RSS
 

Archive for július 26th, 2012

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot.

26 júl

2012. július 24. kedd; 17.39

Drága, szeretett leányom, közeleg az idő, hogy az egész világ számára kinyilatkoztatásra kerüljenek a Magasságos Isten végső misztériumai.

Leányom, a te hangod végül beteljesíti Isten azon földi tervét, hogy kinyilatkoztassa Második Eljövetelem Igazságát.

Leányom, te vagy a Hetedik Angyal, aki elküldetett, hogy felkészítse Isten gyermekeit hitük megújítására, hogy megmenekülhessenek.

Sokakat fogsz felbőszíteni, amint felfeded a hét pecséten belüli titkokat, mely Pecséteket Én, Jézus, az Isten Báránya most feltörök.

Hangod hallatára lelepleződnek majd a gonosz hazugságok, melyeket azok követtek el, akik Egyházam szolgáinak tettették magukat.

Minden gonosz cselekedet lelepleződik majd, melyet a sátán követői követtek el, akik az Én követőimnek merészelik vallani magukat. Minden hazugság a maga valójában mindenki számára látható lesz.

Az Antikrisztus által létrehozott új hamis Egyház a maga nyers valójában mutatkozik majd meg.

Az Isten gyermekeinek megtévesztésére tett minden kísérlet a visszájára fog fordulni, amint az emberiség megmentéséért vívott csata fokozódik.

Mindenki tanúja lesz az azok által kimondott istenkáromlásoknak, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek, ennek ellenére sokan nem fogják elfogadni Isten Igazságát, amint az a világnak adatik most.

Az oly sokáig elrejtett, és a végsőkig elhallgatott szó most ömlik Ajkamról.

Senki sem lesz kizárva az Igazságból. Mindenki látni fogja az Igaz Szót, amint Én készülök újra megmenteni az emberiséget az örök kárhozattól.

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot.

Az Evangéliumot, oly sok idő elteltével, újra terjeszteni fogják az egész világon.

A vakok újra látni fognak.

A némák az igazságot fogják szólni, és mint méz fog peregni ajkukról.

A siketek hallani fognak, és az Igazság elhozza nekik az életükből oly régóta hiányzó vigaszt.

A hittagadás megtörik, a nyitott és pallérozatlan lelkek, éhezvén az Igazságot, végül tárt karokkal fogadják azt.

Isten hatalma fog most megnyilvánulni mindenütt.

Biztosak lehettek abban, hogy a sátán ivadéka és követői minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy megakadályozzák, hogy az Igazság Könyvét Isten szeretete által megkapja a világ.

Tehetetlenek lesznek ez ellen, habár nem úgy fog tűnni.

A Menny most azt az időt várja, hogy egybegyűjtse az egész emberiséget Dicsőséges Visszatérésemre.

Soha ne hagyjatok el Engem. Örömmel üdvözöljetek Engem, amint felkészítelek benneteket Dicsőséges Második Eljövetelemre.

Hozzátok magatokkal a családotokat, és jöjjetek Karjaimba, amint arra készülök, hogy az Én Mennybéli, különleges kegyelmeim védelmével vonjalak be benneteket.

Hívlak mindannyiatokat, ismerjétek fel Hetedik Hírnököm által adott utolsó hívásomat, aki engedélyt kapott a hét harsonaszó, a hetedik pecsét tartalmának felfedésére, miközben az angyalok kórusa készül feltárni a próféciákat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy