RSS
 

Archive for szeptember, 2012

Szűz Mária: Hamarosan nagy változások kezdődnek a világban

30 szept

2012. szeptember 26. szerda; 16.40

Gyermekem, hamarosan nagy változások kezdődnek a világban.

Itt az idő, hogy az Üdvösség terve bevezetésre kerüljön minden nemzetet átívelően, az emberek szívében.

Oly sok ember fog megrendülni annak Igazságától, hogy honnan is származnak, és hogyan kell Isten Szemében megmenteniük magukat.

Isten gyermekei olyannyira felkészületlenek ezekre a nagy eseményekre. Isten – valamennyi Gyermeke iránti – Szeretete miatt kaptok figyelmeztetést.

Ha figyelmen kívül hagyjátok ezeket a figyelmeztető jeleket, a saját felelősségetekre, ha kinevetitek vagy kigúnyoljátok ezeket az Isteni Beavatkozásokat, melyek azért következnek be, hogy az emberek szívét Isten Szívéhez vigyék, akkor szenvedni fogtok.

Gyermekek, mindig legyetek éberek. A Mennybéli jelek és az Isteni Beavatkozás csodája napról napra közeledik.

Imádkozzatok, hogy megkapjátok a Kegyelmeket, hogy megnyissátok szíveteket, szeretett Fiam, Jézus Krisztus Nagy Irgalmasságára.

Minden út megnyílik Isten gyermekeinek visszacsalogatására, az Ő Szent Szívének menedékébe.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (78) Ments meg engem a gonosztól

30 szept

2012. szeptember 25. kedd; 12.50

Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától.

Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az ő gonosz útjai iránti hűségemet.

Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bűnbánó szívvel járulok Eléd.

Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem.

Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos menedékébe, most és mindörökké.

Ámen.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól

30 szept

2012. szeptember 25. kedd; 12.50

Drága, szeretett leányom, soha ne légy önelégült, illetve ne érezd azt, hogy ez a feladat – amikor úgy tűnik, hogy jól halad – egyik pillanatról a másikra elkerüli a gonosz veszedelmét. Ő tombolva dühöng. Ő beleköt minden általad vállalt feladatba, problémákat generál és akadályokat állít, melyek nyugtalanná, csalódottá és tehetetlenné tesznek téged.

Oly sok ember vak a veszedelemre, melyet a gonosz okoz az emberiségnek. Mivel ők nem látják a gonoszt, ezért nem hiszik, hogy ő létezik. Azok, akik utat nyitnak neki a bűn által, és beengedik őt a lelkükbe, lehetetlennek találják majd, hogy megszabaduljanak a rettenetes fájdalomtól és elégedetlenségtől, melyet ő hoz majd az életükbe.

Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól.

Az első, a Gyónás Szentsége, mely megtisztítja a lelketeket, ha őszinte a bűnbánatotok. A nem katolikusok, kérem, fogadják el az Imahadjárat (24) imájában lévő Teljes Bűnbocsánat Ajándékát, mely ezen Küldetés által adatott a világnak.

A második mód, a napi áhítat Édesanyámhoz, aki megkapta a sátán letiprásához a hatalmat. Az ő Szent Rózsafüzére egy fontos védőpajzs, mely elfed benneteket és családotokat a gonosz szeme elől.

Az utolsó, ha – a Kegyelem Állapotában, melyet a Velem való rendszeres beszélgetés révén érhettek el – a Szent Eucharisztiában magatokhoz vesztek Engem.

Oly sok ember, aki el akar menekülni a sátán karmaiból, és akik szívük mélyén tudják, hogy elnyelte őket a gonosz örvénye, nekik Hozzám kell fordulniuk, és kérniük kell a Segítségemet, az Imahadjárat (78) ezen különleges imájával: Ments meg engem a gonosztól.

“Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától.

Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az ő gonosz útjai iránti hűségemet.

Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bűnbánó szívvel járulok Eléd.

Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem.

Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos menedékébe, most és mindörökké.

Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent

29 szept

2012. szeptember 24. hétfő; 15.55

Drága, szeretett leányom, bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent.

Milyen undort vált ki Belőlem azoknak a képmutatása, akik Isten ájtatos követőinek vallják magukat.

Ezek az emberek halállal fenyegetik azokat, akik nem értenek velük egyet, és meggyilkolják azokat, akik sértegetik az ő isteneiket.

Gyűlölni valakit, az bűn. Ha meggyilkoltok valakit, vagy megpróbáltok egy másik lelket halálosan megsebesíteni a vallás nevében, az halálos bűn.

Hát nem tudjátok, ha készek vagytok valakit halálra ítélni azért, mert ő sértegeti az Istent, akkor nem követitek Isten Törvényeit?

Minden valláshoz, és minden felekezethez Szólok, akik azt mondják, hisznek Istenben. Ha hisztek Istenben, akkor szeretetet kell mutatnotok mások iránt, még akkor is, ha ők gyötörnek vagy megsértenek benneteket.

Sok út vezet Atyámhoz, de csak egy Isten van. Az Igaz Isten a világ Teremtője, és csak akkor nyertek bebocsátást az Ő Királyságába, ha szeretitek felebarátotokat, és ebben ellenségeitek is benne foglaltatnak.

Nagyon könnyű gyűlölni másokat, mert a gonosz lelkek elárasztják és kínozzák Isten gyermekeit minden másodpercben. Mennyire örül a gonosz, amikor egy vallásos ember, aki nyíltan megvallja Isten iránti szeretetét, szítja a gyűlöletet, és aki nem teketóriázik meggyilkolni azokat, akiket ellenségeinek hisz.

Senki sem kerüli el a büntetést, ha meggyilkol valakit. Senki sem nyer bebocsátást az Új Paradicsomba, ha meggyilkol valakit Atyám nevében.

Nehéz és fájdalmas lehet számotokra, ha valaki megsérti a hiteteket, de imádkoznotok kell érte, és sose feledjétek a Parancsolatot: „Ne ölj!”.

Atyám Parancsolatai nagyon egyszerűek. Egyértelműek. Nem szorulnak magyarázatra, de jaj annak, aki megszegi Atyám Törvényeit.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Készüljetek, mert tanúi lesztek a Mennyből hamarosan megmutatkozó jeleknek

29 szept

2012. szeptember 23. vasárnap; 20.00 

Drága, szeretett leányom, szeretettel kérem Isten valamennyi gyermekét, hogy készüljetek, mert tanúi lesztek a Mennyből hamarosan megmutatkozó jeleknek.

A jelek különböző módon kerülnek bemutatásra a világban, hogy felébresszék Isten gyermekeit. Sokan próbálják majd tagadni és elutasítani ezeket a jeleket, mint babonát, és mint ami csak a hívek képzeletében létezik.

Ti, akik tanúi lesztek a jeleknek, tudnotok kell, hogy azok segíteni fognak nektek a lelketek felkészítésében. Mert ha tápláltátok lelketeket, és bűneitek bocsánatát kértétek, akkor a Nagyfigyelmeztetés után minimális lesz a szenvedésetek.

Fogadjátok el ezeket a jeleket, ezeket a csodákat, mint egy Mennyből jövő Ajándékot.

Ne harcoljatok ellenük, illetve ne hagyjátok figyelmen kívül ezeket a jeleket, mert ezek a bizonyítékai az Én Ígéretemnek, miszerint felkészítelek mindannyiatokat Második Eljövetelemre.

Menjetek most, és higgyetek.

A bizalom az Irántam, Jézusotok iránti hűség legfontosabb cselekedete.

Bízzatok Bennem, és minden rendben lesz.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt

28 szept

2012. szeptember 23. vasárnap, 09.00

Drága, szeretett leányom, eljön az idő, amikor az embernek meg kell kérdeznie magát – ki vagyok én, és miért élek?

Az egyetlen válasz, amely békét hoz neki, az az, amikor megérti, hogy ő Isten gyermeke.

Ahelyett, hogy tagadja az Igazságot, azon nyomás miatt, melyet azok gyakorolnak, akik kigúnyolják azokat, akik hisznek Istenben, legyen őszinte magával.

Tudja, hogy az általa érzett szeretet Istentől ered.

Tudja a szívében, hogy a nyomorúság, melyet a sötétségben és a kétségbeesésben érez, a másik oldaltól jön. A sötét oldaltól.

Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt.

Habár az Igazságot megírták a Szent Könyvben, sokan nem tudják elfogadni, hogy a Szentírás tartalmazza mindazokat a válaszokat, amiket keresnek.

Meg kell ragadnotok az Igazságot, és abba kell kapaszkodnotok jó erősen, mert ez az üdvösséghez vezető utatok.

Sok ember minden lehetőt meg fog tenni, hogy tagadja az Igazságot. Főleg az emberi intelligenciát fogják használni, hogy ízekre szedjék az Igazságot, és hogy elhitessenek veletek egy hazugságot.

Minden érvet fel fognak hozni, hogy tagadják az Isten Igazságát. Oly meggyőzőek lesznek ezek az érvek, hogy sok hívő számára nehéz lesz megvédeni az Igazságot.

Hitetek ki fogja állni az idő próbáját, de csak akkor, ha engeditek, hogy Én vezesselek benneteket éjjel-nappal.

Ahhoz, hogy Én vezesselek benneteket, soha nem szabad levennetek a tekinteteteket Rólam, és támaszkodjatok Rám.

Beszéljetek Velem. Kommunikáljatok Velem, bármikor a nap folyamán, az autóban, a munkában, az iskolában vagy a templomotokban. Nem számít, hogy hol, mert bármely pillanatban hívhattok Engem, és Én válaszolni fogok.

Ez az út, az út a Kálváriára, Követőim sorsa. Ez egy nagyon nehezen megmászható hegy. El kell viselnetek a kudarcokat, és az elutasítás fájdalmát azoktól, akik nem fogják elfogadni a vallásotok gyakorlásához való jogotokat. A hegy teteje kell, hogy célotok legyen. Csak ha a hegytetőre értek, akkor fogtok békére lelni.

Tartsatok ki, szeretett Követőim, és oly módon fogjátok érezni Szeretetemet, hogy az erőt ad majd nektek, amit nem hinnétek lehetségesnek.

Szeretlek titeket. Kísérlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket. Megáldalak mindannyiatokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A hamis próféták most készenlétben állnak, és le fognak csapni erre a küldetésre

27 szept

2012. szeptember 22. szombat; 15.30

Drága, szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged a hamis prófétákra, akik most akadályozni próbálják ezt a küldetést.

Oly sok szegény, megtévesztett lelket – akik azt hiszik, isteni üzeneteket kapnak -, vezet most tévútra a gonosz.

Ő ezt, az Irántam való szeretetüket kihasználva teszi, és különösképpen a szent, ájtatos lelkeket veszi célba.

Bárki, aki azt mondja neked, hogy Mennybéli üzenetet kapott, amely arra utasít téged, hogy változtass meg, vagy módosíts egy Tőlem jövő üzenetet, az egy hazug.

Én nem ilyen módon hagyom jóvá a Mennyből jövő kommunikációt. Én csak a támogatást és a szeretetet tartalmazó üzeneteket engedem meg, hogy egyik látnok közölje a másikkal, de csak akkor, ha ez szükséges.

Az igaz próféták vagy választott lelkek által kapott üzenetek vagy igazak, vagy hamisak.

Nincs átmenet. A Menny sosem küldene egy olyan üzenetet, amely ellentmond egy másik – a Mennyből választott lélek által kapott – üzenetnek.

Óvakodj(atok) a hamis prófétáktól. Azok, akik nem ismerik fel, hogy ők maguk hamisak, borzasztóan ártalmasak lehetnek, amikor is Szent Szavamnak ellentmondanak. Te, leányom, ne foglalkozz azokkal, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, hacsak Én nem utasítalak másként.

A hamis próféták most készenlétben állnak, és le fognak csapni erre a küldetésre. Ne foglalkozz velük.

Óvakodj(atok) az ilyen veszélyektől, mert a legveszélyesebb az az ember lesz, aki majd jön, és azt állítja magáról, hogy Én vagyok.

Tanítványaim, ha közel engeditek magatokat a hamis prófétákhoz, akkor könnyű prédává váltok az Antikrisztus és az ő hamis prófétája számára.

Bízzatok az Én Szent Szavamban (Üzenetemben). Sokan közületek még mindig nem tudjátok elfogadni az Igazságot, és vitázni fogtok Velem, de erre semmi szükség. Mert a legnagyobb kritikátok Velem szemben az, hogy Én szeretem Isten valamennyi gyermekét, különösképpen a bűnösöket.

Mindannyiatokat egyformán szeretem. Ti, akik azzal vádoltok Engem, hogy a bűnösökkel kivételezek, tudnotok kell a következőt.

Soha ne próbáljatok másokat összezavarni azzal, hogy azt mondjátok, Jézus elnézi a bűnt. Tudjátok, hogy ez egy hazugság. Én megvetem a bűnt, de szeretem a bűnöst.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Isten Anyja: Megjövendölték, gyermekem, hogy ezekben az időkben, amelyekben most éltek, az emberiség szíve meg fog keményedni.

25 szept

2012. szeptember 21. péntek, 15.05

Gyermekem, az emberiség mily gyorsan bálványozza a hamis királyokat, a hamis isteneket.

Ma a világban sokan nem törődnek azzal, hogy hamis bálványokat ajnároznak, és nincs bűntudat a szívükben, amikor elutasítják az egy igaz Istent.

Megjövendölték, gyermekem, hogy ezekben az időkben, amelyekben most éltek, az emberiség szíve meg fog keményedni.

El fogják utasítani még a saját családjukat is az élvezet hajszolása során.

El fogják utasítani a szegénységben élőket és az éhezőket, miközben az önzés minden fajtáját űzik, és ahogy a torkosság bűnét elkövetik.

Ezek az idők járnak rátok, gyermekek. Ahogy az emberi faj tehetetlenül, összezavarodva tévelyeg, ahol semmi sem kielégítő, belekapaszkodnak majd mindenbe, amiről úgy vélik, hogy kitölti majd az űrt. Ez az űr azért létezik, mert nem követik az Igazságot, vagy mert nem mutatnak hűséget szeretett Fiam iránt.

Nemcsak hamis isteneket bálványoznak, hanem hűségesek azokhoz a szegény lelkekhez, akik úgy propagálják a bűnt, mintha annak nem lenne jelentősége.

Majd amikor a mai világban bemutatják nekik a hazugságokat Fiamról, gyorsan elfogadják az ilyen valótlanságokat.

Elfogadott az, hogy nevetség tárgyává teszik Fiamat, mégis, amikor más tanokat – amelyek nem tartalmazzák az Igazságot – bírálnak, az emberek meglapulnak félelmükben. Ők nem félnek Fiamtól.

Ők nem félnek az egy igaz Istentől, mert nem szeretik Őt. Szívük be van zárva.

Ők továbbra is olyan utat követnek, mely nem nyújt nekik vigaszt.  Sőt, ez az út elégedetlenné és üressé teszi őket.

Mily nagyon sírok, látván összezavarodottságukat. Mily nagyon sírok Fiamért, akit ők oly nagyon megbántanak megvetésükkel. Ő, aki oly sokat szenvedett értük, és aki a leggyötrelmesebb módon halt meg. De ők még mindig nem értik az Ő Kereszthalálának jelentőségét.

Csak akkor fog valaki békére lelni, ha elfogadja Jézust, a Krisztust, az igaz Messiást.

Hamarosan Fiam bemutatja nekik a bizonyítékot, amit követelnek. Amikor meglátják a bizonyítékot, meg kell hozniuk majd a végső döntést.

Ők vagy Fiamat és az Igazságot fogják választani, vagy elfogadják a hazugságot, amivel a csaló etette őket.

Imádkozzatok gyermekek, hogy a szívek megnyíljanak majd, és Fiam szeretete lehetővé tegye Isten valamennyi gyermeke számára, hogy elfogadják az Ő Irgalmas Kezét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Fiam ideje egybeolvad most a ti időtökkel, gyermekek, és hamarosan minden eggyé lesz

24 szept

2012. szeptember 20. csütörtök; 18.25

Legdrágább leányom, mennyire vágyom a Közelemben tartani drága Gyermekeimet, hogy megmutathassam nekik, mily nagy az irántuk érzett szeretet.

Oly sok Gyermekem van szétszóródva a világban, mégis oly kevesen ismerik az ő Atyjukat. Az ő Teremtőjüket.

Azoknak, akik nem ismernek Engem, el kell mondani, hogy Én nem fogom cserbenhagyni őket.

Felkelek majd a gonosz erők és a hazugságok királya, a fenevad ellen, és eltörlöm a föld színéről ezt a borzalmas veszedelmet.

Gyermekeim csak akkor látják meg az Igazságot, amikor a gonoszság mértéke már visszahúzódott.

Gyermekek, ne aggódjatok, mert imáitok megérintik a Szívemet, és kéréseitek által sok – sötétségben lévő – Gyermekemet fogom megmenteni.

Az Én küldetésem, miszerint elküldöm Szeretett Fiamat, hogy jogot formáljon Királyságomra, most jó alapokon nyugszik, habár lehet, hogy sokan nincsenek ennek tudatában.

Fiam ideje egybeolvad most a ti időtökkel, gyermekek, és hamarosan minden eggyé lesz.

Az Új Paradicsom ideje rögzítve lett, és minden készen áll Gyermekeim új otthonához, az új világhoz.

A Mennyből szólok hozzátok, buzdítván benneteket, hogy bízzatok Fiamban, az Ő nagy Irgalmában, és ezen szövetség beteljesítésére tett Ígéretében.

Adjatok át minden, esetleg meglévő kétséget, mert azok akadályoznak benneteket az igaz béke keresésében.

A kétségek gátolják Kegyelmeimet, melyekkel el akarlak árasztani benneteket, hogy megvédjenek titeket az utolsó, fennmaradó időszaktól, amikor is a sátán kontrollálja a világot. Az ő ideje a végéhez közeledik. Aztán majd kibontakozik az új kezdet.

Én szeretettel várom Gyermekeim visszatérését Királyságomba, az Új Paradicsom Királyságába. Ennek így kellett lennie.

Szeretlek benneteket. Bízzatok Fiamban, és várjátok Hívásomat.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy Én csak egy próféta voltam.

24 szept

2012. szeptember 20. csütörtök, 15.16

Én vagyok a te Misztikus Hitvesed, és mint ilyen, továbbra is szenvedni fogsz majd a lelkek megmentéséért.

Drága, szeretett leányom, a Velem kapcsolatos hazugságok, egész világon való terjedésének ideje megkezdődött.

Mint már korábban mondtam neked, hazugságokat fognak kitalálni, és valótlanságokat fognak kreálni Rólam, Jézus Krisztusról, hogy tagadhassák Istenségemet.

Istenségem mindenható.

Én testben jöttem el, és oly módon aláztam meg Magam, amire az emberek nem számítottak.

Én nem királyi öltözetben jöttem.

Én nem harsogtam vagy dicsekedtem, mint egy király, hogy mások a Lábaim elé boruljanak.

Én nem parancsoltam meg másoknak, hogy szolgáljanak Engem.

Ehelyett Én azért jöttem, hogy szolgáljak.

Én azért jöttem, hogy könyörögjek a ti üdvösségetekért. Ezért, meg kellett aláznom Magam, azáltal, hogy emberré lettem, egy szegény – alacsony származású – emberré.

Habár én emberként jöttem el, de ez nem jelenti azt, hogy Istenségem bármilyen módon veszélyeztetve volt. Én bűntelenül születtem. Lehetetlen volt, hogy Én vétkezzem. Lehet, hogy Nekem is ugyanazok a testi vágyaim voltak, mint az embernek, de Én soha nem követtem el bűnt, mert ez lehetetlen. Én tiszta voltam elmémben, testben és lélekben.

Sok szempontból olyan voltam, mint az ember. De én feltámadtam a halálból.

Hazugságok fognak megjelenni – melynek során tagadni fogják Létezésem Igazságát valótlanságok sorozata révén –, melyek kezdik majd elárasztani a földet.

Azt fogják mondani, hogy Testemet még meg tudják találni. Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy Én csak egy próféta voltam.

Akkor majd, még egyszer megpróbálják bebizonyítani, hogy Én eretnek voltam. Hogy Én káromoltam az Istent. Nevetség tárgyává teszik majd Szavaimat (Üzeneteimet), melyek a világnak adatnak most, és aztán elutasítanak Engem.

Ezt két okból teszik. Az egyik, hogy bemocskolják Istenségemet, és úgy mutassanak be engem, mint egy egyszerű embert. A másik, hogy kételyt ébresszenek Messiási Szerepemet illetően.

Mennyire sértik Nevemet.

Mennyire összezavarják Követőimet.

Ne hallgassatok a hazugságokra.

Ne figyeljetek oda, amikor megpróbálnak meggyőzni benneteket, hogy nem Isten teremtette a világegyetemet.

Mert mindezen zavaró tényezőnek a célja, hogy gyengítsék hiteteket, és ellopják lelketeket.

Zárjátok be fületeket az ilyen gonoszságra. Csukjátok be szemeteket a hazugságokra, mivel mindent el fognak követni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy Én nem a Messiás, az emberiség Megváltója és Üdvözítője voltam.

Mennyire vakok.

Mily keveset tanultak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy