RSS
 

Archive for október 23rd, 2012

Mert a Zsidók végül elfogadják majd, hogy az Igaz Messiás már eljött

23 okt

2012. október 20. szombat, 22.30

Drága, szeretett leányom, Második Eljövetelem lesz az utolsó fejezet Szövetségem beteljesülésében. Ez a Szövetség látni fogja az Új Jeruzsálem születését.

Az Új Jeruzsálem fogja kifejezni Isten mindazon gyermekének egységességét, akik elfogadják az Úr Igéjét.

Mert a Zsidók végül elfogadják majd, hogy az Igaz Messiás már eljött, hogy elhozza nekik az áhított üdvösséget.

Én, a Dávid Házából való Jézus Krisztus, Megmentőként fogok eljönni, az egy Igaz Isten Szent Akarata szerint.

Ők visszautasítottak Engem, az Isten Fiát, Aki testben jöttem el, az első alkalommal. Ezúttal Én a Mennyből fogok jönni, és beburkolom majd Választott Népemet Új Királyságom ajándékával.

Végül ők békére lelnek majd, mert meglátják az Igazságot, és elfogadják majd a Szentháromság Isten Létezését. Csak egy Isten van. Nem lehet több. Ugyanakkor Én egységben Vagyok Atyámmal. Én Isten Vagyok. Én testben jöttem el, hogy megmutassam az emberiségnek Irgalmamat, és hogy megmentsem őket a végső kárhozattól. Szentlelkem szintén egységben van az egy Istennel, amint az megnyilvánul a próféták lelkében, és lángra lobbantja Isten gyermekeinek lelkét.

Oly sok ember küzd majd ádázul Második Eljövetelem ellen, köztük azok is, akik hisznek az egy Igaz Istenben. Ők – csakúgy, mint a múltban – nem fogják elfogadni Isten Szavát (Üzenetét), amint az a próféták által kerül kinyilatkoztatásra.

Sok jó és hithű Keresztény továbbra is el fogja utasítani Szavam (Üzenetem), egészen a végsőkig.

Szavamat (Üzenetemet) kétségbe vonják majd, és ízekre szedik, különösen a Katolikus Egyház. De tudnotok kell a következőt. Második Eljövetelem ideje közel van, és félre lesznek állítva azok, akik továbbra is elutasítanak Engem, és az Atyámnak tett Ígéretemet, miszerint Létrehozom az Ő Királyságát a földön.

Miután Nagy Irgalmasságom kinyilatkoztatásra kerül, és amikor minden lehetőséget megkaptak mindazok, akik nem akarják elfogadni az Igazságot, akkor az Én Türelmem is el fog fogyni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (81) Ima a Szentáldozás Ajándékáért

23 okt

2012. október 19. péntek; 09.06

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért

Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal.
Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.
Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez.
Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedből áradó békével és nyugalommal.
Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben.
Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.
Tisztítsd meg szívemet.
Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.
Add meg nekem a kegyelmeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótűz lángjaitól. Ámen.

Kapcsolódó link: 
Teljes üzenet - Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek

23 okt

2012. október 19. péntek; 09.06

(A Boldogságos Szűz Mária jelenése közben kapott üzenet, mely 20 percig tartott, miközben a Szent Eucharisztia képe jelent meg az ő homlokán)

Gyermekem, az ostya, melyet homlokomon látsz, egy jelkép, mely bizonyítja Isten valamennyi gyermekének Fiam valós Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Fiam jelen van a világban, és ott áll Isten minden egyes gyermeke mellett minden nap, abban a reményben, hogy ők érezni fogják az Ő Jelenlétét.

Gyermekek, kizárólag Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltójának valódi Testének magatokhoz vételével lesztek különleges kegyelmekkel megáldva.

Amikor Fiam meghalt a ti bűneitekért, hogy Isten minden egyes gyermeke képes legyen szembeszállni a halállal, Ő egy fontos örökséget hagyott hátra.

Krisztus Jelenléte a Szent Eucharisztiában valóságos, és amikor magatokhoz veszitek, különleges védelmet nyújt nektek. Közelebb visz benneteket a Vele való egységhez.

Ő az Élet Kenyere. Ezt a nektek, gyermekeknek adott Ajándékot soha nem szabad megkérdőjelezni, vagy elutasítani.

Az azoknak adományozott kegyelmek, akik az Ő Testében és Vérében részesülnek, magukban foglalják a Tisztítótűztől való megmentést, ha mindennap magukhoz veszik. A halál pillanatában Fiam Karjaiba véve fog elvinni benneteket a Tisztítótűz lángjaitól.

A Szentmise, amely Fiam Valódi Testét ajánlja fel Atyám tiszteletére, szintén nagymértékben szolgálja a javatokat.

Ha minél gyakrabban vesztek részt napi Szentmisén, és veszitek magatokhoz Fiam Testét és Vérét a Szent Eucharisztiában, mentességet fogtok kapni a Tisztítótűz lángjaiban való megtisztulástól.

Ti, akik elutasítjátok Fiam létezését a Szent Eucharisztiában, megtagadtok magatoktól egy nagy Ajándékot. Ti nem lesztek elítélve azért, amiért visszautasítjátok az Ő Testét a Szentmisében, de nem fogjátok megkapni azon kegyelmeket, melyeket Ő Isten minden gyermekének szeretne adományozni.

A Szentáldozásban magatokhoz vett Szentostyát megfelelően kell átváltoztatni. Amikor ti magatokhoz veszitek az Ő Testét, akkor Ő eltölt majd benneteket egy mély és alázatos szeretettel, mely megerősíti majd hiteteket, és Örök Életet ad nektek.

A Szent Eucharisztia az Ajándék, amely Örök Életet adományoz nektek. Ezt soha ne feledjétek.

Fiam keservesen szenvedett azért, hogy a világnak adja ezt a nagy Ajándékot, az útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne tegyétek próbára az Ő nagylelkűségét. Ne becsüljétek alá a Szentostya Erejét.

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért

“Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal.
Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.
Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez.
Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedből áradó békével és nyugalommal.
Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben.
Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.
Tisztítsd meg szívemet.
Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.
Add meg nekem a kegyelmeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótűz lángjaitól. Ámen.”

Gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy minden Keresztény elfogadja és megértse a Szent Eucharisztia Erejét. Ez a fegyverzet szükséges valamennyi gyermekem lelkének megmentéséhez.

Fogadjátok ezt kegyesen és nagylelkű szívvel.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy