RSS
 

Archive for július 27th, 2012

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet kizárólag Istentől jöhet

27 júl

2012. július 25. szerda; 23.30

Drága, szeretett leányom, a szeretet fontosságáról szeretnék beszélni, és arról, hogy szeretet nélkül a világ mennyire nem tud életben maradni.

Isten maga a szeretet. A szeretet Istentől jön.

Ahol szeretetre lelsz, ott azonnal megérzed Isten jelenlétét.

A világon csaknem mindenki érez bizonyos fokú szeretetet. A szeretet felszabadítja a lelket, és tisztasága bepillantást enged a szeretet oly mélységeibe, melyet Isten érez minden egyes Gyermeke iránt.

A szeretet legyőzi a halált.

A szeretet legyőzi a gonoszt.

A szeretet örökké él. Sosem halhat meg, mert Istentől jön, és az örökkévalóságig fog létezni.

Amikor a szeretetet ebben az életben megtámadja a gonosz, aki a lelkeken keresztül cselekszik, akkor a szeretet szenved, elsorvad, és helyébe közöny, sőt olykor gyűlölet léphet.

Kizárólag a szeretet által, különösképpen az egymás iránti szeretet által bontakozhat ki béke a világban.

Szeretet nélkül az emberek meghalnának, és sivárrá válnának.

Amikor szeretsz egy gyermeket, akkor ugyanazt a fajta szeretetet érzed, amelyet Atyám érez a szívében minden egyes gyermeke iránt, akik az Ő teremtése révén születtek meg a világban.

Képzeljétek el egy szülő aggodalmát, amikor egy gyermek eltűnik.

A bánat, az aggódás és a nyugtalanság, azonosak azzal, amit Atyám érez, amikor Gyermekei eltévelyednek, és elvesztek az Ő Létezésének Igazságát illetően.

Majd képzeljétek el azt a borzalmat, amelyen a szülők mennek keresztül, ha nem találják gyermekeiket.

Mi van, ha örökre elvesztek? Ez az a szívettépő fájdalom, melyet Atyám él át, amikor Ő elveszíti Gyermekeit.

Semmi sem nyújt Számára vigaszt, amíg Ő újra meg nem találja őket, vagy amíg vissza nem térnek, és amíg haza nem futnak Hozzá ismét.

Az egész teremtés Atyám szeretetén alapszik.

Az Ő Szeretete elárasztja a Mennyet és a földet, és különösen erőteljes.

Minden az Ő Isteni Szeretete és Nagylelkűsége által teremtetett, hogy Ő megoszthassa Gyermekeivel a teremtés minden csodáját.

Az Ő – Gyermekei iránti – szeretete sosem hal meg.

Az, hogy elárulta Őt Lucifer, akinek Ő mindent megadott, azt jelentette, hogy az Ő emberiség iránti szeretete nem talált viszonzásra az emberiség nagy részénél.

De örökké szerető Atyaként, az Ő szeretete olyannyira erős, hogy soha, semmi nem tudja elpusztítani Gyermekei iránt érzett Szeretetét.

Szeretete abban nyilvánul meg, hogy mindenki kapott egy második esélyt.

A Nagyfigyelmeztetés, egy Atyám által szentesített nagy Ajándék, egy különleges Mennyei hívás.

Ez a hívás, egy nagy természetfeletti csoda, mely mindannyiatoknak megadja az esélyt arra, hogy megmeneküljetek; hogy meghívást kapjatok, és hogy megkapjátok a kulcsot, mellyel kinyithatjátok az Új földi Paradicsom ajtaját.

Közületek azok, akik elfogadják a Paradicsom Kulcsát, ti valóban le fogjátok győzni a fenevadat.

A világ végül megszabadul majd a gonosztól, a bűntől, a szenvedéstől, és minden fájdalomtól.

A béke fog uralkodni.

Az Atyám iránti szeretet felvirágzik végül, és ti mindannyian az Ő Isteni Akarata szerint fogtok élni.

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet csak Istentől jöhet.

Minden lélekben jelen van a világosság, még a megátalkodott bűnösökben is, mert Isten sosem oltja ki az Ő világosságát.

Ragadjátok meg a világosságot. Fogadjátok be. Kapaszkodjatok a szeretetbe, mert az elvezet benneteket Atyámhoz.

A szeretet megóv benneteket a sötétségtől.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy