RSS
 

Archive for november 28th, 2012

Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne tartsatok Szavamtól (Üzenetemtől)

28 nov

2012. november 23. péntek; 21.45

Drága, szeretett leányom, ahogy nő az ellenállás az üzenetekkel szemben, úgy fokozódik most az üldözés, Prófétáim és Látnokaim ellen.

Én mondom nektek, különösen az Én szeretett papjaimnak és felszentelt szolgáimnak, ne tartsatok Szavamtól (Üzenetemtől). A félelem és a bizonytalanság, amit átéltek, nem Tőlem jön. Ha pedig ez nem Tőlem jön, akkor kérdezzétek meg magatoktól: ez honnan való?

Mindig ellenállnak Szent Szavamnak (Üzenetemnek).

A földön töltött Időm során, az akkori papok, a Farizeusok, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy vitatkozzanak Velem. Minden lehetőséget megragadtak, hogy csapdába csaljanak Engem, hogy kérdéseket tegyenek fel Nekem azzal a céllal, hogy ellene Mondjak Isten Igéjének, de nem sikerült nekik.

Én hallgattam, amikor ők megpróbáltak rávenni Engem arra, hogy feleljek a kérdésekre, melyekről tudták, hogy Én nem vagyok hajlandó válaszolni azokra.

Látjátok, habár gyakorolták a vallásukat, számos gondosan megtervezett szertartást tartottak, drága ruhákban pompáztak, egy dolognak híján voltak. Egy fikarcnyi alázat sem volt bennük, mert ők tévesen azt hitték, hogy - az ő felszentelt szolgai szerepük miatt – ők testvéreik felett állnak.

Ők – a prófétákhoz hasonlóan – Atyám Szent Igéjét szólták, tanították, és mutatták be nyílt tereken. Mégsem értették igazán az Atyám által tett ígéretet, sem a tanításokat, melyeket Atyám adott nekik a próféták által. Nem voltak hajlandók elfogadni, hogy a megígért Messiás eljövetele történik éppen, az ő saját idejükben.

Ők azt hitték, hogy ez az esemény majd a jövőben fog bekövetkezni.

Ők összezavarodtak Válaszaimtól, Tanításaimtól, és az egyszerű Életvitelemtől. Ennek ellenére Én vonzottam őket, újra és újra visszajöttek, hogy próbára tegyenek Engem.

Aztán ők megrettentek a szellemi, lelki dolgokat illető Tudásomtól, a ténytől, melyet nem tudtak tagadni.

Ők gyötörtek Engem. Én válaszoltam a kérdéseikre Atyám Szent Akarata szerint. Aztán csendben maradtam, amikor dühösen ujjal mutogattak Rám.

Mert minden, fennen hirdetett – az Isten Igéjét illető – tudásuk ellenére, beleestek a csaló által állított csapdába. Ők azt hitték, hogy tudásuk magasabb rendű az Én tudásomnál.

Az általuk alkotott lépcsőzetes egyházi hierarchia a királyi monarchiához volt hasonló. Ők nem Istent tisztelték, hanem a királyokat, mégpedig saját királyaikat, akiket ők választottak meg. A felső szint keveset kommunikált az egyszerű szolgákkal, akik igazgatták az ő nemzetségeiket. Csakúgy, mint a szegény, alázatos emberekre, Istenre is kevés idejük volt.

Mennyire bántották ők Atyámat. Mennyire gyötörtek ők Engem. Sokak vére tapadt az ő kezükhöz, mégis sikerült tisztán tartaniuk a nyilvánosság előtt.

Képzettségük azt jelentette, hogy ők úgy vélték, hogy csak ők tudják helyesen értelmezni a Szentírást. Igémet Eretnekségként kezelték.

Ma ugyanez a helyzet. Nagyon kevés felszentelt Szolgám van felkészülve Második Eljövetelemre. Papsági felhatalmazásuk – miszerint ők Egyházam Felszentelt Papjai – megosztottságot idézhet elő, melyet Én nem hagytam jóvá.

Ezek a tanult teológusok, sok éves gyakorlattal, nem értik meg Tanításaimat, a próféciákat vagy azt, ahogyan Én beszélek.

Ti, akik megkérdőjelezitek Szavamat (Üzenetemet) vagy megpróbáltok egyenlőtlenséget előidézni azáltal, hogy összehasonlítjátok Szavamat (Üzenetemet) a ti saját téves Szentírás-ismeretetekkel, most azonnal hagyjátok abba.

Semmit sem tanultatok? Nem fogadjátok el, hogy közel az idő, és hogy Én felkészítelek benneteket?

Sok ellensége van ezen Szent Küldetésemnek, mely Második Eljövetelemre való felkészítésetekre irányul.

Ezek alattomos támadások. Minden – ezen üzenetek révén – Általam tett változás, fordulat és lépés, akadályokba ütközik.

Ha nem fogadjátok el azon Ígéretemet, miszerint eljövök újra, akkor tegyétek fel magatoknak a kérdést: Mi az én – Isten Nevében való – szerepem? Egyszerűen csak kiszolgáltatni a Szentségeket? Nem, nemcsak ezért a szerepért lettetek elhívva.

Amikor támadjátok Üzeneteimet, úgy, ahogyan azt ti teszitek, akkor sírva fakadok a szomorúságtól és a csalódottságtól.

Hát nem lettetek figyelmeztetve, hogy legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor Én visszatérek? Itt az ideje, hogy felébresszétek lelketeket, hogy olvassátok az Atyám Könyvében foglalt Igéket, és kérjétek, hogy Áldjalak meg benneteket a tisztánlátás adományával.

Ti, akik azért utasítotok el Engem, mert óvatosak vagytok, és aggódtok, hogy nem Én, a ti Jézusotok vagyok az, aki beszél, Én megbocsátok nektek. Én megértem, hogy milyen nehéz ez, de idővel érezni fogjátok, ahogy Szeretetem körbeölel benneteket.

Ti, akik nem vagytok hajlandóak meghallgatni Engem, vétkesek vagytok a gőg bűnében.

Ti, akik nyilvánosan elítélitek Szavamat (Üzenetemet), ízekre szeditek, és azt állítjátok, hogy Üzeneteim a gonosztól valók, ti elvesztetek a Számomra. Oly nagyon eltávolodtatok Tőlem, ennek ellenére öntelten azt hiszitek, hogy a könyvekből vett, szellemi, lelki dolgokkal kapcsolatos tudásotok méltóbbá tesz benneteket arra, hogy az Én Nevemben beszéljetek, ezért nektek tudnotok kell a következőt.

Hozzatok Hozzám egy egyszerű, tiszta szívű lelket, aki azért szeret Engem, aki Vagyok, és akkor csatlakozni fog Hozzám a Paradicsomban.

Hozzatok Elém egy gőgös lelket, aki torkaszakadtából ordítja Isten Igéjét, és Én félrevetem majd őt.

Alázatos szívvel bízzatok Bennem, és Én kiárasztom rátok Kegyelmeimet.

Ha feltétel nélkül szerettek Engem, fel fogjátok ismerni Hangomat, ebben az időben. Ti vagytok a szerencsés lelkek. Mégis azon lelkek után Vágyódom a leginkább, akik eltávolodtak Tőlem.

Ó, jöjjetek Hozzám, felszentelt Szolgáim. Én nektek adom az Igazságot, mert Én azt akarom, hogy megújítsátok Irántam való hűségeteket. A Tanításaimmal szembeni engedetlenség, és az, hogy nem vagytok hajlandóak elismerni gyengeségeiteket, éket ver közénk.

Azon felszentelt szolgák, akik súlyos testi bűnöket követtetek el, jöjjetek Hozzám, hogy Megölelhesselek benneteket. Ismerjétek el bűneiteket, és Én megújítom majd lelketeket, hogy alkalmassá váljatok segíteni más lelkek megmentésében, mielőtt Én eljövök újra.

Figyeljetek. Én megértem, ha kétségeitek vannak. Ugyanakkor, ha ti ártani próbáltok Prófétáimnak, szenvedni fogtok ezért. Sokkal jobb, ha csendben maradtok. Vállalnotok kell, hogy meghallgattok, és megalázkodtok Előttem. Csak akkor lesztek alkalmasak arra, hogy képviseljétek Testemet a földön.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy