RSS
 

Archive for október 7th, 2012

A Kereszténység egyetlen fő ok miatt áll támadás alatt

07 okt

2012. október 3. szerda; 13.30

Én vagyok a te szeretett misztikus hitvesed, az Emberfia, aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született.

Drága, szeretett leányom, minden borzalmas szörnyűség, melynek a – gonosz gúnyolódásai közepette – a Getszemáni kertben voltam tanúja, épp most, a Szemem láttára bontakozik ki a világban.

Az emberek elvesztették a hitüket mindenütt. Ők az összezavarodottság tengerében tévelyegnek, és a hitehagyás állapotában, a világban eddig soha nem látott mértékben.

Az egymás iránti szeretet halott.

A mások szükségletei iránti tisztelet már nem minősül csodálatraméltó jellemvonásnak.

A kapzsiság, a bujaság és az irigység irányítja sokak elméjét ma a világban. Szívükben hidegséggel, ők már nem értékelik önmagában az életet, és nem törődnek a gyilkossággal. Természetesnek veszik azt.

A Kereszténység egyetlen fő ok miatt áll támadás alatt. Ez pedig azon törvények gördülékeny bevezetésének engedélyezése az országaitokban, melyek elnézőek a bűnnel szemben.

Széles körben elterjedt a hamis vallások és a hamis bálványok iránti megszállottság.

Egyházam összeomlóban van, és az Én felszentelt Szolgáim többnyire nem hangsúlyozzák a bűn veszélyességét, és az örök élet igazságát.

A gyűlölet, a háború, a kapzsiság, a bujaság, az irigység és az önszeretet, mind egy hamis állapothoz kötődnek, egy olyan állapothoz, mely nem hasonlít Tanításaim Igazságához.

Én tudtam akkor, ott a Getszemáni Kertben, hogy Kereszthalálomat ez a mai nemzedék nem tekinti majd annak, ami valójában volt. Ez volt az a fájdalom, mely Szívemet tőrként járta át.

Az Áldozatot, melyet az emberiségért Hoztam, azaz hogy megváltottam őket Atyám Szemében, ma nem ismerik el. Mennyire elfelejtették. Mennyire nem mondják el nekik. Mindennek a tolerancia bűnéhez van köze, melyet valami jóként állítanak be a világnak.

A háborúk és a gyűlölet vírusként terjednek, a gonosz tervei szerint. Követőim fájdalma egyesülni fog az Én fájdalmammal, hogy tanúja legyen az ocsmányságoknak, melyeket a Kormányok azon vezetői fognak ontani, akik – a sátán által a lelkükbe ágyazott – hazugságokat követik.

A sátán és az ő démonai nagyon erősek. Soha, egyetlen percre se higgyétek, hogy könnyű lazítani azon a szorításon, melyet azon a személyen tartanak, aki megengedte, hogy beszivárogjanak az ő lelkébe. Nem fogják egykönnyen feladni, és akadályozzák majd a lelkeket, akik segítségért akarnak fordulni Hozzám, az ő Jézusukhoz, tehetetlenné téve őket.

Ezeknek a lelkeknek kínlódás lesz az imádkozás. Nem jönnek majd a szavak a szájukra. Abszolút ellenérzésük lesz a Velem kapcsolatos gondolatokkal szemben. Akárhogy is igyekeznek, ez egy nehéz és fáradságos feladat lesz.

Azok, akik azt mondják, hogy ők jó emberek, akik nem sértenek meg másokat, de akik nem fogadnak el Engem, Jézust, az életükben, nektek tudnotok kell a következőt. Ti nem vagytok Krisztus követői. Ha nem jöttök Hozzám, akkor nem nyerhettek bebocsátást Atyám Királyságába.

Az Atyám Királyságába való belépés felkészülést igényel. A sátán olyan gyorsan tudja eltéríteni és megzavarni a lelkeket, hogy sokakat meglep.

Ez a mostani nagy nyugtalanság a világban, és Atyámról, a mindenség Teremtő Istenéről való tudomás hiánya, csak egyetlen dolgot eredményezhet.

Katasztrófát. Büntetések fognak zúdulni a világra, hogy megmentsék az emberiséget, hogy megtisztítsák az emberiséget.

Ha az emberek nem hajlandók meghallgatni, nem fogják meghallani az Igazságot.

Az Igazság nemcsak, hogy a földi életüket fogja megmenteni, de Örök Életet is ad majd nekik.

Ha nem fogadják el az Igazságot, az mind a test, mind pedig a lélek halálához vezet.

Eljött az idő az emberiség számára, hogy válasszon. Én nem kényszeríthetem őket, hogy kövessenek Engem. Mert minden ajándék, kegyelem és csoda ellenére, melyet ők kapnak majd, ők mégis hátat fognak fordítani.

Mert minden Nagy Irgalmam ellenére, némelyek mégis a halált fogják választani, az élettel szemben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy