RSS
 

Isten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az Ő földi Egyházát is keresztre feszíteni.

06 aug

2012. augusztus 2. csütörtök; 22.06

Legdrágább leányom, Fiam földi Egyházának megpróbáltatása már elkezdődött.

A sanyargatás, az üldöztetés hamarosan elkezdődik.

Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az Ő földi Egyházát is keresztre feszíteni.

A megpróbáltatás most zajlik.

Fiam elküldetett, hogy megmentse az emberiséget a pokol tüzétől.

Az Ő Kereszthalála, egy szörnyű, kegyetlen rémtett, melyet Én engedtem meg, mintegy eszközként, jövőt ajánlva ezzel Gyermekeimnek.

Fiam Teste az Ő földi Egyházává vált. Az Ő papjai és felszentelt szolgái vették át Apostolainak helyét.

A történelem meg fog ismétlődni most, amint Ő újra visszatér, hogy megmentse az emberiséget, és visszaszerezze az Én drága gyermekeimet, hogy beléphessenek Paradicsomomba.

Fiam az Igazságot hirdette, és sok embert gyűjtött egybe, akik követték az Ő tanításait, akik nem vonták kétségbe az Ő Szavát.

Majd elárulták Őt a Hozzá közel állók, és az Iránta elkötelezettek, a saját környezetéből.

Az Ő Egyházát, a Katolikus Egyházat is elárulták, a saját folyosóin belül.

A sátán általi kísértés hozta ezt magával, és egy nagy gonoszság volt felelős Fiam haláláért.

Mai Egyházának bukása egy ideje megkezdődött. Mint Fiammal történt, az Általam lefektetett Szent Igéhez hű követők közül sokan elhagyták Őt.

Majd megkezdődött a megpróbáltatás, ahol Fiamat eretnekséggel vádolták. Fiam földi Egyháza is ugyanezt a sorsot szenvedte el.

Sok hű követő hagyta el az Egyházat a köztük lévő gonoszok miatt, akik súlyos bűntetteket követtek el az emberiség ellen.

Viszont ezzel együtt ők elhagyták Fiamat is, és eldobták Tanításait.

Fiam földi Egyházának megpróbáltatása némává teszi annak papjait, amikor Fiam tanításainak megvédéséről van szó.

Ők – a soraikban lévők bűnei miatt – félnek attól, hogy megtámadják azokat, akik Fiamat megtagadják.

Fiam Egyháza a legnagyobb megpróbáltatással néz szembe most, amilyet még nem látott a világ Szeretett Fiam Keresztre feszítése óta.

Az Ő Egyházát könyörtelenül gúnyolják, nemcsak a külső, de a belső ellenségei is.

A Töviskoszorú most Fiam Egyházának Fejére fog kerülni, és kevés követője fog mellette kiállni.

Mint Fiam apostolai, akik János kivételével elhagyták Őt megpróbáltatása és kivégzése közepette, éppúgy el fogják hagyni a Vatikánban lévő magas rangúak is Szent Helytartómat.

A Katolikus Egyház fejeként, önhibáján kívül, Ő kénytelen lesz a kegyvesztettség szörnyű útját bejárni.

Miközben őt ostorozzák, gúnyolják és bolondnak állítják majd be, nem ő lesz az, akin ki fogják tölteni a haragjukat.   Ez a harag az Egyház, a Keresztény Egyház Igazsága ellen irányul majd, mely Fiam Áldozathozatala miatt alakult ki, és emiatt fogják gyűlöletüket ontani rá.

A kereszténységet végkimerüléséig fogják ostorozni, sanyargatni, minden oldalról, minden nemzetben, minden helyen, ahol Istent imádják.

Úgy fogják a kereszténységet a Kálváriára vivő úton vezetni, mint ahogy Fiamat vezették, megkötözve, kötelekkel rögzítve, biztosítva, hogy lehetetlen legyen elkerülnie a kínt.

Majd, ahogy a kereszténység kapaszkodik fel a hegyre, kövekkel dobálják majd, megköpködik és kigúnyolják egész úton felfelé.

Majd a Keresztre szegezik.

Csekély együttérzést mutatnak majd a kereszténység felé azok, akik az Egyházat hibáztatják az ártatlanokkal szembeni bűneiért, miközben ők az Egyház Fejét, Fiamat ítélik majd el ezzel.

Őt fogják okolni mások bűneiért, melyeket a sátán általi kísértés okozott.

Amikor Fiam Egyházát majd a Keresztre szegezték, őrök százait fogják küldeni, csakúgy, mint a hatszáz katonát egykoron, akik a Kálvárián álltak őrt, biztosítván, hogy Testének egyetlen porcikája se kerülje el a büntetést.

Egyházának egyetlen – eziránt való hűségét hirdető – szolgája sem kerülheti majd el.

Amikor az Egyházat már keresztre feszítették, ők gondoskodni fognak arról, hogy az Egyház az utolsó leheletéig sóvárogjon az élelemért és a vízért.

Tanítványait, éppúgy, mint Fiam apostolainak esetében, sehol sem lehet majd látni.

Ők elrejtőznek majd, a megtorlástól való félelmükben.

Utolsó lélegzete abban fog megnyilvánulni, hogy minden elnémul, egészen addig, amíg azoknak az éljenzése, akik az Egyházat keresztre feszítették, süketté nem teszik majd az egész világot a hamis tanaikkal.

Az egyház új vezetőjének, a csalónak, a Hamis Prófétának a hangja fog harsogni.

Mindenki hálával és megkönnyebbüléssel borul majd le Előttem, a Magasságos Isten előtt. Mert ez egy új kezdetnek fog tűnni.

Ekkor Fiam Jelenléte már nem fogja többé az oltárokat ékesíteni abban az egyházban, mert az nem lehetséges.

Ekkor fog Kezem, fenyítésként, lesújtani a büntetéssel.

Ekkor fog az Armageddoni Csata megkezdődni.

Ekkor fogok Én – Fiam által – eljönni, hogy megmentsem a lelkeket.

Ne utasítsátok el ezt a próféciát.

Ne rejtőzzetek hamis biztonságok mögé, mert ennek a napnak el kell jönnie.

Fiam Egyházának Keresztre feszítése be kell, hogy következzen, a Végső Szövetség miatt.

De aztán az Egyház Dicsőséges Feltámadása, az Új Jeruzsálem, felszárít majd minden könnyet, eltöröl majd minden szenvedést, és azt követően eljön az Új Korszak.

Mindig bízzatok Fiamban.

Soha ne féljetek, mert Én vagyok a ti Atyátok, és el fogok jönni, hogy megújítsam a világot, és egybegyűjtsem minden Gyermekemet, abban a végső csodában, mely Dániel Könyvében lett megjövendölve.

Az Igazság Könyve most feltárásra került számotokra, gyermekek, az ígéretekhez híven.

Ne utasítsátok el Isteni beavatkozásomat, mert Én az Igazságot szólom.

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.