RSS
 

Archive for szeptember 23rd, 2012

Először a megtérés következik be. Majd az üldöztetés. Azt követően az Üdvözülés. Ebben a sorrendben.

23 szept

2012. szeptember 19. szerda; 20.45

Drága, szeretett leányom, egy nagy változás zajlik most a világban, és közeledik Irgalmasságom Fénye.

Ne higgye senki, hogy amiről Én azt mondom, bekövetkezik majd, az nem fog megtörténni.

Én csak az Igazságot szólom, így bíznotok kell Bennem.

Szentlelkem gyorsan ereszkedik most le az emberiségre, hogy felkészítse őket Nagy Irgalmasságomra.

Senki se mulassza el a felkészülést, vagy Szavam (Üzenetem) terjesztését, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Minden jól van most Leányom, mert minden a helyére került, hogy Szavam (Üzenetem) úgy terjedjen, mint egy vadvirág, mely minden nemzetben gyökeret ereszt.

Szeretetem Ajándékának édes illatát most a kevés hittel rendelkezők is érzik. Mert ők tudatában vannak egy változásnak és egy váltásnak, de nem értik, hogy mi is történik.

Mondjátok el nekik, hogy az Úristen, az Irgalom Királya arra készül, hogy visszatérjen, hogy második alkalommal megmentse őket.

Szövetségem ahhoz a szakaszhoz közeledik, amikor először a megtérés következik be. Majd az üldöztetés. Azt követően az Üdvözülés. Ebben a sorrendben.

Bízzatok Bennem és készüljetek, mert közel van az emberiség nagy részének megtérésének ideje.

Sok akadályt gördítenek elétek, Tanítványaim. A következőt kell tennetek.

Haladjatok egyenesen. Egyenesen Felém az úton, és maradjatok méltóságteljesek, bármilyen sértést is intéznek felétek. Ha ezt teszitek, és nem foglalkoztok a fenevaddal, aki mások által azon munkálkodik, hogy kétségeket ébresszen hitetekben, akkor legyőzitek őt.

Ezért maradtam Én néma, és csak alig feleltem az Én vádlóimnak, hóhéraimnak. Mert ha azt tettem volna, az erőt adott volna a sátánnak.

Halálom lerombolta az ő hatalmát Isten gyermekei felett. Akkor ő elvesztette a hatalmát, hogy ellopjon minden lelket. Most, hogy Én újra eljövök nagyon hamarosan, ő el fogja veszíteni minden hatalmát. De addig ő továbbra is el fogja lopni a lelkeket.

Legyetek erősek. Legyetek nyugodtak. Legyetek bátrak. Én veletek vagyok. Ha átadjátok akaratotokat, és teljes egészében megbíztok Bennem, akkor biztonságban lesztek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok.

23 szept

2012. szeptember 18. kedd, 17.40

Drága, szeretett leányom, ez egy nagyon nehéz út azon követőim számára, akik követik ezt a küldetést.

Követőimet kinevetik azok, akiknek a véleményére követőim adnak.

Követőimet kigúnyolják azok, akik azt állítják, hogy lelkileg, szellemileg érettek, és követőimet leköpik azok, akik megtagadnak Engem, Jézus Krisztust.

Követőimnek el kell fogadniuk a Töviskoronát, és alázat kell ahhoz, hogy elviseljék az Én Szent Nevemben való szenvedés kínját.

Senki se becsülje alá az örök üdvösség felé vezető tövises utat.

Ha elviselitek a kínszenvedést, gyorsan megtisztultok majd, és segíteni tudtok majd másoknak, akik megtisztulása csak a Nagyfigyelmeztetés után fog megtörténni.

Szeretett Tanítványaim, lesznek idők, amikor mások – akik azt akarják, hogy feladjátok Küldetésemet – hazugságokat fognak elültetni elmétekben.

Ti maradjatok egyszerűen állhatatosak, udvariasak, és ne szóljatok egy szót sem, amikor ezzel az üldöztetéssel szembesültök.

Soha ne érveljetek, vagy próbáljátok bizonyítani, Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét, mert el fognak gáncsolni benneteket, és akkor el fogtok esni. Akkor majd Belétek fognak rúgni, és nehéz lesz haladnotok Szent Szavam (Üzenetem) hirdetésében. Más szóval, meg fogtok rekedni. Majd zavar áll be, és némely esetben hátat fogtok fordítani Nekem.

Sok Követőm – akik felvették keresztjüket, hogy kövessenek Engem ebben a lélekmentő küldetésben – nem tudta folytatni fáradságos útját.

Néhányan hagyták, hogy mások a kétség csíráit ültessék el elméjükben.

Mások elhitték a nekik mondott hazugságokat, miszerint tagadják meg ezt, az emberiség Második Eljövetelemre való felkészítését célzó utolsó szent Küldetésemet a földön.

Csak azoknak volt meg a kitartásuk a folytatáshoz, akiknek Irántam való szeretete egyszerű, akiknek hűsége mély, és akik értik a szenvedés szerepét a lelkek megmentésében, üdvösségében.

Nem könnyű követni Engem, a ti Jézusotokat. Bár Tanításaim követése közelebb hozhat benneteket Szent Szívemhez, de csak akkor nevezhetitek magatokat Tanítványaimnak, ha átadjátok magatokat a valóságnak, mely maga a Kereszt.

Sok szegény lélek azt hiszi, hogy nagy hatalmat, nagy dicsőséget és elismerést kap majd a világban, ha válaszolnak Hívásomra. Ez nem így van.

Én egy szenvedő áldozat vagyok, és ebben rejlik Hatalmam a sátán felett.

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok. Én méltatlan lelkeket választok Üzeneteim továbbítására.

Én a legszegényebbeket, a legszelídebbeket és legalázatosabbakat, valamint a legnagyobb bűnösöket hívom, mert meg kell mutatnom nektek, hogy ti, mindannyian, egyenlők vagytok az Én Szememben. De ezek csak azok lesznek, akik elfogadják, hogy csak az alázatos elméjűeket és lelkűeket tudom Átölelni, és akik gyorsan fognak lépkedni a lelki tökéletesség felé.

Ha az Én Nevemben szenvedtek, Én dicsőségben emellek fel majd benneteket az Új Paradicsomban.

Fogadjátok el Istenségem Igazságát, hogy Én sohasem fogom felmagasztalni Magamat igaz Prófétáim által, sem ők nem fognak dicsőségre törekedni az Én Nevemben.

Jöjjetek Hozzám most, bizalommal és önátadással, hogy az Enyéimmé tehesselek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy