RSS
 

Archive for november 27th, 2012

Isten, az Atya: Én a legtökéletesebb jövőt kínálom nektek.

27 nov

2012. november 22. csütörtök; 19.00

Legdrágább leányom, Szeretetem Fénye ereszkedik ma a földre, abban a reményben, hogy talán felpezsdül Gyermekeim szíve.

Azok, akik nem ismernek Engem, és azon sokak, akik félnek közeledni Hozzám, nektek tudnotok kell, hogy Én Fiam Királyságába szeretnélek vinni benneteket.

Én Vagyok a Szeretet Istene, és az Isten, aki örökül hagyta nektek az Üdvösség Ajándékát.

Nem mondhattok le erről az Ajándékról, mert ezt azért kapta az emberiség, hogy újra egyesülhessen, élvezvén a Paradicsomot, melyet elsőként Teremtettem a számukra.

Ez az Úr napjának ideje, és nektek, Gyermekeim, erre a nagyszerű napra való felkészítésetek zajlik.

Hamarosan sor kerül Isteni Beavatkozásomra, annak érdekében, hogy megmenekülhessetek, és beléphessetek Fiam Királyságának kapuin.

Amikor a Szent Könyvemben megjövendölt próféciák kezdenek beteljesedni, akkor végül elfogadjátok majd az Igazságot.

Az Igazság, melyet megígértem az emberiségnek, ezekre az időkre, most adatik nektek.

Azt kérdezhetitek, miért szükséges, hogy Szent Szavam (Üzenetem) Igazságát ismét Gyermekeimnek Adjam.

Ez azért van, mert oly kevesen hisznek Létezésemben ma a világon. Ők már nem tartják be Tízparancsolatomat.

Az alázatosságot felváltotta a gőg Gyermekeim körében, beleértve sok felszentelt szolgát, akik az Igazság átadására lettek kijelölve. Sokan figyelmen kívül hagyják Szavam (Üzenetem) Igazságát, sőt mi több, soha nem tanították azok világon való létezésének értelmét.

Oly sok lélek menekülhet meg most Szeretetem révén, és ezért Adtam nektek szeretett Fiam által útmutatásokat, hogy mi az elvárás felétek.

Fogadjátok be az Igazságot. Emlékeztessétek a hozzátok közel állókat, a Gyermekeim iránti Nagy Szeretetemre.

Mint bármely jó Édesapa, figyelmeztetni fogom Gyermekeimet a veszélyekre, melyekkel szembekerülnek.

Sosem fogom engedni, hogy vakon belesétáljanak a megtévesztés hálójába, mely úgy ereszkedett rá az emberiségre, mint egy halász hálója a gyanútlan halrajra.

Nem fogom megengedni azoknak, akik próbálják megakadályozni, hogy Szent Szavam (Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, vagy azoknak, akik próbálnak gáncsot vetni Fiam Szavának (Üzenetének). Sőt azon Kötelességemet sem fogom elmulasztani, hogy figyelmeztessem Gyermekeimet a büntetésekre, melyek rájuk várnak majd, ha továbbra is megbántanak Engem azzal, ahogyan másokkal bánnak.

Én Vagyok a ti Atyátok. Én felelős Vagyok Gyermekeim ismételt egybegyűjtéséért, és Én felhasználok majd minden szükséges dolgot, hogy megmentsem Gyermekeimet a bajtól.

A sátán és hűséges követői minden taktikát, minden trükköt bevetnek majd, hogy megakadályozzanak benneteket abban, hogy meghalljátok az Igazságot.

Én ünnepélyesen megígérem a következőt. Gyorsan Karjaimba, és Fiam Nagy Irgalmának védelmébe vétettek majd.

Kezdetét vette a lelkekért vívott csata, habár sokatok számára ez talán nem nyilvánvaló.

Azért, hogy Új földi Paradicsomomat élvezzétek, el kell fogadnotok Kezemet, amint azt felétek Nyújtom. Ne féljetek, mert Én mindazokat védelmem alá veszem, akik tisztelnek Engem, Örök Atyjukat, és Drága Fiamat, Pecsétemmel egyetemben.

Szívleljétek meg Hívásomat. Legyetek erősek. Ne hallgassatok a fenevad suttogására, amint ő felhasználja a gőg bűnével beszennyeződött lelkeket, hogy elvegyen benneteket Tőlem.

Én a legtökéletesebb jövőt kínálom Nektek. Ne utasítsátok vissza ezt a Paradicsomot, mert ez a ti örökségetek. A világban hányan utasítanának vissza közületek egy gazdag örökséget? Nagyon kevesen. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy hátat fordítotok ennek az Ajándéknak.

Bárki, aki próbál megállítani benneteket, annak szüksége van a ti imáitokra, mert Én valamennyi Gyermekemet szeretem.

Én, a ti Atyátok, biztosítani fogom, hogy Fiam Második Eljövetelének beharangozására irányuló nagy Tervem, ne késsen majd.

Jöjjetek Hozzám, Fiam által, és semmiben nem szenvedtek majd hiányt. Szeretlek benneteket. Sokatokért Sírok, akik túl makacsak vagytok, hogy lássátok, hogy ez valóban Mennyből jövő hívás, mely meg lett ígérve, hogy felkészítsen benneteket az Új Békekorszakra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy