RSS
 

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek

24 júl

2012. július 21. szombat; 15.15

Drága, szeretett leányom, közületek Követőim, akik az előttetek álló idők miatt aggódtok, nektek tudnotok kell, hogy minden hatalom az Én Örök Atyám Kezében nyugszik.

Az Ő egyetlen óhaja az, hogy minden Gyermekét kimenekítse a Fenevad szorításából.

Sajnos a Fenevadról, azaz a sátánról nem vesznek tudomást a hitetlenek, mintha csak a képzelet szüleménye lenne.

Ő és az ő démoni serege mindenütt jelen van, Isten gyermekeit arra sarkallva, hogy vétkezzenek gondolataikkal, cselekedeteikkel és tetteikkel, a nap minden pillanatában.

Atyám nemcsak, hogy meg akarja menteni minden egyes Gyermekének a lelkét, de Ő meg is akarja védeni őket az Antikrisztus általi üldöztetéstől.

Ezen megpróbáltatások elhárításának, enyhítésének és mérséklésének hatalma a ti kezetekben van, Követőim.

Imáitok sokat enyhíthetnek azon a szenvedésen, melyet a sátán serege tervelt ki az elkövetkezendő évekre.

Azok, akik visszatérnek az Úr, a Magasságos Isten útjaira, meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy segítsenek megakadályozni a nagy részét ama csúf és gonosz tervnek, melyet ez a gonosz csoport készít elő, felebarátaik ellen.

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy az Antikrisztus a Hamis Prófétával együtt gyorsan elbukjon.

Ti, Követőim, különleges Imahadjárati litániákat fogtok kapni, az Antikrisztus hatalmának megtörésére és gyengítésére.

Ezeket a Nagyfigyelmeztetést követően naponta kell mondanotok, és ideális esetben Szentségimádás közben.

Ezek a litániák, melyek az Antikrisztus és az ő seregének elpusztítására hivatottak, hatalmas erőt fognak jelenteni, és ha elegendő lélek kapcsolódik össze ezen imákban, akkor ezeknek a litániáknak jelentős szerepük lesz az Antikrisztus és a Hamis Próféta kovácsolta tervek felbomlasztásában.

Az első litániát rövidesen meg fogjátok kapni.

Maradjatok erősek, és bízzatok az irántatok érzett Szeretetemben, mert nem az az Óhajom, hogy szenvedni lássalak benneteket.

Minden Vágyam az, hogy egyesítsem az egész emberiséget az előttetek álló Új Békekorszakban.

Ez minden, amire összpontosítanotok kell. Minden szenvedés eltörlésre kerül és feledésbe merül, amint ez az Új Békekorszak kibontakozik.

Legyetek türelemmel. Bízzatok bennem, és tudjátok, hogy Örök Atyám Gyermekei iránti szeretete felülmúlhatatlan és felfoghatatlan.

Szeressétek Őt, és bízzatok az Ő nagy szeretetében, és tudjátok, hogy az Én Isteni Irgalmasságom hatalma oly erős, hogy amikor az beburkolja az egész emberiséget, akkor milliárdok fognak megtérni.

Ez akkor történik majd meg, mikor a Szentlélek ereje – mely átáramlik majd Isten legtöbb gyermekének a lelkén -, elviselhetetlen teherré válik az Antikrisztus számára.

Az Antikrisztus nehezen fog áthatolni Isten hadseregének páncélján.

Ez az oka, amiért sohasem szabad feladnotok a reményt. A lelkekért folytatott csata lerövidíthető és enyhíthető, ha elegendő lélek tér meg, és követik Útmutatásaimat.

Szeretlek mindannyiatokat, és remélem, hogy mindig bíztok Bennem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.