Szent Igéjének olvasását tiltottnak tartják majd.

Nektek, Tanítványaim, meg kell térítenetek azokat, akik nem ismernek Engem. Ha ők nem tudják, hogy Én ki Vagyok, akkor nem tudnak megfelelően felkészülni Új Királyságomra.

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat. Szavam meg fogja érinteni mindenki elméjét, szívét és lelkét.

Néhányaknak időre lesz szükségük Szavam megemésztéséhez, de a világ népességének többsége elfogadja majd az Igazságot, ha egyszer megkapják azt.

Kérlek, imádkozzatok a bátorságért, az erőért, és az akaratért, hogy megtegyétek, amit Én kérek tőletek. Emlékeztessétek őket, hogy Én meghaltam értük. Mondjátok el nekik, hogy közel van Visszajövetelem ideje. Vigasztaljátok meg őket azáltal, hogy beszéltek nekik az Új Paradicsom nagy Ajándékáról, melyet Én mutatok meg.

Mondjátok el nekik, hogy Én jövök, hogy megmentsem őket, és hogy véget vessek szenvedéseiknek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni

24 dec

2012. december 21. péntek; 22.20

Drága, szeretett leányom, Engem könnyű szeretni. Nem kell jártasnak lennetek a Szentírásban. Csak a következőt kell tennetek.

Hívjatok Engem, még ha kétségeitek is vannak Létezésemet illetően. Én majd váratlanul eltöltelek benneteket Jelenlétemmel. Egy még sosem érzett Szeretetet fogtok érezni. És akkor tudni fogjátok az Igazságot.

Én valóságos Vagyok. Én itt Vagyok, és mindannyiatokat Szeretlek. Igaz szeretet járja át szíveteket, a ragaszkodás erőteljes érzésével. Ez egy kétirányú ajándék. Szeretni fogtok Engem, és csodálkoztok majd, hogyan lehetséges ez?

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni. Azoknak, akik továbbra is eltévelyegnek Tőlem, nektek csak hívnotok kell Engem, hogy megvilágosíthassam lelketeket.

Születésem, Atyám emberiség iránti Szeretetének bizonyítékát harangozta be. Ő, az irántatok való Szeretete miatt küldött el Engem, a ti Megváltótokat.

A szeretet nem olyasmi, amit valaha is természetesnek kellene vennetek, mivel ez Isten legnagyobb Ajándéka. A szeretet felülmúl minden más érzést, és legyőzheti a gonoszságot, ha csak befogadnátok a szeretetet.

Szeretetem Lelke, Védelmem, beburkol benneteket ebben a különleges időszakban. Ti az Enyéim vagytok. Én a ti szívetekben Vagyok. Csak engednetek kell, hogy Szeretetem eltöltsön benneteket, mert ha megteszitek, igaz békességet fogtok érezni.

Megáldalak mindannyiatokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy