RSS
 

Hír: Útmutatás az Imahadjárat Imacsoportjainak

27 okt

2012. október 23-án az eredeti angol nyelvű oldalon (http://www.thewarningsecondcoming.com/crusade-of-prayer/crusade-of-prayer-guidlines/) az Imahadjárat Imacsoportjai számára a következő útmutató jelent meg, mely néhány pap segítségével került összeállításra:

Útmutatás az Imahadjárat Imacsoportjainak

Drága, szeretett leányom, mindenkinek tudnia kell, hogy szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget szerte az egész világban. Én el foglak látni benneteket, Hadseregem, imákkal, melyeket imádkozni kell majd a lelkek megmentéséért. Ezek az imacsoportok növekedni fognak, és soraikból ki fog emelkedni egy hithű követőkből álló valódi hadsereg, hogy világra hozzák mindenki üdvösségére irányuló Isteni Ígéretem Igazságát.

Amint az Én szeretett Atyám meghagyta, ezek a csoportok meg fogják alakítani a hadsereget, amely le fogja győzni a sátán, valamint az ő hívei és követői okozta gonosz sötétséget.”

(Szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget – 2011. október 23.)

A türelem, a mindennapi csendes ima, az imacsoportok alapítása, az Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozása naponta, a böjt és a Szent Rózsafüzér imádkozása Szeretett Édesanyámhoz, mindezen cselekedetek együtt – ez a legtökéletesebb módja a lelkek megmentésének.”

(A Nagyfigyelmeztetéstől való félelem nem az, amelyre Én benneteket bátorítalak – 2011. augusztus 10.)

***

Legalább két embernek kell összegyűlnie. Idővel, remélhetőleg, sokan fognak ezen – valamennyi lélek megmentését célzó – Küldetéshez csatlakozni. Ez megtehető otthon, vagy nyilvános helyeken, ahol engedélyezett a gyülekezés. Ha lehetséges, ez a gyülekezés templomokban történjen. Az emberek lehetőleg minél gyakrabban találkozzanak. Még ha heti egy-két nappal kell is kezdenetek, és még ha minden nap – ha tudtok naponta találkozni, ami a cél lenne – más-más emberek is jönnek, ez legalább elindít benneteket. Ha a csoportotok elég nagy, lehet egy önkéntes vezetőtök és szervezőtök, vagy több ember is megoszthatja egymás között ezt a felelősséget, vagy egyszerűen felváltva lássátok el és osszátok meg ezt a felelősséget.  Természetesen találkozhattok mindig más házban is.

Ajánlott imádkozással kezdenetek.

Legalább a Miasszonyunk Legszentebb Rózsafüzérének egyik koszorúját imádkozzátok el, lassan, szívetekből odafigyelvén arra, amit imádkoztok, tudván, hogy mit imádkoztok, és hogy kihez imádkoztok – ez javasolt mind a Rózsafüzér, mind az Imahadjárat imái, mind pedig az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére esetében.

Ne feledjétek, hogy a Miasszonyunk megígérte, hogy egy védelmi kört helyez azok köré, akik naponta elimádkozzák az ő Legszentebb Rózsafüzérének három koszorúját. A Miasszonyunk minden embert kért az ő Rózsafüzérének imádkozására, bármilyen hitű is legyen.

A legutóbbi Üzeneteket, melyek az utolsó találkozás óta adattak, lassan és tisztelettel kellene felolvasni. Senki ne magyarázza az Üzeneteket, mert Jézus már mondta, hogy még Maria Divine Mercy – az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária próféta – sem elég képzett, hogy magyarázza azokat. Egy helytelen magyarázat elfordíthatja a lelkeket, és ennek a Küldetésnek a célja, hogy minden lelket elérjen, legyenek azok bármilyen hitűek vagy hitetlenek. Senki sincs kirekesztve. Hasznos lenne, ha a felolvasott Üzenetekből másolatokat adnátok azoknak, akiknek nincs számítógépük.

Ajánlott valamennyi Imahadjárati imát és Litániát elimádkozni, megfelelő időt adva ott, ahol kéretik mindenkinek a saját szándékát hozzátenni. A legjobb, ha mindenki magában imádkozza a saját szándékát. Esetleg mindenki lehajthatja ekkor a fejét, és amikor befejezte, felemeli azt, így folytatni lehet anélkül, hogy bárkit is félbeszakítanánk. Ne feledjétek, hogy némelyeknek nagy családjuk, és sok szándékuk lehet, és fontos, hogy mindezeket belefoglalják. A (2)-es számú Litániában ajánlott, hogy a teljes sötétségben lévő lelkeket, és azokat, akik azon a napon meg fognak halni, az egyéb szándékaitok mellett szintén foglaljátok bele.

Ha a csoport elég naggyá válik, esetleg a vezető szemben állhatna a csoporttal, így tudni fogja, hogy mikor fejezték be az emberek szándékaik felsorolását, és mikor folytatódhat az ima.

Ezt követően az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének szívből jövő imádkozása következhet, a Mi Urunk által adott különleges imával, mely alább olvasható. Ez a Rózsafüzér énekelhető is. A Rózsafüzér további koszorúit is el kellene imádkozni, ha van ideje a csoportnak ezt együtt megtenni.  Ha nem mindenki tud maradni a hátralevő Koszorúkra, ajánlott, hogy azok, akik maradni tudnak, elimádkozzák azokat. Ne feledjétek, hogy nagy ereje van, ha Imahadjárati Imacsoportként együtt imádkoztok.

Az Üzenetek megbeszélése az eredeti üzenetekből való egyértelmű és pontos idézetekre kellene, hogy korlátozódjon. Rendkívül ajánlott az Üzenetekkel kapcsolatban, hogy mindenki imádkozzon a megkülönböztetésért, az Üzenetek félreértelmezésének nagy veszélye miatt. Ha nehézségetek támad egy bizonyos Üzenet megértésében, ajánlott erre vonatkozóan imádkozni.

Ha elég naggyá válik a csoport, felváltva imádkozhatjátok a Rózsafüzért, egyikőtök a másik után.

Nagyon fontos, hogy ne siessetek. Ezek az Imacsoportok nagyszerű munkát végeznek majd, mivel ők Isten hadseregének részei ebben a lelkekért vívott csatában. Az ima a fegyver. Kérlek, tartsátok észben, hogy minél hatásosabb az ima, annál hatásosabb a fegyver.

Bár a Mi Urunk azt kérte, hogy az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét 15.00-kor imádkozzuk, Ő ugyanakkor azt is kérte, hogy azt naponta többször is imádkozzuk.

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

1933-ban Isten, Fausztina Nővérnek egy meglepő látomást adott az Ő Irgalmáról.

A Nővér ezt mondja nekünk:
„A litánia végén nagy fényességet láttam, benne Istent, az Atyát. E fényesség és a föld között Jézust láttam keresztre szegezve, úgy hogyha le akart nézni a földre, Jézus sebein keresztül kellett néznie. Megértettem, hogy Isten Jézus miatt áldja meg a földet.” 

Egy másik látomásról 1935. szeptember 13-án ezt írja:
“Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, Isten haragjának végrehajtóját. … Lába alatt egy felhő volt, melyből villámok és mennydörgések törtek elő. … Ahogy így imádkoztam, megláttam az angyal tehetetlenségét, aki a bűnökért járó igazságos ítéletet nem tudta végrehajtani.”

A következő napon egy belső hang arra tanította őt, hogyan imádkozza ezt az imát egy hagyományos rózsafüzéren:
Kezdd egy keresztvetéssel: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
„Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz.”

Ezután a nagy szemekre a következőket ismételd:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.”

Majd a kis szemekre:
Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért, irgalmazz nekünk, és az egész világnak!

(Ismételjétek ezt a két imát mind az öt tizeden keresztül.)

Végén háromszor ismételd e szavakat:
Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk, és az egész világnak!

Befejezésül Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Majd ezt mondd:
„A Szentlélek Ajándékával tölts el engem most, ó Uram, hogy a Te Szent Igédet a bűnösökhöz vihessem, akiket segítenem kell megmenteni a Te Szent Nevedben. Segíts, hogy imáim által beboríthassam őket a Te Drága Véreddel, hogy közel kerülhessenek a Te Szent Szívedhez. Add meg nekem a Szentlélek Ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek.”

(A Szentlélek most már az egész világra kiáradt – 2011. május 10.) 

 

Jézus a következő kérést intézte hozzánk az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián keresztül:
Minden nap mondjátok el ezt az imát azután, hogy elimádkoztátok az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem Gyermekeim megmentésében.

Jézus ezt mondta Fausztina Nővérnek:
„Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit megtanítottam neked. Bárki, aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat. A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet.[*] Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje irgalmamat. Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.”

„Ha az Irgalmasság Rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni.”

(A Szent Rózsafüzér imádkozásának módja ide kattintva olvasható)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

Comments are closed.