RSS
 

Archive for augusztus, 2012

’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (2) Litánia a Védettség Kegyelméért

31 aug

2012. augusztus 24. péntek, 03.15

Ó Fölséges Mennyei Atya
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Uram Irgalmazz.
Uram bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket.
Imádlak Téged.
Magasztallak Téged.
Hálát adok Neked minden különleges Kegyelmedért.
Könyörögve kérlek a Védettség Kegyelméért szeretteim számára
(Nevezd meg mindazokat, akik lelkének üdvösségéért imádkozol)

Felajánlom Neked hűségemet minden időben.
Te, Ó Mennyei Atya, 
Minden dolog Teremtője, 
A Világmindenség Teremtője,
Az emberiség Teremtője,
Te vagy minden dolog forrása.
Te vagy a Szeretet forrása.
Te vagy a Szeretet.

Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Leborulok Előtted.
Irgalomért esedezem mindazon lélek számára, akik nem ismernek Téged,
akik nem tisztelnek Téged,
akik elutasítják Irgalmas Kezedet. 
Átadom magam Neked, értelmemet, testemet és lelkemet, hogy Karjaidba tudd venni őket, biztonságban tartva a gonosztól.
Kérlek, nyisd meg a Paradicsom Kapuit, hogy végre valamennyi Gyermeked egyesülhessen az örökségben, melyet Te teremtettél mindannyiunk számára. 

Ámen.

 

Kapcsolódó link: 

 

Teljes üzenet- Adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a Pokol Tüzétől való Védettség Kegyelméért

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Litánia

 

Adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a Pokol Tüzétől való Védettség Kegyelméért

31 aug

2012. augusztus 24. péntek, 03.15

Drága, szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg Tanítványaimat, hogy mostantól kezdjék el naponta imádkozni a ‘Jézus az Emberiséghez’ Litániáimat.

Ezek az imák nagy Kegyelmeket fognak leesdeni, és meg fogják menteni mindazokat, akiket – a lelkük megmentésére irányuló – különleges szándékaitokba fogaltok. 

Ez a második litánia, Örök Atyám tiszteletére van, aki minden egyes dédelgetett gyermekét szereti.

Fejemet a Vállára hajtom, Karjaimmal átölelem Őt minden nap, hogy vigaszt nyújtsak Neki, mert Ő nyugtalankodik mindazokért a szegény lelkekért, akik elvesztek az Ő számára.

Jöjjetek Hozzá, szeretett Tanítványaim, és adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a Pokol Tüzétől való Védettség Kegyelméért, melyet mindazoknak megad, akik válaszolnak az Ő Hívására.

’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (2) Litánia a Védettség Kegyelméért

Ó Fölséges Mennyei Atya
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Uram Irgalmazz.
Uram bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket.
Imádlak Téged.
Magasztallak Téged.
Hálát adok Neked minden különleges Kegyelmedért.
Könyörögve kérlek a Védettség Kegyelméért szeretteim számára
(Nevezd meg mindazokat, akik lelkének üdvösségéért imádkozol)

Felajánlom Neked hűségemet minden időben.
Te, Ó Mennyei Atya,
Minden dolog Teremtője,
A Világmindenség Teremtője,
Az emberiség Teremtője,
Te vagy minden dolog forrása.
Te vagy a Szeretet forrása.
Te vagy a Szeretet.

Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Leborulok Előtted.
Irgalomért esedezem mindazon lélek számára, akik nem ismernek Téged,
akik nem tisztelnek Téged,
akik elutasítják Irgalmas Kezedet.
Átadom magam Neked, értelmemet, testemet és lelkemet, hogy Karjaidba tudd venni őket, biztonságban tartva a gonosztól.
Kérlek, nyisd meg a Paradicsom Kapuit, hogy végre valamennyi Gyermeked egyesülhessen az örökségben, melyet Te teremtettél mindannyiunk számára.
 
Ámen.

Azt akarom, hogy mindannyian tudjátok a következőt.

A szeretet, melyet Örök Atyám érez minden egyes Gyermeke iránt, meghaladja felfogóképességeteket.

Ez százszor, vagy még többszörösen erősebb annál, amit egy szülő érez a szívében a saját gyermeke iránt a földön.

Oly erős az a szeretet, amit Atyám érez az Ő gyermekei iránt, hogy Ő már sok olyan áldozatot hozott, amelyekről nincs is tudomásotok.

Keze vissza lett tartva attól, hogy számos büntetést kirójon, amelyeket Ő azért tervezett, hogy megbüntesse Gyermekeit.

Türelme az elviselhetetlenségig próbára lett téve.

Ő figyelmen kívül hagyta a Rá zúdított sértéseket.

Ehelyett Ő vissza akarja hozni Gyermekeit Magához, nem a félelem, hanem azon Gyermekei szeretete által, akik Őt a legjobban szeretik.

Ő számít azokra közületek, akiknek mély, állhatatos szeretete van Iránta, és Irántam, az Ő Fia iránt, hogy segítsetek összegyűjteni az Ő elveszett gyermekeit, így Ő Magához tudja vonni őket.

Hozzátok el, és helyezzétek most Atyám trónja elé a szívetekhez közel álló valamennyi lelket, és Ő, Irgalmában, meg fogja adni nekik a legnagyobb Ajándékot.

Ő az üdvösségüket fogja megadni. 

Hozzátok el a sötét lelkek neveit, beleértve a számotokra ismeretlenek listáját is, és könyörögjetek irgalomért az ő lelkük számára.

Atyám, szeretettel a Szívében vár a ti nagylelkű válaszotokra.

Jöjjetek. Ne vonakodjatok, mert ez a legkülönlegesebb Ajándék a maga nemében a Mennyből.

Ti, ezen generációból, valóban áldottak vagytok.

Jézusotok
 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Fontos Üzenet Istentől, az Atyától: Én védettséget fogok adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

30 aug

2012. augusztus 23. kedd, 15.15

Drága, szeretett leányom, ritka volt az, hogy a Szentháromság ily módon kommunikált az emberiséggel, és ez az első alkalom, hogy Én, a ti Atyátok, egy ilyen küldetést hagytam jóvá.

Gyermekeim, sokan, akik nem fogják fel ezen Isteni Beavatkozás jelentőségét, hamarosan meg fogják érteni, miért van szükség erre.

Ha Szeretett Fiam Második Eljövetele a Nagyfigyelmeztetés nélkül következne be, az Én drága gyermekeim soha nem lépnének be az Én Új Paradicsomom kapuin.

Ők sosem lettek volna képesek felkészíteni lelküket, és nem lennének alkalmasak arra, hogy bebocsátást nyerjenek a Béke Új Korszakába. 

Ez egy olyan kommunikáció, amelyre a világnak nehéz lesz válaszolnia.

Oly sötét az a felhő, amely beborítja az emberek szívét, hogy alig lesz néhány lélek, aki képes lesz meglátni az Én Isteni Ígéretem Világosságát.

A gonosz erők – melyek örökké jelen vannak a világban – megakadályozzák Gyermekeimet abban, hogy eljussanak Hozzám.

Nagyon erős az az Elhatározásom, hogy Családomat közel hozzam, és Keblemen egyesítsem őket.

Senki se felejtse el megérteni, hogy Én bármi áron elősegítem majd az emberiség gyors megtérését.

Tekintettel arra, hogy valamennyi Gyermekem szabad akarata érintetlen maradjon, az Általam majdan elrendelt csodák ki fogják fordítani a szívüket teljesen.

Ez az Én Ígéretem, melyre hívlak mindannyiatokat, drága Kisgyermekeim.

Én, a ti Szeretett Atyátok arra vágyom, hogy elvigyelek, összegyűjtselek, és Szívemhez közel tartsalak benneteket, valamint biztonságba jutassalak titeket.

Oly kevesen ismerik közületek Szeretetem mélységét. Ha egyszer megtapasztaljátok az Irántam, a ti Örök Atyátok iránt érzett szeretetet, akkor soha nem tudnátok újra elvágni a Hozzám fűződő kapcsolatotokat.

Én vigaszt szeretnék nyújtani nektek.

Tudatni szeretném veletek, hogy irántatok érzett Szeretetem azt jelenti, hogy – Fiam, Jézus Krisztus által – nagy Irgalom fog mutatkozni még a kőszívűeknek és a nagyon fekete lelkűeknek is, akiket csak egy csoda menthet meg.

Az Engem szeretőknek a következőt mondom. Irántam, a ti Atyátok iránti szereteteteket bőségesen vissza fogjátok kapni.

Drága Fiam iránti szeretetetek meg lesz jutalmazva azáltal, hogy Én védettséget fogok adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

Semmi sem lehetetlen.

Szeretetem végtelen.

Bízzatok Bennem.

Bízzatok Fiamban.

Ha megteszitek, Én nagy kegyelmeket fogok adni az emberiség Üdvösségéért.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását

28 aug

2012. augusztus 23. csütörtök; 12.40

Gyermekem, tudasd Isten minden gyermekével, hogy minél nagyobb az ellenállás Fiam Szent Szavával (Üzenetével) szemben most, annál több kegyelem fog kiáradni Szeretett Fiam tanítványaira.

Minden megjövendölt prófécia sokféleképpen enyhíthető, ha Isten valamennyi gyermeke elfogadja a megtérés kegyelmét.

A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását. Napi imáitok, köztük az Imahadjárat imáinak imádkozása, segíteni fognak ezt elérni.

Azokért, akik ellenállnak Fiam földi küldetésének, kérlek benneteket, imádkozzatok az ő lelkükért.

Ez a lelkekért vívott csata egyre intenzívebbé válik, és nektek felül kell emelkednetek a gyötrelmen és megpróbáltatáson, hogy kérjetek engem, hogy imádkozzam a szegény félrevezetett lelkekért, akik azt hiszik, Fiam nevében beszélnek, ellenben a gonosz megtévesztése alatt állnak.

Fiam sosem fogja feladni a lelkek keresését, különösképpen azokat, akik elutasítják Őt, akik kigúnyolják az Ő Szent Szavát (Üzenetét), és akiknek lelke megfeketedett a bűn által.

Erősnek kell maradnotok, gyermekek, mindannyiatoknak, és ki kell tartanotok az iránti elhatározásotokban, hogy megteszitek Fiam Szent Akaratát.

Ez nem lesz könnyű, de az Új Paradicsomba való belépést sem könnyű elnyerni.

Sok türelmet, sok imát, sok egymás iránti szeretetet igényel, és a megbocsátás képességét mindazok felé, akik fájdalmat és szomorúságot okoznak nektek, és akik megszentségtelenítik Fiam Szavát (Üzenetét).

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, mint ahogy az a katona megtért, aki átszúrta az Oldalamat

27 aug

2012. augusztus 22. szerda, 20.10

Drága, szeretett leányom, nem szabad azt érezned, hogy elszigetelődtél Tőlem ezen hatalmas munka miatt.

Mert habár ez olyan nagyságrendűnek tűnhet, amivel – úgy érzed – nem leszel képes megbírkózni, de tudd, hogy Én csak olyat kérek tőled, amire képes vagy.

Örvendezz, hogy Szavam (Üzenetem) keresett az egész világon, mert ez a Szívem vágya.

Azt szeretném, hogy valamennyi Tanítványom azonnal válaszoljon Hívásomra, mert szükségem van a segítségükre az emberiség megmentését szolgáló Küldetésemben.

Ez csak a kezdete a gyors megtéréseknek, amikor a vér és a víz elönti majd minden ember lelkét.

A Belőlem feltörő Vér és a Víz meg fogja téríteni még a megfeketedett lelkeket is.

Ezúttal ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, akik nem hisznek Létezésemben, mint ahogy az a katona megtért, aki átszúrta az Oldalamat.

Hát nem megmondtam nektek, hogy Irgalmam végtelen?

Hát nem megígértem nektek, hogy az Atyám által szentesített csodák be fognak következni, hogy eggyékovácsolják a világot, és hogy valamennyi lelket elvigyék az ő jogos örökségükbe?

Oly sok lélek válaszol most Hívásomra. Az ő imáik önmagukban megsokszorozódnak majd, és további milliók fognak megmenekülni. Erőfeszítéseitek minden lélekre ki kell, hogy terjedjenek, az egész emberiség megmenekülése érdekében.

Drága, szeretett Tanítványaim, az kell, hogy legyen a célotok, hogy egyetlen lelket se engedjetek kicsúszni a hálóból.

Ez a háló lesz kivetve, és a tengerekbe dobva, a lelkek elfogására és megmentésére.

Tanítványaim, ti vagytok a halászok. Én nektek adom a hálót azon kegyelmek által, melyekben most részesítelek benneteket. 

Ti segíteni fogtok Nekem megmenteni minden egyes élő lelket, és minden egyes erőfeszítés meg lesz téve – minden kő meg lesz mozgatva – miközben Én még egyszer megkísérlem megmenteni az emberiséget.

Tehát, leányom, ahelyett, hogy rettegsz a félelemtől, és aggódsz azért, hogy nagy számban válaszoljanak Hívásomra,  inkább örvendezz. Mert végül Szent Akaratom be fog teljesedni.  De még mindig hosszú út áll előttünk.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért

26 aug

2012. augusztus 22. szerda; 21.18

Kérlek, hívjatok engem, Áldott Édesanyátokat, hogy az Imahadjárat ezen imája által segítsek felkészíteni benneteket.

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért

„Ó Isten Anyja, segíts nekem felkészíteni a lelkemet a Szentlélek Ajándékára.

Fogd meg a kezemet, mint egy gyermeknek, és vezess engem az úton a tisztánlátás és a megkülönböztetés felé, a Szentlélek ereje által.

Nyisd meg szívemet, és taníts engem a test, az értelem és a lélek átadásában.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és imádkozz, hogy megbocsátást nyerjek minden eddigi bűnömért, hogy lelkem megtisztuljon, és imádkozz, hogy teljes egésszé váljak, hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, a közbenjárásodat, és szívemben szeretettel várom ezt az Ajándékot, melyre örömmel áhítozom. Ámen.”

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés.

26 aug

2012. augusztus 22. szerda; 21.18

Gyermekem, a pusztaságnak, melyben Gyermekeim találják magukat a mai világban, az az oka, hogy ők nem tudják, hogyan kapják meg a Szentlélek Ajándékát.

Amint azt Én tanítottam nektek, hosszú időt vesz igénybe, míg az Ajándékot megkapjátok.

Egy nagyon nehéz utat kell megtenni, mielőtt Isten bármely gyermeke is méltóvá válhatna, hogy megkapja ezt a különleges Ajándékot.

Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés.

Annak ellenére, hogy az én szeretett Fiam ezen szent, odaadó és hűséges szolgái  ígéretet kaptak az Ajándékra, mégsem voltak teljesen felkészülve lelkileg arra, hogy megkapják az Ajándékot.

Nekem, az ő Szeretett Édesanyjuknak kellett segítenem nekik felkészíteni a lelküket.

Ez azt jelentette, hogy megtanítottam nekik a szabad akaratuk teljes átadásának fontosságát. Ahhoz, hogy méltóvá váljanak, meg kellett érteniük a mélységét annak az alázatnak, melynek meg kellett adniuk magukat, mielőtt készen álltak volna.

Némelyikük azt gondolta, hogy mindent megtanultak már Fiamtól.

Ámde ez a gőg egyik jele volt, és ha a gőg jelen van bennetek, akkor nem kaphatjátok meg a Szentlélek Szent Ajándékát.

Ahhoz, hogy a Szentlélek Ajándékát megkapjátok, olyan kicsinyekké kell válnotok Fiam előtt, mint egy kisgyermek.

Nem lehet helye a gőgnek, vagy az arroganciának. Mégis, manapság azok az emberek, akik azt állítják, hogy szakértelemmel beszélnek arról, ahogyan Fiam beszél, csapdába esnek.

Ők, amikor azt állítják, hogy szakértői a lelki dolgoknak, olyan arroganciával beszélnek, ami nem tükrözi azon kegyelmeket, melyeket azok kaptak meg, akik valóban rendelkeznek ezzel a nagy Mennybéli Ajándékkal.

Azok, akik megkapták a Szentlélek Ajándékát, ők engedelmeskednek Fiam kéréseinek.

Ők nem hencegnek.

Ők nem agresszívek.

Ők nem kritizálnak másokat, felhasználván Fiam nevét erre.

Ők nem gúnyolnak ki másokat, amikor azok Fiam Szent Szavának saját maguk általi értelmezését hirdetik.

Ők nem hirdetik a gyűlöletet.

Mikor Fiam tanítványait készítettem fel, sok érv került elő.

Eltartott egy ideig, míg végül elfogadták, hogy mi az elvárás velük szemben.

Csak akkor váltak ők végleg felkészültté, amikor megértették, hogy kizárólag a lélek alázatossága teszi lehetővé a Szentlélek betérését.

Buzdítom Isten minden gyermekét, kiváltképp azokat, akik hisznek Fiamban, hogy kérjenek engem, az ő Édesanyjukat, hogy hadd készítsem fel őket erre a nagy Ajándékra.

Gyermekem, egy teljes évig tartott, míg felkészítettelek, és ez nem volt egy könnyű teljesítmény. Emlékszel, milyen nehéz volt számodra az én Szent Rózsafüzérem elmondása? Hogy milyen nehéznek találtad akaratod átadását, és alázatosságod bizonyítását?

Most, hogy megkaptad az Ajándékot, ez nem jelenti azt, hogy ezt magától értetődőnek veheted.

Továbbra is folytatnod kell az imádkozást, alázatos szívűnek kell maradnod, és minden egyes nap törekedned kell az üdvösségre. Mert ahogyan megkaptad, úgy el is vehetik tőled.

Mindazokat, akik követik ezeket az üzenteket, kérem, hogy imádkozzanak a Szentlélek Ajándékáért.

Nem elég csak egyszer imádkozni, és azt mondani, hogy megkaptátok az általatok kért tisztánlátást és megkülönböztetést, majd ezt követően befeketítitek ezeket az isteni üzeneteket. Ha ezt teszitek, akkor nem kaptátok meg az Ajándékot.

Kérlek, hívjatok engem, Áldott Édesanyátokat, hogy az Imahadjárat ezen imája által segítsek felkészíteni benneteket.

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért

„Ó Isten Anyja, segíts nekem felkészíteni a lelkemet a Szentlélek Ajándékára.

Fogd meg a kezemet, mint egy gyermeknek, és vezess engem az úton a tisztánlátás és a megkülönböztetés felé, a Szentlélek ereje által.

Nyisd meg szívemet, és taníts engem a test, az értelem és a lélek átadásában.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és imádkozz, hogy megbocsátást nyerjek minden eddigi bűnömért, hogy lelkem megtisztuljon, és imádkozz, hogy teljes egésszé váljak, hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, a közbenjárásodat, és szívemben szeretettel várom ezt az Ajándékot, melyre örömmel áhítozom. Ámen.”

Ne feledjétek, gyermekek, jöjjetek hozzám, Édesanyátokhoz, hogy segítsek nektek megnyitni a szíveteket, hogy megkapjátok ezt a csodálatos Ajándékot.

Amikor megkapjátok ezt az Ajándékot, elviszlek benneteket Fiam elé.

Mert csak akkor álltok majd valóban készen a következő lépésre a lelki tökéletességhez vezető lépcsőn.

Az Üdvösség Anyja

 

Magyar Katolikus Lexikon > Ccenaculum
cenaculum, coenaculum (a lat. cena, ‘napi fő étkezés’ szóból): az ókori lakóház emeleti részében lévő ebédlő v. lakószoba. – A gör. ÚSz különbséget tesz az utolsó vacsora terme, az anagaion (Lk 22,12; vö. Mk 14,15) és a jeruzsálemi hívek gyülekezési helye, ahüperóon (ApCsel 1,13; vö. 9,37.39; 20,8) között. A Vg. mindkettőt ~nak fordítja. - 1. Az utolsó vacsora terme. Mk 14,13-16

http://lexikon.katolikus.hu/C/cenaculum.html

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a leglátványosabb csodákat, hogy tanúja legyen a világ.

25 aug

2012. augusztus 21. kedd, 18.00

Legdrágább leányom, senki se becsülje alá Haragom erejét, ahogyan az emberiség továbbra is megadja magát a bűn mélységeinek.

Én elküldtem nektek a prófétákat. Aztán elküldtem Szeretett Fiamat, akit Én feláldoztam azért, hogy megmentselek benneteket, majd ezt követően több hírnököt is küldtem, de mindez kevés eredménnyel járt.

Alig van olyan lélek, aki megnézte volna az ilyen, próféták általi üzeneteket, vagy elfogadta volna Szeretett Fiam Áldott Édesanyja által a világnak adott jeleket.

Irántatok érzett nagy Szeretetem miatt, mintegy Édesapaként, Én most ismét odaajándékozom valamennyi Gyermekemnek az üdvösség ajándékát. Nem szabad figyelmen kívül hagynotok Prófétáimat, mert ezzel elveszítenétek helyeteket az örökségben, amelyet Én számotokra terveztem.

Gyermekek, közületek sokan, akik hisztek Bennem, a ti Örök Atyátokban, nem értitek meg az üdvösség titkát.

Ez, a lelki tökéletességhez vezető út abban rejlik, hogy el tudjátok-e fogadni a szükséges megtisztulást annak biztosítására, hogy alkalmasak legyetek arra, hogy megálljatok Előttem.

Sok lelket teljesen meg kell fosztani minden világi vonzalomtól, minden zavaró és lelket romboló tényezőtől.

Nektek, akik elég „szerencsések” vagytok, hogy átestetek egy ilyen megtisztuláson, tudnotok kell majd, hogy amíg nem lesztek olyan kicsinyek, mint egy csecsemő, az Én Szememben, nem lesztek képesek átadni magatokat Szent Akaratomnak.

Ha küzdötök az ilyen megtisztulás ellen, akkor nehéz lesz megmenteni magatokat az Én Szememben.

Ha szabadok vagytok minden, a világ kínálta dologtól, és csak Fiamra összpontosítotok, rá fogtok ébredni, hogy az egyetlen létező igaz szeretet és boldogság Istentől származik. Ha egyszer megtapasztaljátok ezt, semmi más nem tud kielégíteni benneteket újra.

Lehet, hogy időről időre megbotlotok, de ez várható is, mert nem tudtok megszabadulni a bűntől addig, amíg az Új Világ el nem kezdődik, és amíg nem igazítjátok akaratotokat az Én akaratomhoz.

Tervem, az Üdvösség Terve – amely csak Drága Fiam iránti hűségetek révén valósulhat meg – már megkezdődött. Nem fog hosszú idő eltelni a globális megtérésig. Ez a végidő Prófétám által, és a Nagyfigyelmeztetés eredményeként fog megvalósulni.

Gyermekek, érezzétek, ahogy Szentlelkem behatol a lelketekbe, nagyon gyorsan terjedvén az egész földön.

Én kiszakítom Gyermekeimet lelki sötétségükből, a világ minden részén.

Szükségem van az áldozatotokra és imáitokra, segítvén a lelkek megmentésében.

Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a leglátványosabb csodákat, hogy tanúja legyen a világ.

Amikor ezek a csodák bemutatásra kerülnek, ezek megsokszorozzák majd a megtéréseket, amelyre Szükségem van ahhoz, hogy elvihessem Gyermekeimet a biztonságba, és az Új Paradicsomba.

Csak akkor válhatunk egy igazi családdá újra.

Szeretlek benneteket, gyermekek.

Meg vagyok elégedve közületek azokkal a nemes szívűekkel és tiszta lelkűekkel, akik felismerték ezt a Mennyből jövő isteni hívást.

Megáldalak mindannyiatokat.

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek

23 aug

2012. augusztus 20. hétfő, 15.45

Drága, szeretett leányom, a megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek.

Azonban, Nagy Irgalmamnak köszönhetően, még több lélek fog megmenekülni a Nagyfigyelmeztetés révén.

Sőt, még több lélek menekülhet meg a ti szenvedésetek, és a világban ma élő valamennyi választott lélek szenvedése által.

Követőim imái – beleértve az Imahadjáratom lélekmentő imáinak imádkozását is – hathatós eszközei lesznek a lélekmentésnek, még a legmegátalkodottabb lelkek megmentésének is.

Azok a lelkek, akik elutasítják majd Irgalmamat, ők is megmenekülhetnek most, köszönhetően azok nagylelkű közbenjárásának köztetek, akik áldozatokat ajánlanak fel, többek között imát, böjtöt, és a Szent Nevemben való szenvedés elfogadását.

Ez az Én ígéretem, ez az Én Nagy Irgalmam.

Ezúttal sok ajándékot hozok az Irántam érzett szereteteteknek köszönhetően.

Fogadjátok el ezeket szeretettel és hálaadással.

Megáldalak benneteket. Szeretett tanítványaim, Ígéretem – miszerint még több Ajándékot adok nektek, mert válaszoltatok erre a küldetésre – be fog, és most be is tud teljesedni, az Irántam való hűségetek révén.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

22 aug

2012. augusztus 20. hétfő, 15.30

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened – a szenvedés által, melyet az Én Nevemben viselsz el -, hogy Isten Hatalma felülmúlhatatlan.

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

Ahogy Szent Szavam, mint egy takaró, most be fogja borítani a földet, egy morajló hang hallatszik majd a távolban.

Ahogy Szavam embertől emberig terjed, úgy kezd majd a vihar egyre erősödni, és a morajló mennydörgés fokozódni.

Hamarosan ordító vihar lesz, és alig lesznek olyanok, akik nem hallják majd meg Isten Hangját.

Ahogy a vihar erősödik, sok lélek – aki próbálja lereteszelni az ajtókat, ablakokat – nem fogja tudni megakadályozni, hogy Hangom vihara, vagy Irgalmasságom ereje megérintse lelküket.

Megkezdődött a Mennyei beavatkozás ideje, rázúdulván egy sötétséggel teli pogány világra.

Világosságom felemeli majd a szíveket, még a legmegátalkodottabbak szívét is, ahogy az Igazság elkezd majd beivódni.

Isten valamennyi gyermeke, akik olvassátok ezt az üzenetet, kérlek, emlékezzetek a most nektek adott Ígéretemre.

Én megismertetem magam veletek ezekben az üzenetekben, Szent Szavam által.

Lelkem behatol majd lelketekbe a Nagyfigyelmeztetés során.

Aztán Én, a ti Jézusotok, leereszkedem majd a felhőkből Második Eljövetelemkor.

Majd feltámasztom az Új Jeruzsálemet, hogy végre megvalósulhasson a béke az Új Korszakban, az Új Világban, melynek nem lesz vége.

Hatalmam mindenható.

Lehet, hogy a sátán rendelkezik némi hatalommal, de az semmi. Az ő hatalma ijesztő lehet, de ő félelmében rettegve meglapul Előttem.

Nem szabad neki több hatalmat adnotok azáltal, hogy engedtek ennek a kísértésnek. Sőt, félnetek sem szabad tőle, mert az gátolja az Irántam való szereteteteket.

Ha féltek a sátántól, azzal tápláljátok az ő hatalmát, és ő irányítani tudja az érzékeiteket.

Csak az ima, és a még több ima tudja gyengíteni az ő hatalmát, és az ő szorítását rajtatok.

Most, hogy Szavam nyomtatásba került, a sátán talpra fogja állítani hadseregét, felkészítvén egy szörnyű csatára.

Követőim, nektek mindannyiatoknak át kell adnotok akaratotokat, és bíznotok kell Bennem teljesen, ahogy Én átvezetlek benneteket ezen a véres csatamezőn.

Ne legyenek kételyeitek, a sátán és az ő démonai tombolnak ezen terv, – az Üdvösség végső Terve – miatt.

A sátán nagy pusztítást visz véghez  majd ezen a művön.

Kétséget fog ébreszteni ezen művel kapcsolatban, be fogja feketíteni ezt, és minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megakadályozza Könyvem, az Igazság Könyve, azaz Szent Üzeneteim elterjedését.

Számíthattok arra is, hogy földi Egyházam tagjai ellenezni fogják, és hogy a Keresztények között tomboló vita támad majd Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét illetően.

Amikor az eljövendő vihar felgyorsul, miközben Szavam minden nyelven terjed, Hangom fülsiketítő lesz.

Isten Hatalmát soha nem szabad alábecsülni, mert Én vagyok az Emberiség Királya.

Én mos eljövök, Örök Atyám nevében, hogy összegyűjtsem az Ő gyermekeit a végső csatában, amikor Én a sátánt a tüzes tóba fogom száműzni.

Ez egy szörnyű csata lesz, és sok lélek fog elutasítani Engem.

Függetlenül Hatalmamtól, és hogy milyen kitartóan próbálkozom majd, saját akaratukból fognak a gonosz mellett dönteni.

Bízzatok Bennem, és engedjétek, hogy most megtisztítsam lelketeket, hogy méltóvá váljatok földi Új Paradicsomomra.

Karoljatok egymásba Követőim, egyként, hogy megvédelmezzétek Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy azok, akik nem ismernek Engem, Hozzám tudjanak jönni.

Szeretlek benneteket.

Megáldalak mindannyiatokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy