RSS
 

Archive for október 31st, 2012

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet.

31 okt

2012. október 27. szombat, 21.35

Drága, szeretett leányom, van egy terv, egy világméretű prédikálási hullám indítására.

Nem Istenről fognak prédikálni. Hanem egy hazugságot fognak hirdetni, mely szerint Isten nem létezik, és nem is létezhet.

Azt fogják mondani – az emberi logikát és tudományos értékelést alkalmazva -, hogy Isten csak az emberi képzelet szüleménye.

Ez a prédikálás nem véletlen, mert ez egy jól megtervezett és összehangolt kampány, melyet a gonoszhoz hű ateisták terveztek.

Szívüket, elméjüket és lelküket ellopta a sátán, aki az emberi értelemre való büszkeségüket használja fel a hazugságok öntelt hirdetésére, hogy gátolják az Igazságot.

Ennek a tervnek a célja, hogy – saját szívükhöz hasonlóan, mely hideg és szeretetlen – kővé változtassa az emberek szívét mindenütt. Majd lesz egy bejelentés, hogy egy új alternatív vallást fognak törvénybe iktatni.

Az egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni, mert ez a rémtett a sötétség királyának rabszolgái keze által valósul majd meg.

Azok az ateisták, akik ki fogják eszelni ezt a tervet, a sátán hithű követői.

Tévedés ne essék, ők bálványozzák a fenevadat, és nem törődnek azzal a fájdalommal és gyötrelemmel, amit tevékenységeik okoznak majd.

Az ő küldetésük az, hogy eltöröljék az egy Igaz Isten iránti hűséget. Az Isten iránt, aki minden egyes gyermeket szeret, akiket Ő megteremtett. Ők vissza fognak utasítani  - az emberiség végső kárhozattól való megmentésére jelenleg tett – minden Mennyei erőfeszítést.

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet.

Ők meg lesznek állítva.

Rettenetesen fognak szenvedni, és gyötrelmes végük meg lett jövendölve. 

Ádáz lesz az Armageddon Csatája, mert Isten többé már nem fog hátradőlni, és hagyni az ilyen fertőzéseket.

Szörnyen nagyfokú büntetések fogják elsöpörni a föld színéről azokat a pogányokat, akik elutasítják Isten Igéjét.

Imádkozás az Istenhez – Irgalmat keresvén –, az egyetlen módja annak, hogy enyhítsétek az ilyen büntetéseket.

Imáitok – az ő lelkük számára történő megbocsátásért esedezvén -, az egyetlen módja annak, ahogyan ezeket a lelkeket meg lehet menteni.

Leányom, nagy pusztulás fog bekövetkezni, azon gonosz mű révén, melyet ezek a gonosz ateista csoportok szándékoznak rákényszeríteni a világra.

Sokan nincsenek tisztában tetteik súlyosságával.

Ugyanakkor sokan meg pontosan tudják, hogy mit cselekszenek, mert hazugok.

Ők hisznek Istenben, mert ők saját szabad döntésük által választották az Ő ellenségét, az ördögöt, istenüknek.

Ők mindössze lelkeket akarnak lopni.

Isten, az Én Atyám, az Ő hatalma által be fog avatkozni, nem pusztán azért, hogy megbüntesse őket, hanem hogy megmentse a lelkeket, mielőtt ellopnák azokat Tőle.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy