RSS
 

Archive for szeptember, 2012

Először a megtérés következik be. Majd az üldöztetés. Azt követően az Üdvözülés. Ebben a sorrendben.

23 szept

2012. szeptember 19. szerda; 20.45

Drága, szeretett leányom, egy nagy változás zajlik most a világban, és közeledik Irgalmasságom Fénye.

Ne higgye senki, hogy amiről Én azt mondom, bekövetkezik majd, az nem fog megtörténni.

Én csak az Igazságot szólom, így bíznotok kell Bennem.

Szentlelkem gyorsan ereszkedik most le az emberiségre, hogy felkészítse őket Nagy Irgalmasságomra.

Senki se mulassza el a felkészülést, vagy Szavam (Üzenetem) terjesztését, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Minden jól van most Leányom, mert minden a helyére került, hogy Szavam (Üzenetem) úgy terjedjen, mint egy vadvirág, mely minden nemzetben gyökeret ereszt.

Szeretetem Ajándékának édes illatát most a kevés hittel rendelkezők is érzik. Mert ők tudatában vannak egy változásnak és egy váltásnak, de nem értik, hogy mi is történik.

Mondjátok el nekik, hogy az Úristen, az Irgalom Királya arra készül, hogy visszatérjen, hogy második alkalommal megmentse őket.

Szövetségem ahhoz a szakaszhoz közeledik, amikor először a megtérés következik be. Majd az üldöztetés. Azt követően az Üdvözülés. Ebben a sorrendben.

Bízzatok Bennem és készüljetek, mert közel van az emberiség nagy részének megtérésének ideje.

Sok akadályt gördítenek elétek, Tanítványaim. A következőt kell tennetek.

Haladjatok egyenesen. Egyenesen Felém az úton, és maradjatok méltóságteljesek, bármilyen sértést is intéznek felétek. Ha ezt teszitek, és nem foglalkoztok a fenevaddal, aki mások által azon munkálkodik, hogy kétségeket ébresszen hitetekben, akkor legyőzitek őt.

Ezért maradtam Én néma, és csak alig feleltem az Én vádlóimnak, hóhéraimnak. Mert ha azt tettem volna, az erőt adott volna a sátánnak.

Halálom lerombolta az ő hatalmát Isten gyermekei felett. Akkor ő elvesztette a hatalmát, hogy ellopjon minden lelket. Most, hogy Én újra eljövök nagyon hamarosan, ő el fogja veszíteni minden hatalmát. De addig ő továbbra is el fogja lopni a lelkeket.

Legyetek erősek. Legyetek nyugodtak. Legyetek bátrak. Én veletek vagyok. Ha átadjátok akaratotokat, és teljes egészében megbíztok Bennem, akkor biztonságban lesztek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok.

23 szept

2012. szeptember 18. kedd, 17.40

Drága, szeretett leányom, ez egy nagyon nehéz út azon követőim számára, akik követik ezt a küldetést.

Követőimet kinevetik azok, akiknek a véleményére követőim adnak.

Követőimet kigúnyolják azok, akik azt állítják, hogy lelkileg, szellemileg érettek, és követőimet leköpik azok, akik megtagadnak Engem, Jézus Krisztust.

Követőimnek el kell fogadniuk a Töviskoronát, és alázat kell ahhoz, hogy elviseljék az Én Szent Nevemben való szenvedés kínját.

Senki se becsülje alá az örök üdvösség felé vezető tövises utat.

Ha elviselitek a kínszenvedést, gyorsan megtisztultok majd, és segíteni tudtok majd másoknak, akik megtisztulása csak a Nagyfigyelmeztetés után fog megtörténni.

Szeretett Tanítványaim, lesznek idők, amikor mások – akik azt akarják, hogy feladjátok Küldetésemet – hazugságokat fognak elültetni elmétekben.

Ti maradjatok egyszerűen állhatatosak, udvariasak, és ne szóljatok egy szót sem, amikor ezzel az üldöztetéssel szembesültök.

Soha ne érveljetek, vagy próbáljátok bizonyítani, Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét, mert el fognak gáncsolni benneteket, és akkor el fogtok esni. Akkor majd Belétek fognak rúgni, és nehéz lesz haladnotok Szent Szavam (Üzenetem) hirdetésében. Más szóval, meg fogtok rekedni. Majd zavar áll be, és némely esetben hátat fogtok fordítani Nekem.

Sok Követőm – akik felvették keresztjüket, hogy kövessenek Engem ebben a lélekmentő küldetésben – nem tudta folytatni fáradságos útját.

Néhányan hagyták, hogy mások a kétség csíráit ültessék el elméjükben.

Mások elhitték a nekik mondott hazugságokat, miszerint tagadják meg ezt, az emberiség Második Eljövetelemre való felkészítését célzó utolsó szent Küldetésemet a földön.

Csak azoknak volt meg a kitartásuk a folytatáshoz, akiknek Irántam való szeretete egyszerű, akiknek hűsége mély, és akik értik a szenvedés szerepét a lelkek megmentésében, üdvösségében.

Nem könnyű követni Engem, a ti Jézusotokat. Bár Tanításaim követése közelebb hozhat benneteket Szent Szívemhez, de csak akkor nevezhetitek magatokat Tanítványaimnak, ha átadjátok magatokat a valóságnak, mely maga a Kereszt.

Sok szegény lélek azt hiszi, hogy nagy hatalmat, nagy dicsőséget és elismerést kap majd a világban, ha válaszolnak Hívásomra. Ez nem így van.

Én egy szenvedő áldozat vagyok, és ebben rejlik Hatalmam a sátán felett.

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok. Én méltatlan lelkeket választok Üzeneteim továbbítására.

Én a legszegényebbeket, a legszelídebbeket és legalázatosabbakat, valamint a legnagyobb bűnösöket hívom, mert meg kell mutatnom nektek, hogy ti, mindannyian, egyenlők vagytok az Én Szememben. De ezek csak azok lesznek, akik elfogadják, hogy csak az alázatos elméjűeket és lelkűeket tudom Átölelni, és akik gyorsan fognak lépkedni a lelki tökéletesség felé.

Ha az Én Nevemben szenvedtek, Én dicsőségben emellek fel majd benneteket az Új Paradicsomban.

Fogadjátok el Istenségem Igazságát, hogy Én sohasem fogom felmagasztalni Magamat igaz Prófétáim által, sem ők nem fognak dicsőségre törekedni az Én Nevemben.

Jöjjetek Hozzám most, bizalommal és önátadással, hogy az Enyéimmé tehesselek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (77) Ima Nagy-Britanniáért

20 szept

2012. szeptember 17. hétfő; 21.15

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája Isten, Britanniában lévő gyermekeinek.

Ó Mennyei Atya, az emberiség Teremtő Istene, kérlek, hallgasd meg imámat.

Könyörögve kérlek, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaiból és a diktatúrától.

Kérlek, egyesíts mindannyiunkat, minden egyházat, felekezetet és bőrszínű embert, egy családként a Te Szemedben.

Add meg nekünk az erőt, hogy egyesüljünk, dacolva minden – Tanításaidat megtiltó – bevezetett törvénnyel.

Add meg nekünk az erőt és a bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el Téged, és hogy imáink által segítsünk megmenteni valamennyi Gyermekedet.

Egyesítsd valamennyi testvéremet, hogy hódolattal adózzunk az Örök Életre és Paradicsomodba való belépésünkre tett Ígéretednek. Ámen.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Egy Protestáns nemzet, Nagy-Britannia, hamarosan át fog térni az Én Utaimra

20 szept

2012. szeptember 17. hétfő; 21.15

Drága, szeretett leányom, szeretnék kinyilatkoztatni neked egy Általam eltervezett csodát.

Egy Protestáns nemzet, Nagy Britannia, hamarosan át fog térni az Én Utaimra, az Én Tanításaimra és az Igazságra.

Ez a Keresztény ország oly hosszú ideig alakítgatta és módosítgatta Isten Törvényeit úgy, hogy azok megfeleljenek az ő öntelt és büszke viselkedésüknek, modoruknak.

Ez a valaha nagy Keresztény ország évszázadokon át vétkezett Isten Törvényei ellen, és meggyőzte magát, hogy a földi Egyházam által lefektetett Törvényeket követi.

A közöttük lévő hívek imái, és a nagy-britanniai Keresztény vezetők által tanúsított szeretet és hűség, a csapások ellenére közelebb hozta őket Szent Szívemhez.

Ez az ország meg fog térni, és az Igazság milliókat fog megmenteni.

Az Antikrisztus és sok követője számos hatalmon lévőt befolyásolt ebben az országban, de nem fog sikerülni nekik ellopni Isten gyermekeit.

Követőim egyesülni fognak minden egyházból, egész Britanniában, és Én Szent Karjaimba zárom őket.

Ők hatalmas erővé válnak majd Hadseregemben, és már kezdetét vette az egyesítésükre vonatkozó terv.

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája Isten, Britanniában lévő gyermekeinek.

Imahadjárat (77) Ima Nagy-Britanniáért

Ó Mennyei Atya, az emberiség Teremtő Istene, kérlek, hallgasd meg imámat.
Könyörögve kérlek, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaiból és a diktatúrától.
Kérlek, egyesíts mindannyiunkat, minden egyházat, felekezetet és bőrszínű embert, egy családként a Te Szemedben.
Add meg nekünk az erőt, hogy egyesüljünk, dacolva minden – Tanításaidat megtiltó – bevezetett törvénnyel.
Add meg nekünk az erőt és a bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el Téged, és hogy imáink által segítsünk megmenteni valamennyi Gyermekedet.
Egyesítsd valamennyi testvéremet, hogy hódolattal adózzunk az Örök Életre és Paradicsomodba való belépésünkre tett Ígéretednek. Ámen.

Gyermekek Nagy-Britanniában, tudnotok kell, hogy az országotokat felölelő megtérés hamarosan nagy kegyelmeket hoz majd nektek.

Majd akkor más nemzetekkel együtt segíteni fogtok Hadseregemet Dicsőséges Királyságom felé vezetni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – erős hatalmi szövetségük által – valamennyi nemzet irányítását és ellenőrzését tervezik

19 szept

2012. szeptember 16. vasárnap, 22.50

Drága, szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – erős hatalmi szövetségük által – valamennyi nemzet irányítását és ellenőrzését tervezik.

Nektek, akiknek a sátán az istenetek, tudnotok kell, hogy lelketek megfeketedett a gonosz fellegtől, amely ellepett benneteket a gonosz által.

Nagy veszélyben vagytok, ti mégis úgy döntötök, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a lelketeket, és az örökkévalóságig akar gyötörni benneteket.

Az irányú terveitek, hogy diktáljatok, uralkodjatok, irányítsatok és ellenőrizzetek, valamint hogy kieszeljetek egy népirtást Isten gyermekei ellen, nemcsak hogy meg fog hiúsulni Atyám Keze által, de ez a gonoszság még ellenetek is lesz fordítva.

Szigorú büntetésben lesz részetek gonoszságotokért.

A bűnök, amelyekben vétkesek vagytok, undort keltőek Számomra, és gyűlöletetek, valamint megvetésetek azon emberek iránt, akiknek a szolgálatára igényt tartotok kormányaitokban, el fog pusztítani benneteket örökre.

A rövid varázs – amelyet élvezni fogtok, mikor megragadjátok a hatalom gyeplőjét a nemzetek felett, és egy gonosz egyeduralmi rendszert vezettek be – örök életet szerez majd nektek a Pokolban.

Sok lehetőséget fogtok kapni, hogy hátat fordítsatok az elit hatalmak gonosz csoportjának. De legyetek óvatosak, mert csak annyi időt fogtok kapni.

Soha ne becsüljétek alá az Isten Hatalmát. Soha ne becsüljétek alá az Ő Haragját. Mert míg egy nagy Irgalmas Isten, Ő, az Isten, az Én Örök Atyám egyben olyasvalaki, akitől tartani kell.

Az Ő hatalma mindenható. Az Ő – sátán feletti – hatalma hamarosan kiteljesedik, és Ő száműzni fogja a Fenevadat és seregeit a tüzes tóba.

Ti, szintén a Pokolra lesztek vetve, ha továbbra is pusztítjátok Isten Teremtését, Isten Gyermekeit.

Atyám sosem fog megbocsátani nektek, ha túlléptek az Ő Nagy Irgalmasságának határain.

Azon a napon, amikor Én ítélni jövök, reszketni fogtok a legnagyobb, az emberiség számára ismeretlen félelemtől.

Azon a napon meg fogjátok kapni a büntetést, úgy, ahogyan bántatok testvéreitekkel, Isten gyermekeivel.

Óvakodjatok. Mert Isten Haragját félni kell.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Világméretű gyűlölet tör ki most a nemzetek között, és mindez Isten Nevében

18 szept

2012. szeptember 16. vasárnap; 13.45

Drága, szeretett leányom, a világméretű gyűlölet most tör ki a nemzetek között, és mindez Isten Nevében történik.

Milyen keveset is tud az emberiség Isten útjairól, melyek oly távol állnak a gyűlölettől.

A gyűlölet nem származhat Istentől. A gyűlöletet a sátán használja, Isten Igéjének a megsértésére.

A sátán a vallást eszközként használja a gyűlölet jóváhagyására.

A gyűlölet sok formát ölt, és számos – a sátán által ravaszul kieszelt – módon kerül bemutatásra, és kerül elültetésre az emberiség elméjében.

A gyűlölet felhasználható mások meggyőzésére, hogy elfogadják a hazugságokat egy másik személyre vonatkozóan, hogy gyűlöletet és feszültséget szítson.

A gyűlölet felhasználható vallási megosztottság keltésére, és hogy lángra lobbantsa az Isten Igéje elleni gyalázkodás általi erőszakot.

Amikor az emberiség a gyűlöletet használta fel az ember Istenbe vetett hitének az igazolására, akkor a leggonoszabb módon vétkezett Isten ellen.

Isten Nevében gyűlölni valakit – ez egy ellentmondás, mert csak szeretet jöhet Istentől.

A gyűlölet kizárólag a sátántól ered.

A választás egyszerű. Ti vagy Istent választjátok, és az Ő Törvényei szerint élitek az életeteket, vagy a sátánt választjátok, és a hazugságokat, melyeket ő arra használ, hogy megrontsa az emberiséget és ellopja a lelkeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a legtökéletesebb életet adja, a legtökéletesebb világban

17 szept

2012. szeptember 13. csütörtök; 10.45

Drága, szeretett leányom, Szent Szavam (Üzenetem) gyors terjesztésére irányuló Küldetésem túljutott egy mérföldkövön, mások imáinak köszönhetően.

Az Én drága és hőn szeretett követőim által szorgalmasan mondott imák nagyon hathatósak, mert szívből mondták azokat.

Nagy Kegyelmeket adományozok valamennyi tanítványomnak, hogy haladhassanak előre, ledöntve bármilyen esetlegesen szembekerülő akadályt azon igyekezetük során, hogy megmentsék a lelkeket ezen Küldetés által.

Drága, szeretett tanítványaim, tudnotok kell, hogy a Mennyben az angyalok mutatják az utat nektek, védelmeznek benneteket és vezetnek titeket az Én célom felé, amely cél nem más, mint a világ megtérítése.

Sokan közületek, akik számára újak az Üzeneteim, azon tűnődnek majd, hogy vajon ezek a Szavak (Üzenetek) pusztán útmutatást adnak, vagy az emberek megtérítését célozzák.

Ezek azért adatnak, hogy mindkettőt tegyék, de legfőképpen, hogy mindenkit megmentsenek, hogy mindenki élhessen az Új Béke Korszakban a földön. Mert ez az Én ígéretem. Ez a nagy Ajándék.

Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a legtökéletesebb életet adja, a legtökéletesebb világban, oly módon, ahogyan annak a kezdetektől lennie kellett.

Semmi sem akadályozhatja meg, és nem is fogja megakadályozni ezen földi Új Paradicsom felemelkedését.

Ez abból a szürke, örömtelen világból fog felemelkedni, melyben éltek, és amelyet beszennyezett a sátán által előidézett rothadtság.  Olyannyira rothadt a fertőzés, hogy nem sok ember ismeri az Igazságot.

Ők nem tudják a különbséget jó és gonosz között. Sokan összekeverik a kettőt.

Amikor az emberek elfogadják a gonoszt az életük részeként, és igazolják annak jelenlétét, akkor ők megtagadják az Isten Igéjét. Pedig kizárólag az Isten Igéjének Igazságának elfogadásával teljesedhet be a Szövetség, a végső Szövetség.

Az emberiség végső megmentésének terve sikeres, de még mindig egy kis időbe telik, míg meg tudom menteni mindazokat a lelkeket, akik még mindig elérhetetlenek Számomra.

Csak az Igazság fogja felnyitni a szemüket.

Csak az Igazság – ha ők elfogadják – fogja szabaddá tenni őket, hogy  beléphessenek az Új Paradicsom kapuin.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A kommunizmus – melytől oly sokáig tartott a nyugati világ – most titokban alakulgat egy globális szövetség által

16 szept

2012. szeptember 12. szerda, 18.55

Drága, szeretett leányom, Szándékom az, hogy Szent Karjaimba vegyem a Keresztény országokat – akik szenvednek azon rájuk nehezedő nyomás miatt, hogy tagadjanak meg Engem -, hogy erőt adjak nekik.

Kereszténységüket oly hevesen fogják provokálni és támadni, amelyet semmilyen más vallásnak sem kell kiállnia.

Más vallásokat nem fognak így üldözni, mint amit Követőimnek kell majd elszenvedniük.

Lehet, hogy kétségbe vonják a Kereszténység Igazságát.  Lehet, hogy támadják, és cenzúrázva lesz, de egy dolog sosem fog változni.

Csak egyetlen egy út vezet Atyám Házába. Ez az út Én vagyok, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója.

Nem juthattok Atyámhoz Létezésem elfogadása nélkül.

Az Igazságot nem lehet megváltoztatni, bármennyire is próbáljátok tagadni ezt.

A hazugságok nagyon hamar láthatóak lesznek a maguk valójában. Az összes vallásból egy vallás lesz, amikor azok meglátják az Igazságot.

Atyám Szövetsége – miszerint elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, még egyszer, hogy Atyám Királyságába vigyem az egész emberiséget – most be fog teljesedni.

Éppen akkor, amikor az Igazság majd nyilvánvalóvá válik, akkor mindazok, akik még mindig kételkednek, kísértésbe fognak esni, hogy hátat fordítsanak.

Könyörögve kérlek benneteket, Tanítványaim, mondjátok el nekik az Igazságot most.

Lehet, hogy nem fognak meghallgatni, de a Nagyfigyelmeztetést követően, igen.

A csata most kezd tombolni a Kereszténység ellen.

Felszólítom valamennyi Keresztényt, hogy védjétek meg azon jogotokat, hogy hűséget mutattok Nekem, a ti Jézusotoknak. Ha nem teszitek, akkor megfojtanak benneteket, és kénytelenek lesztek lenyelni a kommunizmus hazugságát.

A kommunizmus – melytől oly sokáig tartott a nyugati világ – most titokban alakulgat egy globális szövetség által, a kormányokból, mindenütt.

Ők, akik nemzeteitek közül valók, azt harsogták, hogy ellenzik azt, amit ők gonosz uralomnak neveznek, most majd elfogadják a kommunizmust.

Addigra ők fognak irányítani és ellenőrizni mindent, amit tesztek, hogy mit esztek, hogy mennyi pénzt kerestek, hogy van-e házatok, amelyben laktok, és hogy gyakorolhatjátok-e a vallásotokat.

Soha ne hátráljatok meg. Soha ne adjátok fel a reményt. Erőtök fontos lesz az elnyomás ezen időszakában. Az ima lesz a ti fegyveretek, és segíteni fog nektek, hogy kitartsatok.

Tanítványaim, bíznotok kell Bennem. Én nem fogom hagyni, hogy sokáig szenvedjetek. Én tartalak majd benneteket, és a nehéz időszak gyors lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

15 szept

2012. szeptember 11. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, végre megértetted a szenvedés örömét, amikor az bátorsággal és szabad akaratból kerül felajánlásra.

A megmentett lelkek örömkönnyeket hoznak nektek, csakúgy, mint ahogyan őket is könnyek árasztják el, mikor megmenekülnek attól, hogy a Pokol tüzébe hulljanak.

Tudnotok kell, hogy az Én küldetésem minden lélek megmentése.

Soha ne feledjétek, hogy Atyám megadta az emberiségnek azt a védőpajzsot, melyre szüksége van a lelkek – Védettség Kegyelmével való – megmentéséhez.

Ragadjátok meg ezt, mert ezáltal minden lélek megmenthető. Csak gondoljatok az előttetek álló csodálatos világra.

Hiszen senki sem akarná siratni, gyászolni egyetlen családtagját sem, mert a Pokol tüzébe veszett.

Nektek követőim megvan a hatalmatok, hogy imáitok által bezárjátok a Pokol Kapuit, és ezzel megmentsétek a lelkeket.

Senki ne utasítsa el Szavaimat (Üzeneteimet).

Ne tántorítsátok el az embereket a Védettség Kegyelmének elfogadásától, mert Én tudom, hogy némely Felszentelt Szolgám ezt próbálja tenni.

Némelyek ezt egy félreértelmezett kötelességtudatból teszik, de ők tévednek. Ez a Védettség Kegyelme egy Ajándék Istentől, az Atyától. 

Nektek, Felszentelt Szolgáim az a kötelességetek, hogy ezt Isten gyermekeinek adjátok, a lelkek megmentésének érdekében.

Oly sok a tennivaló Szavam (Üzenetem) terjesztésére, de nincs rá elég idő.

Menjetek, teljesítsétek küldetéseteket, Tanítványaim, terjesszétek Litániáimat, különösképpen a Védettség Kegyelmének imáját.

Menjetek, és úgyszintén beszéljetek az embereknek az Élő Isten Pecsétjéről, és a Teljes Búcsúról a bűnök bocsánatáért.

Ti most fel lettetek készítve, ragadjatok fegyvert Isten Nevében, és segítsetek Nekem, a ti Jézusotoknak, megmenteni az emberiséget.

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

Ne feledjétek, bízzatok Bennem teljesen, és Én megszabadítalak benneteket az aggodalomtól és a félelemtől.

Csak át kell adnotok magatokat imában.

Ajánljátok fel imáitokat a lelkekért, és minden rendben lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája

14 szept

2012. szeptember 10. hétfő, 18.00

Amikor megkapjátok az Igazságot, és a kételyek még mindig gyötörnek benneteket, kérlek, kérjétek Segítségemet. Csak egy szó, csak egy kiáltás, ez minden, amit tennetek kell.

Íme ez az, amit Szeretném, hogy imádkozzatok Hozzám.

Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája

Jézus, segíts, hogy elfogadjam Isten szeretetét, amikor az bemutatásra kerül számomra. 
Nyisd meg szemem, értelmem, szívem és lelkem, hogy megmenekülhessek. 
Segíts, hogy higgyek, azáltal, hogy betöltöd szívemet a te szereteteddel.
Majd ölelj át, és ments meg engem a gyötrő kételytől. Ámen.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat