RSS
 

Szűz Mária: Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten feledésbe merül

03 aug

2012. július 31. kedd; 18.10

Gyermekem, a jelenleg elszenvedett üldöztetésed oka nem más, mint az Igazság Könyvének (nyomtatott formában való) nyilvánosságra hozatala.

A gonosz akadályokat gördít az utadba, és semmi sem állíthatja meg abban, hogy megtörjön téged.

Fontos figyelmen kívül hagyni a folytonos gonosz hazugságokat, melyeket azok tárnak eléd, akik azt állítják, hogy ismerik Isten Igéjét.

Nem számít az ő – ezekkel az üzenetekkel szembeni – elutasításuk. Kizárólag Fiam Szavával kell válaszolnod, és semmi mással.

Bíznod kell Fiamban, és csendben kell maradnod, amikor azok, akiket elvakítottak a hazugságok, megpróbálnak támadni téged, hogy elgáncsoljanak. Ne figyelj oda. Ne válaszolj. Ehelyett egyszerűen csak hirdesd Isten Szavát.

Gyermekem, Krisztus sok követője szenved jelenleg. Hangjuk bár csak suttogás a világban, mégis hangosan kiált a földi csodák dicsőségéről.

Isten igaz Igéjét már nem hirdetik nyíltan, még Isten szolgái sem az Egyházban.

Szégyellvén, hogy látják őket, amint nyíltan hirdetik az Igazságot, ők reményvesztetten tévelyegnek, próbálván meglelni útjukat az elvilágiasodás okozta zűrzavar közepette.

Széleskörűen elterjedtek azok a támadások, melyeket Isten, vagy szeretett Fiam, Jézus Krisztus említése vált ki. Nagyon kevés lélek bátor eléggé, hogy kiálljon, és magát Krisztus katonájának vallja.

Még a szent lelkületűek is félnek ezt megtenni, attól tartván, hogy felháborodást keltenek a pogányok körében.

Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten feledésbe merül.

Ó mennyire sírok, látván a szegény kisgyermekeket, akiknek lelki fejlődésével nem törődik a gondviselőjük.

Ők nélkülözik a Szentlélek táplálékát, mert nem tanították meg nekik, hogyan vallják meg Isten iránti szeretetüket. Sokan nem hisznek Istenben, az Atyában. Ez elszomorítja Őt.

Te, gyermekem, nehéz feladatot kaptál. Amikor te hirdeted a világnak ezen Mennyei üzeneteknek a tartalmát, akkor téged három irányból támadnak.

Azok, akik hisznek Istenben, de nem hajlandók meghallgatni Isten Igéjét abban a formában, amint az jelenleg a világnak adatik.

Azok, akik Fiam földi Egyházában lévő vezetőknek vallják magukat, akik azért nem hajlandók meghallgatni, mert nem fogadják el a próféciákat.

Végül azok, akik egyáltalán nem hisznek Istenben.

Hangod továbbra is süket fülekre talál, de ne engedd, hogy ez elkedvetlenítsen téged.

Mindenben engedelmeskedj Fiamnak, ez minden, amit tenned kell, és helyezz mindent az Ő Kezébe.

Idővel majd meghallgatnak. Amikor ezt megteszik, sok lélek fog szívében szeretettel és örömmel Fiamhoz fordulni.

Soha ne tétovázz, vagy késlekedj a Fiam kérésére való válaszadással, biztosítván, hogy a világon most mindenkihez eljusson Isten Szava.

Kérem Isten minden gyermekét, hogy válaszoljanak hívásomra, fogadjanak hűséget Fiam Szent Szavának most. Ő Isten minden gyermekét szereti, és szeretne minden lelket felkészíteni az Ő rég várt Második Eljövetelére.

Ne utasítsátok Őt vissza. Fogadjátok el Irgalmas Kezét, mielőtt túl késő lenne.

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.