RSS
 

Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha.

02 aug

2012. július 30. hétfő; 1.00

Drága, szeretett leányom, mikor a Getszemáni kertben vívtam haláltusámat, a sátán által Nekem megmutatott, legundorítóbb förtelem a Katolikus és Apostoli Anyaszentegyháznak a végidőkben tanúsított hűtlensége volt.

Ekkor történt, hogy a sátán, aki a jövőt bemutató látomásokkal gyötört Engem, megmutatta Nekem jelenkorotok langyos lelkületű Egyházi szolgáit.

Ők hagyták, hogy a bűnnel szembeni toleranciájuk által uralt gőg, és hamis igazságok, vakká tegyék őket Isten Igazságára.

A világi törekvések iránti ragaszkodásukból az következik, hogy Felszentelt szolgáim közül sokaknak nincs meg a lelkében az együttérzés vagy az alázat, hogy Követőimet a lelkük megmentéséhez szükséges szentségek felé vezessék.

Oly sokan fordultak Ellenem, annak ellenére, hogy azt mondják, szeretik Isten gyermekeit.

Azzal, hogy Isten nevében hirdetik a toleranciát, ők egy hamis tant mutatnak be, mely elfedi az Igazságot.

Azokat, akik elhagyták földi Egyházamat, azt állítván, hogy a hitbéli követésnek egy új formáját hozzák létre a Katolikus Egyház nevében, de akik ugyanakkor tagadják Tanításaimat, őket a sátán kísértette meg, aki el akarja pusztítani Egyházamat.

Ő, azaz a sátán, már szörnyű bűnt idézett elő, hogy megrontsa Egyházamat, és most akarja beverni az utolsó szegeket, amikor is keresztre fogja feszíteni Egyházamat, ugyanakkor viszont a pokolra veti majd azon felszentelt Szolgáimat, akik megszentségtelenítik az igét, azáltal, hogy elősegítik a bűn elfogadását Isten gyermekei körében.

Az ő bűnük, hogy arcul ütnek Engem az ocsmányságok Előttem való fitogtatásával, melyekről azt állítják, hogy Isten által elfogadhatóak és megengedettek, ez a bűn súlyos büntetést fog kapni.

A gőg és a megtévesztés bűnén keresztül van merszük félrevezetni, és a sötétség barlangjába vezetni a lelkeket, anélkül, hogy egyáltalán megértenék, miként kárhoztatják a tüzes tóban való létre a lelkeket.

Felszentelt szolgáim közül sokakat félrevezetnek, és nincs róla tudomásuk. Ugyanakkor sok ilyen szolga össze van zavarodva, ha őszinte akar lenni saját magával szemben.

Aztán ott vannak azok, akik úgy tesznek, mintha az Én felszentelt szolgáim lennének, de a másik oldalról valók. A fenevad rabszolgáiként szándékosan mutatkoznak felkent papjaimként.

Ők oly szörnyű szenvedést okoznak Nekem. Nemcsak, hogy megrontják a lelkeket, de tudatosan megállapodást is kötöttek a sátánnal, aki el fogja pusztítani a lelkeket.

Aljas cselekedeteket követnek el Oltáraimon, a Szent Eucharisztia előtt, de csak kevesen tudnak arról, hogy ők ilyeneket tesznek. Én mégis vágyódom az ő lelkük után.

Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha. De Egyházam szolgáit el tudja csábítani, és el tudja pusztítani a fenevad.

Itt az idő, hogy Beavatkozzam, segítvén nekik felülemelkedni ezeken a szörnyű kínokon.

Szükségem van rátok Követőimre, és azon felszentelt szolgáimra közöttetek, akik értik, hogy mi folyik körülöttetek, hogy mondjátok ezt az imát:

Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére

„Ó, Drága Jézus, segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy felismerjék az Egyházadon belüli szakadást, amikor az kibontakozik.

Segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy megingathatatlanok és hűek maradjanak a Te Legszentebb Igédhez.

Soha ne engedd, hogy a világi törekvések elhomályosítsák az Irántad való tiszta szeretetüket.

Add meg nekik a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatosak maradjanak Előtted, és hogy tiszteljék a Te Legszentebb Jelenlétedet az Oltáriszentségben.

Segítsd és vezesd mindazon felszentelt szolgákat, akik szeretete esetleg kihűlt Irántad, és éleszd újra Szentlelked tüzét az ő lelkükben minden pillanatban.

Segítsd meg őket, hogy felismerjék – az eltérítésükre elébük helyezett – kísértést

Nyisd fel szemüket, hogy meglássák az Igazságot minden időben.

Áldd meg most őket, Drága Jézus, és borítsd be őket a Te Drága Szent Véreddel, hogy megóvd őket minden veszedelemtől.

Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a sátán csábításának, ha eltérítené őket annak varázsa, hogy tagadják a bűn létezését.

Ámen.”

Felszentelt szolgáim alkotják Egyházam gerincét.

Ők az elsők a sorban, akik szembenéznek a sátán jelenlegi szörnyű támadásával.

Segítsetek Megtartanom őket az úton, mely Egyházam maradékának megmentéséhez vezet, miközben Egyházam az egyházszakadás felé tart, melyet a Hamis Próféta fog rövidesen előidézni.

Gyűljetek egybe, és imádkozzatok felszentelt Szolgáim egyesüléséért, akiknek meg kell tartaniuk erőben Egyházamat az elkövetkező napokban.

Jézusotok

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.