RSS
 

Archive for október 21st, 2012

Isten, az Atya: Hamarosan elküldetik Fiam, hogy feltárja az emberiség Teremtésének Igazságát

21 okt

2012. október 18. csütörtök, 18.00

Legdrágább leányom, közel az idő, hogy Visszaküldjem egyetlen Fiamat, Jézus Krisztust, hogy Szívembe gyűjtse valamennyi Gyermekemet.

Szívem – minden Élet kútfeje – meg fog nyílni, hogy egybegyűjtse valamennyi Gyermekemet.

Ígéretem, hogy megmentem az Én valamennyi kicsinyemet, szinte már beteljesült.

Legnagyobb Vágyam, hogy kinyilatkoztassam Magam minden egyes személynek, beleértve azokat is, akik nem értik, miért vagy hogyan teremtődtek Kezem által.

Hamarosan elküldetik Fiam, hogy feltárja az emberiség Teremtésének Igazságát.

Ez a nap már sok évtizede előkészítés alatt van. Ez nem következhetett volna be, egészen mostanáig, mert oly sok Gyermekem elvesztésével, túl nagy lett volna a veszteség.

Hamarosan Gyermekeim meg fogják látni teremtésük, létezésük, és lelkük halhatatlanságának Igazságát.

Míg ez az esemény nagy reményt és örömet fog kelteni sok lélekben, másoknak ez egy gyötrelem lesz, amelyet nem bírnak majd elviselni.

Szeretetem és Irgalmam Forrása rá fog hullni az egész emberiségre, Fiam, Jézus Krisztus által.

Ezt követően jön a nagy szétválasztás, amikor azok a lelkek, akik válaszolnak az Ő Irgalmasságára, félre lesznek vonva.

A fennmaradó lelkek minden lehetőséget meg fognak kapni, hogy meghallják Mennyből jövő Hívásomat.

Én, az ő Atyjuk, meg fogom ismertetni Magam az éghajlatok hatalma által. Tanúi lesznek Kezemnek, amint Kinyújtom minden egyes Gyermekem felé, hogy megmentsem őket a haláltól.

Hívásomat meg fogják hallani, de nem mindenki. Ezen lelkeknek – Prófétáim által – bemutatásra kerül majd Szeretetem, egy utolsó kísérletként arra, hogy Szívemhez vonzzam őket.

Kinyílik majd az égbolt, és feltárul. Mint egy papírtekercs, úgy fog feltekeredni, míg a Menny jelei fel nem tárulnak. Angyalaim hangja csábítani fogja ezen szegény Lelkeimet, egészen a végsőkig.

Én most megígérem, hogy Szeretetem Forrása be fogja borítani az egész földet, amint Én egyesítem Szívemet valamennyi Gyermekem szívével.

Isteni Beavatkozásomnak milliók lesznek tanúi, és sokan fognak – megkönnyebbülve – Szent Karjaimba futni. Isteni Tervem Igazsága, és a földi élet rejtelme, feltárul majd mindenki szeme láttára. Csak akkor fogja az emberiség elfogadni az Örök Élet létezésének Igazságát.

Közel van a földi szenvedés vége. A végső üldöztetés, melyben a gonosz uralkodik Gyermekeim felett, befejeződik.

Aztán, az idők kezdete óta Általam áhított szabadság, Gyermekeim, végre az övék lesz.

Nézzetek Rám, gyermekek, a ti szeretett Atyátokra, mert Én a Karjaimban tartalak benneteket. Én hamarosan eljövök, Fiam által, hogy elvigyelek benneteket földi Új Királyságomba.

Ez az az örökség, melyet Én Fiamnak ígértem. Ez az Én ígéretem valamennyi Gyermekemnek.

Ezen nagy csodák ideje nagyon közel van.

Megáldalak mindannyiatokat, Gyermekeim.

Szeretlek benneteket.

Én beburkollak benneteket, és Szívemmel egyesítelek titeket.

Atyátok

A Magasságos Isten

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy