RSS
 

Amikor ők szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják Feltámadásomat, a Farizeusok megvonták a Zsidók nemzedékeitől az Igazsághoz való jogukat.

08 aug

2012. augusztus 4. szombat, 10.35

Drága, szeretett leányom, az emberiségnek meg kell értenie az emberi természet gyengeségét, mielőtt ők igazán Isten karjaira tudnák bízni magukat.

Ti, akik hűségesek vagytok, a hitetek és Irántam – Megváltótok iránti – szeretetetek nagy örömet szerez Nekem.

De amikor azt mondjátok, hogy szerettek Engem, ez nagy felelősséget von maga után.

Sose feledkezzetek meg természetetek gyengeségéről – habár ez nem a ti hibátok, hiszen eredendő bűnnel születtetek –, mely révén vétkezhettek akkor, amikor a legkevésbé számítotok rá.

Amikor azok lelke – akik azt mondják, hogy szeretnek Engem – eléri azt a szintet, hogy az Irántam való szeretet felemésztette őket, akkor nekik óvatosnak kell lenniük. Ettől néha felmagasztaltnak érzik magukat a Szememben, ami igaz is, mert azok.

De ekkor jön a kísértés, hogy másokat kevésbé hízelgő megvilágításban lássanak.

Abba a kísértésbe eshetnek, hogy ne csak részvétet érezzenek a sötétségben lévő vagy összezavarodott szegény lelkek iránt, hanem még le is nézzék őket.

Néha az erős hitük és a szentírásismeretük a biztonság hamis érzetét kelti bennük.

Azt hiszik, minden tudnak az Egyház, Egyházam, azaz földi Testem tanításairól.

Ez történt a farizeusokkal is.

Azt gondolták, hogy mindent tudnak Isten Törvényeiről, Isten Szeretetéről.

Viszont nem értették meg a Messiás eljövetelét oly világosan megjövendölő próféciákat. Ez azt jelentette, hogy ők elutasították Krisztust, az Élő Isten Fiát, amikor Ő eljött ígérete szerint.

Az a kegyetlenség, amit Felém, Jézus Krisztus, az Emberfia felé mutattak, az teljesen ellentétes volt azzal a szeretettel, amit állításuk szerint az Isten iránt éreztek.

Ha valóban szerették volna Istent, akkor Isten egyetlen gyermekével sem bántak volna soha úgy, ahogy bántak.

Elméjüket elzárták a próféták által a világnak adatott próféciák elől, melyek az Igazságot hirdették.

Az Igazság az, hogy minden prófécia be fog teljesedni Isten ígérete szerint.

Ők elutasították a Messiást, aki megígérte, hogy jövőbeni üdvösséget szerez az egész emberiség számára.

Viszont hazugságaik révén – amikor ők szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják Feltámadásomat – a Farizeusok megvonták a Zsidók nemzedékeitől az Igazsághoz való jogukat.

Kereszthalálom nem volt nekik elég. Azt akarták, hogy a továbbiakban nyoma se maradjon annak, hogy Én, a világ Megváltója léteztem.

Majd visszatértek, és Isten gyermekeit egy hamis hit felé vezették, amelyben az Igazság hazugság lett.

Ne feledjétek, az Istentől eredő próféciák mindig beteljesednek.

Második Eljövetelem most hamarosan beteljesedik. Ez alkalommal a Keresztény Egyház vezetői ugyanúgy el fognak utasítani Engem, ahogy a Farizeusok tették.

Ők gyötörni fognak Engem, Prófétáimat, Népemet és mindenkit, aki terjeszteni meri az Igazságot Eljövetelemről.

Ezúttal ne utasítsatok el Engem.

Tárjátok ki szíveteket.

Figyelmesen hallgassatok meg Engem, amint felkészítelek benneteket a világ megmenekülésének, üdvösségének végső fejezetére.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.