RSS
 

Archive for november 7th, 2012

Fájdalmában fog nyögni a föld, ahogy az Antikrisztus készíti elő az ő színre lépését

07 nov

2012. november 5. hétfő; 18.50

Drága, szeretett leányom, a világnak most fel kell készülnie azokra a nagy változásokra, amelyeket Én engedek meg azért, hogy felkészítsem az emberiséget a Második Eljövetelre.

Szeretett Követőim sokat tettek az Általam nekik adott imák révén a lelkek millióinak megmentéséért.

Irántam, a ti Jézusotok iránti hűségetek, szeretett Követőim, azt jelenti, hogy ti lelkeket engedtetek át Nekem, akik már biztonságban vannak, és akik máskülönben a pokolba vettettek volna.

Oly hathatósak az imáitok, hogy idővel – ahogy milliókkal többen fogadják el Üzeneteimet, a szeretet és a remény üzeneteit – lelkek milliárdjai fognak megmenekülni.

Művem – rajtatok keresztül, Tanítványaim – emberek ezreit menti meg naponta. Ezért nektek soha nem szabad engednetek a kételyeknek, melyek természetesen időről-időre támadnak majd bennetek, és melyek akadályozhatnak benneteket az imádkozásban.

Most hallgassatok meg.

Sok minden fog történni most. Gyarapodni fognak a viharok az egész világon, és fájdalmában fog nyögni a föld, ahogy az Antikrisztus készíti elő az ő színre lépését. Ő hamarosan megjelenik.

Leányom, koncentrálj Szavam (Üzenetem) terjesztésére, annak ellenére, hogy sok akadállyal kerülhetsz szembe. Semmi se késleltesse Üzeneteimet abban, hogy mindenkihez eljussanak.

Nem az fog számítani, hogy hány emberhez jut el az Igazság Könyve vagy jutnak el Üzeneteim, hanem az, hogy hányan imádkozzák az Imahadjárat imáit.

Az imák fogják gyengíteni az Antikrisztus hatalmát.

Az Atyám által a földre küldött büntetések lesznek azok, amelyek meg fogják semmisíteni azokat a vezetőket és csoportokat, akik bántani merészelik az Ő gyermekeit. 

Isten Hatalma beburkolja majd azokat, akik szeretik Őt.

Isten Hatalma meg fogja oltalmazni azokat, akik megtérnek.

Isten, az Én Örök Atyám, folyamatosan ki fogja árasztani az Ő Kegyelmeit, amíg az Ő hatalma be nem burkolja, és meg nem oltalmazza valamennyi Gyermekét a földön.

Menjetek békével, reménnyel és szeretettel. Bízzatok Bennem, és minden rendben lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Én örök királyságomba vezető út éles kövekkel és szikladarabokkal van tele

07 nov

2012. november 4. vasárnap; 17.45

Drága, szeretett leányom, ne gondolja senki, hogy erős maradhat hitében, anélkül, hogy harcolnia kellene az igazságért.

Sok akadály gátolja Istenbe vetett hiteteket, és csak azok tarthatják életben Isten iránti szeretetük tüzét a lelkükben, akik kitartóan imádkoznak.

Az Én örök királyságomba vezető út éles kövekkel és szikladarabokkal van tele. Ez olyan, mint mezítláb sétálni, mérföldeken át, amikor is minden szúrást, minden éles fájdalmat megérzel, és ahol minden egyes lépésednél megbotlasz. Ezért van az, hogy számos jó szándékú lélek esik el az út mentén, mert az út olyannyira fáradságos.

Ha Engem követtek, utatok mindig fájdalmas lesz. Sosem lesz könnyű, míg azt nem mondjátok: „Jézus, vedd el a fájdalmamat, gyógyíts meg engem, és vedd át keresztemet”.

Kizárólag ekkor lesz számotokra könnyebb az Utamat követni az Én dicsőséges királyságomba.

Minden egyes szakaszban a Keresztre feszítést fogják megtapasztalni mindazok, akik szeretik Istent – egészen az utolsó napig.

A Második Eljövetelemig tartó időszakban, a keresztényeknek és mindazoknak, akik szeretik Atyámat, a Magasságos Istent, Kínszenvedésem fájdalmát kell majd kiállniuk.

Ez azokkal a vádakkal veszi majd kezdetét, hogy Isten nem létezik. Engem Isten Fiaként ítéltek el. Ezúttal a Magasságos Istent fogják elutasítani. Minden hívet sanyargatni és üldözni fognak, amint a letűnt idők pogány törvényei bevezetésre kerülnek. Mégis sokan, akik nem ismerik az Úr útjait, nem törődnek majd az efféle gonoszsággal, olyannyira elmerülnek majd a saját élvezeteik hajhászásában.

Majd ott lesznek a büntetések, melyeket azokra mérnek, akik nyilvánosan ki merik mutatni az egy Igaz Isten iránti hűségüket. Őket nem fogják megtűrni, és el kell majd rejtőzniük, hogy Atyámat tisztelhessék.

A napi Áldozatbemutatások, a Szentmisék végül meg fognak szűnni, amint azt megjövendölték, mert a hamis próféta be fogja jelenteni, hogy újfajta Szentmisét fognak tartani, és a régi formájúnak már nem lesz többé jelentősége, mondja majd ő.

A Szent Eucharisztiából száműzik majd Jelenlétemet, és az Élet Kenyere nem táplálja többé Isten gyermekeit. És ekkor fogja elérni Isten Keze a pogányokat, akik azt merik állítani, hogy Isten Nevében beszélnek. Az ő fenevad iránti hűségük sokakat fog befolyásolni, és ők a megtévesztetteket a sötétség börtönébe fogják vezetni.

A megosztottság növekedni fog, mindaddig, míg végül Isten valamennyi gyermekének választania kell majd. Ők vagy a hamis illúziót követik majd, melyet a hamis próféta mutat be, aki azt mondja, hogy ő Isten Nevében beszél, vagy az Igazságot fogják követni.

Ne higgyétek azt, hogy elég erősek lesztek elviselni ezt a nyomást azon hamis papok részéről, akik a fenevadat képviselik majd. Nagy lesz az ő befolyásuk. Az Én segítségem nélkül abba a kísértésbe fogtok esni, hogy elforduljatok Tanításaimtól.

Ébredjetek fel, mielőtt ezek az idők bekövetkeznek. Hívjatok Engem minden nap, és kérjétek Segítségemet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy