RSS
 

Archive for október 5th, 2012

Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül élni

05 okt

2012. október 1. hétfő, 16.30

Drága, szeretett leányom, fogadd el, hogy ha Követőim hisznek ezekben az Üzenetekben, az lelki gyötrődést okoz nekik időről-időre.

Sokan örvendezni fognak majd, amikor Szent Szavamat (Üzenetemet) olvassák, és úgy fogadják, mint egy csodát.

Lesznek mások, akik szintén elfogadják majd Üzeneteimet, de egyes napokon őrlődni fognak a bennük támadó kétségek miatt. Ezek a kétségek természetesek.

Mert egyesek újra és újra meg fogják kérdezni, hogy ezek az üzenetek tényleg a Mennyből jönnek-e. Aztán tele lesznek gyötrelemmel, mert tudják, hogy életük hamarosan meg fog változni, és tanúi lesznek a Második Eljövetelnek.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi életük felismerhetetlenül meg fog változni.

Ez ijesztő sokak számára, mert ragaszkodni akarnak a korábbi önelégült életükhöz, jóllehet boldogtalanok voltak.

A jövőtől, Isten Kezétől, valamint a sátán seregétől való félelem gyötri őket. Annak ellenére, hogy bár Üzeneteim időnként félelmet keltenek szívükben, ezek vigaszt is nyújtanak.

Mert egy dolog biztos. Ők érezni fogják Szentlelkemet lelkükben, és ha ez egyszer megtörténik, akkor meg fogják ismerni Isten Szeretetét.

Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül élni. Ez békét hoz. Tehát, nem számít, hogy mennyire féltek esetleg, Követőim, emlékezzetek rá, hogy Én, a ti Jézusotok, soha nem foglak elhagyni benneteket.

Az Enyéim vagytok.

Én vagyok az Élet a lelketekben. Általam meg fogtok menekülni. Én tele vagyok Irgalommal azon lelkek iránt, akik Hozzám fordulnak segítségért. Én nem hagyom, hogy szenvedjetek a sátán követőinek kezétől. Be foglak borítani benneteket Drága Véremmel. Nincs mitől félnetek.

Ellenkezőleg, megkapjátok a kegyelmeket a felkészülésetekhez. Most bátornak kell lennetek, ne hagyjátok, hogy kétségeitek elhomályosítsák az Irántam való szereteteteket, vagy vakká tegyenek benneteket ezen Üzenetek Igazságára.

Ezek az üzenetek az Én Ajándékom nektek. Azért adatnak nektek, hogy védelmezve és biztonságban legyetek minden veszedelemtől.

Mindenkor kérjetek Engem, hogy oszlassam el félelmeiteket, mert ezeket – mint a zúgolódás csíráit – a gonosz ültette el elmétekben, hogy megzavarjon benneteket.

Megáldalak titeket. Békét adok nektek. Az Én Védelmemet adom nektek. Bízzatok Bennem mindenkor.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ma oly sok ember hajszolja megszállottan a hírnevet és a dicsőséget

05 okt

2012. szeptember 29. szombat; 23.00

Drága, szeretett leányom, miért gondolja olyan sok ember a világon, hogy halandóságuk bizonytalan?

Ma oly sok ember hajszolja megszállottan a hírnevet és a dicsőséget. Sokakat azok közül, akik nagy elismertséget és sikert keresnek és érnek el, bálványozzák azok, akik azt hiszik, hogy ez az a dicsőség, melyre nekik is törekedniük kell, és amely majd elégedetté teszi őket.

Ők nagyon kevés időt fordítanak arra, ami valójában lényeges. Ők eltaposnak másokat, hogy megszerezzék, amit akarnak, a világ előtti dicsőségben való fürdőzés iránti telhetetlen vágyuk miatt.

Hiúságukat a szórakoztatóipar, a média világa táplálja, és a tökéletességre való törekvésük tetszésnek örvend.

Ez az, amire az átlagos emberek ma törekednek. Ők nyíltan csodálják az ilyesféle törekvést, és ez egyfajta vallássá válik. Ők bálványozzák azokat, akik ilyen magasságokba jutnak, majd utánozni kezdik az ő életüket.

Egyszer sem veszik fontolóra, hogy az ilyen dolgok nem igazán lényegesek. Ők sosem állnak meg, hogy megkérdezzék maguktól: „Ez az, amiről az életemnek szólnia kell?”

Ők többnyire nem hisznek Istenben, mert ha hinnének, tudnák, hogy mennyire visszatetsző ez Isten Szemében, azaz a dicséret ily módon való keresése.

Amikor valaki folyamatosan a figyelmet, a dicséretet keresi, és mániája, hogy milyen képet fest magáról a világ felé, akkor nem érti, milyen rövid is ez az út. Ez el fog tűnni egyszer csak, és üresnek fogják érezni magukat, nem rendelkezvén szeretettel, melyet másokkal megoszthatnának.

Ők oly sok időt töltenek azzal, hogy saját magukat szeressék, hogy nem marad hely bennük semmilyen egyéb szeretetnek. Ők saját szükségleteiket mások elé helyezik. Ők bármit megtesznek majd, beleértve az Istent sértő cselekedetek elkövetését is, hogy dicsőségre tegyenek szert.

Ennek a nemzedéknek oly sok hazugságot mondtak arról, hogy hogyan éljék az életüket. Őket egy olyan világ ösztönzi, mely úgy véli, hogy a legfontosabb dolgok, melyekre törekedni kell, az az anyagi gyarapodás, a hírnévkultúra és a nagy csodálatot kiváltó becsvágy.

Mily keveset tudnak ők. Mennyire meg lesznek rendülve, amikor rájönnek, mekkorát tévedtek.

Azok, akik ilyen életet élnek, csalódással és kiábrándultsággal szembesülnek majd, mikor vágyaik nem nyernek kielégülést. Egyetlen, öntelt nagyravágyásuk által még több élvezetet nyújtó cselekedetük sem fog békét hozni nekik.

Imádkozzatok, hogy az emberek hamarosan ráébredjenek, hogy a hírnév és a dicsőség hajszolása, csak rövid ideig adnak kielégülést. Csak egyetlen cél létezik, melyre törekednetek kell, és ez az Úr Tanításainak követése.

Ha ezt teszitek, akkor békességben lesztek.

Ti továbbra is élvezhetitek a világ örömeit, de meg fogjátok érteni, mi számít igazán.

Oly sok fiatal helyez nagy hangsúlyt arra, hogy milyennek mutatkoznak mások számára. Tönkreteszi a lelküket a rajtuk lévő nyomás, hogy életüket ugyanazon célok hajszolásával éljék, mint az általuk csodált hírességek.

Ez kizárja az Istennek tetsző valóságot.

Ez kizárja az Igazságot.

Kizárólag az Igazság fogja az elégedettség érzésével eltölteni őket, és hoz majd nekik békét, szeretetet, örömet és boldogságot.

Én Vagyok az Élet, melyet keresnek.

Bennem fogják meglelni a Dicsőséges életet.

Ez az a Dicsőség, melyet keresniük kell.

Mert a Nagy Dicsőség életét fogják élni az Új Paradicsomban, ha megtérnek Hozzám.

Ez az egyetlen dicsőség, mely kimondhatatlan örömet szerez majd nekik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy