RSS
 

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie.

30 júl

2012. július 26. csütörtök; 23.55

Drága, szeretett leányom, sokan nem igazán értik Második Eljövetelem misztériumát.

Második Eljövetelem egy Új Szövetségnek a beteljesülése.

Ez a tökéletes Paradicsom megteremtése lesz, melyet Szeretett Atyám szeretettel valósított meg Ádám és Éva számára. Abban az időben a földön minden tökéletes harmóniában, és Isten Akarata szerint volt.

A Keresztre feszítésem óta eltelt idő  a földön fájdalmas az emberiség számára, a sátán uralma miatt, aki azóta uralja a földet.

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie.

Az emberi faj megmentése a Nagyfigyelmeztetés során fog megtörténni. Onnantól kezdve az emberek – beleértve azokat is, akik semmit sem tudnak Isten létezését illetően – befogadják majd az Igazságot.

Mások, akik lassan fognak reagálni erre a nagy csodára, amikor is a bizonyíték feltárul előttük, idővel megtérnek majd. Ők is megbocsátást keresnek majd bűnös életük miatt.

Majd következik az utolsó szakasz, a megszentelődés – a végső megtisztulás, hogy az egész emberiség alkalmassá váljon a tökéletes Paradicsomba való belépésre.

Ez az a Paradicsom, melyben eredetileg Ádám és Éva élt. Csak akkor fog majd Atyám Isteni Akarata végül beteljesedni, amikor ott minden ember szeretni és tisztelni fogja Atyám Akaratát.

Mielőtt mindez megtörténik, nagy ellenállás fog mutatkozni Atyám Akaratának végső beteljesülésével szemben.

Isten gyermekeit szanaszét fogják szedni. Habár a Szentlélek kiárad majd az egész világra a Nagyfigyelmeztetés során, de a sátán minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megakadályozza ezt a globális gyónást.

Ő, és az ő gonosz követői, szintén készülnek a Nagyfigyelmeztetésre. Az a céljuk, hogy mindenkit meggyőzzenek majd arról, hogy ez meg sem történt.

Sokak számára lesz nehéz, hogy nyíltan elfogadják Isten szeretetét és az Új Paradicsom létezését, míg a sátán körüljár a földön.

A szabadság csak akkor jön el, ha ő száműzve lesz.

Sajnos, azok sosem fogják meglátni a Paradicsomot, akik nem látják majd meg az Igazságot, és makacsul nem hajlandók elfogadni Istent.

Kérlek, mondjátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy elfogadjátok Atyám Isteni Akaratát.

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat
Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt
Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez
Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot
Hallgasd meg a sátán és az ő bukott angyalainak száműzésére vonatkozó kéréseinket
Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a Te Szentlelkeddel
Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a hatalommal, hogy mindörökre száműzze a fenevadat. Ámen.
 

Menjetek békével.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.