RSS
 

Archive for november 15th, 2012

Ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy gyors lesz az átmenet

15 nov

2012. november 11. vasárnap; 18.00

Első rész

Drága, szeretett leányom, mindig fontos emlékezni arra, hogy amikor szenvedtek, az nem a ti fájdalmatok csak, amit éreztek. Az Én fájdalmam az, amelyet elszenvedtek. A fájdalom, amelyről beszélek, nem az, melyet Keresztre feszítésem során szenvedtem el, hanem az, amellyel ma kell szembenéznem, ahogy nézem és érzem az emberiség fájdalmát.

Az emberek a lelkük sötétsége miatt szenvednek a világban. Még azok is szenvednek, akik egyszerű életet élnek, és próbálják Tanításaimat követni. Nyomorultul érezhetik magukat, ahogy igyekeznek egymást szeretni. A kételyek miatt is szenvednek, melyeket hitükben tapasztalnak.

Oly sokan nem értik az örök élet értelmét, vagy azt a tényt, hogy az élet nem ér véget, amikor valaki meghal ezen a földön. Emiatt oly sokan nem készülnek fel az elkövetkező életre.

A múltban sokan nem készültek fel megfelelően, és vagy a pokolban, vagy a Tisztítótűzben vannak.

Ez a nemzedék egy Ajándékot kap, melyben más nemzedék nem részesült. Sokan egyszerűen átmennek majd ebből az életből azonnal, anélkül, hogy meg kellene tapasztalniuk a halált, amint azt tudjátok.

Második Eljövetelem magával hozza majd ezt a rendkívüli Ajándékot. Ne féljetek hát. Örvendezzetek, mert Én azért jövök hozzátok, hogy virágzó jövőt hozzak nektek.

Gondoljatok erre a következőképpen. Habár keresztülmentek majd némi nehézségen, és tanúi kell, hogy legyetek majd annak, ahogyan Létezésemet el fogják utasítani, de ez nem fog sokáig tartani.

Tisztában vagyok vele, hogy sokan közületek aggódtok, de ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy gyors lesz az átmenet. Amikor majd tanúi lesztek az Új Jeruzsálemnek, amint az az Új Földre, az Új Paradicsomra ereszkedik, akkor elragadtatásba fogtok esni.

Nem lehet szavakkal leírni ezt a csodálatos Alkotást. Szívem repes a Szeretettől, mikor arra Gondolok, milyen csodálattal fogtok reagálni ti és szeretteitek. Ez akkor lesz, amikor a végső szövetség misztériuma világossá válik majd számotokra.

Világos Ígéretemet – miszerint eljövök újra – végre valóban meg fogják érteni.

A világ egy szent családdá válik, és egy Atyám Isteni Akaratával összhangban és egységben lévő létet fog élni.

Ez az újraegyesülés ideje lesz, amint a holtak első feltámadása megtörténik majd. Azok, akik a megtisztulás során tisztává váltak ezen a földön, csatlakozni fognak azokhoz, akik szintén megtisztultak a Tisztítótűzben, hogy az Új Paradicsomban éljenek.

Sok minden fog változni, de lelki békére lelnek majd mindazok, akik követnek Engem, és csatlakoznak Hozzám az Én Új Békekorszakomban, melyben Én fogok uralkodni lelki Vezetésem által.

Végre a sátán evilági uralma alatt tapasztalt szenvedés nem lesz többé.

Megér majd minden fájdalmat, minden szenvedést, minden imát, minden erőfeszítést, melyet megéltek, hogy egybegyűjtsétek a lelkeket, akik ellankadva lemaradnak, és akik rúgkapálva küzdenek egész úton.

Az Új Paradicsom készen áll. Csak fel kell készítenetek a lelketeket, és odasétálnotok a kapukhoz. Azok közületek, akik az Én Szememben megmentik magukat, megkapják majd a kulcsot a kapuk kinyitásához.

Tartsatok ki az eljövendő szorongattatás alatt, mert ez olyasvalami, aminek meg kell történnie, amint ez meg lett jövendölve Atyám Könyvében.

Imáitok ennek nagy részét enyhítik majd, és Atyám minden lehetséges szakaszban be fog avatkozni, megakadályozandó, hogy gonosz tetteket hajtsanak végre az Ő drága gyermekein.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Globális Védőoltás: A népirtás valaha látott egyik leggonoszabb formája, a Zsidók – Hitler uralma alatti – halála óta

15 nov

2012. november 10. szombat; 23.45

Drága, szeretett leányom, az Igazság mennyire tud sokkolni téged. Habár elfogadod Szent Szavamat (Üzenetemet), mégis csak amikor bekövetkeznek az Általam előtted kinyilatkoztatott próféciák, akkor érted meg ennek az emberiség megmentését célzó Küldetésnek a komolyságát.

Egy a csecsemőket és a kisgyermekeket megcélzó globális védőoltás bevezetése lesz a népirtás valaha látott egyik leggonoszabb formája, a Zsidók – Hitler uralma alatti – halála óta.

Ez a gonosz terv azért válik majd lehetségessé, mert kormányaitok közül sok kényszerítette a népét arra, hogy fogadják el a törvényeikben való változásokat, hatalmat adva ezáltal kormányaiknak, hogy érvényesítsék a törvényeket ártatlan gyermekeitekkel szemben.

Ne feledjétek, hogy az egyetlen dolog, amely Atyámat megállította, hogy véget vessen a világnak, az a köztetek lévő hűséges szolgáknak a szeretete.

Atyám, minden Gyermeke és minden Teremtménye iránti Szeretete miatt tartotta vissza az Ő Kezét. Most elérkezett Számára az idő, hogy feloldja az időket, hogy a világ, melyet Ő teremtett Szeretetből és az Ő Isteni Akarata szerint, békében folytatódhasson tovább.

Ő most el fogja pusztítani azokat, akik ezt a gonoszságot űzik Gyermekeivel. Ő nem tűri már tovább ezt a gonoszságot, és Keze most büntetéssel fog lesújtani.

Haragja most megtestesül majd egy olyan világban, mely megriad majd a földet érő büntetés nagyságától.

Közületek azoknak, akik felelősek vagytok a honfitársaitoknak és állampolgártársaitoknak okozott szörnyű szenvedésért, tudnotok kell a következőt.

Végül a betegség csapásával lesztek sújtva, és akkor majd ti, és azok, akik az egy-világ-csoportnak tisztelettel adóznak, el lesznek törölve a föld színéről mielőtt az Armageddoni Csata kezdetét veszi.

Atyám nem fog eltűrni benneteket, és Ő nem fogja engedni, hogy továbbra is fertőzzétek az Ő gyermekeit. Jaj nektek és közületek azoknak, akik most feldühítik Őt!

Atyám ideje, hogy megmutassa nektek, kinek a Hatalma fog örökké tartani, most bizonyításra kerül majd számotokra. Elméleteitek a teremtésetekről, melyek hibásak, most végre a maguk valójában mutatkoznak meg előttetek. A Dániel prófétának megjövendölt Igazság, amint az meg lett nektek ígérve az Igazság Könyvében, végül bemutatásra kerül.

Oly sok ember feledkezik meg Isten Igazságáról. Sok jó szándékú lélek semmi mást nem keres az életében, csak az izgalmat. Sokan eltékozolják a földi életükben nekik rendelt időt, mivel nem ismerik Isten Létezésének Igazságát.

Most az Igazság bemutatásra kerül. Elérkezett a számvetés ideje.

Atyám végül figyelmezteti a világot az Igazságra. Azok, akik figyelmen kívül hagyják az Igazságot, megtagadják maguktól a belépést az Én Új földi Királyságomba.

Ahelyett, hogy örök dicsőségben, csodákkal, örömmel, szeretettel és jóléttel teli életet élnének, ők száműzve lesznek, hogy a pokol mélyén rothadjanak.

Buzdítom Isten minden gyermekét, hogy fogadják meg ezt a figyelmeztetést.

Lehet, hogy ez kemény. Sokan, akik azt mondjátok: ’ez nem Istentől jön, mert Ő Irgalmas’ – figyeljetek a következőre.

Eljött az idő a konkoly és a búza szétválasztására. Az a nap nagyon közel van. Akárhogyan is dönt az ember, az lesz a végső döntés.

A szabad akaratot mindig is tiszteletben fogja tartani Atyám, egészen az utolsó napig. Az Ítélet Napjáig.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy