RSS
 

Archive for október 19th, 2012

Ez egy nehéz és magányos időszak számos látnok és próféta számára, mert mindegyikük egyedül tevékenykedik

19 okt

2012. október 16. kedd; 16.20

Drága, szeretett leányom, amikor Én azt mondom, hogy elküldtem Prófétáimat a világba, ez azt jelenti, hogy mindegyikük egy különleges küldetést kapott. Nincs két küldetés, mely keresztezné egymást.

Leányom, amint már mondtam neked, te vagy az utolsó próféta. Bárki, aki most előáll azt állítván, hogy Szavamat hirdeti, azóta, hogy fogadtad a te üzeneteidet, az nem Tőlem kapta ezt a felhatalmazást.

Sok szegény lélek döntött úgy, hogy keresi a figyelmet, és hogy – bizonyos esetekben – csorbítja ezen Szent Üzeneteket, melyek a világnak adatnak az Én lelkeim megmentésére.

Én azért jöttem, hogy Isten gyermekeit rábírjam arra, hogy meghallgassák, amit Mondanom kell, de Én nem kényszeríthetem őket, hogy meghalljanak Engem.

Soha nem parancsolhatom meg Isten gyermekeinek, hogy valamit megtegyenek, mert ez lehetetlen, mivel ők megkapták a szabad akarat Ajándékát.

Csak azt kérhetem, hogy nyissátok meg a szíveteket, és engedjétek, hogy Szeretetem betöltse a lelketeket. Azt Szeretném, ha tudnátok mindannyian – beleértve azokat is, akik gonosz cselekedeteket hajtanak végre -, hogy Én szeretlek benneteket. Hasonlóképpen, hogy üdvözülésetek a legfontosabb Számomra. Mindenesetre a Jelenések Könyvében megjövendölt próféciák megkezdődtek.

Azok, akik meghallgatják Útmutatásaimat, és válaszolnak Hívásomra, sok lelket menthetnek meg.

Vágyam, hogy mindannyian jöjjetek Hozzám, és osztozzatok az Új Paradicsom Királyságában.

Én nem ítélem el a megátalkodott bűnösöket, és benneteket sem kérlek arra, hogy ítéljétek el őket, mert ehhez nektek nincs jogotok. Ha és amennyiben ti elítéltek másokat, akkor ti nem Isten Nevében beszéltek. Ha valakit arra bátorítotok, hogy megítéljen másokat, elítélvén őket, akkor elutasítotok Engem.

Felszólítalak mindegyikőtöket, hogy most csak egyetlen hangra figyeljetek. Az Én Hangom az egyetlen, amire összpontosítanotok kell, ha meg szeretnétek menteni magatokat, családotokat, barátaitokat és szomszédaitokat. Most minden imára szükség van, hogy segítsen nektek és szeretteiteknek felkészülni a Gyónásra, azaz a Nagyfigyelmeztetésre.

Az idő már közel van.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok, akik a végidőket túlélik, nem fognak fizikai halált halni

19 okt

2012. október 15. hétfő; 23.30

Drága, szeretett leányom, fontos megérteni a holtak feltámadásával kapcsolatos titkot.

Amikor Én hús-vér emberként meghaltam, Én eltöröltem a halandóságotokat. Halálom nemcsak a haláltól szabadított meg benneteket, de a bűntől is, a halál után. Kereszthalálom az Új Királyságomban való halhatatlanság ajándékát adta nektek.

Mivel Én emberként haltam meg, így halandó halált haltam. Mikor valaki meghal, halhatatlanná válik, ha a kegyelem állapotában van.

Mikor a halálból Feltámadtam, ezt az Ajándékot Adományoztam azoknak, akik most a Mennyben vannak, akik a kegyelem állapotában haltak meg. Az Én Új Paradicsomomban ők tökéletes halhatatlan testűvé válnak majd. A földön élők egy szempillantás alatt halhatatlanokká válnak majd a Második Eljövetelkor.

Amint az Én Hírnököm harsonája megszólal, a holtak feltámadnak majd, csakúgy, mint akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, hogy élvezzék az Örök Életet az Én Ezeréves Új Királyságomban, melyet Atyám ígért meg Nekem. Ezt nevezik az Új Paradicsomnak, és mindaz, ami halandó, a végéig már nem lesz az.

Ti egyesülni fogtok Velem, a ti Jézusotokkal.

A halál többé már nem fog számítani, mivel nem is fog létezni.

Most, hogy az Én Ajándékomat, a végső üdvösség Ajándékát hozom el nektek, meg kell hallgatnotok Engem.

Figyeljetek, és buzdítsátok azokat, akik ma – csakúgy, mint a Noé idejében élők -, elmerültek szórakozással teli törtető életükben, hogy ostobaság lenne figyelmen kívül hagyniuk a jeleket. Mint Noé idejében, ők rettegés közepette elsodródtak, mikor az áradások jöttek. Ezúttal ne hagyjátok, hogy ez történjen.

Követőim minden részletre kiterjedő figyelmeztetéseket kaptak, de mind hasztalan. Az a probléma, hogy azok, akik elfogadják az Igazságot, vegyülnek azokkal, akik nem fogadják el az Igazságot, és ez befolyásolja őket.

Távol kell tartanotok magatokat a pogányoktól, és imádkoznotok kell értük. Ha nem tartjátok magatokat távol, akkor a hazugságok és a tisztátalan lelkek megrontanak majd benneteket.

Azok, akik ellenállnak Nekem, eltávolodnak majd Védelmemtől. Hamarosan úgy találják majd, hogy életük romlottsága eluralkodik majd rajtuk, eleinte csak lassan. Majd kizárnak Engem, és a hazugságok rabszolgájává válnak. Ha a társaságukban maradtok, benneteket is támadás fog érni.

Majd azon kapjátok magatokat, hogy mentegetőztök, mert az Igazságot, az Isten Szavát szóljátok. Ezen a ponton tisztán fogjátok látni a világotokban lévő megosztottságot. A Szentlélektől kapott Ajándék révén fel fogjátok ismerni azonnal a veszélyt, melyben ők vannak.

Ha ők ismernék az Igazságot, hozzátok futnának. Mert minden hamis isten, amit ők bálványoznak, az Isten által teremtett anyagi dolgokból készült, így ők ugyanazt a klasszikus hibát követik el. Ők az anyagi dolgok csodáját imádják, de figyelmen kívül hagyják az ő Teremtőjüket.

Az Új Béke-Korszakban ők sokkal több mindennel, sokkal nagyobb tökéletességgel rendelkeznek majd. Mégis hátat fordítanak.

Én mindig szeretni fogom őket, de az, hogy nincs bennük szeretet Irántam, oda vezet, hogy ők nem fognak belépni az új életbe, melyet Én teremtettem nekik.

Ez az új élet két okból teremtetett és vált lehetővé.

Amikor Én testben meghaltam, Én eltöröltem a halált. Mikor Én holtamból feltámadtam, Én Örök Életet adtam nektek, mikor is a testnek nincs többé hatalma felettetek.

Ez az Én Ígéretem Isten minden gyermekének. Azok, akik túlélik a végidőket, nem fognak fizikai halált halni. Ők áldottak. Ők azonnal tökéletes fizikai testté válnak, misztikus egyesülésben az Én Dicsőséges Testemmel.

Akkor fognak majd ők találkozni azokkal, akik az Én oltalmamban haltak meg, akik feltámadnak majd halottaikból. Ők mind az Én Új Paradicsomomban fognak élni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy