RSS
 

Archive for szeptember 4th, 2012

Szűz Mária: Az ébredés nemsokára eljön.

04 szept

2012. augusztus 30. csütörtök, 18.15

Gyermekem, a lelkek megújulása már megkezdődött, és a Béke Korszaka már nincs túl messze.

Ahogy Isten valamennyi gyermekére áldás kerül drága, szeretett Fiam Szavának Ajándéka által, a Szentlélek továbbra is terjedni fog minden nemzeten át.

Fiam Szavát semmi sem fogja megállítani, mert ez Atyám parancsa.

A megtérés lángra lobbantja majd az alázatos szíveket, és sokan fogják érezni az Isten, azaz az ő természetes Atyjuk Szeretetét, mely számukra meglepő és megdöbbentő módon fogja magával ragadni őket.

Ha egyszer ez az Isteni Szeretet átjárja őket, késztetést fognak érezni arra, hogy felkiáltsanak örömükben, mert ez semmilyen, ember által ismert szeretethez sem fogható.

Az ébredés hamarosan eljön.

Ahogy Isten Lelke továbbra is a Dicsőség Lángjaiban terül szét, a gonosz gyengülni fog, és a sátán serege katonáitól megfosztva marad majd.

Védtelenül marad majd, mert sok követője felett fog győzedelmeskedni majd Isten Irgalma, felére csökkentve a sátán seregét.

Kiábrándulva a sátán üres ígéreteiből, ők válaszolni fognak Fiam Isteni Irgalmának Világosságára.

Nemcsak a harc kezdődött el, hanem a Fiamat követő lelkek is megszaporodtak, kutatván az Örök Élet Igazságát.

Megáldalak téged, gyermekem.

A Menny örvendezik a lelkek megtérése, és a sötét lelkek megmenekülése miatt, mely a Fiamat szeretők imái által valósul meg.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

04 szept

2012. augusztus 29. szerda, 23.00

Drága, szeretett leányom, a harc most kezdődik.

Minden súlyos törvényért, melyet az Isten Törvényeivel szembehelyezkedő nemzetek fogadtak el, a büntetés erői fognak lesújtani rájuk, Atyám Keze által.

Minden gonosz büntettet – melyeket Isten Törvényeit semmibe véve hajtottak végre – támadás fog érni, és a nemzetek szenvedni fognak bűneikért.

Amint az Isten Irgalma is nagy, és a lehető legszélesebb körben fog kiterjedni a lelkek megmentése érdekében, ugyanúgy fog Isten büntetése is elszabadulni, hogy megállítsa a gonosz terjedését.

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

Azok, akik az Isten törvényeit követik, fenn fognak maradni.

Kegyesen fognak bánni azokkal, akikért az Isten törvényeit követők imádkoznak, és személyes áldozatot ajánlanak fel, a bűneikért engesztelésül.

Meg lesznek büntetve azok, akik az Igazság ismerete ellenére sem hajlandók követni az Istent, és megfertőznek más lelkeket is a nemzeteikben lefektetett gonosz törvényeik által.

Sok vihar, árvíz és földrengés várható.

Minden egyes Isten elleni sértés heves ellenállásba fog ütközni, hogy idővel a megtisztulás beteljesülhessen, és be is teljesüljön majd.

Sose feledkezzetek meg arról, hogy az Isten iránti szeretetnek szívből kell jönnie.

Ha elutasítjátok Isten Szavát (Üzenetét), akkor ezért szenvedni fogtok.

Az Isten iránti szeretetnek tisztának kell lennie. Az Istenfélelem egy természetes része a fenséges Teremtő, minden dolgok Teremtője iránti vonzódásnak, és része ennek a szeretetnek.

Az Isten Törvényei iránt tiszteletet kell mutatni.

Amikor a tisztelet hiányzik, és amikor az ember gúnyt űz Isten Törvényeiből, és mindez megrontja az emberiséget, akkor Atyám haragja el fog szabadulni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét

04 szept

2012. augusztus 28. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, a világ és a benne élő emberek tagadásban vannak.

Ők nem hisznek az Igaz Istenben, Örök Atyámban.

Ők, többmilliárdnyian, összezavarodottan fel-alá rohangálnak, és zsákutcákba futnak,  keresvén egy istent, akinek hűséget fogadhatnak.

Az a probléma az istenekkel, a hamis istenekkel, akiket piedesztálra állítanak, hogy ezeket a bálványokat ők maguk gyártják. Úgy készült az ő saját alkotásuk, hogy az megfeleljen azon értelmezésüknek, hogy kinek is kell lennie az Istennek.

Ezek az istenek, melyekből százakat alkottak, Leányom, a saját képzeletükből lettek megalkotva.

Ugyanezek az istenek csak egyetlen célt szolgálnak, mégpedig azt, hogy önzésből fakadóan alakítsák az elvárásokat atekintetben, hogy milyennek kell lennie az ő ideális istenüknek.

Az általuk alkotott istenek alaposan kidolgozottak, melyek azt az érzetet keltik bennük, hogy lelkük isteni joggal van felruházva. Ezek a lelkek azt hiszik, hogy az általuk alkotott istenek támogatják a csodálatos dolgokhoz való jogaikat.

Közületek azoknak, akik nem fogadják el az Igazságot, az egy Igaz Isten Létezését, tudnotok kell a következőt.

Kizárólag az emberiség Igaz Teremtője adhat nektek szabad akaratot.

Atyám sosem fog kényszeríteni benneteket, vagy utasítani titeket bárminek is a megtételére, mert ez lehetetlen.

Amikor ti a hamis isteneket arra kéritek, hogy adjanak nektek gazdagságot, tegyenek benneteket sikeresekké, vagy amikor kiváltságokra törekedtek, akkor önzőek vagytok.

Csak akkor kommunikáltok valóban az egy Igaz Istennel, amikor arra kéritek Istent, hogy az Ő Szent Akarata szerint adományozzon nektek ajándékokat.

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.

Ő várja a pillanatot, amikor nektek adományozhatja majd az ilyen kegyelmeket. Ne nyissatok ajtót a Hazugságok Királyának, mert ennek nagy lesz az ára.

Ő az ilyen világi ajándékokat a lelketekért cserébe fogja adni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy