RSS
 

Az abortusz bűne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz bűnéért szigorú büntetésben részesülnek majd.

01 aug

2012. július 29. vasárnap; 20.10

Drága, szeretett leányom, a világban levő hittagadás (aposztázia) összezavarta Isten gyermekeit a bűn létezését illetően.

Sok lélek, amikor a Bűnre gondol, azonnal a legsúlyosabb bűnök jutnak eszükbe, mint például a gyilkosság.

A bűn sokféle formát ölthet. Sajnos, mivel elvetették a bűnt, mintha csak valami hiba, vagy jellemző tulajdonság lenne, ezért most egyszerűen csak természetes emberi gyengeségnek tartják. Sokan többé már nem hisznek a bűnben.

A testvérgyilkosságot követően, az abortusz a népirtás legfőbb formája a világon. Ugyanakkor ezt nemcsak, hogy megengedik, de még törvénybe is iktatják nemzeteitek, amelyek úgy tekintenek erre, mint egy szükségszerűségre.

Az abortusz bűne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz bűnéért szigorú büntetésben részesülnek majd.

Az abortusz egy megvetendő cselekedet, és Isten gyermekeinek generációit törli el a föld színéről, akik nem tudják magukat megvédeni.

Senki sem fogja elkerülni a büntetést, aki Isten akár egy gyermekét is megöli.

Atyám haragjának lesznek tanúi a Büntetés során azok a nemzetek, amelyek törvényessé tették az abortuszt.

El lesznek törölve majd a föld színéről, és semmi könyörület nem lesz irányukban, éppúgy, ahogyan ők sem mutattak megbánást emiatt a halálos bűn miatt, amikor elnézőek voltak Isten gyermekeinek az anyaméhben való meggyilkolásával szemben.

Azokhoz szólok, akik fondorlatos módon próbálják engedélyezni az abortuszt, mintha arra az anyák jogainak védelmében lenne szükség.

Hazugságokat használnak fel az – Isten Törvényével szembenálló – abortusz rémtettének álcázására.

Ezért a bűnért, bármely törvényalkotó, orvos, vagy bárki, aki akármilyen formában is részt vesz ebben az undorító cselekedetben, az bűnös Isten szemében, és elszenvedi majd a rá váró büntetést.

Azoknak, akik elnézőek a kivégzéssel kapcsolatban, a következőt mondom.

Ti, akik halálra ítéltek egy embert, ugyanabban a bűntettben vagytok vétkesek, amelyben ő bűnös lehet.

Ti gyilkosságban vagytok vétkesek ebben az esetben, és ez halálos bűn. Nincs jogotok elvenni egy életet. És nincs jogotok ítélkezni sem. Kizárólag Nekem, Jézus Krisztusnak van jogom ítélkezni.

Bárki, aki közreműködik a kivégzés által egy gyilkos halálában, az az örökkévalóságig fog a pokol tüzében szenvedni, hacsak meg nem bánja bűneit.

Oly sokan hisznek közületek a szemet szemért elvben. Ó mennyire félre vagytok vezetve. Hát ti nem fogadjátok el Atyám Tízparancsolatát? Ne ölj!

A Ne ölj! vonatkozik azokra az erőszakos hadseregekre is, amelyek bevonulnak a nem a saját fennhatóságuk alatt álló területekre, hogy uralmuk alá vegyék azokat.

Ez vonatkozik azokra a hadseregekre, amelyek ártatlan lelkeket lőnek és mészárolnak le. Ez mind gyilkosság. Ez ellenkezik Atyám törvényével.

Más bűnök, mint a kapzsiság, a bujaság, másokról rosszat mondani, kisemmizni másokat abból, ami jogszerűen az övék, a bosszú és a rágalom – mindegyik a többi bűnhöz vezet.

Ezek számotokra elfogadhatók a mai világban, mert leginkább önmagatokat szeretitek.

A hazugság – melyet a hamis tanítóitok kényszerítettek rátok -, azaz az önnön kielégülésetek vezet benneteket a bűnre.

Azt mondták nektek, hogy a gazdagság iránti éhségetek csillapításával kell töltenetek az időt.

Azt mondták nektek, hogy törődjetek magatokkal – hogy ti vagytok a legfontosabb személyek a saját életetekben. Fel kell kutatnotok mindent az érzékeitek kielégítésére. Mindenki más csak eztán következik.

Ez vezet a kapzsisághoz, az önzéshez, a bujasághoz, és aztán csábítást éreztek arra, hogy halálos bűnt kövessetek el.

A bűn most nemzeteitek által sosem látott módon válik majd elfogadottá.

Olyan törvények bevezetésére fog  sor kerülni, amelyek törvényessé teszik majd a halálos bűnt, és jaj azoknak közületek, akik tiltakoznak ellenük.

Azok, akik támogatni fogják ezt a fajta gonoszságot, azt fogják mondani nektek, hogy ezek a törvények az elesettek védelmét szolgálják, miközben ők valójában nem tesznek mást, mint legalizálják a gyilkosságot, az abortuszt, az azonos neműek közötti házasságot, és a hamis istenek bálványozását.

Ők elnézőek lesznek majd a szegények, nincstelenek üldözésével szemben, és az utcára hajítva koldusokká teszik őket.

Törvénybe iktatják majd a szabad vallásgyakorlásotok betiltását. Ha mégis gyakoroljátok, akkor törvényt szegtek – ami bűnnek számít az ő szemükben.

Amint azt korábban mondtam nektek, a világotok annyi hazugsággal van tele, hogy a jót gonosznak, a gonoszt pedig jónak állítják be.

A világotok kifordult önmagából, ennek eredményeképpen virágzik a bűn.

Sürgetve kérlek benneteket, hogy térjetek vissza és tanulmányozzátok a Tízparancsolatot. Engedelmeskedjetek azoknak, és éljetek Atyám elvárásainak megfelelően.

Ha megszegitek a Tízparancsolatot, akkor vétkeztek. Ha bizonyos bűnök helyes volta mellett érveltek, akkor ellenszegültök Atyámnak.

Jelenleg az Isten törvényei iránti engedelmesség gyenge és törékeny a világban. Felszentelt szolgáim nem elég szigorúan mondták el Isten sok gyermekének a bűn következményeit.

A bűnnel szembeni tolerancia a legnagyobb bűn, mindenekfelett.

A tolerancia egy fondorlatos hazugság, melyet a hazugságok királya, a sátán plántált az emberiség elméjébe.

A tolerancia a bűn igazolásának egy másik módja, hogy kiszolgálja az ember azon gyengeségét, hogy megadja magát a sátán kísértésének.

Ébredjetek fel, és annak fogadjátok el a bűnt, ami valójában.

Érvelhettek magatok közt, és védhetitek a bűnt, ahogy csak tetszik, de a bűn sosem lesz Atyám szemében elfogadható.

Ahhoz, hogy beléphessetek a Paradicsomba, bűntelennek kell lennetek.

Ahhoz, hogy bűntől mentesek legyetek, meg kell bánnotok bűneiteket.

Ahhoz, hogy megbánjátok bűneiteket, mindenekelőtt el kell fogadnotok a Tízparancsolatot.

Majd őszinte bűnbánatot kell mutatnotok.

Őszinte bűnbánatot csak azok érezhetnek, akik megalázkodnak Előttem.

Csak akkor bocsátható meg a bűn.

Csak akkor lesznek a lelkek alkalmasak arra, hogy belépjenek Atyám Királyságába.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.