RSS
 

Isten, az Atya: Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a leglátványosabb csodákat, hogy tanúja legyen a világ.

25 aug

2012. augusztus 21. kedd, 18.00

Legdrágább leányom, senki se becsülje alá Haragom erejét, ahogyan az emberiség továbbra is megadja magát a bűn mélységeinek.

Én elküldtem nektek a prófétákat. Aztán elküldtem Szeretett Fiamat, akit Én feláldoztam azért, hogy megmentselek benneteket, majd ezt követően több hírnököt is küldtem, de mindez kevés eredménnyel járt.

Alig van olyan lélek, aki megnézte volna az ilyen, próféták általi üzeneteket, vagy elfogadta volna Szeretett Fiam Áldott Édesanyja által a világnak adott jeleket.

Irántatok érzett nagy Szeretetem miatt, mintegy Édesapaként, Én most ismét odaajándékozom valamennyi Gyermekemnek az üdvösség ajándékát. Nem szabad figyelmen kívül hagynotok Prófétáimat, mert ezzel elveszítenétek helyeteket az örökségben, amelyet Én számotokra terveztem.

Gyermekek, közületek sokan, akik hisztek Bennem, a ti Örök Atyátokban, nem értitek meg az üdvösség titkát.

Ez, a lelki tökéletességhez vezető út abban rejlik, hogy el tudjátok-e fogadni a szükséges megtisztulást annak biztosítására, hogy alkalmasak legyetek arra, hogy megálljatok Előttem.

Sok lelket teljesen meg kell fosztani minden világi vonzalomtól, minden zavaró és lelket romboló tényezőtől.

Nektek, akik elég „szerencsések” vagytok, hogy átestetek egy ilyen megtisztuláson, tudnotok kell majd, hogy amíg nem lesztek olyan kicsinyek, mint egy csecsemő, az Én Szememben, nem lesztek képesek átadni magatokat Szent Akaratomnak.

Ha küzdötök az ilyen megtisztulás ellen, akkor nehéz lesz megmenteni magatokat az Én Szememben.

Ha szabadok vagytok minden, a világ kínálta dologtól, és csak Fiamra összpontosítotok, rá fogtok ébredni, hogy az egyetlen létező igaz szeretet és boldogság Istentől származik. Ha egyszer megtapasztaljátok ezt, semmi más nem tud kielégíteni benneteket újra.

Lehet, hogy időről időre megbotlotok, de ez várható is, mert nem tudtok megszabadulni a bűntől addig, amíg az Új Világ el nem kezdődik, és amíg nem igazítjátok akaratotokat az Én akaratomhoz.

Tervem, az Üdvösség Terve – amely csak Drága Fiam iránti hűségetek révén valósulhat meg – már megkezdődött. Nem fog hosszú idő eltelni a globális megtérésig. Ez a végidő Prófétám által, és a Nagyfigyelmeztetés eredményeként fog megvalósulni.

Gyermekek, érezzétek, ahogy Szentlelkem behatol a lelketekbe, nagyon gyorsan terjedvén az egész földön.

Én kiszakítom Gyermekeimet lelki sötétségükből, a világ minden részén.

Szükségem van az áldozatotokra és imáitokra, segítvén a lelkek megmentésében.

Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a leglátványosabb csodákat, hogy tanúja legyen a világ.

Amikor ezek a csodák bemutatásra kerülnek, ezek megsokszorozzák majd a megtéréseket, amelyre Szükségem van ahhoz, hogy elvihessem Gyermekeimet a biztonságba, és az Új Paradicsomba.

Csak akkor válhatunk egy igazi családdá újra.

Szeretlek benneteket, gyermekek.

Meg vagyok elégedve közületek azokkal a nemes szívűekkel és tiszta lelkűekkel, akik felismerték ezt a Mennyből jövő isteni hívást.

Megáldalak mindannyiatokat.

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.