RSS
 

Archive for december 16th, 2012

Komolyan megígérem, hogy az Isten prófétái által küldött Szent Szavam árulói Atyám Haragját fogják kiváltani

16 dec

2012. december 12. szerda; 23.54

Drága, szeretett leányom, mennyire elszomorít Engem a megannyi megosztottság látványa, melyet ezen Üzenetek által adott Szent Szavam okozott.

Amikor a látnokoknak és a hiteles prófétáknak adott Szavamat megismerte a világ, azonnali kritikát vont maga után. Miért van ez? Azért, mert Én vagyok az, a ti Jézusotok, Kinek Szent Szavát (Üzenetét) mindig megkérdőjelezik és bírálják majd, mielőtt a bűnösök eretnekségként elutasítanák.

Az emberi érvelés, miközben lényeges a tisztánlátás, megkülönböztetés szempontjából, Szavam felismerésében nagyon kis szerepet játszik.

A Szeretetet, melyet Szavam gyújt egy rosszindulattól mentes, tiszta és alázatos lélekben, nem fogják, és nem is lehet megtagadni. Ezen lelkek által adom az Engem való felismerés képességének ajándékát. Ezen lelkeknek, a Szavam közlésére kiválasztott prófétával együtt, el kell fogadniuk szenvedésem Kelyhét.

Arra Kérlek benneteket, hogy szakadjatok el a világi vonzalmaktól, és szenteljétek magatokat Nekem, mert ez egy nagyon kemény és magányos út, ha Engem követtek.

Ha próbára tesznek az Én Nevemben, vagy igaz Prófétáim hangját gúnyolják, és nem Istentől valónak tulajdonítják, Én a következőt mondom nektek.

Semmiféle válaszra ne méltassátok az ilyen támadásokat. Maradjatok csendben szenvedésetek során.

Isten Hangja fog most Uralkodni a világ felett, és ne hagyjátok, hogy bárki is eltérítsen benneteket az Igazságtól, amely nagyon fontos, hogy titeket, szegény tehetetlen bűnösöket Szent Karjaimba tudjalak venni, hogy megnyugtassalak benneteket.

Én Békét hozok nektek. Egyfelől az érvek, a kritika és a hatalom nyilvános fitogtatása a Szavamat hirdetők részéről, másfelől másoknak a Nevemben való elítélése, elfogadhatatlan. Az ilyesfajta viselkedés nem Istentől való. Ez a gonosz lélektől jön.

Ne feledjétek, nem Prófétáimat bántjátok. Engem bántotok.

Bűnösök vagytok az idő elvesztegetésében és a Szentlélek Művének kisebbítésében. Nem lesz megengedve nektek, hogy feláldozzátok azok lelkét, akiket az Én Nevemben merészeltek félrevezetni.

Ti, akik vétkeztek Ellenem, azáltal, hogy megakadályozzátok, hogy Isten Szava (Üzenete) meghallgatásra kerüljön ezen időkben, ti száműzve lesztek. Türelmem kimerült. Aggodalmaim fokozódnak. Fájdalmam elviselhetetlen. Ti igyekeztek megtéveszteni Követőimet, akiknek kiemelkedő a szerepük maradék Hadseregem vezetésében. Emiatt meg lesztek büntetve.

Könyörögve kérlek benneteket, kérjetek Engem, hogy jöjjek hozzátok, hogy vigaszt nyújthassak nektek, mert tévedés ne essék, ti zaklatott lelkek vagytok, és bűneitek ismertek Számomra.

Önteltségetek bántja és sérti Atyámat. Az, hogy hajlandók vagytok feláldozni saját lelketeket, azon törekvésetekből fakadóan, hogy intelligens és hiteles szónokaimnak tűnjetek, undorító a Szememben.

Komolyan megígérem, hogy az Isten prófétái által küldött Szent Szavam árulói Atyám Haragját fogják kiváltani. A veletek szembeni megtorlás gyors lesz. Időtök korlátozott. Csak kevés időtök van arra, hogy döntsetek, melyik urat szolgáljátok valójában.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy