RSS
 

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

22 aug

2012. augusztus 20. hétfő, 15.30

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened – a szenvedés által, melyet az Én Nevemben viselsz el -, hogy Isten Hatalma felülmúlhatatlan.

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

Ahogy Szent Szavam, mint egy takaró, most be fogja borítani a földet, egy morajló hang hallatszik majd a távolban.

Ahogy Szavam embertől emberig terjed, úgy kezd majd a vihar egyre erősödni, és a morajló mennydörgés fokozódni.

Hamarosan ordító vihar lesz, és alig lesznek olyanok, akik nem hallják majd meg Isten Hangját.

Ahogy a vihar erősödik, sok lélek – aki próbálja lereteszelni az ajtókat, ablakokat – nem fogja tudni megakadályozni, hogy Hangom vihara, vagy Irgalmasságom ereje megérintse lelküket.

Megkezdődött a Mennyei beavatkozás ideje, rázúdulván egy sötétséggel teli pogány világra.

Világosságom felemeli majd a szíveket, még a legmegátalkodottabbak szívét is, ahogy az Igazság elkezd majd beivódni.

Isten valamennyi gyermeke, akik olvassátok ezt az üzenetet, kérlek, emlékezzetek a most nektek adott Ígéretemre.

Én megismertetem magam veletek ezekben az üzenetekben, Szent Szavam által.

Lelkem behatol majd lelketekbe a Nagyfigyelmeztetés során.

Aztán Én, a ti Jézusotok, leereszkedem majd a felhőkből Második Eljövetelemkor.

Majd feltámasztom az Új Jeruzsálemet, hogy végre megvalósulhasson a béke az Új Korszakban, az Új Világban, melynek nem lesz vége.

Hatalmam mindenható.

Lehet, hogy a sátán rendelkezik némi hatalommal, de az semmi. Az ő hatalma ijesztő lehet, de ő félelmében rettegve meglapul Előttem.

Nem szabad neki több hatalmat adnotok azáltal, hogy engedtek ennek a kísértésnek. Sőt, félnetek sem szabad tőle, mert az gátolja az Irántam való szereteteteket.

Ha féltek a sátántól, azzal tápláljátok az ő hatalmát, és ő irányítani tudja az érzékeiteket.

Csak az ima, és a még több ima tudja gyengíteni az ő hatalmát, és az ő szorítását rajtatok.

Most, hogy Szavam nyomtatásba került, a sátán talpra fogja állítani hadseregét, felkészítvén egy szörnyű csatára.

Követőim, nektek mindannyiatoknak át kell adnotok akaratotokat, és bíznotok kell Bennem teljesen, ahogy Én átvezetlek benneteket ezen a véres csatamezőn.

Ne legyenek kételyeitek, a sátán és az ő démonai tombolnak ezen terv, – az Üdvösség végső Terve – miatt.

A sátán nagy pusztítást visz véghez  majd ezen a művön.

Kétséget fog ébreszteni ezen művel kapcsolatban, be fogja feketíteni ezt, és minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megakadályozza Könyvem, az Igazság Könyve, azaz Szent Üzeneteim elterjedését.

Számíthattok arra is, hogy földi Egyházam tagjai ellenezni fogják, és hogy a Keresztények között tomboló vita támad majd Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét illetően.

Amikor az eljövendő vihar felgyorsul, miközben Szavam minden nyelven terjed, Hangom fülsiketítő lesz.

Isten Hatalmát soha nem szabad alábecsülni, mert Én vagyok az Emberiség Királya.

Én mos eljövök, Örök Atyám nevében, hogy összegyűjtsem az Ő gyermekeit a végső csatában, amikor Én a sátánt a tüzes tóba fogom száműzni.

Ez egy szörnyű csata lesz, és sok lélek fog elutasítani Engem.

Függetlenül Hatalmamtól, és hogy milyen kitartóan próbálkozom majd, saját akaratukból fognak a gonosz mellett dönteni.

Bízzatok Bennem, és engedjétek, hogy most megtisztítsam lelketeket, hogy méltóvá váljatok földi Új Paradicsomomra.

Karoljatok egymásba Követőim, egyként, hogy megvédelmezzétek Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy azok, akik nem ismernek Engem, Hozzám tudjanak jönni.

Szeretlek benneteket.

Megáldalak mindannyiatokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.