RSS
 

Szűz Mária: Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek megmentésének.

05 aug

2012. augusztus 1. szerda; 16.45

Gyermekem, sok változásnak lesz hamarosan tanúja a világ, amelynek nagy részét már feltártam neked a múltban.

Sok lesz a pusztítás, sok a nyugtalanság és a büntetés, melyek mindegyike az emberiség bűne miatt következik majd be.

Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek megmentésének.

A következőt kell tennetek. Menjetek Szentmisére minden nap, és vegyétek magatokhoz a Szent Eucharisztiát (járuljatok Szentáldozáshoz).

Aztán minden nap, 15.00 órakor, imádkozzátok az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét.

Azok, akik megtehetik, böjtöljenek hetente egy napot.

Gyermekeimet megrázkódtatásként fogják érni ezek az eljövendő változások, de sosem szabad félnetek Atyám Kezétől, ha hűek vagytok Szeretett Fiának, Jézus Krisztusnak a tanításaihoz.

Kérlek, tartsátok otthonotokban a közeletekben az Élő Isten Pecsétjét az elkövetkezendő hónapokban, mert sok minden fog kibontakozni.

Fiam, Jézus Krisztus Testét, mely földi Egyházában van jelen, megszentségtelenítik és borzasztóan fog szenvedni.

A Fiam Egyházának megdöntését célzó tervek közül sok van folyamatban, és hamarosan Fiam Egyháza össze fog omlani.

További megjövendölt események fognak most napvilágot látni ökológiai katasztrófák által, amint Atyám Keze le fog sújtani, büntetvén azokat a nemzeteket, amelyeknek bűnös törvényei a továbbiakban már nem lesznek a megengedettek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most azokért a lelkekért, akik lehet, hogy szenvednek ezen események során.

Használjátok fel ezt a hónapot, hogy imádkoztok mindazokért a lelkekért, akik lehet, hogy meghalnak a háborúkban, a földrengésekben, vagy az eljövendő Gyónás, azaz a Nagyfigyelmeztetés során.

Szívem összefonódik veletek, gyermekek, és nekünk együtt állhatatosan kell munkálkodnunk a lelkek megmentésén.

A lelkek megmeneküléséért, üdvösségéért imádkozva, Atyám Szent Akaratának beteljesítését visszük végbe.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.