RSS
 

Archive for október 30th, 2012

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

30 okt

2012. október 26. péntek, 18.00

Drága, szeretett leányom, földi Királyságom hamarosan valósággá válik.

Mert a szeretett Örök Atyám által oly régóta megígért Új Királyság – az Új Paradicsom – a legnagyobb ajándék.

Új Királyságom megértésének titka, a Getszemáni Kertben való Szenvedésem misztériumában rejlik. Amikor a fájdalomtól sírva leborultam Atyám előtt, ez azon lelkek jövőbeni elvesztése miatt volt, akik – Keresztáldozatom ellenére - a pokol tüzében fognak égni.

Megaláztatásom Poncius Pilátus kezében nem a nyilvános megvetés miatt volt fájdalmas Számomra, hanem mert tudtam, hogy ugyanezen lelkek el fognak veszni a Számomra. És így a szomorúság könnyeit ontottam, látván, hogyan tévesztette meg őket a sátán, egy általuk nem látható gonosz erő, aki elárasztotta lényük minden porcikáját.

Leányom, amikor te aggódni látsz Engem, ez az aggódás jó okkal történik. Én azon lelkekért is sírok, akik megvetést zúdítanak ezekre az üzenetekre. Ők nincsenek a Velem való teljes egység állapotában. Gőgjük és önteltségük bűne, ismeretük és alázatuk hiánya miatt támadják Szavamat (Üzenetemet).

Ők majd próbálják megakadályozni, hogy azok a szívek, akiket Én szeretnék elérni, befogadják Szent Szavamat (Üzenetemet).

Őértük is sírok, mert ők nincsenek tudatában cselekedeteik súlyos következményeinek, amikor ők elárulják Igaz Szavamat (Üzenetemet), amint az, Isten minden egyes gyermekének bemutatásra kerül jelenleg.

Oly sok lélek fog elveszni, akik meg vannak fosztva Szavamtól (Üzenetemtől) azok tettei által, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek a világban.

Ma is ugyanazt a szörnyű kínt szenvedem el, mint amit akkor szenvedtem el, amikor szembenéztem a Poncius Pilátus arany trónja mellett állók gúnyolódásaival. A kín, melyet általad szenvedek el, Leányom, ma sem más, mint akkor volt.

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

Ők verték az utolsó szögeket szenvedő Lelkemen át, miközben Én próbálom még egyszer megmenteni az emberiséget a pusztulástól.

Imádkozzatok, hogy Atyám – az Ő Irgalma által – türelmes legyen azon lelkekkel, akik a csaló keze által igyekeznek Isten Szavát (Üzenetét) hatástalanítani.

Legyetek óvatosak Gyermekeim azokkal szemben, akik vehemensen ellenzik ezen üzenetek általi Szavamat. Imádkoznotok kell az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el.

30 okt

2012. október 26. péntek, 11.06

Drága, szeretett leányom, még oly sok munkát kell elvégezniük Követőimnek, hogy megtisztítsák a földet a fertőzéstől, mely – mint egy takaró – ráterül sok emberre, akik nem hisznek Istenben.

Oly sokan tévelyegnek a világban mindennemű irányérzék nélkül. Nincsenek lelki érzéseik, és nem tudnak semmit Isten Szeretetéről. Ezekre a lelkekre Szomjazom, és őket Szeretném az Igazsággal átölelni.

Ti, Követőim, menjetek el hozzájuk, és mondjátok el nekik, hogy Én – Jézus Krisztus, az Emberfia, A Messiás – hamarosan el fogok jönni. Nekik tudniuk kell, hogy nem lesznek száműzve, mert miattatok – ezen nemzedék miatt – jövök ezúttal.

Sokan mások – akik lelkileg tudatában vannak Isten létezésének – érdeklődőek lesznek, mégis bizonytalanok Üzeneteim elfogadását illetően.

Megint mások, akik hirdetik Szavamat (Üzenetemet), és akik hithű Keresztények, óvatosak lesznek, és lassan fogadják be mindazt, amit Mondok.

Ők meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el. Félnek attól, hogy hazugsággal etetik őket.

Aztán ott lesznek a Keresztény egyházak papjai, akik felkelnek majd, és válaszolnak Hívásomra. Némelyek gyorsan fognak válaszolni, mert érezni fogják, ahogy Szeretetem átjárja ereiket Üzeneteim olvasásakor.

Mások egy azonnali hívást fognak érezni Szentlelkem Ajándéka révén, melyet Szent Szavam (Üzenetem) tartalmaz. Egyesek óvatosabbak lesznek, mint mások, de számuk idővel milliókra fog nőni.

Ezért nektek, Követőim, ki kell tartanotok. Míg kezdetben sokan el fognak utasítani titeket az Én Nevemben, ez változni fog. Amikor az Igazság széles körben ismert és üdvözölt lesz, ti keresettek lesztek. Szavammal (Üzenetemmel) szeretettel és tisztelettel bánnak majd, de annak ellenére, hogy ezt teszik, ezek a lelkek szenvedni fognak.

Nem számít, mekkora ellenállás lesz Velem szemben, mert Küldetésem nem fog meghiúsulni.

Viseljétek el az ilyen ellenállást. Fogadjátok el, hogy a rátok mért gyalázkodás ezen üzenetek miatt lesz.

Ez akkor várható, amikor Isten Szava kiárad a világra. A sötétségben lévők nem fogják elfogadni Szavamat, mivel ez fel fogja kavarni az életüket.

Ez arra fogja késztetni őket, hogy újraértékeljék hitüket, mellyel nem akarnak majd szembenézni.

Szavam (Üzenetem) elfogadása azt jelentené, hogy változtatniuk kellene magukon. Ők, sajnos, nem óhajtanak változtatni magukon, mert ez nem tetszik nekik.

Én nem nyugszom addig, amíg fel nem nyitom szemüket az Igazságra. Sőt, tőletek is azt várom, Tanítványaim, hogy ne álljatok meg, amíg a lehető legtöbb ember egyként nem egyesül Isten Szemében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy