RSS
 

Archive for július, 2012

Karjaimat kirántották a helyéről Keresztre feszítésem során, és ennek képi lenyomata a Torinói Leplen látható

23 júl

2012. július 19. csütörtök, 7.00

Drága, szeretett leányom, Isten gyermekeit megtévesztendő, egy nagy terv van készülőben, Létezésem bizonyítékának megsemmisítésére.

Hamarosan sokan bukkannak majd fel, az Én szent jámbor szolgáimnak álcázva magukat, megpróbálván lerombolni a Belém – a ti szeretett Jézusotokba – vetett hitet.

Azzal kezdik majd, hogy megkérdőjelezik Születésemet, Édesanyám tisztaságát, és a halálból való Feltámadásomat.

Démoninak fogják beállítani mindezeket a dolgokat, mintha hamisak lennének, és be fogják mutatni azt, amit ők bizonyítéknak neveznek, gondoskodván arról, hogy a lehető legtöbb keresztény kétkedővé váljon a földi Életemet illetően.

Hazugságokat fognak kreálni Keresztre feszítésemet illetően, és megkérdőjelezik majd az Én erkölcsiségemet.

Majd támadást indítanak földi maradványaimat tekintve, megkérdőjelezik és megpróbálják majd úgy beállítani azt, mintha az nem lenne több a keresztények fejében létező babonánál.

Aztán ott van a Torinói Lepel, az a lepel, mely halott Testemet borította a sírban. Ők végül tagadni fogják ennek eredetiségét, és hazugságokat fognak terjeszteni.

Azt fogják mondani, hogy Karjaim (lenyomatai a leplen) túl hosszúak, és emiatt is kétségbe vonják a lepel hitelességét. Ugyanakkor nem értik meg azt a kínzást, melyet Testemnek kellett elviselnie Keresztre feszítésemkor. Karjaimat kirántották a helyéről Keresztre feszítésem során, és ennek képi lenyomata a Torinói Leplen látható.

Majd megpróbálják bebizonyítani, hogy a Feltámadás sosem történt meg. Mindenféle hazugságokat fognak terjeszteni kétségbeesésükben, hogy minden Velem kapcsolatos nyomot eltüntessenek.

Majd megpróbálják megfosztani a Szentségektől és a Szent Bibliától mindazokat, akik a Nagyfigyelmeztetés során megtérnek.

A Bibliát a legtöbb helyről ki fogják tiltani.

Majd egy új hamis könyvet fognak bemutatni, melyről azt fogják mondani, hogy az az egymás iránti szeretet fontosságát hirdeti.

Ők felhasználják majd a keresztények szívében lévő szeretetet, egy Istentől való Ajándékot, hogy manipulálják őket az úgynevezett szeretet üzenetének elfogadására.

Azt fogják mondani, hogy szeressétek egymást. És most szeressétek egymás vallását. Egyesüljetek egyetlen vallásként, és mutassatok szeretetet testvéreitek iránt.

Önmagunk szeretete lesz a mögöttes üzenet.

Elsődlegesen önmagatokat szeressétek, és akkor könnyebben fogjátok szeretni felebarátaitokat – ez lesz az ő üzenetük, és ez lesz a legnagyobb hazugság, Követőim, amelynek elfogadására fognak kényszeríteni benneteket.

Önmagunk szeretetének a mások iránti szeretet elé való helyezése sérti Istent.

Ez önzés. Ne hallgassatok a hazugságokra. Bár ők annyira meggyőzőek lesznek, hogy sokan el fogják hinni, amit nekik mondanak, és birkamódra fogják követni ennek az Egy Világvallásnak a vezetőjét.

A megannyi nemzetbe beszivárgó Új Világvallással szemben sok Kormány lesz elnéző.

Ők könyörtelenül kiirtják a Keresztény Törvényeket.

Aztán ők olyan törvényeket fognak alkotni, melyek minden vallást betiltanak, különösképpen a Kereszténységet.

Ők büntetéseket fognak kiszabni azokra, akik nem tesznek eleget az ő követeléseiknek.

A kommunizmus lesz majd a gyökere mindezen gonoszságnak.

Nem azért, mert a Kommunizmus az Ateizmust hirdeti, hanem azért, mert az Isten iránti gyűlöletet hirdeti.

Oroszország és Kína sok nemzetben bír majd hatalommal, kezdve Európával.

Az Európai Uniót, azaz a tízszarvú fenevadat, felfalja a második – kegyetlenebb és hatalmasabb – fenevad.

Majd a Kommunizmus gyökeret ver, mielőtt mindenütt elterjed.

Ez az időszak nem tart majd sokáig. Rövid lesz.

Imáitok enyhíteni fogják a hatást, de ez meg lett jövendölve, és be fog teljesedni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az egész világnak a Nagyfigyelmeztetés során való megtéréséért.

Ha a lelkek többsége megtér, akkor a Nagy Szorongattatás nagy része enyhülhet, és enyhülni is fog.

Jézusotok 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A manapság toleránsnak nevezett társadalom rosszallóan tekint rátok, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban

22 júl

2012. július 18. szerda; 18.15

Gyermekem, sírok most amiatt, hogy Isten gyermekei félnek vagy szégyenkeznek megvallani az Ő Fia, Jézus Krisztus iránti szeretetüket.

Ma oly sokan a világon, akik szeretik Fiamat, szégyenkeznek nyíltan hirdetni az Ő Nevét a nyilvánosság előtt, mert félnek attól, hogy jól lehordják őket.

A manapság toleránsnak nevezett társadalom rosszallóan tekint rátok, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban, és hogy hisztek az Ő Tanításaiban.

Ugyanakkor sokan meggondolatlanul használják az Ő Szent Nevét, a nap során több alkalommal is, káromkodások közepette.

Az Ő Nevét nagyon gyakran ejtik ki, de nem a megfelelő módon.

Sokan félnek nyíltan felvállalni Fiam iránti szeretetüket egy olyan világban, amely rosszallóan tekint a Kereszténységre.

A világ kétharmada megveti a Kereszténységet.

A keresztényeket megfélemlítik, megvetik, és gyakran úgy üldözik, mint semmilyen más vallást a világon.

Isten választott népe, a zsidók, szintén szenvednek, és a legembertelenebb módon üldözték őket, kizárólag a kilétük miatt. Egy választott nép, akik hamarosan megtérnek, és örömmel üdvözlik majd a Messiást, a második alkalommal, annak ellenére, hogy az első alkalommal nem fogadták el Őt.

Gyermekek, sosem szabad attól félnetek, hogy megvalljátok Fiam iránti szereteteteket. Ha nyíltan és félelem nélkül kifejezitek az Iránta való szereteteteket, sokan fogják meghallgatni. Majd minél többször hirdetitek az Ő Szent Szavát (Üzenetét), annál magabiztosabbakká váltok.

Akkor majd több kegyelmet fogtok kapni, melyek megadják nektek az erőt a következő lépés megtételéhez.

Kis idő elteltével nem fog benneteket érdekelni, hogy mások mit gondolnak rólatok. Ugyanakkor sokakat fog lenyűgözni őszinteségetek, és sokan akarnak majd többet megtudni Fiamról.

Itt az idő, hogy minél több embernek beszéljetek Fiam Irgalmasságáról.

Beszélni kell nekik Fiam Isteni Irgalmasságáról, a Nagyfigyelmeztetés legnagyobb Ajándékáról, mely az egész világon látható lesz. Majd azt követően ők ismerni fogják az Igazságot, és sokkal többen akarják majd ezeket a Mennyből jövő üzeneteket hallani.

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra.

Szeretett Mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.

22 júl

2012. július 17. kedd; 23.18

Drága, szeretett leányom, az idő most gyorsan telik. Folyamatosan készítelek fel mindannyiatokat már egy ideje.

Ti, Követőim, tudjátok, hogy mit kell tennetek. Saját szentgyónásotok fontos, és mostantól törekednetek kell arra, hogy hetente egyszer elvégezzétek.

Legyetek békében. Elégedett vagyok azzal, ahogyan Útmutatásaimat követitek. Kérlek, folyamatosan térjetek vissza Imahadjáratomhoz, és összpontosítsatok az imákra, hogy mások lelkét megmentsétek.

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.

Az emberek mindenütt úgy meg fognak szégyenülni, ahogyan még sohasem.

Sokan túl lehangoltak és szomorúak lesznek ahhoz, hogy azonnal visszamenjenek a munkahelyükre. A hatalmi pozíciókban lévő emberek a kormányokban, meg fogják kérdőjelezni a törvényeiket.

A társadalmaitokban lévő gyilkosok és bűnözők borzasztó nagy bánatot és kétségbeesést fognak érezni, de sokan jóvá fogják tenni bűneiket.

Papjaim és más felszentelt szolgáim azonnal tudni fogják, hogy ezek az üzenetek az Én Isteni Ajkamról fakadnak.

Majd fel fognak kelni, és követni fogják hűséges Követőimet, segítvén Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre.

Néhányan közülük tudni fogják, hogy Én vagyok az, aki hozzájuk szól, de nem lesz bátorságuk nyíltan hirdetni Legszentebb Szavamat (Üzenetemet).

Idővel meg fogják kapni a kegyelmeket Szentségeim fenntartásához, amikor észreveszik, hogy azok meg lettek szentségtelenítve. Akkor majd ezen próféciák bizonyítékot nyernek számukra.

Sok szülőnek ettől kezdve bele kell majd nevelnie a hét évesnél idősebb gyermekeikbe az ima és a bűnbánat fontosságát. Szülők, nektek feladatotok, hogy tanítsátok gyermekeiteknek az Igazságot.

Az ő szívük nyitott lesz Szeretetemre a Nagyfigyelmeztetést követően, és nektek továbbra is vezetnetek kell őket a lelki dolgokban.

Gondoskodjatok róla, hogy mostantól legyen az otthonaitokban Szenteltvíz és Benedek Kereszt, az otthonotokban kifüggesztett Élő Isten Pecsétjével egyetemben. Mindezek megvédelmezik majd családotokat.

Kövessétek Útmutatásaimat, és minden rendben lesz.

Leányom, most menned kell, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsd az Igazság Könyvének nyomtatásban való megjelentetését. Fontos, hogy ezt megkapják azok a lelkek, akiknek nincs számítógépes hozzáférésük.

Ne félj, mert Én vezetni foglak, és küldök neked segítséget, annak biztosítására, hogy ez az egész világba eljusson.

Menj békével. Menj Szeretetben. Én örökké veled vagyok.

Én a nap minden pillanatában melletted állok, vezetlek téged még akkor is, ha nem veszed észre. Én ott vagyok a szívedben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

20 júl

2012. július 17. kedd; 16.00

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

„Kérlek, drága Jézusom, őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától.

Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg őket)
, és kérlek, hogy a Te Drága Véred palástja által világosítsd meg az ő lelküket, és vedd őket a Te biztonságos, szerető Karjaidba, hogy megoltalmazd őket minden veszedelemtől.

Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.”

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot.

20 júl

2012. július 17. kedd; 16.00

Drága, szeretett leányom, küldetésednek fel kell ölelnie Isten valamennyi gyermekét. Én különösen a fiatal lelkek után vágyódom, és azok után, akik hagyják, hogy az emberi intelligencia elzárja fülüket Lényem Igazságára.

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot.

A szüleik – akik közül sokan nem hisznek Istenben – a sötétség szakadékába vezették őket.

A világosságot, amelyet keresnek, a hamis fényben tündöklő dolgok által kapják meg.  Elcsábítja őket a zene, a ruha és a szórakozás, melyek mind az érzékek serkentésére hivatottak.

Ők nem ismernek Engem. Sokan soha nem hallottak Rólam, vagy arról a reményről, amit Én képviselek az ő jövőbeni boldogságuk keresésében.

Lucifer – a bukott angyal Atyám Hierarchiájában a magasabb rendű Szeráf* karból – tehetséges zenész volt.

Ahogyan a sátán kísért a mai világban, Lucifer is kísérti az Én fiatal gyengéd lelkeimet a zenén keresztül.

A zene az ő pusztító fegyvere, és felhasznál minden stílust, hogy a kis ártatlan lelkeket megtévesztésének hálójába csalja.

A zene egy nagy Ajándék Istentől. Ezt arra is használják, hogy elrejtsék a gonosz iránti bűnös hódolatot a dalszövegekben, amelyek a fenevadat dicsőítik. Nagyon kevés fiatal lélek fogja fel a zene hatalmát, vagy azt, amikor a zenét helytelen módon használják fel.

Arra kérlek, buzdítalak benneteket, hogy segítsetek Nekem megmenteni az ő kis lelküket.

Hozzátok őket Hozzám, de soha ne erőszakkal. Inkább szenteljétek Nekem a fiatal gyermekeket ezen ima által.

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

„Kérlek, drága Jézusom, őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától.

Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg őket), és kérlek, hogy a Te Drága Véred palástja által világosítsd meg az ő lelküket, és vedd őket a Te biztonságos, szerető Karjaidba, hogy megoltalmazd őket minden veszedelemtől.

Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.”

Ima az ateisták számára a Nagyfigyelmeztetés alatt

Közületek azok, akik ateistának mondjátok magatokat, halljátok meg most Ígéretemet. Szeretlek benneteket, és Én soha nem fogom feladni a Küzdelmet, hogy megmentselek benneteket a csaló, azaz a sátán szorításából, aki vakká tesz benneteket az Igazságra.

Mikor eljő az idő, és látjátok majd bűneiteket leperegni szemetek előtt a Nagyfigyelmeztetés során, kérlek mondjátok a következőt:

„Jézusom, mutasd meg nekem az Igazságot, és ments meg engem a gonosztól.

Őszintén bánom bűneimet, és kérlek, végy engem most Karjaidba, és mutasd meg nekem Irgalmasságod fényét. Ámen.”

Nem fogtok soha többé összezavarodni, ha ezt az imát imádkozzátok. Szívetekről lekerül majd a teher, és igazi békességben lesztek.

Emlékezzetek ezekre a szavakra, amikor eljő a nap.

Nem foglak cserben hagyni benneteket. Én átöllelek majd benneteket, és érezni fogjátok Szeretetemet, amint átjárja testeteket, és akkor megkapjátok majd a bizonyítékot, melyre vágyakoztok.

Jézusotok

 

* szeráfok (a héb. szaraf, ‘égni szóból’): hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának őrzői (Iz 6). →Areopagita Dénes rendszerében az →angyalrangsor csúcsán állnak, alattuk vannak a→kerubok, a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a→fejedelemségek, a →főangyalok, és az →angyalok. – Az ÓSz-ben csak Iz meghívási látomásában szerepelnek (6,1-8). 6 szárnyuk közül 2-vel az arcukat, 2-vel a lábukat takarják be, 2-vel repülnek és a „Szent! Szent! Szent!” dicsőítést éneklik. - Ikgr. Ábrázolásuk a ker. műv-ben a megdicsőült és az ítélő Krisztus képéhez kapcsolódik (Velence, S. Marco keresztelőkpnája, 13. sz.). Képük gyakran fölcserélhető a →kerubokéval, mert sok szemmel v. keréken állva is ábrázolják őket. R.É.

LThK IX:681. - Sachs 1980:313. - KML 1986:175. (s.v. kerubok és szeráfok) - BL:1706.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

19 júl

2012. július 16. hétfő; 15.15

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

„Ó Drága Jézusom, segíts, hogy örökké hű maradjak Legszentebb Szavadhoz
Adj erőt, hogy fenntartsam Egyházad Igazságát a nehézségek közepette
Tölts el engem a kegyelemmel, hogy az  Általad tanított módon szolgáltassam ki a Szentségeket

Segíts, hogy  az Élet Kenyerével tápláljam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak Hozzád, még ha meg is tiltják ezt nekem

Szabadíts meg a megtévesztés rabláncától, mellyel szembekerülhetek Isten Igaz Szavának hirdetésekor

Borítsd be most a Te Drága Véreddel valamennyi felszentelt szolgádat, hogy bátrak, kitartóak és állhatatosak maradjunk az Irántad, Szeretett Megváltónk, Jézus Krisztusunk iránti hűségünkben.

Ámen.”

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon

19 júl

2012. július 16. hétfő; 15.15

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy felkészüljön Isten valamennyi papja, püspöke, és mindazok, akik földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik.

Mert közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon.

Ő hamarosan menekülésre kényszerül a Vatikánból. Majd eljön az idő, amikor Egyházam ketté fog válni: egyik oldal a másik ellen.

Felszólítom valamennyi Felszentelt Szolgámat, emlékezzetek legszentebb fogadalmatokra.

Soha ne adjátok fel küldetéseteket. Soha ne hagyjatok cserben Engem. Soha ne fogadjátok el az Igazság helyett a hazugságokat.

Az Én segítségemet kell kérnetek az előttetek álló nehéz időkben. Keljetek fel, egyesüljetek, és kövessetek Engem. Imádkozzatok a szükséges erőért, az Imahadjárat ezen különleges imájával.

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

„Ó Drága Jézusom, segíts, hogy örökké hű maradjak Legszentebb Szavadhoz
Adj erőt, hogy fenntartsam Egyházad Igazságát a nehézségek közepette
Tölts el engem a kegyelemmel, hogy az  Általad tanított módon szolgáltassam ki a Szentségeket

Segíts, hogy  az Élet Kenyerével tápláljam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak Hozzád, még ha meg is tiltják ezt nekem

Szabadíts meg a megtévesztés rabláncától, mellyel szembekerülhetek Isten Igaz Szavának hirdetésekor

Borítsd be most a Te Drága Véreddel valamennyi felszentelt szolgádat, hogy bátrak, kitartóak és állhatatosak maradjunk az Irántad, Szeretett Megváltónk, Jézus Krisztusunk iránti hűségünkben.
Ámen.”

Ne csüggedjetek, Szeretett felszentelt szolgáim, mert a viszálykodás meg volt jövendölve, és meg kell történnie a lelkekért folytatott végső csatában.

Szeretlek benneteket, és Én veletek leszek most, amint Velem együtt lépdeltek a Kálváriára vezető tövises, nehéz úton azért, hogy az Üdvösség még egyszer elérhetővé váljon minden lélek számára.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket

18 júl

2012. július 15. vasárnap; 17.45

(Szentségimádás közben kapott üzenet)

Legdrágább leányom, Gyermekeimnek nehéz bűntelennek maradniuk, a kígyó (a sátán) keze által rájuk szórt átok miatt.

Sosem várom el Gyermekeimtől, hogy mindig tökéletesen bűntelenek legyenek, mivel az lehetetlen.

Fontos, hogy bárki, aki Fiam földi Egyházának tanításait ismeri, törekedjen megbánni bűneit, amilyen gyakran csak lehetséges.

A bűnbánat által könnyebb lesz a kegyelem állapotában maradni, és ez gátat vet a további kísértéseknek.

Gyermekeim, ti most hamarosan tanúi lesztek a világban történő nagy és maradandó változásoknak. Ezek a változások a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után következnek majd be.

Bár sokan semmibe fogják venni ezeket a Mennyből jövő üzeneteket, mégis fontos azok számára, akik elfogadják az üzeneteket Isten Szavaként (Üzeneteként), hogy felkészüljenek.

Ti vagytok a kapocs Fegyverzetemben az ellenséggel szemben, és hiteteken keresztül Én felemellek benneteket, és védelmezlek titeket az üldöztetéssel szemben.

Én, a ti szeretetetek által – melyet Fiam, Jézus Krisztus, a világegyetem Megváltója iránt éreztek - leszek képes megmenteni azon gyermekeket, akik nem állhatják Isten Világosságát.

Az, hogy ti a szeretetnek, a szenvedésnek és az imádkozásnak szentelitek magatokat, az lesz az ő pokol tűzétől való megmentő kegyelmük.

Ne magatok miatt aggódjatok, hanem azok miatt, akik nemcsak hogy nem veszik észre, hanem nem is akarják észrevenni, hogy milyen időket éltek.

Az előkészületek befejeződtek, és az idő megérett arra, hogy a változások kezdetüket vegyék, mert Én nem fogom megengedni a Fenevadnak, hogy lelkeket lopjon.

Ez az emberiségnek oly rég megígért beavatkozás hamarosan megtörténik, majd ezt követően megkezdődik a Gyermekeim megmentéséért folytatott csata.

Ne féljétek Kezemet, mert amikor az lesújt, azokat fogja büntetni, akik megpróbálják Gyermekeimet elpusztítani.

Én meg fogom akadályozni őket abban, hogy megtévesszék a lelkeket.

Én meg fogom őket akadályozni gyilkos szándékukban, és el fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket, ha továbbra is elutasítják azt a Kezet, mely táplálja őket.

Ők már figyelmeztetve lettek. Ti, szeretett Gyermekeim, segíteni fogtok Fiamnak megmenteni őket.

Soha ne féljetek, mert akik rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével, nemcsak hogy védelem alatt állnak, de megkapták a kegyelmeket Isten Szavának megvédésére is, hogy ily módon az Élet Ajándékát minél több lélek megkapja majd.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni Őt, annak ellenére, hogy tudják, hogyan bántak Fiammal az első alkalommal.

18 júl

2012. július 15. vasárnap; 15.45

Gyermekem, a Fiam és az Ő tanítványai által – az Ő földi Küldetése során – elszenvedett fájdalmak hasonlóak ahhoz, melyet az Ő követőinek kell elszenvedniük, miközben Fiam, az Ő újbóli eljövetelét készíti elő.

Fiam, az Ő földön töltött idejében, óriási akadályokkal nézett szembe. Saját közösségében nagyon kevesen voltak hajlandók meghallgatni Őt.

Megvetéssel kezelték és lenézték Őt a templomok és zsinagógák vezetői.

Ugyanakkor örömmel üdvözölték, és elfogadták Szavát az egyszerű emberek, mert ők meglátták az Általa mondott Igazságot.

Az Ő Szava félelmet és bizonytalanságot keltett sok helyen, de csak kevesen tudták figyelmen kívül hagyni Tanításai bölcsességét.

Fiam megosztottságot idézett elő, habár nem ez volt a Szándéka.

Egyszerű viselkedése azt váltotta ki, hogy csak kevesen tudták elfogadni a tényt, hogy ő Isten Fia.

Sokan kérdezték, hogyan lehet az Emberfia egy ennyire egyszerű, hétköznapi ember?

Elutasították Őt, mert azt gondolták, a Messiás fenséges, büszke lenne, és megkövetelné az egyház legfelsőbb köreinek figyelmét.

Fiam abban az időben nem tudta megnyerni az egyház vezetőit, nem tudta elérni, hogy az egyház vezetői meghallgassák Őt. Gőgjük akadályozta őket abban, hogy meghallgassák az Igazságot.

Ugyanez fog történni most is, amint Fiam felkészíti a világot Második Eljövetelére.

Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni Őt, annak ellenére, hogy tudják, hogyan bántak Fiammal az első alkalommal.

Ezúttal az Ő neked, a végidő prófétának adott Szent Szavát (Üzenetét), sem fogják elfogadni Fiam földi Egyházában.

Fiam Egyházában süket fülekre talál a prófécia ajándéka. Ők elutasítják a próféciát, mert nem akarják meghallgatni.

A földi Katolikus Egyház vezetői nekitámadnak majd Fiam tanítványainak, és azzal fogják vádolni őket, hogy álnokok.

Habár Fiam tanításai sosem változtak, ők mégis hibát fognak találni, az Ő Szent Szavában (Üzenetében), melyet most ad nekik.

Azt fogják állítani ezen üzenetekről, hogy ellentmondanak Isten Igéjének.

Gyermekek, mindig emlékeznetek kell arra, hogy Fiam sosem mondana ellent Földi Egyházának, mivel Ő maga az Egyház.

Az Igazság ugyanaz, mint ami mindig is volt.

Nektek követnetek kell az Isten Szavát, mivel Fiam Hangját éppúgy mellőzik és elutasítják, mint az első alkalommal.

Ne tagadjátok meg magatoktól az Üdvösség Ajándékát, az Ő Irgalmasságának utolsó földi cselekedetét.

Fiam oly türelmes volt, hosszú időn keresztül. Az Igazságot az emberiség megkapta Fiam Kereszten való Kínszenvedésekor.

Ez megerősítést nyert mindazokon a kiválasztott lelkeken keresztül, akiket megvilágosított a Szentlélek ereje, az évszázadok során.

Most eljött az idő, hogy Fiam újra eljöjjön, és csak azok fogják követni Útmutatásait, akik felismerik az Ő hangját a Szentlélek Ajándéka által.

Az Egyház – csakúgy, mint Fiam első földön töltött idejében – el fogja utasítani az Ő szavát (Üzenetét), amint Ő előkészíti Második Eljövetelét.

Ők nem fogják felismerni, vagy elfogadni Őt.

Ők semmit sem tanultak.

Imádkozzatok, hogy azoknak a bátor lelkeknek az Egyházon belül, akik felismerik az Ő hangját, legyen bátorságuk Isten minden gyermekét az örök életre vezetni, a történelem ezen válságos idejében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem elég az Atyában hinni, mert azok, akik elutasítják az Ő Fiát, elutasítják az üdvösséget is.

17 júl

2012. július 14. szombat; 15.15

Drága, szeretett leányom, a világban oly sok vallás követi a helytelen utat, megnehezítve ezáltal Isten gyermekeinek, hogy elnyerjék az örök életet.

Az örök életet kizárólag Kereszthalálom tette lehetővé.

Atyám – aki elküldött Engem, az Ő egyetlen Fiát, áldozati Bárányként – tette lehetővé az egész emberiség számára, hogy elnyerje az üdvösséget és az örök életet.

Az örök életet Ádám és Éva ajándékként kapta. Majd a bűnnel való beszennyeződés és az engedetlenség miatt elvételre került az örök élet.

Ehelyett az ember halandóvá lett, teste tisztátalanná, míg élete fizikai értelemben tökéletlenné vált, és a föld pedig egy silány utánzata lett annak a gazdag és pompás világnak, mely Ádámnak és Évának lett teremtve az Édenkertben.

Ekkor Isten, az Én Örök Atyám, azoknak adományozta az üdvösséget, akik elfogadtak Engem, az Ő egyszülött Fiát, mint az Ő Új Paradicsomába vezető utat.

Csak Általam kerülhettek elfogadásra Atyámnál.

Nem elég az Atyában hinni, mert azok, akik elutasítják az Ő Fiát, elutasítják az üdvösséget is.

Ne feledjétek, hogy Isten számos gyermeke, tudatlanságukból fakadóan nem ismer el Engem, az Emberiség Megváltóját. De Nagy Irgalmasságom révén, az Igazság feltárul majd a számukra az isteni beavatkozás által.

Ők mindannyian egyenlők Atyám szemében, és Atyám egyesíteni akar minden ilyen lelket az Ő keblén.  Atyám mindegyiküket szereti.

Amikor ők meglátják majd a bizonyítékot, akkor el fogják fogadni, hogy a Magasságos Isten, Keresztáldozatom által, az örök élet ajándékát adta nekik. Ily módon mindannyian az egy Istent fogják imádni.

Mert csak egy Isten van, aki mindannyiatokat teremtett.

Most menj, leányom, és segíts biztosítani, hogy Üzeneteim minden felekezethez, minden nemzethez és Isten minden gyermekéhez eljussanak.

Ebbe beleértem a pogányokat és a megkövesedett szívűeket is.

Nem számít, ha ők leköpnek téged, vagy nem hajlandók meghallgatni, továbbítanod kell nekik az üzeneteket.

Bárki, legyen az akár az Én, azaz Jézus Krisztus Követője, aki nem tudja elfogadni, hogy Én minden vallás felé szeretném közölni Isten Szent Szavát (Üzenetét), az nem igaz Keresztény.

Oly sokan elutasították ezen – a világnak szánt – Üzeneteimet, csak azért, mert Én magamba foglalom az egész emberiséget, és minden egyéb vallást, beleértve az Ateistákat is.

Nektek nincs jogotok azt feltételezni, hogy csakis benneteket, az igaz Keresztényeket szereti Isten, az Én Örök Atyám.

Ti áldottak vagytok, és szeret benneteket, de az egész emberiség megtérése nélkül Atyám nem fogja elérni az Általa akart győzelmet, hogy egyesítse valamennyi Gyermekét.

Követőim, nektek nagy a felelősségetek, mert ti az Igazság Ajándékát kaptátok meg.

A ti kötelességetek az Én Szent Szavam (Üzenetem) terjesztése, hogy ezáltal azokat a szegény lelkeket, akik semmit sem tudnak Létezésemről, Isten Királyságába vezessétek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy