RSS
 

Archive for október 16th, 2012

Majd bevezetnek egy globális oltóanyagot, mely meg fog ölni benneteket, ha elfogadjátok azt.

16 okt

2012. október 13. szombat, 16.10

Drága, szeretett leányom, a Fatimában megjövendölt próféciák most kezdenek megnyilvánulni a világban.

Az egymással fáradhatatlanul együttdolgozó nemzetek alkotta egy-világ-kormányok csaknem befejezték munkájukat, melyet hamarosan bemutatnak a világnak.

Ezt követően lesz az új egy-világvallás, mely egy förtelem Atyám Szemében.

Egyházamat ellepte belül az ellenség, akik báránybőrbe bújt farkasok. Ők megtévesztenek mindenkit, akivel kapcsolatba kerülnek.

Majd bevezetnek egy globális oltóanyagot, mely meg fog ölni benneteket, ha elfogadjátok azt.

Ez az az időszak, amikor csak az ima, és a még több ima tudja enyhíteni ennek a szörnyű gonoszságnak a hatását, melyet egy – hatalomban lévő emberekből álló – elit csoport idézett elő.

Ők kormányaitok minden részében tevékenykednek, és azok, akik nap mint nap mellettük dolgoznak, tudják, hogy ők mit művelnek.

Olyan ravaszak, hogy minden gonosz tettet úgy fognak bemutatni, mintha azok nagyszerű dolgok lennének, egy nagy szolgálat az emberiségnek. Minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy meggyalázzanak mindent, aminek köze van Istenhez.

Terjeszteni és hirdetni fogják a pogányságot. Meg fogják fertőzni gonosz módszereikkel Isten azon gyermekeit, akik elfogadják az ő törvényeiket és tanításaikat.

Imádkoznotok kell a védelemért, de mindenekelőtt ezekért a lelkekért kell imádkoznotok. Mert Atyámnak szándékában áll megbüntetni őket. Ő majd kiválogatja őket egytől-egyig, és megsemmisíti őket. Imáitok nélkül ők el fognak veszni, és a tüzes tóba vettetnek majd.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Különböző szintek lesznek a tizenkét nemzet alkotta Új Paradicsomban

16 okt

2012. október 12. péntek, 23.15

Drága, szeretett leányom, Szeretetem oly erőteljes, hogy ezt most azok is érzik, akik nem ismerik az Istent.

Annak ellenére, hogy a gonosz jelen van a világban, az emberek most egy olyan szeretetet éreznek a szívükben mások iránt, mely nem egyeztethető össze a lelkekben jelen lévő romlottsággal, és amely meglepi majd őket.

Oly váratlanul járja majd át lelküket ez a szeretet, hogy sokan könnyekre fognak fakadni. A szívükben lévő oly tiszta szeretet könnyei ketté fogják szakítani őket. Nem fogják tudni, miért éreznek így testvéreik iránt. Ugyanakkor ezt az igazi és kivételes szeretetet fogják érezni Teremtőjük, az Atyaisten iránt is. Ennek ellenére nem fogják elismerni, hogy Ő létezik. Ehelyett sokan tévelyegni fognak, kérdezgetvén magukat.

Mi ez a hihetetlen, mégis erőteljes szeretet, amelyet szívemben érzek? Hogyan lehetséges ez, ha nincs Isten? Hogyan érezhetem ezt a szeretetet, ha én csupán az evolúció származéka vagyok; a földet alkotó részecskék származéka?

Gyermekeim, az Igazság a következő. Ti nem a föld részecskéi vagytok, nem az idő maradványai. Ti olyan élőlények, olyan élő lelkek vagytok, akik képesek a vég nélküli, örök életre.

Ti, Ádám és Éva – a ti ősszüleitek – bűnei miatt szenvedtek. Lehet, hogy mosolyogtok, gúnyolódtok azon, vagy viccet csináltok abból, amit ti egy kitalált történetnek hisztek, de az Igazság az, hogy ti egy tökéletlen életet éltek. Ez a szenvedéssel teli élet ősszüleitek bűnei miatt van. Bűneik által megrontva, vakká tett benneteket az Isten Igazságára ugyanaz a kígyó, aki őket megtévesztette.

Azt hiszitek, hogy egy valóságos világban – egy anyagi világban – éltek, melynek véges az élettartama. Földi életetek rövid. Testetek öregszik. Egészségetek romlik. Idővel testetek meghal. Ha elhanyagoljátok szellemeteket, lelketeket, akkor semmik vagytok.

Fogadjátok el azt, hogy ti Isten gyermekei vagytok, és földi életetek fontosabbá válik, ha Isten Törvényei szerinti életet éltek. Életetek meghosszabbodik majd, és egy nagy Ajándék, az Örök Élet adatik meg majd nektek.

Ha csak egy órára betekintést engednének nektek ebbe az életbe, soha nem bántanátok meg Atyámat. Tudnotok kell, hogy meg fogjátok kapni ezeket az Ajándékokat.

Egész családotokkal fogtok élni, azokkal, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és azokkal, akik az Én földi maradék hadseregemet fogják alkotni.

Testetek meg fog tisztulni, és tökéletes állapotúvá lesz újjáteremtve, azon életkor alapján, amelyben befogadtátok Isten Szeretetét.

Szeretetben és békében fogtok élni szeretteitekkel és felebarátaitokkal együtt. Egyikőtök sem fog hiányt szenvedni semmiben.

Különböző szintek lesznek a tizenkét nemzet alkotta Új Paradicsomban. Az alsó szinten városok és falvak lesznek, mindenki nagy békességben, szeretetben, boldogságban és megelégedettségben fog dolgozni. Senki sem fog hiányt szenvedni semmiben. Én leszek az ő Királyuk, a Mesterük, és Én fogok uralkodni közöttük, Misztikus Egyesülésben.

Majd a magasabb szintek következnek. Ezek fogják összetartani az összes nemzetet, Tanításaimmal egységben, és minden ember teljes harmóniában fog vegyülni a másikkal, és a föld állataival, kicsikkel és nagyokkal egyaránt.

Mindenki életben fog maradni, azáltal, hogy eszik az Élet Fájáról. Senki sem lesz híján a tápláléknak.

Aztán ott lesznek a nemzetek kormányai. Ők fogják biztosítani, hogy minden Tanításaimmal összhangban legyen. A kormányokat Szentjeim és Apostolaim fogják kormányozni.

Ez a legvégéig így lesz, amikor majd a halálból való második feltámadás bekövetkezik, a végső összecsapásra.

A sátán, az ő démonaival együtt, el lesz engedve egy rövid időre. Aztán minden gonosz el lesz pusztítva. Irgalmam végül bemutatásra kerül a világnak, az egyesült Új Ég és Új Földön.

Akkor minden fel fog tárulni, ahogy Isten misztériuma megmutatkozik majd mindenkinek a maga teljes és végső Dicsőségében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

‘Jézus az emberiséghez’ Litánia (3) Védjétek meg az Isten Szavát

16 okt

2012.október 11. csütörtök; 10.03

Ó, drága Jézus, védj meg bennünket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent.
Védj meg bennünket a sátántól és seregétől.
Segíts, hogy jobban szeressünk Téged.
Tarts meg bennünket a harcunkban.
Védj meg bennünket a hitünkben.
Vezess bennünket biztonságos Menedékedbe.
Segíts kiállnunk, és megvédenünk Szent Akaratodat.
Erősítsd meg elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk.
Adj nekünk bátorságot.
Adj nekünk bizalmat.
Vezess az Igazság útján.
Védj meg bennünket az ellenséggel szemben.
Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit.
Segíts ellenállnunk a kísértésnek.
Vonj bennünket Szent Szívedhez közelebb.
Segíts mindenkoron hűnek maradnunk Hozzád.
Ámen.

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Sokan fogtok megtagadni Engem, elfogadván ezeket a gonosz új törvényeket

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Litánia

 

Sokan fogtok megtagadni Engem, elfogadván ezeket a gonosz új törvényeket

16 okt

2012.október 11. csütörtök; 10.03

Drága, szeretett leányom, most kétszeres nehézségekkel néznek szembe Tanítványaim.

Először is, tanúi kell, hogy legyenek a – világi kormányok által előttük felvonultatott – hazugságoknak, melyeket erőszakkal nyomnak le a torkukon. Ezek a hazugságok, az újonnan tervezett törvények, új elgondolások és új szabályok formájában, csak egyetlen dolgot tesznek. Megszegik Isten Törvényeit. Ezek a tolerancia törvényei, melyek lehetővé teszik, hogy a bűn cselekedeteit szabadon rögzítsék alkotmányaitokban és egyházaitokban.

A második gyötrelem azon rátok helyezett nyomás következtében lesz, mert meritek szólni az Igazságot, az Isten Szavát. Ha ki meritek mondani az Igazságot, leányom, akkor majd hevesen támadni fognak benneteket. Akkor hitetlenséggel, és a tolerancia hiányával vádolnak majd titeket.

Látjátok, hogyan munkálkodik a sátán? Ő megtéveszti a gyenge lelkeket, elhitetve a hazugságokat, és elutasítással fogadtatva a bűnt, mintha nem is létezne egyáltalán.

Ezek az emberek, akik nemzeteket átívelően elválaszthatatlanok egymástól, növelik a nyomást, hogy lerombolják az Én Keresztény Egyházaimat, és hogy elfogadhatóvá tegyék a bűnt. Céljuk, hogy elhallgattassák Követőimet, és elfojtsák azon képességüket, hogy Szent Szavam Igazságának nyíltan hangot adjanak.

Ti szenvedni fogtok ezen förtelmek miatt. Amikor szenvedtek, tudnotok kell, hogy Én szorosan egybeolvadok szívetekkel.

Kérlek, legyetek erősek, az Én kedvemért. Imádkoznotok kell ezekért a szegény megtévesztett lelkekért, mert ők sakkfigurák, egy – a sátánt tisztelők által szőtt – gonosz játszmában.

Ne tévesszen meg benneteket, mert amikor ti már azt gondoljátok, hogy gonoszságuk – a mások jogai iránti toleranciának és szeretetnek álcázva – legyőzte az emberiséget, akkor a harc fokozódni fog.

Atyám Keze olyan erővel fog lesújtani, hogy ők, az elkövetők, el lesznek söpörve. Soha ne essetek kétségbe, és ne gondoljátok, hogy ez a csoport le fogja győzni Tanítványaimat. Ők sosem lesznek képesek erre, annak ellenére, hogy ez időnként így tűnhet.

Ébresztő, felszentelt Szolgáim. Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni, vagy hogy behúzzanak benneteket ebbe a ravasz tervbe, melynek célja Isten Szavának megszentségtelenítése.

Tartsátok fent az Én, a ti Megváltótok Tanításait, és soha ne tagadjatok meg Engem. Még akkor sem, ha kísértést is éreztek erre. Sokan fogtok megtagadni Engem, elfogadván ezeket a gonosz törvényeket.

Ha megteszitek, Én várni fogok, mert ha hívtok Engem, Én felemellek titeket. Isteni Beavatkozásommal megtartalak benneteket.

Kérlek, imádkozzátok ezt a (3) Litániát: Védjétek meg az Isten Szavát

Ó, drága Jézus, védj meg bennünket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent.
Védj meg bennünket a sátántól és seregétől.
Segíts, hogy jobban szeressünk Téged.
Tarts meg bennünket a harcunkban.
Védj meg bennünket a hitünkben.
Vezess bennünket biztonságos Menedékedbe.
Segíts kiállnunk, és megvédenünk Szent Akaratodat.
Erősítsd meg elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk.
Adj nekünk bátorságot.
Adj nekünk bizalmat.
Vezess az Igazság útján.
Védj meg bennünket az ellenséggel szemben.
Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit.
Segíts ellenállnunk a kísértésnek.
Vonj bennünket Szent Szívedhez közelebb.
Segíts mindenkoron hűnek maradnunk Hozzád.
Ámen.

Menj, Hadseregem, nyugalomban és békében, abban a tudatban, hogy Én szívetekhez közel vagyok, ezekben a félelmetes időkben. Mikor magányosak vagytok, elveszettnek vagy elhagyatottnak érzitek magatokat, tudnotok kell a következőt. Ekkor vagyok a legközelebb hozzátok. Ekkor fog gyengeségetek nagy erővé válni, épp úgy, ahogyan ellenségetek érzékelt ereje semmivé lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy