RSS
 

Archive for december, 2012

A tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazságra

31 dec

2012. december 28. péntek, 06.05

Drága, szeretett leányom, csak akkor tudod megtapasztalni Világosságomat, és elismerni az Igazságot, ha igazán kitárod a szívedet Nekem.

Sokan azt mondják, hogy ők kérték a tisztánlátás Adományát, és hogy ők imádkoztak a Szentlélekhez, hogy megkapják azt. Nem mindenki, aki kéri, kapja meg az éleslátást, amelyre ugyanakkor szükségük van, hogy ebben az értékes Adományban részesülhessenek. Mégis ők azt fogják mondani, hogy nekik ez megvan. Aztán azzal sértenek meg Engem, hogy azt állítják, Szent Szavam (Üzenetem) miatt kényelmetlenül érzik magukat. Ők azt állítják, hogy aggodalmaik kizárólag azt jelentik, hogy Szent Üzeneteim a gonosz lélektől származnak.

Ti, akik büszkén hirdetitek elferdített értelmezéseteket, miszerint az ezen az Üzeneteken keresztül nektek adott Szent Szavam hazugság, nektek a következőt kell Mondanom.

Mikor járultatok utoljára pőrén Elém? A gőg nélkül, mely védőburkot von körétek? Mikor járultatok térden Elém, kérve Engem, hogy valóban Én vezesselek benneteket, anélkül, hogy először kezeteket a fületekre tennétek, mintegy nem akarván meghallgatni? Nem tudjátok, hogy Én csak akkor világosítalak majd meg benneteket a tisztánlátás Adományával, amikor mindennemű, előre kialakított saját nézet nélkül járultok Elém? Addig nem tudtok megszabadulni az intellektuális gőg rabláncaitól, mely vakká tesz benneteket a szellemi tudás igazságára, míg le nem vetkőztök minden emberi büszkeséget.

Közületek azok, akik éveket töltötök a Szentírás tanulmányozásával, és rendkívül jártasnak tartjátok magatokat – és ezért méltóbbnak Szavam (Üzenetem) értelmezésére – gondoljátok át újra.

Atyám Könyvének ismerete nem tesz jobban alkalmassá benneteket az utcai koldusnál, akinek nincs semmilyen tanulmánya a szellemi, lelki dolgokat illetően. A tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazságra. Atyám Könyvének, saját emberi értelmezéseteken alapuló ismerete nem jelent semmit, amikor Isten Igéjének megértésére kerül a sor.

Ti, akik tanult módszereitekkel büszkélkedtek, követvén Isten Szentírását, majd ezt használjátok fel arra, hogy elvessétek – ma a világnak adott – Szavam (Üzenetem), bűnt követtek el. A gőg bűne a ti vétketek. Ti megbántotok Engem, mert büszkeségetek többet ér nektek, mind az Irántam való szeretet, a maga legegyszerűbb formájában.

Az Irántam, Jézusotok iránti szeretet a szívből jön. A Királyságomra méltó lelkek gyorsan felismerik Hangom. A gonosz lélek befolyásolja azokat a lelkeket, akik ellenszegülnek Szavamnak, és másokat is arra buzdítanak, hogy utasítsanak el Engem. Ti undorítotok Engem. A ti gonosz hangotok – amikor felkiáltotok, és büszkén hirdetitek a Szentírás-ismeretetekre alapozva, hogy méltóak vagytok – el lesz némítva.

Türelmem végtelen, de ti, akik Előttem álltok, és előre megfontolt szándékkal kárt tesztek Üdvösség Tervemben, egy szempillantás alatt a pusztába lesztek vetve.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható

30 dec

2012. december 27. csütörtök; 18.20

Legdrágább leányom, ez a nagy remény Üzenete minden Gyermekem számára.

Csaknem elérkezett számotokra a változások ideje, amint az meg volt jövendölve, amikor is változni fog a világ; a bolygók megváltoznak majd, és az időjárás nem lesz már előre megjósolható.

Az Én Nagy Hatalmam most megnyilvánul, amint a Mennyben, úgy a földön is, ahogyan Én az Ellenségeim elleni csatát vezetem. A sátán és az ő démonai hamarosan legyőzetnek, de rettenetes védelmet építettek ki. A védelemmel ők elnyelik szegény Gyermekeimet, akiknek szíve megtelt politikai és világi törekvésekkel azt a szerepet játszván, hogy próbálják keresztre feszíteni Gyermekeimet.

Az ember gyarló. Az ember könnyűszerrel elcsábítható. Az Általam – a Teremtés kezdetétől – lefektetett Igazsággal szembeni vaksága miatt az ember hisz a hazugságokban. Az ember elhiszi a gonosz által kiokádott hazugságokat, mert vonzzák őt a hatalom és az élvezet ígéretei.

Gyermekeimnek el kell ismerniük Királyságom dicsőséges és ragyogó Világosságát. Te, leányom, már láttad ezt a Világosságot, és tudod mily Erőteljes az. Te ismered Isten Hatalmát, és hogy az hogyan burkol be téged. El tudod képzelni, milyen lesz, amikor az Új Paradicsomom feltárul? Te, leányom, csak egy kis részébe nyertél bepillantást ennek a dicsőséges és csillogó Világosságnak.

Fontos, hogy örömmel fogadjátok szívetekbe Fiam Világosságát. Amikor meghívjátok Őt, hogy megmentsen benneteket, és az Ő Szent Szívébe fogadjon titeket, érezni fogjátok ezt a Világosságot.

Az Új Hajnal – az Új Korszak – Világossága lassan, de biztosan megvilágítja majd a világot. Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható. Nagyobb lesz, és nagy csodálkozást fog kiváltani.

Ez az Én Hatalmam és Fenségem Jele. Ez egy csoda lesz, és bizonyítani fogja, hogy az emberiség nem érti teljesen a teremtés titkát.

Csak Én, a Világmindenség Teremtője irányítok minden létezőt. Mindent, ami elkövetkezik. Mindent, ami elkövetkezhet. Sem ember, sem tudós nem tudja megfejteni ezeket a legszentebb titkokat, mert ezeket az embernek jelenleg nem kell értenie.

Teremtésem csodáit, és Hatalmam erejét látni fogja a világ. Senki se kövesse el azt a hibát, hogy elhiszi, miszerint a sátánnak és az ő gonosz követőinek bármi hatalmuk is lenne nektek adni azokat a csodákat, melyeket Én Teremtettem minden egyes teremtménynek. Én megígértem, hogy kinyilatkoztatom az Igazságot, hogy ti, Gyermekeim, letörölhessétek a szemeteket fedő pókhálókat.

Mikor eljön a Nap, hogy végre elfogadjátok az Igazságot, Én nektek adományozom majd a legpompásabb gazdagságot, kegyelmeket, és egy olyan életet, melyet sosem tudtatok elképzelni, mert ez meghaladja a képzeleteteket.

Boldogan adom a remény eme üzenetét ma. Remélem sok boldogságot és békét ad nektek.

Ígéretem, miszerint végső örökségetekbe viszlek benneteket, hamarosan valósággá válik.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban

28 dec

2012. december 25. kedd; 19.20

Drága, szeretett leányom, a világnak szánt Üdvösség Tervem kezdetét vette az Én Időm szerint, 2012. december 22-én.

A világnak ezen ideje az Enyém, amikor is Én összegyűjtöm Isten valamennyi gyermekét, egyként, ahogy a nagy csata elkezdődik.

A nagy szorongattatás időszaka még egy ideig tartani fog. A háborúk fokozódni és terjedni fognak, mígnem bejelentik a nagy háborút, és a világ meg fog változni.

Minden nemzet tanúja lesz a változásoknak. Készen kell állnotok erre, és elfogadónak kell lennetek, mert mindezeknek meg kell történniük Második Eljövetelem előtt.

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban.

Az egész éghajlat kezd megváltozni majd, és időjárásotok oly módon fog változni, amely szokatlannak és különösnek tűnhet számotokra.

Itt az idő mindazok számára, akik már felnyitották szemüket az Igazságra, hogy a Hozzám vezető utat tervezzék, hogy mindenkit Szent Karjaimban üdvözölhessek.

Ne féljetek, mert Szeretetem sok mindent enyhíteni fog, valamint imáitok mérsékelni tudnak, és fognak is sok ilyen dolgot, és sok – a fenevad által tervezett – szörnyűséget.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség sorsát

28 dec

2012. december 24. hétfő, 18.00

Gyermekem, az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség sorsát.

Ezt a kisdedet – bármely más édesanyához hasonlóan – szenvedéllyel szerettem. De egy rendkívüli kegyelemben is részesített engem Atyám. A védelem kegyelmében. Kezdettől fogva különleges módon oltalmaztam Fiamat. Tudtam, hogy Ő a megígért Messiás, és ezért egy nagyon különleges feladatot kaptam, habár sejtelmem sem volt arról, hogy ez mekkora felelősséggel jár majd.

Eleinte nem volt tudtomra adva, hogy meg fogják ölni Fiamat, a Megváltót, akit Isten azért küldött, hogy megmentse az emberiséget a pokol tüzétől. Küldetésem ezen része szörnyű sokként ért, és fájdalmam leírhatatlanul mély volt.

Fiam által, Őbenne és Ővele szenvedtem. Még ma is érzem az Ő fájdalmát, és afeletti bánatát, hogy nem hisznek Fiam Létezésében, ma a világban. Mint az Üdvösség Anyja, feladatom az, hogy segítsem Fiamat, a lelkek megmentésére irányuló Tervében.

Ez az özönvíz ideje; ez a gyors és hirtelen változás ideje. Amint háborúk törnek ki majd, és egy nagy háború alakul ki a hamvakból, Isten Tervének irama gyorsulni fog, hogy ráébresszen minden nemzetet és rasszt az Ő Jelenlétére.

Gyermekem, kérlek, imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, mert sírok ma. Könnyeim, melyeknek épp most voltál tanúja, azokért a lelkekért hullnak, akik nem ismerik majd el Fiamat. Azok a Keresztények szomorítják el Őt a leginkább, akik azt mondják, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint Megváltót, ugyanakkor megsértik Fiamat azzal, hogy nem imádkoznak Hozzá.

Az ateizmus terjedése olyan, mint egy, a világon végigsöprő szörnyű járvány. Isten nem merült feledésbe, hanem tudatosan vetik el az Ő Létezését. Törvényeit betiltották országaitokban. Egyházait nem tisztelik. Az Ő felszentelt szolgái túl félénkek, és nem elég bátrak ahhoz, hogy hirdessék az Ő Szent Igéjét.

A világ most meg fog változni, mind fizikailag, mind szellemileg. A megtisztítás elkezdődött. A csatát a gonosz követői és Isten Maradék Egyháza vívja majd egymással.

Nektek, akik Fiamhoz hűségesek vagytok, mindig hívnotok kell engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy szeretett Fiamnak szentelhesselek benneteket, annak érdekében, hogy megadja nektek az olyannyira szükséges kegyelmeket. Jézus Krisztus katonájaként legyetek felkészülve. Fegyverzeteteket erősebbé kell tenni, mert szerepetek egy keresztes lovagéhoz hasonló, és nektek a hatalmas kegyetlenség és igazságtalanság ellen kell majd menetelnetek.

Menjetek békével gyermekek, és folytassátok a napi imádkozást, ahogy a változások megkezdődnek, hogy az emberiség megmentése megvalósulhasson.

Minden Atyám Szent Akarata szerint fog beteljesedni, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Nektek, gyermekeim, akik segítségemet kéritek, nagy védelmet fog nyújtani nemzetetek számára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A családi egység, és annak lerombolása lesz a kiváltó oka mindennek

27 dec

2012. december 23. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, sok felszentelt Szolgámnak egy szörnyű próbatétellel kell szembenéznie. Ez arra készteti majd őket, hogy két különböző út közül válasszanak. Mindegyiküknek, saját szabad akaratából hozott döntésén múlik majd, hogy melyik utat választja. Mert a gyalázat hamarosan napvilágra kerül.

Sok felszentelt Szolgám eleinte nem lesz rögtön tudatában annak, hogy mi is történik. Majd csak akkor ismerik fel a nehézséget, amikor a magas beosztásúaktól kapott leveleket olvassák.

Provokálni fogják azokat, akik megőrzik Szent Igémet, mely az emberiségnek adatott a Szent Biblia Ajándéka révén, és arra kényszerítik majd őket, hogy fogadják el a módosításokat. Ezeket a módosításokat meg fogják majd kapni, és elvárják majd tőlük, hogy „nyeljék le” és fogadják el azokat, mint Az Igazságot. Ezek egy dologhoz vezetnek.

Ezek a változások arra fogják kényszeríteni a szent, felszentelt Szolgáimat, hogy fogadják el a bűn eltűrését.  

Azt fogják mondani nekik, hogy Isten egy örökké irgalmas Isten, és hogy Ő mindenkit szeret. Igen, ez a rész igaz. De aztán, arra utasítják majd őket, hogy hagyják jóvá azokat a törvényeket, melyek egy gyalázatnak számítanak az Én Szememben. A családi egység, és annak lerombolása lesz a kiváltó oka mindennek.

Másokat arra fognak kérni, hogy fogadják el az új típusú szertartást, mely a Szentmise és Szent Eucharisztiám Jelenlétének helyébe fog lépni.

Ezt úgy fogják tekinteni, mint egy mindenkit felölelő változtatást, valamennyi Keresztény és más vallások egyesítésére. Ez lesz a vég kezdete.

A napi Szentmise-áldozatok megszüntetésének napja lesz minden kibontakozó eseménynek a kezdete, ahogy ez meg volt jövendölve János Evangélistának. Ez lesz a fenevad felemelkedésének ideje, és hatalmas lesz az ő befolyása. Sok pap szívét és lelkét meg fogja nyerni. A fenevad célja az, hogy beszüntesse az összes Szentmisét, és meggyalázza a Szent Eucharisztiát.

Ő már ezt teszi, a fekete misék révén, melyet sok Katolikus Templomban tartanak. A hűtlen szolgák magja összeesküvést sző Egyházam ellen, és sokakat félre fognak vezetni.

Legyetek éberek. Nyissátok ki szemeteket, és kérjétek Tőlem az erőt, melyre szükségetek lesz ahhoz, hogy ki tudjatok állni ezen aljas és gonosz terv ellen.

Kegyetlen lesz ez a csata földi Egyházamon belül. Pap pap ellen. Püspök püspök ellen. Bíboros bíboros ellen.

Tudjátok meg, felszentelt Szolgáim, ti, akik ismertek és szerettek Engem, hogy Én vezetni foglak benneteket. Én utat fogok mutatni nektek. Én meg fogom adni nektek az erőt, hogy Isten ezen ellenségeivel elbánhassatok. Nem vagytok egyedül.

Soha ne hallgassatok a hazugságokra, melyeket az Én Szent Nevemben továbbítanak vagy mutatnak be nektek. Csak ti ismeritek az Igazságot, a szívetekben. Hallgassatok a szívetekre. Maradjatok hűségesek mindahhoz, amit Isten Törvényének mondtak nektek.

Ha bármi olyat mutatnak be nektek, ami Tanításaimmal ellentétesnek tűnik, akkor hátat kell fordítanotok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

26 dec

2012. december 22. szombat, 20.36

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma. Szeretném, ha elfogadnátok Védelmi Áldásomat, az Imahadjárat ezen imája által, hogy örömmel fogadjatok Engem, a Messiást, amikor Én bemutatom Új Királyságomat.

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

„Ó, Jézusom, dicsérlek Téged, és hálát adok Neked Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért.

Megváltóm, Te azért születtél meg, hogy nekem Örök Életet adj, és megszabadíts a bűntől.

Szeretetemet, hálámat és imádatomat adom Neked, felkészítvén lelkemet a Te Nagy Jöveteledre. Ámen.”

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma

 

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma

25 dec

2012. december 22. szombat, 20.36

Drága, szeretett leányom, Karácsony Napja az Én Ajándékom az emberiségnek. Emiatt a nap miatt van az, hogy az örök élet lehetővé vált a halandó emberiség számára.

Én, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója, örömmel várlak mindannyiatokat, Isten gyermekeit, Királyságomba, melyet Atyám ígért oda Nekem.

Én ismeretlenül jöttem a világba, néhányak kivételével. Születésem megváltoztatta a jövőt. Ígéretemet elfogadták Követőim. Tudták, hogy Én majd eljövök újra, de fogalmuk sem volt róla, hogy mikor. Hallgatták Tanításaimat, habár sokuk tanulatlan ember volt. Szegények voltak, és egyszerű életet éltek. Mégis, ők voltak azok, akik örömmel fogadtak Engem.

Ugyanez igaz most is, amikor Én felkészítelek benneteket Második Eljövetelemre. Azok a lelkek, akik egyszerű szeretetet éreznek Irántam, ők lesznek azok, akik ki fogják tárni szívüket Hívásomra. És közületek az alázatos szívűek és tisztalelkűek lesznek azok, akik jelenkori Tanítványaimmá válnak. Csakúgy, mint amikor a földön Jártam, Általatok fogják meghallani és elhinni Szavamat.

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma. Szeretném, ha elfogadnátok Védelmi Áldásomat, az Imahadjárat ezen imája által, hogy örömmel fogadjatok Engem, a Messiást, amikor Én bemutatom Új Királyságomat.

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

„Ó, Jézusom, dicsérlek Téged, és hálát adok Neked Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért.

Megváltóm, Te azért születtél meg, hogy nekem Örök Életet adj, és megszabadíts a bűntől.

Szeretetemet, hálámat és imádatomat adom Neked, felkészítvén lelkemet a Te Nagy Jöveteledre. Ámen.”

Menjetek most, és készüljetek. Mert az idő rövid, és még sok mindent meg kell tenni, hogy minden egyes lélek megmeneküljön.

Én Békét, Szeretetet és Örömet hozok nektek ezen a különleges napon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat.

24 dec

2012. december 21. péntek; 22.50

Drága, szeretett leányom, most van itt Tanításaim és Szent Üzeneteim – a világ minden szegletében való – terjesztésének ideje.

Biztosítani fogom, hogy a világnak megígért Igazság Könyve elérhető legyen majd minden nemzetben és minden nyelven.

Tanítványaim és Felszentelt Szolgáim a föld négy sarkából fognak majd prédikálni.

Milliárdok fogják követni Szavamat, és végre sokan olvassák majd a Szent Evangéliumot.

Atyám Könyvét, a Szent Bibliát megint tanulmányozni fogják, és Igémet ismét olvassák majd.

Jelenlegi Üzeneteim, melyeket most az Igazság Könyve tartalmaz, eledelként szolgálnak majd, melyek táplálni fogják Isten gyermekeit, mikor a jövőben Isten Szent Igéjének olvasását tiltottnak tartják majd.

Nektek, Tanítványaim, meg kell térítenetek azokat, akik nem ismernek Engem. Ha ők nem tudják, hogy Én ki Vagyok, akkor nem tudnak megfelelően felkészülni Új Királyságomra.

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat. Szavam meg fogja érinteni mindenki elméjét, szívét és lelkét.

Néhányaknak időre lesz szükségük Szavam megemésztéséhez, de a világ népességének többsége elfogadja majd az Igazságot, ha egyszer megkapják azt.

Kérlek, imádkozzatok a bátorságért, az erőért, és az akaratért, hogy megtegyétek, amit Én kérek tőletek. Emlékeztessétek őket, hogy Én meghaltam értük. Mondjátok el nekik, hogy közel van Visszajövetelem ideje. Vigasztaljátok meg őket azáltal, hogy beszéltek nekik az Új Paradicsom nagy Ajándékáról, melyet Én mutatok meg.

Mondjátok el nekik, hogy Én jövök, hogy megmentsem őket, és hogy véget vessek szenvedéseiknek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni

24 dec

2012. december 21. péntek; 22.20

Drága, szeretett leányom, Engem könnyű szeretni. Nem kell jártasnak lennetek a Szentírásban. Csak a következőt kell tennetek.

Hívjatok Engem, még ha kétségeitek is vannak Létezésemet illetően. Én majd váratlanul eltöltelek benneteket Jelenlétemmel. Egy még sosem érzett Szeretetet fogtok érezni. És akkor tudni fogjátok az Igazságot.

Én valóságos Vagyok. Én itt Vagyok, és mindannyiatokat Szeretlek. Igaz szeretet járja át szíveteket, a ragaszkodás erőteljes érzésével. Ez egy kétirányú ajándék. Szeretni fogtok Engem, és csodálkoztok majd, hogyan lehetséges ez?

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni. Azoknak, akik továbbra is eltévelyegnek Tőlem, nektek csak hívnotok kell Engem, hogy megvilágosíthassam lelketeket.

Születésem, Atyám emberiség iránti Szeretetének bizonyítékát harangozta be. Ő, az irántatok való Szeretete miatt küldött el Engem, a ti Megváltótokat.

A szeretet nem olyasmi, amit valaha is természetesnek kellene vennetek, mivel ez Isten legnagyobb Ajándéka. A szeretet felülmúl minden más érzést, és legyőzheti a gonoszságot, ha csak befogadnátok a szeretetet.

Szeretetem Lelke, Védelmem, beburkol benneteket ebben a különleges időszakban. Ti az Enyéim vagytok. Én a ti szívetekben Vagyok. Csak engednetek kell, hogy Szeretetem eltöltsön benneteket, mert ha megteszitek, igaz békességet fogtok érezni.

Megáldalak mindannyiatokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten az Atya: A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett

23 dec

2012. december 20. csütörtök, 19.15

Legdrágább leányom, kérem minden Gyermekemet, hogy őrizzék meg egyetlen Fiam, Jézus Krisztus nevét, és mutassanak Iránta olyan tiszteletet, melyet Ő az emberek között kapott.

Angyalaim, Szent Királyságomban, zengenek és örvendeznek az Irgalom miatt, mely Fiam által mindenkinek megadatik.

Ez a hatalmas Isteni Ajándék azért lesz, hogy legyőzze a sötétséget, mely ráborul a világra. Az Én Isteni Beavatkozásom által, Én meg fogom tudni menteni Gyermekeim többségét.

Az emberiség történelmében fordulópont ez a Karácsony, mely a nagy örvendezés ideje, amikor a Megváltó születését ünneplitek, akit Én adtam a világnak.

Mint Atyátok, Én megáldalak benneteket mind, és mély könyörülettel ajándékozom az Irgalmasság eme hatalmas Ajándékát. Én egybegyűjtelek benneteket, minden Teremtményemet, hogy meg tudjalak tisztítani titeket minden kételytől, minden bűntől, és minden – Királyságom Törvényei elleni – káromlástól.

A világ eme nagy megtisztulása eltart majd egy ideig, de Én fel fogom gyorsítani az üldöztetés ezen idejét.

A Törvényeimet el nem fogadó, korrupt kormányok keze általi szenvedésetek nehéz lesz, de nem fog túl sokáig tartani.

Én fogok adni időt valamennyi Ellenségemnek, hogy megnyissák szemüket a dicsőséges Paradicsom Igazságára, melyet már Várok, hogy feltárjam a világnak.

Ujjongjatok. Dicsőítsétek Fiamat, mert Miatta ajándékozom  az Új Paradicsomot, ahol az Általam Neki ígért Uralom fog kibontakozni.

A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett.

Hamarosan meg fog mutatkozni Hatalmam a maga teljes erejében és dicsőségében, hogy tanúja legyen a világ.

Én Vagyok a Kezdet. Én Vagyok a Vég. Új Királyságom, az Új Paradicsom, végül felváltja majd a régit. A földet beszennyezte Ádám és Éva bűne.

Az ember tökéletes teremtménysége megsemmisült, amikor a bűn véget vetett a halhatatlanság Adományának. Hamarosan Én visszarendezem mindazt, amit a sátán és az ő démonai által okozott fertőzöttség szennyezett be. Többé már nem lesznek a kísértés mesterei.

Én most el fogom küldeni Fiamat, hogy visszakövetelje a Számára teremtett Trónt.

Ádáz küzdelem folyik ezért a Trónért, de Hatalmam győzedelmeskedik, és minden csoda azért lesz, hogy visszahozza Családomat, biztonságban, Fiam Isteni Szent Szívéhez.

Ti, Gyermekeim, elveszettek vagytok, és szenvedtek. Én most elküldöm Fiamat, hogy megkezdvén a folyamatot, elvigyen benneteket a ti jogos otthonotokba.

Szeretlek benneteket, legdrágább Gyermekeim. Én sosem hagytalak cserben benneteket, bár bocsánatos lenne, ha ezt gondolnátok.

Hívva vagytok most. Senki sem lesz kizárva ebből a Mennyből jövő felhívásból.

Imádkozzatok, gyermekek, hogy mindenki válaszoljon majd Fiam Irgalmasságára.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy