RSS
 

Archive for augusztus 22nd, 2012

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

22 aug

2012. augusztus 20. hétfő, 15.30

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened – a szenvedés által, melyet az Én Nevemben viselsz el -, hogy Isten Hatalma felülmúlhatatlan.

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

Ahogy Szent Szavam, mint egy takaró, most be fogja borítani a földet, egy morajló hang hallatszik majd a távolban.

Ahogy Szavam embertől emberig terjed, úgy kezd majd a vihar egyre erősödni, és a morajló mennydörgés fokozódni.

Hamarosan ordító vihar lesz, és alig lesznek olyanok, akik nem hallják majd meg Isten Hangját.

Ahogy a vihar erősödik, sok lélek – aki próbálja lereteszelni az ajtókat, ablakokat – nem fogja tudni megakadályozni, hogy Hangom vihara, vagy Irgalmasságom ereje megérintse lelküket.

Megkezdődött a Mennyei beavatkozás ideje, rázúdulván egy sötétséggel teli pogány világra.

Világosságom felemeli majd a szíveket, még a legmegátalkodottabbak szívét is, ahogy az Igazság elkezd majd beivódni.

Isten valamennyi gyermeke, akik olvassátok ezt az üzenetet, kérlek, emlékezzetek a most nektek adott Ígéretemre.

Én megismertetem magam veletek ezekben az üzenetekben, Szent Szavam által.

Lelkem behatol majd lelketekbe a Nagyfigyelmeztetés során.

Aztán Én, a ti Jézusotok, leereszkedem majd a felhőkből Második Eljövetelemkor.

Majd feltámasztom az Új Jeruzsálemet, hogy végre megvalósulhasson a béke az Új Korszakban, az Új Világban, melynek nem lesz vége.

Hatalmam mindenható.

Lehet, hogy a sátán rendelkezik némi hatalommal, de az semmi. Az ő hatalma ijesztő lehet, de ő félelmében rettegve meglapul Előttem.

Nem szabad neki több hatalmat adnotok azáltal, hogy engedtek ennek a kísértésnek. Sőt, félnetek sem szabad tőle, mert az gátolja az Irántam való szereteteteket.

Ha féltek a sátántól, azzal tápláljátok az ő hatalmát, és ő irányítani tudja az érzékeiteket.

Csak az ima, és a még több ima tudja gyengíteni az ő hatalmát, és az ő szorítását rajtatok.

Most, hogy Szavam nyomtatásba került, a sátán talpra fogja állítani hadseregét, felkészítvén egy szörnyű csatára.

Követőim, nektek mindannyiatoknak át kell adnotok akaratotokat, és bíznotok kell Bennem teljesen, ahogy Én átvezetlek benneteket ezen a véres csatamezőn.

Ne legyenek kételyeitek, a sátán és az ő démonai tombolnak ezen terv, – az Üdvösség végső Terve – miatt.

A sátán nagy pusztítást visz véghez  majd ezen a művön.

Kétséget fog ébreszteni ezen művel kapcsolatban, be fogja feketíteni ezt, és minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megakadályozza Könyvem, az Igazság Könyve, azaz Szent Üzeneteim elterjedését.

Számíthattok arra is, hogy földi Egyházam tagjai ellenezni fogják, és hogy a Keresztények között tomboló vita támad majd Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét illetően.

Amikor az eljövendő vihar felgyorsul, miközben Szavam minden nyelven terjed, Hangom fülsiketítő lesz.

Isten Hatalmát soha nem szabad alábecsülni, mert Én vagyok az Emberiség Királya.

Én mos eljövök, Örök Atyám nevében, hogy összegyűjtsem az Ő gyermekeit a végső csatában, amikor Én a sátánt a tüzes tóba fogom száműzni.

Ez egy szörnyű csata lesz, és sok lélek fog elutasítani Engem.

Függetlenül Hatalmamtól, és hogy milyen kitartóan próbálkozom majd, saját akaratukból fognak a gonosz mellett dönteni.

Bízzatok Bennem, és engedjétek, hogy most megtisztítsam lelketeket, hogy méltóvá váljatok földi Új Paradicsomomra.

Karoljatok egymásba Követőim, egyként, hogy megvédelmezzétek Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy azok, akik nem ismernek Engem, Hozzám tudjanak jönni.

Szeretlek benneteket.

Megáldalak mindannyiatokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (1) Védelem a Hamis Próféta ellen

22 aug

2012. augusztus 19. vasárnap; 22.56

Legdrágább Jézus, ments meg bennünket a Hamis Próféta megtévesztésétől.
Jézus, Irgalmazz nekünk.
Jézus, ments meg bennünket az üldöztetéstől.
Jézus, őrizz meg bennünket az Antikrisztustól.
Uram, Irgalmazz.
Krisztus, Kegyelmezz.
Legdrágább Jézus, boríts be minket Drága Véreddel.
Legdrágább Jézus, nyisd fel szemeinket a Hamis Próféta hazugságaira.
Legdrágább Jézus, egyesítsd Egyházadat.
Jézus, oltalmazd szentségeinket.
Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat.
Legdrágább Jézus, segíts elutasítanunk az igazságként elénk  tárt hazugságokat.
Jézus, adj nekünk Erőt.
Jézus, adj nekünk Reményt.
Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel.
Jézus, oltalmazz meg bennünket a Fenevadtól.
Jézus, add meg nekünk a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, hogy igaz Egyházad útján járhassunk, mindörökkön örökké. Ámen.

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Ez az időszak a vihar előtti csendre emlékeztet. Használjátok ezt fel minél több ember felkészítésére.

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Litánia

 

Ez az időszak a vihar előtti csendre emlékeztet. Használjátok ezt fel minél több ember felkészítésére.

22 aug

2012. augusztus 19. vasárnap; 22.56

Drága, szeretett leányom, amikor Miattam szenvedsz, és amikor elhagyatottnak, és Tőlem távol érzed magad, tudd, hogy ilyenkor vagy a legközelebb Szent Szívemhez.

Habár ezen Könyvem, az Igazság Könyve, egy ajándék Tőlem a világnak, és Mennybéli védelem alatt áll, ez nem jelenti azt, hogy ez a küldetés nem lesz fájdalmas számodra.

Bírálatot és egy újfajta támadást fogsz tapasztalni most, hogy Szent Szavam (Üzenetem) a világ számára elérhetővé vált nyomtatásban.

Sosem szabad válaszolnod azoknak, akik elvárják, hogy megmagyarázd, miért volt szükség erre a könyvre. Maradj csendben, és folytasd a Nekem végzett feladatodat.

Ne engedd, hogy bárki is feltartóztasson, vagy késleltessen az Én Könyvem terjesztésében, mivel minden egyes nappal egyre rövidül a lelkek számára rendelkezésre álló idő, hogy a Szememben megmentsék magukat.

Hadd biztosítsalak téged, leányom, és valamennyi Követőmet afelől, hogy ti egy olyan utazásra, zarándoklatra indultok, mely semmihez sem fogható.

Ez az időszak a vihar előtti csendre emlékeztet.

Használjátok ezt fel minél több ember felkészítésére. Terjesszétek Üzeneteimet, Imahadjáratom imáit, és imádkozzatok testvéreitekért, hogy a Nagyfigyelmeztetés során majd elfogadják Irgalmasságomat.

Gyűjtsétek egybe Egyházamat, és imádkozzatok erőért, mert a Hamis Próféta készülődik, és már jelen van a Vatikánban. De valódi kilétét nagyon körültekintően rejtegeti. Az Én szeretett Helytartóm épp most van elkülönítés alatt, és az idő rövid.

Azt kívánom mindannyiatoktól, hogy kezdjetek el egy új litániát a Hamis Próféta elleni védelemért, és mostantól naponta egyszer imádkozzátok ezeket.

Az Imahadjárat imáit különböző csokrokba összeválogathatjátok, és úgy imádkozhatjátok, ahogy tudjátok.

Íme, az első ’Jézus az Emberiséghez’ Litánia  (1) Védelem a Hamis Próféta ellen

Legdrágább Jézus, ments meg bennünket a Hamis Próféta megtévesztésétől.
Jézus, Irgalmazz nekünk.
Jézus, ments meg bennünket az üldöztetéstől.
Jézus, őrizz meg bennünket az Antikrisztustól.
Uram, Irgalmazz.
Krisztus, Kegyelmezz.
Legdrágább Jézus, boríts be minket Drága Véreddel.
Legdrágább Jézus, nyisd fel szemeinket a Hamis Próféta hazugságaira.
Legdrágább Jézus, egyesítsd Egyházadat.
Jézus, oltalmazd szentségeinket.
Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat.
Legdrágább Jézus, segíts elutasítanunk az igazságként elénk  tárt hazugságokat.
Jézus, adj nekünk Erőt.
Jézus, adj nekünk Reményt.
Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel.
Jézus, oltalmazz meg bennünket a Fenevadtól.
Jézus, add meg nekünk a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, hogy igaz Egyházad útján járhassunk, mindörökkön örökké. Ámen.

Leányom, ne érezd magad túlterheltnek ezen küldetés miatt, mert hamarosan segítséget Küldök neked. El kell fogadnod mindent, amit Én kérek tőled, és tarts ki abban a meggyőződésben, hogy minden rendben van.

A megtérés már folyamatban van ezen üzenetek által, és a megtérések száma már több százezer lélekre rúg. Ne érezd tehát magadat haszontalannak vagy nyugtalannak. Örömömre szolgál azok hűsége és odaadása, akik feltétel nélkül szeretnek Engem.

Én elküldöm most hozzád a tisztaszívű Enyéimet, hogy védelmet nyújtsanak neked.

Ők felemelnek majd téged, és segítenek neked Követőim vezetésében, végig az egész út során, az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretlek benneteket szeretett Követőim. Tartsatok ki Mellettem ezen a tövises úton. Fogadjátok el a gúnyt, mellyel szembe kell majd néznetek, ahogy továbbra is folytatjátok Szent Szavam (Üzenetem) terjesztését.

Tudnotok kell, hogy mindig veletek vagyok, mindegyikőtökkel. Én ismerem Enyéimet, és ők is ismernek Engem. Semmi sem választhat el bennünket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy