RSS
 

Archive for november 14th, 2012

Imahadjárat (84) Ima a világot irányító elit lelkének megvilágosítására

14 nov

2012. november 9. péntek; 21.00

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (84)-es imáját, a világot irányító elit lelkének megvilágosítására.

„Ó drága Jézus, könyörögve kérlek Téged, világosítsd meg a világot irányító elit lelkét.

Mutasd meg nekik Irgalmad bizonyítékát. Segíts nekik, hogy nyitott szívűekké váljanak, és hogy őszinte alázatot mutassanak, tisztelvén a Te – Kereszthalálod által hozott – nagy Áldozatodat, amikor meghaltál az ő bűneikért.

Segíts nekik tisztán látni, ki az ő Igaz Alkotójuk, ki az ő Teremtőjük, és töltsd el őket a kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot.

Kérlek, akadályozd meg azirányú terveiket, hogy emberek millióinak ártsanak a védőoltások révén, hogy élelmiszerhiány, hogy ártatlan gyermekek kényszerű örökbefogadása és családok szétszakadása következzen be.

Gyógyítsd meg őket. Áraszd rájuk a Te Világosságodat, és vedd őket a Te Szívedbe, megmentvén őket a gonosz kelepcéjétől. Ámen.”

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet: Ez a védőoltás egy méreg lesz, és egy globális egészségügyi tervként mutatják majd be

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Ez a védőoltás egy méreg lesz, és egy globális egészségügyi tervként mutatják majd be

14 nov

2012. november 9. péntek; 21.00

Drága, szeretett leányom, mindössze két év alatt, már lelkek milliói tértek meg és menekültek meg ennek a Küldetésnek köszönhetően. A te szenvedésed, önmagában tíz millió lelket mentett meg, amint azt Én megígértem neked. Így míg a világ bánata növekedni látszik, sok lélek menekül meg imáitok révén.

Az Én Nevemben való szenvedés mindig rosszabbodik, és oly fájdalmassá válik, hogy nehéz elviselni. Ez akkor a legintenzívebb, amikor dühöng a sátán. Az ő dühe jelenleg fokozódik, és emiatt oly aggasztóak a rátok mért támadások. Ő és az ő démonai körülvesznek benneteket, de nem tudnak titeket fizikálisan bántalmazni, mert Atyám Keze védelmez benneteket. Ez nem enyhíti a megpróbáltatást, melyet most – ezen Küldetés második évfordulóján – szenvedtek el. De tudnotok kell a következőt.

A legtöbb szenvedést akkor kell elviselni, ha egy Küldetés, vagy egy áldozati lélek munkálkodása sikeres. Minél több a megmentett lélek, annál hevesebbé válik a gonosz támadása. Tettei már egyre nyilvánvalóbbak a világban. Ő, aki mindent elkövet, hogy elrejtse létezését, bedolgozza magát azon szegény emberek lelkébe, akik nyitottak maradnak rá a világi élvezetek iránti vágyuk és a hatalom-imádatuk miatt.

A sátán ereje abban rejlik, hogy képes megtéveszteni az emberiséget, elhitetvén, hogy ő csak egy Keresztények által használt szimbólum, a jó és gonosz közti különbség érzékeltetésére.

A sátán tisztában van létezése felfedésének veszélyével. Ha felfedné létezését, akkor többen fogadnák el Isten létezését.

Ő nem akarja ezt tenni, ezért létezését azokban tudatosítja, akik tisztelettel adóznak neki. Ezek az emberek, akik elfogadják a sátán létezését, épp úgy imádják őt, mint ahogy az emberek Szentmiséket tartanak a Katolikus Egyházakban, vagy istentiszteleteket, szertartásokat tartanak a templomokban az Isten dicsőítésére.

Oly sok lelket loptak el. Isten, az Én Örök Atyám vissza akarja szerezni őket az Ő Nagyfigyelmeztetése révén, és a büntetések által, melyek azokra lesznek mérve, akik a fenevad tiszteletére gyűlnek egybe.

Atyám le fogja leplezni a sátán követőit, akik bemocskolják az Ő Egyházait.

Ők a célpontjai Atyám büntetéseinek, és hacsak saját szabad akaratukból nem hagyják abba, amit csinálnak, úgy Isten Keze fog lesújtani rájuk.

Szélsebesen terjednek ezen sátáni csoportok, akik az üzleti és hálózati szervezeteken keresztül jelennek meg a világban.

Mindenütt jelen vannak; mesterkednek, gyűléseket tartanak, gonosz terveket eszelnek ki és szőnek, az ártatlanok millióinak elpusztítására.

Ők a népirtás egy formáját fogják bevezetni, kötelező oltások révén, gyermekeitek ellen, az engedélyetekkel vagy a nélkül.

Ez a védőoltás egy méreg lesz, és egy globális egészségügyi tervként mutatják majd be.

Terveik már megszülettek, és már megkezdték azok bevezetését. Néhány tervüket egy európai országban megakadályozta Atyám, az áldozati lelkek imáinak köszönhetően.

Nézzetek magatok elé és a hátatok mögé. Nézzétek meg figyelmesen az országaitokban bevezetett látszólag ártatlan új törvényeket, melyeknek az a céljuk, hogy úgy érezzétek, mintha azok jobbá tennék életeteket. Sok közülük egyszerűen csak azáltal tesz rabszolgává benneteket, hogy rávesznek titeket arra, hogy lemondjatok a jogaitokról, demokratikusnak látszó törvények leple alatt.

A demokráciát diktatúrák váltják majd fel, bár nem ekként lesznek bemutatva a nemzeteknek. Amikor már milliók mondtak le minden jogukról, az új toleráns törvények nevében, akkor már túl késő lesz. Akkor már rabok lesztek.

A világ legfőbb vezetői együtt munkálkodnak új terveik megvalósításán. Ők azon elit részei, akiknek a céljuk a kapzsiság, a gazdagság, az irányítás és a hatalom. Ők nem fogadják el Isten Hatalmát. Ők nem hisznek abban, hogy az Én Kereszthalálom az ő – pokol tüzétől való – megmentésükért volt.

Meg kell nekik mutatnom, mennyire tévednek. Elérkezett az idő Számomra, hogy bizonyítsam nekik Irgalmamat, irántuk való Szeretetemet.

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (84)-es imáját, a világot irányító elit lelkének megvilágosítására.

„Ó drága Jézus, könyörögve kérlek Téged, világosítsd meg a világot irányító elit lelkét.

Mutasd meg nekik Irgalmad bizonyítékát. Segíts nekik, hogy nyitott szívűekké váljanak, és hogy őszinte alázatot mutassanak, tisztelvén a Te – Kereszthalálod által hozott – nagy Áldozatodat, amikor meghaltál az ő bűneikért.

Segíts nekik tisztán látni, ki az ő Igaz Alkotójuk, ki az ő Teremtőjük, és töltsd el őket a kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot.

Kérlek, akadályozd meg azirányú terveiket, hogy emberek millióinak ártsanak a védőoltások révén, hogy élelmiszerhiány, hogy ártatlan gyermekek kényszerű örökbefogadása és családok szétszakadása következzen be.

Gyógyítsd meg őket. Áraszd rájuk a Te Világosságodat, és vedd őket a Te Szívedbe, megmentvén őket a gonosz kelepcéjétől. Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy