RSS
 

Archive for november 12th, 2012

Szükségem van a segítségetekre. Mint ahogy szükségem volt Apostolaimra és Tanítványaimra, amikor a földön jártam

12 nov

2012. november 8. csütörtök, 15.50

Drága szeretett leányom, Tanítványaim, felszentelt Szolgáim és az egyház tagjai most egybegyűlnek az egész világon, válaszolva erre a Mennyei hívásra.

Én, az ő szeretett Jézus Krisztusuk, jelen vagyok a szívükben az Én különleges kegyelmeimmel. Ők felismerik ezt az Isteni hívást, mert a Szentlélek betöltötte őket azzal a tudással, hogy valóban Én vagyok az, Jézus Krisztus, az Emberfia, Aki kommunikál velük.

Ti, az Én szeretett és becses gyülekezetem, egybefonódtok most Szent Szívemmel. Én vezetlek benneteket az úton, hogy az Igazságot tudjátok szólni azon elveszett lelkeknek, akik rászorulnak az Én nagy Irgalmamra. Az Én Ajándékom nektek a következő. Én oly módon fogom megérinteni szíveteket, hogy azonnal tudni fogjátok, hogy ez Isteni Sugallat. Hát nem tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket? Hogy mily nagyon oltalmaz benneteket a ti Isteni Megváltótok Hatalma, aki üdvösséget ígért a világnak?

Második Eljövetelem közel van, és szeretnék megmenteni minden bűnöst, függetlenül attól, hogy mennyire megfeketedett a lelkük.

Ne feledjétek, hogy elkötelezettségetek által – miszerint engeditek Nekem, hogy vezesselek benneteket – szabadulhatnak majd meg az ilyen szegény lelkek a gonosz szorításából.

Ne vonakodjatok válaszolni Hívásomra, de tudnotok kell, hogy óvatosnak kell lennetek abban, ahogyan ezt teszitek. Oly módon kell felépítenem Hadseregemet, hogy az titokban gyülekezhessen, hogy egyként csatlakozva mutathassák be imáikat Előttem. Gyorsan kell cselekednetek, és azok a lelkek, ha egyszer elimádkozzák Imahadjáratom imáit, közeledni fognak hozzátok.

Szükségem van a segítségetekre. Mint ahogy szükségem volt Apostolaimra és Tanítványaimra, amikor a földön jártam. Jöjjetek most. Ne féljetek.

Ne hallgassatok azokra, akik provokálnak benneteket, akik kigúnyolnak benneteket, vagy akik gyalázzák Szent Szavamat (Üzenetemet). Eljött az ideje annak, hogy Engem szolgáljatok.

Álljatok fel bátorsággal, és kövessetek Engem. Én örömmel és szeretettel töltelek el majd benneteket szívetekben. Hamarosan nem lesznek kétségeitek a tekintetben, hogy ki kéri ezt tőletek. Köszönöm, hogy válaszoltok Hívásomra. Megáldalak benneteket, és folyamatosan vezetlek titeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy