RSS
 

Archive for augusztus 16th, 2012

Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből jövő büntetésnek lesz az eredménye.

16 aug

2012. augusztus 11. szombat; 20.10

Drága, szeretett leányom, az egész világra majdan lezúduló esőzés, azt a könnyáradatot jelképezi, mely az Én szememből patakzik, amint nézem Isten gyermekeit, oly messzire eltévelyedni az örök üdvösségre vezető útról.

Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből jövő büntetésnek lesz az eredménye.

Siralomvölgy támad mindenütt, melyért a klímaváltozást és a globális felmelegedést fogják okolni. De ez nem így van.

A világban oly sok ember nem hisz Istenben. Ők nem tisztelnek Engem, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett felemészti őket a hamis istenek iránti megszállott szenvedély.

Mit is értek Én ez alatt?

Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtenek a televízió, a divat, a zene és a sport világában.

Majd emberi bálványokká magasztalják fel őket, és tisztelettel adóznak nekik.

Majd oly módon rajongják körül őket, amely során nemcsak az ő lelkük szenved kárt, de azé a személyé is, akit felmagasztaltak.

Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy utánozzák az ő életmódjukat, öltözködési stílusukat, személyiségüket, sőt még a fizikai megjelenésüket is.

Ez a pogánysághoz vezet.

Mindez meg volt jövendölve, Leányom.

A világ hamis isteneket fog bálványozni.

Ezek az emberek ajnározzák a saját testüket, önmagukat, és megkeményedett szívükben csekély könyörületet vagy szeretetet mutatnak felebarátaik iránt.

A szívük kővé vált.

Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán bűvöletébe estek, aki elültette az elméjükben ezeket a rögeszméket és gondolatokat.

Az emberi test iránti tisztelet nem létezik.

A test Isten teremtménye, és mint ilyen, egy templom, mely azért teremtetett, hogy Isten jelenléte lakozzon benne.

Amikor a sátán kísérti az emberiséget, ő a testre, és a test által az érzékeken keresztül keresett élvezetre összpontosít. Ezért szereti most az emberiség a saját testét olyannyira, és ezért helyezi azt piedesztálra.

Sosem elégszik meg a móddal, ahogyan a testet Isten megteremtette, folyamatosan törekszik a fejlesztésére, átváltoztatására, és az emberi test oly módon való átalakítására, amely az általa tökéletesnek véltnek felel meg.

Undorít Engem az a mód, ahogyan főleg a nők átváltoztatják a testüket, és erkölcstelen módon a világ elé tárják azt.

Azok a nők, akik nem szégyellik közszemlére tenni a testüket, bűnt követnek el, még ha talán észre sem veszik ezt. Azt gondolják, hogy elfogadható annak a testnek a meggyalázása, bemocskolása, amellyel megszülettek, és az önmagukkal való olyan kérkedés, amely okot adhat a bűnre.

Önimádatuk egyike a legnagyobb bűnöknek a gőg bűnén belül. Majd ők meggyőzik a fiatal lányokat, hogy elfogadott ily módon nyilvánosan mutogatni a testüket.

A test oly sok bűnével kérkednek a világban, és ezt elfogadhatónak tartják.

De ezek mind büntetést vonnak maguk után a halált követően. Nemcsak a bűnt követik el, de azt még úgy is tálalják, mintha helyes dolog lenne.

A házasságtörés ma elfogadott, és dicséretes.

A gyilkosság már nem megrendítő, és nincs már tisztelete az emberi életnek.

A szexuális erkölcstelenség burjánzik, és ráadásul igazoltan.

Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végéhez közelednek.

Míg az emberiség el nem fogadja, hogy a bűn mindig is bűn lesz, elveszíti a jogát a Paradicsom Kapuin való belépésre.

Minden bűnért, melyben vétkesek vagytok, az a testrészetek fog égni és tisztulni a Tisztítótűzben, melyet a bűn elkövetése során használtatok.

Ha halálos bűnben vagytok, az örökkévalóságig érezni fogjátok a kínt, ahogyan a tűz átszakítja a testetek azon részét, melyet a bűn elkövetésekor használtatok. Sosem lesz vége ennek a kínnak.

Ők miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember van tudatában, hogy amit tesz, az helytelen, de ettől függetlenül, folytatják a vétkezést, mert ez elfogadott a világ szemében.

A szórakoztatóipar és a médiaipar az ilyen jellegű viselkedésre – melynek révén sok ártatlan lelket rontottak meg hazugságokkal – kreáltak egy hamis elfogadást.

Csak az Igazság mentheti meg most őket. Ők megkapták az Igazság Könyvét, de vajon meghallgatnak-e? A sátán és az ő bukott angyalai mindent elkövetnek majd, hogy ennek az ellenkezőjét biztosítsák.

Csak akkor fognak felhagyni az üres, hasztalan és undorító szokásaikkal, amikor majd a büntetés rájuk zúdul a Mennyből. Mert túl elfoglaltak lesznek azzal, hogy próbálják túlélni, és hogy próbálnak kenyeret tenni a szájukba.

Sajnos kizárólag az ilyen büntetés révén tisztulhat meg az emberiség ezen a földön.

Azáltal, hogy megadatik a tisztulás ajándéka, míg élnek, ők kapnak egy esélyt, hogy elkerüljék a tüzes tavat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy