RSS
 

Archive for november 5th, 2012

Hamarosan nem lesz többé bűn. A bűn veszedelme a múlté lesz

05 nov

2012. november 3. szombat, 19.00

Drága, szeretett leányom, amikor a lelkek eltávolodnak Tőlem, és amikor megadják magukat a bűnnek, akkor soha nem szabad félniük Tőlem.

Szeretett Követőim, amint vétkeztek, azonnal forduljatok Hozzám.

Soha ne szégyenkezzetek, vagy legyetek zavarban Hozzám futni, miután elkövettek egy bűnt. Ez az egyetlen módja annak, hogy erőre kaphassatok, hogy újra Velem járjatok.

Ha nem fordultok Hozzám, és inkább elkerültök Engem, akkor még tovább gyengültök, és hagyjátok magatokat kitenni a gonosz által minden nap elétek helyezett kísértéseknek.

A bűn az olyasvalami, amivel minden gyermek születik. Az eredendő bűnt el kell törölni a Keresztelés Szentsége által. Még akkor is kísértésbe fognak esni a lelkek mindaddig, amíg az emberiség a sátán uralma alatt áll.

Megszabadítani magatokat a bűntől, egyszerű. Először is, tudni fogjátok a szívetekben, ha bűnt követtetek el.  Ma a világban sok ember elhessegeti a bűnt, mint ami nem bír jelentőséggel. De ha az emberek őszintén bevallanák, hogy hogyan éreznek, miután vétkeznek, úgy találnátok, hogy az ő belső békéjük kettétört.

A legtöbb lélek addig érzékeli a bűnt, míg oly megsötétedettek nem lesznek, hogy csak a bűn elégíti majd ki az ő vágyaikat. Ezért kell keresnetek Isten megbocsátását, minden alkalommal, amikor vétkeztek. Ha nem keresitek, akkor a bűn elmérgesedik benneteket, és sokkal nehezebb lesz ellenállnotok a kísértésnek.

Amikor bűntudatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, a ti szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek.

Nincs bűn, amit ne lehetne megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlás bűnét. Folyamatosan hívjatok Engem a ti segítségetekre, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bűnök miatt, melyet elkövettek.

Szívemből szeretem Isten valamennyi gyermekét. Ti vagytok az Ő drága teremtényei, és Ő mindannyiatokat szeret, bűneitek ellenére. Harcoljatok a bűn ellen az üdvösség keresésével, minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek.

Hamarosan nem lesz többé bűn. A bűn veszedelme a múlté lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket az Ő Nagy Irgalma felé

05 nov

2012. november 2. péntek; 14.00

Gyermekem, a világra ereszkedő sötétség sokféle módon lesz látható.

Azon bevezetett törvények, melyek megbontják a családi egységet, a gonosz befolyásáról tanúskodnak majd kormányaitokban.

Azon bevezetett törvények, melyek elnézőek az abortusszal szemben, összetörik Atyám Szívét. Senkinek sincs joga beavatkozni Isten Teremtésébe, mégis ezt teszi az emberiség, nap mint nap, mindennemű szégyenérzet vagy bűntudat nélkül.

Gyermekem, állhatatosan kell imádkoznotok az emberiség megmentéséért, mert hamarosan két részre különülnek el; azokra, akik hűek Istenhez, és azokra, akik elutasítják Őt. Testvér válik el testvértől, szomszédok különülnek majd el egymástól, és családok szakadnak kétfelé. Ez az idő meg lett jövendölve.

Annak érdekében, hogy Isten minél több lelket menthessen meg, Ő számos lehetőséget fog nekik adni, hogy visszatérjenek Hozzá.

Imádkozzatok most, családjaitokért, barátaitokért és felebarátaitokért, mielőtt a végső megosztottság kialakul. Akkor majd Fiam Második Eljövetelének napja közel lesz.

Gyermekeim, ti nagyon össze vagytok zavarodva. Ezt az összezavarodottságot, és a lélek ürességét az Istenbe vetett hit hiánya okozza. Egyetlen lélek sem képes életben maradni, ha szívében nincs jelen Isten Szeretete.

Ők a tengeren hánykódó üres hajóhoz hasonlítanak, végső úti cél nélkül. Ők céltalanul sodródnak a tágas ürességben, ahol semmi sem kielégítő; ahol semmi a világon nem hozhat nekik valódi békét.

Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket az Ő Nagy Irgalma felé, és Ő elhozza nektek az áhított békét. Csak kérnetek kell.

Kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy Fiamhoz vigyelek benneteket. Én vezetni foglak benneteket, és védelmezlek titeket mindenkor, az út minden egyes lépésénél.

Szeretett Édesanyátok

A Béke Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy