RSS
 

Archive for szeptember 24th, 2012

Isten, az Atya: Fiam ideje egybeolvad most a ti időtökkel, gyermekek, és hamarosan minden eggyé lesz

24 szept

2012. szeptember 20. csütörtök; 18.25

Legdrágább leányom, mennyire vágyom a Közelemben tartani drága Gyermekeimet, hogy megmutathassam nekik, mily nagy az irántuk érzett szeretet.

Oly sok Gyermekem van szétszóródva a világban, mégis oly kevesen ismerik az ő Atyjukat. Az ő Teremtőjüket.

Azoknak, akik nem ismernek Engem, el kell mondani, hogy Én nem fogom cserbenhagyni őket.

Felkelek majd a gonosz erők és a hazugságok királya, a fenevad ellen, és eltörlöm a föld színéről ezt a borzalmas veszedelmet.

Gyermekeim csak akkor látják meg az Igazságot, amikor a gonoszság mértéke már visszahúzódott.

Gyermekek, ne aggódjatok, mert imáitok megérintik a Szívemet, és kéréseitek által sok – sötétségben lévő – Gyermekemet fogom megmenteni.

Az Én küldetésem, miszerint elküldöm Szeretett Fiamat, hogy jogot formáljon Királyságomra, most jó alapokon nyugszik, habár lehet, hogy sokan nincsenek ennek tudatában.

Fiam ideje egybeolvad most a ti időtökkel, gyermekek, és hamarosan minden eggyé lesz.

Az Új Paradicsom ideje rögzítve lett, és minden készen áll Gyermekeim új otthonához, az új világhoz.

A Mennyből szólok hozzátok, buzdítván benneteket, hogy bízzatok Fiamban, az Ő nagy Irgalmában, és ezen szövetség beteljesítésére tett Ígéretében.

Adjatok át minden, esetleg meglévő kétséget, mert azok akadályoznak benneteket az igaz béke keresésében.

A kétségek gátolják Kegyelmeimet, melyekkel el akarlak árasztani benneteket, hogy megvédjenek titeket az utolsó, fennmaradó időszaktól, amikor is a sátán kontrollálja a világot. Az ő ideje a végéhez közeledik. Aztán majd kibontakozik az új kezdet.

Én szeretettel várom Gyermekeim visszatérését Királyságomba, az Új Paradicsom Királyságába. Ennek így kellett lennie.

Szeretlek benneteket. Bízzatok Fiamban, és várjátok Hívásomat.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy Én csak egy próféta voltam.

24 szept

2012. szeptember 20. csütörtök, 15.16

Én vagyok a te Misztikus Hitvesed, és mint ilyen, továbbra is szenvedni fogsz majd a lelkek megmentéséért.

Drága, szeretett leányom, a Velem kapcsolatos hazugságok, egész világon való terjedésének ideje megkezdődött.

Mint már korábban mondtam neked, hazugságokat fognak kitalálni, és valótlanságokat fognak kreálni Rólam, Jézus Krisztusról, hogy tagadhassák Istenségemet.

Istenségem mindenható.

Én testben jöttem el, és oly módon aláztam meg Magam, amire az emberek nem számítottak.

Én nem királyi öltözetben jöttem.

Én nem harsogtam vagy dicsekedtem, mint egy király, hogy mások a Lábaim elé boruljanak.

Én nem parancsoltam meg másoknak, hogy szolgáljanak Engem.

Ehelyett Én azért jöttem, hogy szolgáljak.

Én azért jöttem, hogy könyörögjek a ti üdvösségetekért. Ezért, meg kellett aláznom Magam, azáltal, hogy emberré lettem, egy szegény – alacsony származású – emberré.

Habár én emberként jöttem el, de ez nem jelenti azt, hogy Istenségem bármilyen módon veszélyeztetve volt. Én bűntelenül születtem. Lehetetlen volt, hogy Én vétkezzem. Lehet, hogy Nekem is ugyanazok a testi vágyaim voltak, mint az embernek, de Én soha nem követtem el bűnt, mert ez lehetetlen. Én tiszta voltam elmémben, testben és lélekben.

Sok szempontból olyan voltam, mint az ember. De én feltámadtam a halálból.

Hazugságok fognak megjelenni – melynek során tagadni fogják Létezésem Igazságát valótlanságok sorozata révén –, melyek kezdik majd elárasztani a földet.

Azt fogják mondani, hogy Testemet még meg tudják találni. Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy Én csak egy próféta voltam.

Akkor majd, még egyszer megpróbálják bebizonyítani, hogy Én eretnek voltam. Hogy Én káromoltam az Istent. Nevetség tárgyává teszik majd Szavaimat (Üzeneteimet), melyek a világnak adatnak most, és aztán elutasítanak Engem.

Ezt két okból teszik. Az egyik, hogy bemocskolják Istenségemet, és úgy mutassanak be engem, mint egy egyszerű embert. A másik, hogy kételyt ébresszenek Messiási Szerepemet illetően.

Mennyire sértik Nevemet.

Mennyire összezavarják Követőimet.

Ne hallgassatok a hazugságokra.

Ne figyeljetek oda, amikor megpróbálnak meggyőzni benneteket, hogy nem Isten teremtette a világegyetemet.

Mert mindezen zavaró tényezőnek a célja, hogy gyengítsék hiteteket, és ellopják lelketeket.

Zárjátok be fületeket az ilyen gonoszságra. Csukjátok be szemeteket a hazugságokra, mivel mindent el fognak követni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy Én nem a Messiás, az emberiség Megváltója és Üdvözítője voltam.

Mennyire vakok.

Mily keveset tanultak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy