RSS
 

Archive for november 23rd, 2012

Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől

23 nov

2012. november 21. szerda; 18.45

Gyermekem, minden gyermekemnek, akik szeretik Fiamat, imában kell egyesülniük, a világban lévő viszály eme idején.

Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől, és megbocsátásért esedezzenek Fiamhoz.

Az idő rövid, és csak a kegyelem állapotában lévők léphetnek be Fiam Királyságába.

Míg korábban hosszú évek teltek el imádsággal, áldozathozatallal és az irántam, Áldott Édesanyátok iránti áhítattal, már csak egy nagyon rövid idő marad számotokra, hogy keressétek az üdvösséget.

Kicsinyeim, imádkozzatok állhatatosan azokért, akik bántják Fiamat, és akik gyalázzák Atyámat, a Magasságos Istent.

Oly sokan fordítottak hátat Istennek. A gonosznak sikerült kővé változtatnia a szívüket.

Nagyon kevesen tisztelik az életet, mely Isten gyermekeinek adatott. Életetek Isten Kezében van. Bárki, aki beavatkozik Isten Teremtésébe, az meg lesz büntetve.

Gyermekem, mindenkit fel kell szólítanod, aki megkapta az Igazság Könyvét, hogy imádkozzanak hozzám, az Üdvösség Anyjához. Én azt a feladatot kaptam, hogy segítsek Fiamnak megmenteni az emberiséget.

Hadd segítselek benneteket, gyermekek, hogy meglássátok a Fiamhoz vezető utat, tisztasággal és szeretettel szívetekben.

Én segítek majd nektek legyőzni minden akadályt, melyek utatokat állják Fiam Irgalma felé.

Kérlek, ne feledjétek, hogy Fiam mindent megbocsát. Ő szereti Isten valamennyi gyermekét, függetlenül attól, hogy mennyi szenvedést okoznak Neki.

Mindössze oda kell fordulnotok Hozzá, és kérnetek kell az Ő Irgalmát, hogy közelebb vigyen Magához benneteket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik megbántották Fiamat, és akik megszentségtelenítették az Ő Egyházait, mert nekik szükségük van a segítségetekre.

Ők elveszett lelkek, és vissza kell őket vinni Fiam Keblére. Máskülönben ez összetörné az Ő Szívét.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyből jövő hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A befolyásos nemzeteket képviselő tizenkettők csoportja, egy sértés tizenkét Apostolom létezésével szemben

23 nov

2012. november 20. kedd; 23.50

Drága, szeretett leányom, jelenleg sok sértés ér Engem, az emberiség Megváltóját, és azokat a megtévesztés leplével palástolják.

A sátán különösen a Keresztényeket fertőzte meg most szerte az egész világon. Ő ezt a legalattomosabb módon teszi. Meggyőzi őket, hogy mutassanak hűséget testvéreik iránt, azáltal, hogy ráveszik őket, hogy higgyenek a hazugságokban. Az embereknek, természetüknél fogva van egy gondoskodó oldaluk, mások iránti természetes szeretetükből fakadóan. Ez egy ajándék Istentől. A sátán ezt az érzelmet kihasználva csalja az embert a megtévesztés hálójába, mely fölött az ember kevés befolyással bír. A sátánnak sikerül rávennie őket, hogy olyan törvényekben higgyenek, melyek az Isten elleni súlyos bűnökhöz vezetnek.

Sokan hiszik azt, hogy helyesen cselekednek azáltal, hogy támogatnak másokat abbéli igyekezetükben, hogy olyan törvényeket hozzanak, melyek elnézőek a gyilkossággal, a háborúval és az Isten elleni káromlásokkal szemben.

Ha azt hiszitek, hogy a bűn elfogadható és igazolt azért, mert az mások javát szolgálja, akkor ti egy gondosan előkészített csapdába estetek.

Nem véletlen, hogy megszaporodtak a mentegetőzések a Keresztény Egyházakban lévő megosztottság miatt. Nem véletlen, hogy mindenféle mentséget hoznak fel most nektek, hogy szemet hunyjatok az abortusz felett.

Minden nemzet kapcsolatban áll egymással, és az abortusz bevezetésének, a háború jóváhagyásának, és a Keresztény Egyházakban való változások eszközölésének mindennemű nyilvános hirdetését egyetlen szervezet tervezi. Ez a csoport már évek óta tervezi ezen eseményeket. Pontosan tudják, hogy kik ők, és hogy mit tesznek. Ők nagyon befolyásosak és veszélyesek.

Álljatok meg, figyeljetek és hallgassatok, mert mostanra már bizonyára elfogadjátok, hogy amit Én mondok, azt Isten Nevében mondom. Mindezeket a gyalázatos és visszataszító intézkedéseket, melyeket meggyőzőnek tűnő és gondoskodó társadalmi változásokként mutatnak be nektek, globális alapon tervezte el és koordinálta a tizenkettők csoportja.

Ez a csoport, a befolyásos nemzeteket képviselő tizenkettők csoportja, egy sértés tizenkét Apostolom létezésével szemben.

Ők fogják bemutatni és támogatni majd az Antikrisztust a világban, mint ahogyan tizenkét Apostolom mutatott be Engem a nyilvánosság előtt, az Én időmben a földön.

Az ő hatalmuk azt jelenti, hogy minden egyes befolyásos nemzet egymást támogatja a bűnös törvények alkotásában, annak érdekében, hogy azok elfogadásra kerüljenek majd.

Szeretett Tanítványaim, mennyire fogtok ti szenvedni, amikor megtudjátok az Igazságot. Az Igazság majd felnyitja a szemeteket a körülöttetek lévő gonoszságra. Soha nem szabad félnetek az Igazságtól. Csak ha elfogadjátok az Igazságot, akkor tud az megvédeni benneteket ezektől a gonosz törvényektől, tettektől és cselekedetektől.

Tudnotok kell, hogy azok a nemzetek, amelyek részt vesznek a gonosz törvények bevezetésében, ők fognak a legjobban szenvedni a végső megtisztulás során.

Azt hihetik, hogy feddhetetlenek, de csak egyetlen dolog elérésében fognak sikerrel járni. Hogy a büntetés oly szigorú lesz, hogy azt elkerülendő, nem lesznek képesek elrejtőzni, vagy az arcukat elfedni. Elsősorban Előttem kell majd felelniük. Sokan még akkor is arcul köpnek majd Engem. Majd aztán csatlakoznak az Antikrisztushoz, a fenevadhoz, és valamennyi bukott angyalhoz az örökké tartó kínszenvedésre.

Figyelmeztetlek most benneteket.  Ti, akik próbáljátok bevezetni az abortuszt nemzeteitekben; ti, akik bemocskoljátok az Én Keresztény Egyházaimat, és ti, akik a fenevadnak hódoltok; a ti napjaitok meg vannak számlálva. Számotokra nem lesz jövő, nem lesz örök élet, nem lesz belépés az Én Királyságomba.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy