RSS
 

Archive for október, 2012

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet.

31 okt

2012. október 27. szombat, 21.35

Drága, szeretett leányom, van egy terv, egy világméretű prédikálási hullám indítására.

Nem Istenről fognak prédikálni. Hanem egy hazugságot fognak hirdetni, mely szerint Isten nem létezik, és nem is létezhet.

Azt fogják mondani – az emberi logikát és tudományos értékelést alkalmazva -, hogy Isten csak az emberi képzelet szüleménye.

Ez a prédikálás nem véletlen, mert ez egy jól megtervezett és összehangolt kampány, melyet a gonoszhoz hű ateisták terveztek.

Szívüket, elméjüket és lelküket ellopta a sátán, aki az emberi értelemre való büszkeségüket használja fel a hazugságok öntelt hirdetésére, hogy gátolják az Igazságot.

Ennek a tervnek a célja, hogy – saját szívükhöz hasonlóan, mely hideg és szeretetlen – kővé változtassa az emberek szívét mindenütt. Majd lesz egy bejelentés, hogy egy új alternatív vallást fognak törvénybe iktatni.

Az egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni, mert ez a rémtett a sötétség királyának rabszolgái keze által valósul majd meg.

Azok az ateisták, akik ki fogják eszelni ezt a tervet, a sátán hithű követői.

Tévedés ne essék, ők bálványozzák a fenevadat, és nem törődnek azzal a fájdalommal és gyötrelemmel, amit tevékenységeik okoznak majd.

Az ő küldetésük az, hogy eltöröljék az egy Igaz Isten iránti hűséget. Az Isten iránt, aki minden egyes gyermeket szeret, akiket Ő megteremtett. Ők vissza fognak utasítani  - az emberiség végső kárhozattól való megmentésére jelenleg tett – minden Mennyei erőfeszítést.

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet.

Ők meg lesznek állítva.

Rettenetesen fognak szenvedni, és gyötrelmes végük meg lett jövendölve. 

Ádáz lesz az Armageddon Csatája, mert Isten többé már nem fog hátradőlni, és hagyni az ilyen fertőzéseket.

Szörnyen nagyfokú büntetések fogják elsöpörni a föld színéről azokat a pogányokat, akik elutasítják Isten Igéjét.

Imádkozás az Istenhez – Irgalmat keresvén –, az egyetlen módja annak, hogy enyhítsétek az ilyen büntetéseket.

Imáitok – az ő lelkük számára történő megbocsátásért esedezvén -, az egyetlen módja annak, ahogyan ezeket a lelkeket meg lehet menteni.

Leányom, nagy pusztulás fog bekövetkezni, azon gonosz mű révén, melyet ezek a gonosz ateista csoportok szándékoznak rákényszeríteni a világra.

Sokan nincsenek tisztában tetteik súlyosságával.

Ugyanakkor sokan meg pontosan tudják, hogy mit cselekszenek, mert hazugok.

Ők hisznek Istenben, mert ők saját szabad döntésük által választották az Ő ellenségét, az ördögöt, istenüknek.

Ők mindössze lelkeket akarnak lopni.

Isten, az Én Atyám, az Ő hatalma által be fog avatkozni, nem pusztán azért, hogy megbüntesse őket, hanem hogy megmentse a lelkeket, mielőtt ellopnák azokat Tőle.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

30 okt

2012. október 26. péntek, 18.00

Drága, szeretett leányom, földi Királyságom hamarosan valósággá válik.

Mert a szeretett Örök Atyám által oly régóta megígért Új Királyság – az Új Paradicsom – a legnagyobb ajándék.

Új Királyságom megértésének titka, a Getszemáni Kertben való Szenvedésem misztériumában rejlik. Amikor a fájdalomtól sírva leborultam Atyám előtt, ez azon lelkek jövőbeni elvesztése miatt volt, akik – Keresztáldozatom ellenére - a pokol tüzében fognak égni.

Megaláztatásom Poncius Pilátus kezében nem a nyilvános megvetés miatt volt fájdalmas Számomra, hanem mert tudtam, hogy ugyanezen lelkek el fognak veszni a Számomra. És így a szomorúság könnyeit ontottam, látván, hogyan tévesztette meg őket a sátán, egy általuk nem látható gonosz erő, aki elárasztotta lényük minden porcikáját.

Leányom, amikor te aggódni látsz Engem, ez az aggódás jó okkal történik. Én azon lelkekért is sírok, akik megvetést zúdítanak ezekre az üzenetekre. Ők nincsenek a Velem való teljes egység állapotában. Gőgjük és önteltségük bűne, ismeretük és alázatuk hiánya miatt támadják Szavamat (Üzenetemet).

Ők majd próbálják megakadályozni, hogy azok a szívek, akiket Én szeretnék elérni, befogadják Szent Szavamat (Üzenetemet).

Őértük is sírok, mert ők nincsenek tudatában cselekedeteik súlyos következményeinek, amikor ők elárulják Igaz Szavamat (Üzenetemet), amint az, Isten minden egyes gyermekének bemutatásra kerül jelenleg.

Oly sok lélek fog elveszni, akik meg vannak fosztva Szavamtól (Üzenetemtől) azok tettei által, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek a világban.

Ma is ugyanazt a szörnyű kínt szenvedem el, mint amit akkor szenvedtem el, amikor szembenéztem a Poncius Pilátus arany trónja mellett állók gúnyolódásaival. A kín, melyet általad szenvedek el, Leányom, ma sem más, mint akkor volt.

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

Ők verték az utolsó szögeket szenvedő Lelkemen át, miközben Én próbálom még egyszer megmenteni az emberiséget a pusztulástól.

Imádkozzatok, hogy Atyám – az Ő Irgalma által – türelmes legyen azon lelkekkel, akik a csaló keze által igyekeznek Isten Szavát (Üzenetét) hatástalanítani.

Legyetek óvatosak Gyermekeim azokkal szemben, akik vehemensen ellenzik ezen üzenetek általi Szavamat. Imádkoznotok kell az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el.

30 okt

2012. október 26. péntek, 11.06

Drága, szeretett leányom, még oly sok munkát kell elvégezniük Követőimnek, hogy megtisztítsák a földet a fertőzéstől, mely – mint egy takaró – ráterül sok emberre, akik nem hisznek Istenben.

Oly sokan tévelyegnek a világban mindennemű irányérzék nélkül. Nincsenek lelki érzéseik, és nem tudnak semmit Isten Szeretetéről. Ezekre a lelkekre Szomjazom, és őket Szeretném az Igazsággal átölelni.

Ti, Követőim, menjetek el hozzájuk, és mondjátok el nekik, hogy Én – Jézus Krisztus, az Emberfia, A Messiás – hamarosan el fogok jönni. Nekik tudniuk kell, hogy nem lesznek száműzve, mert miattatok – ezen nemzedék miatt – jövök ezúttal.

Sokan mások – akik lelkileg tudatában vannak Isten létezésének – érdeklődőek lesznek, mégis bizonytalanok Üzeneteim elfogadását illetően.

Megint mások, akik hirdetik Szavamat (Üzenetemet), és akik hithű Keresztények, óvatosak lesznek, és lassan fogadják be mindazt, amit Mondok.

Ők meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el. Félnek attól, hogy hazugsággal etetik őket.

Aztán ott lesznek a Keresztény egyházak papjai, akik felkelnek majd, és válaszolnak Hívásomra. Némelyek gyorsan fognak válaszolni, mert érezni fogják, ahogy Szeretetem átjárja ereiket Üzeneteim olvasásakor.

Mások egy azonnali hívást fognak érezni Szentlelkem Ajándéka révén, melyet Szent Szavam (Üzenetem) tartalmaz. Egyesek óvatosabbak lesznek, mint mások, de számuk idővel milliókra fog nőni.

Ezért nektek, Követőim, ki kell tartanotok. Míg kezdetben sokan el fognak utasítani titeket az Én Nevemben, ez változni fog. Amikor az Igazság széles körben ismert és üdvözölt lesz, ti keresettek lesztek. Szavammal (Üzenetemmel) szeretettel és tisztelettel bánnak majd, de annak ellenére, hogy ezt teszik, ezek a lelkek szenvedni fognak.

Nem számít, mekkora ellenállás lesz Velem szemben, mert Küldetésem nem fog meghiúsulni.

Viseljétek el az ilyen ellenállást. Fogadjátok el, hogy a rátok mért gyalázkodás ezen üzenetek miatt lesz.

Ez akkor várható, amikor Isten Szava kiárad a világra. A sötétségben lévők nem fogják elfogadni Szavamat, mivel ez fel fogja kavarni az életüket.

Ez arra fogja késztetni őket, hogy újraértékeljék hitüket, mellyel nem akarnak majd szembenézni.

Szavam (Üzenetem) elfogadása azt jelentené, hogy változtatniuk kellene magukon. Ők, sajnos, nem óhajtanak változtatni magukon, mert ez nem tetszik nekik.

Én nem nyugszom addig, amíg fel nem nyitom szemüket az Igazságra. Sőt, tőletek is azt várom, Tanítványaim, hogy ne álljatok meg, amíg a lehető legtöbb ember egyként nem egyesül Isten Szemében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

28 okt

2012. október 25. csütörtök, 21.50

2012. november 9-én – a második évfordulóján annak, hogy Én először szólítottalak meg téged, leányom – szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház Győzelméért.

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

Jézus, világ Királya és Megváltója, felajánljuk Neked tiszteletünket, hűségünket és tetteinket, hogy mindenkinek hirdessük a Te Dicsőséged.

Segíts, hogy erőt és magabiztosságot nyerjünk, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük az Igazságot mindenkoron.

Soha ne engedd, hogy megtorpanjunk, vagy késlekedjünk a győzelem felé való menetelésünkben, és a lelkek megmentésére irányuló tervünkben.

Átadjuk magunkat, szívünket, és mindenünket, hogy megszabaduljunk az akadályoktól, amint folytatjuk a tövises utat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged, legdrágább Jézus, szeretett Megváltónk és Üdvözítőnk.

Egyesítjük magunkat – testünket, lelkünket és szellemünket – a Te Szent Szívedben.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmét.

Boríts be minket a Te Drága Véreddel, hogy eltöltsön bennünket a bátorság és a szeretet, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház Győzelméért

28 okt

2012. október 25. csütörtök, 21.50

Drága, szeretett leányom, buzdítanod kell valamennyi Követőmet, hogy továbbra is alakítsanak Imacsoportokat, mindenütt.

Elérkezett az idő számomra, hogy hívjalak, és egybegyűjtselek mindannyiatokat, hogy megalakítsátok Hadseregemet, hogy az örök győzelem felé való menetelés megkezdődhessen még ma.

2012. november 9-én – a második évfordulóján annak, hogy Én először szólítottalak meg téged, leányom – szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház Győzelméért.

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

Jézus, világ Királya és Megváltója, felajánljuk Neked tiszteletünket, hűségünket és tetteinket, hogy mindenkinek hirdessük a Te Dicsőséged.

Segíts, hogy erőt és magabiztosságot nyerjünk, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük az Igazságot mindenkoron.

Soha ne engedd, hogy megtorpanjunk, vagy késlekedjünk a győzelem felé való menetelésünkben, és a lelkek megmentésére irányuló tervünkben.

Átadjuk magunkat, szívünket, és mindenünket, hogy megszabaduljunk az akadályoktól, amint folytatjuk a tövises utat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged, legdrágább Jézus, szeretett Megváltónk és Üdvözítőnk.

Egyesítjük magunkat – testünket, lelkünket és szellemünket – a Te Szent Szívedben.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmét.

Boríts be minket a Te Drága Véreddel, hogy eltöltsön bennünket a bátorság és a szeretet, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.

Kérlek benneteket, drága Követőim, hogy gyűljetek egybe, növekedjetek és terjesszétek Szent Szavam (Üzenetem) minden nemzetnek. Kérlek, összpontosítsatok Rám mindig, és működjetek együtt Velem az üdvösség végső győzelme érdekében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog

28 okt

2012. október 25. csütörtök; 07.30

Gyermekem, egyre több embert – többet, mint valaha – vonzanak ezek az egész világnak szóló Szent üzenetek.

Sokan nem értik az üzenetek valódi célját. Amit tudniuk kell, hogy ez egy Ajándék az emberiségnek, hogy megtérést eredményezzenek.

Azért adatnak a világnak, hogy rászoktassák a lelkeket az imára, és hogy ők részesüljenek a Szentségekben.

Mindenekelőtt ezek az üzenetek a léleknek egyféle nyugalmat és békét adnak, hogy Isten minél több gyermeke váljék majd méltóvá az Új Paradicsomba való belépésre.

Ezen üzenetek gyümölcséről majd Isten gyermekeinek hite fog tanúskodni.

Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog ezen és más szent üzenetek révén, melyek hiteles látnokoknak adatnak szerte az egész világon.

Isten oly nagyon szereti az Ő gyermekeit, hogy minden meg lesz téve annak biztosítására, hogy valamennyi lélek üdvössége megvalósuljon.

Fiam jól felkészült, és minden – ezeken az üzeneteken keresztül megvalósítandó – Terve teljesülni fog.

Ezért nem szabad soha kétségbeesnetek.

Csak a remény a fontos.

A Fiamba vetett bizalom, amely során teljesen átadjátok magatokat Neki, azt fogja jelenteni, hogy Ő, a ti Iránta való elköteleződésetek által, véglegesíteni tudja – minden egyes bűnös megmentésére irányuló – Terveit.

Ígéretet kell tennetek, gyermekek, miszerint elfogadjátok az Ő utasításait, és az Ő Szeretete fog benneteket beburkolni, megerősítvén titeket.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül

27 okt

2012. október 24. szerda, 21.11

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy ne hallgassatok azokra, akik támadják Szent Szavamat.

Ne hallgassatok azokra a próbálkozásokra – különösen azokra ne, amit most fognak tenni a magukat Katolikus teológusoknak vallók -, miszerint utasítsátok el az Én Legszentebb Üzeneteimet.

Amint már mondtam nektek, a legnagyobb támadások azon Katolikus Egyházbéliektől fognak jönni, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, de nem értik a Jelenések Könyvét, sem a benne foglalt titkokat.

Ők nem ismerhetik ezeket, mert Én, az Isten Báránya, még nem nyilatkoztattam ki nekik azokat mind.

Mily nagy csalódást okoznak ők Nekem. Mily nagyon bántanak ők Engem. Minden egyes – Üzeneteim ellen irányuló – kegyetlen tiltakozásukkal és kételkedésükkel, egy újabb szöget vernek Testembe.

Mert minden egyes – Általam, az összes lélek javára adott – útmutatás vehemens visszautasításával, ők újra keresztre feszítenek Engem.

Mégsem számít, mennyire bántanak Engem, mert Én ezerszer meghalnék, ha ezzel csak még egy lelket megmenthetnék.

Lehet, hogy elutasítják Üzeneteimet; lehet, hogy kigúnyolnak téged, leányom, és elutasítanak Engem, de ők nem fogják megakadályozni, hogy Atyám Akarata végül beteljesüljön.

Ezek a szegény lelkek olykor azt hiszik, hogy ők felelősségteljesen viselkednek azáltal, hogy azt mondják az embereknek, hogy ne fogadják el Üzeneteimet.

Amit ők tesznek, az az, hogy megakadályozzák, hogy Isten Szava (Üzenete) bemutatásra kerüljön Isten gyermekeinek. Ha továbbra is ezt teszik, el lesznek hallgattatva Atyám Keze által.

Senki sem fog megállítani Engem azon Küldetésemben, hogy megmentsem a lelkeket.

Azon felszentelt szolgáknak, akik rendületlenül gátolják, hogy Szavam (Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, nekik tudniuk kell a következőt.

Változatlan szövegeitek és istenkáromló vádjaitok megfosztanak majd titeket a hivatásotokban nektek adományozott kegyelmektől. Amíg nem hívtok Engem imában a számotokra szükséges válaszokért, addig Én nem tudok segíteni nektek.

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül. De még akkor sem ítélhetitek el soha az ilyen állításokat. Maradjatok csendben.

Imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás ajándékáért, minden időben. Máskülönben bűnösnek találtattok majd az – Atyám Szemében – legrosszabb bűntettben – annak bűntettében, hogy megakadályozzátok Őt abban, hogy az Ő Fiának Szent Szava (Üzenete) által megmentse a lelkeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hír: Útmutatás az Imahadjárat Imacsoportjainak

27 okt

2012. október 23-án az eredeti angol nyelvű oldalon (http://www.thewarningsecondcoming.com/crusade-of-prayer/crusade-of-prayer-guidlines/) az Imahadjárat Imacsoportjai számára a következő útmutató jelent meg, mely néhány pap segítségével került összeállításra:

Útmutatás az Imahadjárat Imacsoportjainak

Drága, szeretett leányom, mindenkinek tudnia kell, hogy szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget szerte az egész világban. Én el foglak látni benneteket, Hadseregem, imákkal, melyeket imádkozni kell majd a lelkek megmentéséért. Ezek az imacsoportok növekedni fognak, és soraikból ki fog emelkedni egy hithű követőkből álló valódi hadsereg, hogy világra hozzák mindenki üdvösségére irányuló Isteni Ígéretem Igazságát.

Amint az Én szeretett Atyám meghagyta, ezek a csoportok meg fogják alakítani a hadsereget, amely le fogja győzni a sátán, valamint az ő hívei és követői okozta gonosz sötétséget.”

(Szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget – 2011. október 23.)

A türelem, a mindennapi csendes ima, az imacsoportok alapítása, az Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozása naponta, a böjt és a Szent Rózsafüzér imádkozása Szeretett Édesanyámhoz, mindezen cselekedetek együtt – ez a legtökéletesebb módja a lelkek megmentésének.”

(A Nagyfigyelmeztetéstől való félelem nem az, amelyre Én benneteket bátorítalak – 2011. augusztus 10.)

***

Legalább két embernek kell összegyűlnie. Idővel, remélhetőleg, sokan fognak ezen – valamennyi lélek megmentését célzó – Küldetéshez csatlakozni. Ez megtehető otthon, vagy nyilvános helyeken, ahol engedélyezett a gyülekezés. Ha lehetséges, ez a gyülekezés templomokban történjen. Az emberek lehetőleg minél gyakrabban találkozzanak. Még ha heti egy-két nappal kell is kezdenetek, és még ha minden nap – ha tudtok naponta találkozni, ami a cél lenne – más-más emberek is jönnek, ez legalább elindít benneteket. Ha a csoportotok elég nagy, lehet egy önkéntes vezetőtök és szervezőtök, vagy több ember is megoszthatja egymás között ezt a felelősséget, vagy egyszerűen felváltva lássátok el és osszátok meg ezt a felelősséget.  Természetesen találkozhattok mindig más házban is.

Ajánlott imádkozással kezdenetek.

Legalább a Miasszonyunk Legszentebb Rózsafüzérének egyik koszorúját imádkozzátok el, lassan, szívetekből odafigyelvén arra, amit imádkoztok, tudván, hogy mit imádkoztok, és hogy kihez imádkoztok – ez javasolt mind a Rózsafüzér, mind az Imahadjárat imái, mind pedig az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére esetében.

Ne feledjétek, hogy a Miasszonyunk megígérte, hogy egy védelmi kört helyez azok köré, akik naponta elimádkozzák az ő Legszentebb Rózsafüzérének három koszorúját. A Miasszonyunk minden embert kért az ő Rózsafüzérének imádkozására, bármilyen hitű is legyen.

A legutóbbi Üzeneteket, melyek az utolsó találkozás óta adattak, lassan és tisztelettel kellene felolvasni. Senki ne magyarázza az Üzeneteket, mert Jézus már mondta, hogy még Maria Divine Mercy – az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária próféta – sem elég képzett, hogy magyarázza azokat. Egy helytelen magyarázat elfordíthatja a lelkeket, és ennek a Küldetésnek a célja, hogy minden lelket elérjen, legyenek azok bármilyen hitűek vagy hitetlenek. Senki sincs kirekesztve. Hasznos lenne, ha a felolvasott Üzenetekből másolatokat adnátok azoknak, akiknek nincs számítógépük.

Ajánlott valamennyi Imahadjárati imát és Litániát elimádkozni, megfelelő időt adva ott, ahol kéretik mindenkinek a saját szándékát hozzátenni. A legjobb, ha mindenki magában imádkozza a saját szándékát. Esetleg mindenki lehajthatja ekkor a fejét, és amikor befejezte, felemeli azt, így folytatni lehet anélkül, hogy bárkit is félbeszakítanánk. Ne feledjétek, hogy némelyeknek nagy családjuk, és sok szándékuk lehet, és fontos, hogy mindezeket belefoglalják. A (2)-es számú Litániában ajánlott, hogy a teljes sötétségben lévő lelkeket, és azokat, akik azon a napon meg fognak halni, az egyéb szándékaitok mellett szintén foglaljátok bele.

Ha a csoport elég naggyá válik, esetleg a vezető szemben állhatna a csoporttal, így tudni fogja, hogy mikor fejezték be az emberek szándékaik felsorolását, és mikor folytatódhat az ima.

Ezt követően az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének szívből jövő imádkozása következhet, a Mi Urunk által adott különleges imával, mely alább olvasható. Ez a Rózsafüzér énekelhető is. A Rózsafüzér további koszorúit is el kellene imádkozni, ha van ideje a csoportnak ezt együtt megtenni.  Ha nem mindenki tud maradni a hátralevő Koszorúkra, ajánlott, hogy azok, akik maradni tudnak, elimádkozzák azokat. Ne feledjétek, hogy nagy ereje van, ha Imahadjárati Imacsoportként együtt imádkoztok.

Az Üzenetek megbeszélése az eredeti üzenetekből való egyértelmű és pontos idézetekre kellene, hogy korlátozódjon. Rendkívül ajánlott az Üzenetekkel kapcsolatban, hogy mindenki imádkozzon a megkülönböztetésért, az Üzenetek félreértelmezésének nagy veszélye miatt. Ha nehézségetek támad egy bizonyos Üzenet megértésében, ajánlott erre vonatkozóan imádkozni.

Ha elég naggyá válik a csoport, felváltva imádkozhatjátok a Rózsafüzért, egyikőtök a másik után.

Nagyon fontos, hogy ne siessetek. Ezek az Imacsoportok nagyszerű munkát végeznek majd, mivel ők Isten hadseregének részei ebben a lelkekért vívott csatában. Az ima a fegyver. Kérlek, tartsátok észben, hogy minél hatásosabb az ima, annál hatásosabb a fegyver.

Bár a Mi Urunk azt kérte, hogy az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét 15.00-kor imádkozzuk, Ő ugyanakkor azt is kérte, hogy azt naponta többször is imádkozzuk.

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

1933-ban Isten, Fausztina Nővérnek egy meglepő látomást adott az Ő Irgalmáról.

A Nővér ezt mondja nekünk:
„A litánia végén nagy fényességet láttam, benne Istent, az Atyát. E fényesség és a föld között Jézust láttam keresztre szegezve, úgy hogyha le akart nézni a földre, Jézus sebein keresztül kellett néznie. Megértettem, hogy Isten Jézus miatt áldja meg a földet.” 

Egy másik látomásról 1935. szeptember 13-án ezt írja:
“Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, Isten haragjának végrehajtóját. … Lába alatt egy felhő volt, melyből villámok és mennydörgések törtek elő. … Ahogy így imádkoztam, megláttam az angyal tehetetlenségét, aki a bűnökért járó igazságos ítéletet nem tudta végrehajtani.”

A következő napon egy belső hang arra tanította őt, hogyan imádkozza ezt az imát egy hagyományos rózsafüzéren:
Kezdd egy keresztvetéssel: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
„Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz.”

Ezután a nagy szemekre a következőket ismételd:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.”

Majd a kis szemekre:
Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért, irgalmazz nekünk, és az egész világnak!

(Ismételjétek ezt a két imát mind az öt tizeden keresztül.)

Végén háromszor ismételd e szavakat:
Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk, és az egész világnak!

Befejezésül Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Majd ezt mondd:
„A Szentlélek Ajándékával tölts el engem most, ó Uram, hogy a Te Szent Igédet a bűnösökhöz vihessem, akiket segítenem kell megmenteni a Te Szent Nevedben. Segíts, hogy imáim által beboríthassam őket a Te Drága Véreddel, hogy közel kerülhessenek a Te Szent Szívedhez. Add meg nekem a Szentlélek Ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek.”

(A Szentlélek most már az egész világra kiáradt – 2011. május 10.) 

 

Jézus a következő kérést intézte hozzánk az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián keresztül:
Minden nap mondjátok el ezt az imát azután, hogy elimádkoztátok az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem Gyermekeim megmentésében.

Jézus ezt mondta Fausztina Nővérnek:
„Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit megtanítottam neked. Bárki, aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat. A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet.[*] Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje irgalmamat. Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.”

„Ha az Irgalmasság Rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni.”

(A Szent Rózsafüzér imádkozásának módja ide kattintva olvasható)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban élő – gyermekét

26 okt

2012. október 23. kedd, 20.30

Drága, szeretett leányom, Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban élő – gyermekét, hogy imádkozzanak a hitükért.

Ahogy ez más Keresztény országokban is lesz, támadni fogják hiteteket, és mindent meg fognak tenni, hogy eltöröljenek a föld színéről minden – Velem, a ti Jézusotokkal kapcsolatos – nyomot.

Alakítsatok annyi Imacsoportot, amennyit csak tudtok, hogy – Szent Szívemmel egyesülve -, megkapjátok majd a kegyelmeket, hogy ellenálljatok az ilyen üldöztetésnek.

A Keresztény hit be lesz tiltva idővel, más vallásokkal együtt, melyek tisztelik Atyámat.

Ti, szeretett Követőim, védelmezve lesztek a Mennyből, de imádkoznotok kell erőért, mert a demokrácia hamarosan a feje tetejére fog állni.

Mint a legnagyobb nemzet a világon, mely a szabadságot hirdeti a demokrácia által, hamarosan megtagadják tőletek a Kereszténységhez való jogotokat.

Annak ellenére, hogy megtagadják tőletek ezt a jogot, ez mégis egy demokratikus lépésnek fog tűnni. Ezek, az országotokban hamarosan bevezetésre kerülő új törvények, látszólag mindenre kiterjedő törvények lesznek, hogy mindenki az egy-világvallás védelme alatt álljon.

Ezek a törvények meggyalázzák majd az Én Szent Nevemet, de Én nem foglak elhagyni benneteket. Én minden szükséges segítséget meg fogok adni nektek. Csak kérnetek kell Engem.

Én őrizlek, és védelmezlek benneteket, mivel közel van a Keresztény Egyházak megbuktatásának ideje.

Lehet, hogy beszüntetik, Gyermekek; meghamisítják Szentségeimet, hogy így azok hiábavalóvá váljanak; elijesztik felszentelt Szolgáimat, és megfélemlítenek benneteket, de hasztalanul. Az ő erejük nem versenyezhet a ti hitetek egyszerűségével, lelketek alázatosságával, és az Irántam, Jézusotok iránti szeretetetekkel.

A ti szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom

26 okt

2012. október 21. vasárnap; 17.50

Drága, szeretett leányom, oly sokan, akik elfogadják Üzeneteimet, feleslegesen aggódnak a világ jövője miatt. Ez érthető.

Soha ne érezzék úgy, hogy mindent félre kell dobniuk, és figyelmen kívül kell hagyniuk mindennapi életüket, el kell hanyagolniuk a munkájukat, a családjukat vagy szeretteiket, a lelkek megmentése érdekében.

Én, a ti Jézusotok, mindig gondoskodni fogok az Enyéimről. Nincs semmi félnivalótok Tőlem. Csak azt Kérem tőletek, hogy imádkozzatok a lelkek megmentéséért.

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom.

Ugyanakkor Én elvárom tőletek, hogy szánjatok időt az imádkozásra és az áldozathozatalra, amint arra Én ezekben az Üzenetekben tanítottalak benneteket. Folytassátok mindennapi életeteket, habár az Én Szent Szavam (Üzenetem) örökre meg fogja változtatni, hogy hogyan tekintetek az életre.

Soha többé nem fogtok ugyanúgy érezni a világi javakkal kapcsolatban; ahogyan azokra korábban tekintettetek. Miközben azok továbbra is részei lesznek az életeteknek, többé már nem lesznek urai életeteknek.

Ne feledjétek, nem szolgálhattok két úrnak, mert csak egy van, és az az Isten.

Nem várom el Tanítványaimtól, hogy mindent feladva kövessenek Engem. Nem várom el Követőimtől, hogy hátat fordítva napi kötelezettségeiknek kövessék Üzeneteimet. Nem, Én csak a szereteteteket kérem. Követnetek kell Isten Törvényeit. Éljétek az életeteket Tanításaimnak megfelelően. Tiszteljétek a Szentségeket. Szeressétek egymást, és imádkozzatok azok lelkéért, akik nem fognak saját magukon segíteni.

Menjetek békében, annak tudatában, hogy nagy az Én Irgalmam, és az emberiség iránti Szeretetem le fogja győzni a fenevad cselekedeteit, és a szörnyű szenvedést, melyet ő okoz ebben a világban.

Legyetek nyugodtak. Megáldalak benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy