RSS
 

Archive for július 24th, 2012

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek

24 júl

2012. július 21. szombat; 15.15

Drága, szeretett leányom, közületek Követőim, akik az előttetek álló idők miatt aggódtok, nektek tudnotok kell, hogy minden hatalom az Én Örök Atyám Kezében nyugszik.

Az Ő egyetlen óhaja az, hogy minden Gyermekét kimenekítse a Fenevad szorításából.

Sajnos a Fenevadról, azaz a sátánról nem vesznek tudomást a hitetlenek, mintha csak a képzelet szüleménye lenne.

Ő és az ő démoni serege mindenütt jelen van, Isten gyermekeit arra sarkallva, hogy vétkezzenek gondolataikkal, cselekedeteikkel és tetteikkel, a nap minden pillanatában.

Atyám nemcsak, hogy meg akarja menteni minden egyes Gyermekének a lelkét, de Ő meg is akarja védeni őket az Antikrisztus általi üldöztetéstől.

Ezen megpróbáltatások elhárításának, enyhítésének és mérséklésének hatalma a ti kezetekben van, Követőim.

Imáitok sokat enyhíthetnek azon a szenvedésen, melyet a sátán serege tervelt ki az elkövetkezendő évekre.

Azok, akik visszatérnek az Úr, a Magasságos Isten útjaira, meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy segítsenek megakadályozni a nagy részét ama csúf és gonosz tervnek, melyet ez a gonosz csoport készít elő, felebarátaik ellen.

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy az Antikrisztus a Hamis Prófétával együtt gyorsan elbukjon.

Ti, Követőim, különleges Imahadjárati litániákat fogtok kapni, az Antikrisztus hatalmának megtörésére és gyengítésére.

Ezeket a Nagyfigyelmeztetést követően naponta kell mondanotok, és ideális esetben Szentségimádás közben.

Ezek a litániák, melyek az Antikrisztus és az ő seregének elpusztítására hivatottak, hatalmas erőt fognak jelenteni, és ha elegendő lélek kapcsolódik össze ezen imákban, akkor ezeknek a litániáknak jelentős szerepük lesz az Antikrisztus és a Hamis Próféta kovácsolta tervek felbomlasztásában.

Az első litániát rövidesen meg fogjátok kapni.

Maradjatok erősek, és bízzatok az irántatok érzett Szeretetemben, mert nem az az Óhajom, hogy szenvedni lássalak benneteket.

Minden Vágyam az, hogy egyesítsem az egész emberiséget az előttetek álló Új Békekorszakban.

Ez minden, amire összpontosítanotok kell. Minden szenvedés eltörlésre kerül és feledésbe merül, amint ez az Új Békekorszak kibontakozik.

Legyetek türelemmel. Bízzatok bennem, és tudjátok, hogy Örök Atyám Gyermekei iránti szeretete felülmúlhatatlan és felfoghatatlan.

Szeressétek Őt, és bízzatok az Ő nagy szeretetében, és tudjátok, hogy az Én Isteni Irgalmasságom hatalma oly erős, hogy amikor az beburkolja az egész emberiséget, akkor milliárdok fognak megtérni.

Ez akkor történik majd meg, mikor a Szentlélek ereje – mely átáramlik majd Isten legtöbb gyermekének a lelkén -, elviselhetetlen teherré válik az Antikrisztus számára.

Az Antikrisztus nehezen fog áthatolni Isten hadseregének páncélján.

Ez az oka, amiért sohasem szabad feladnotok a reményt. A lelkekért folytatott csata lerövidíthető és enyhíthető, ha elegendő lélek tér meg, és követik Útmutatásaimat.

Szeretlek mindannyiatokat, és remélem, hogy mindig bíztok Bennem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világnak hamarosan bemutatásra kerül a legcsalárdabb hazugság, melyet az emberiség képtelen lesz megérteni ebben a szakaszban.

24 júl

2012. július 20. péntek; 17.46

Drága, szeretett leányom, 2012 decemberében veszi kezdetét az a három és fél év, mely még hátravan a Szorongattatás időszakából.

Ez az az időszak, amikor az Antikrisztus katonai hősként lép majd fel.

Ő a lelkét átadta a sátánnak, aki teljes egészében hatalmába kerítette őt.

Az általa majdan birtokolt hatalom azt jelenti, hogy idővel már nemcsak a béke embereként fognak rá tekinteni, hanem az emberek azt fogják hinni, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltója.

Az emberek idővel azt is gondolják majd, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetel beharangozásának küldötte.

Oly sok szegény lélek fogja emiatt önként elfogadni az ő jelét, a Fenevad Bélyegét. Mert ő minden értelemben maga a fenevad, amiatt, hogy a sátán az ő testében fog megmutatkozni.

Csodákat fog bemutatni az égen.

Embereket fog meggyógyítani.

Ő lesz az Új Világvallás feje, és ő, valamint  a Hamis Próféta– aki a földi Katolikus Egyházból megmaradt váznak lesz a vezetője – szorosan együttműködnek majd Isten gyermekeinek megtévesztésén.

A világnak hamarosan bemutatásra kerül a legcsalárdabb hazugság, melyet az emberiség képtelen lesz megérteni ebben a szakaszban.

Közületek azoknak, akik megkapják az Igazság Könyvét, azaz eme Szent Üzeneteimet az emberiség figyelmeztetésére ezen dolgokra vonatkozóan, nektek tudnotok kell a következőt.

Az ő tervük olyannyira kifinomult lesz, hogy sokakat megtéveszt majd az a nyájas emberi külső, mellyel gonosz tervüket mutatják majd be a világnak.

Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymás között már épp befejezi gonosz uralkodásuk megtervezését, és az első dolog, melyet véghezvisznek, az a háború kiterjesztése lesz a Közel-Keleten.

Az Antikrisztus lesz a fő ember, aki a szálakat mozgatja a háttérben.  Majd látszólag egy béketervvel rukkol elő.

És akkor elvarázsolja majd a világot az ő sármjával.

Eközben a Hamis Próféta magához fogja ragadni a hatalmat a Katolikus Egyházon belül.

Rövid időn belül a Katolikus Egyházat bekebelezi majd az Új Világvallás, a sátánimádat egy szervezete. Az önimádat alapvető célja lesz ennek a förtelemnek, valamint a törvények bevezetése, melyek két dologhoz vezetnek.

A Szentségek megszüntetéséhez, és a bűn eltörléséhez.

A Szentségekhez csak azon papok és más Keresztény Papság révén lehet majd valóban hozzájutni, akik Hozzám hűek maradnak. Ők ezeket a Szentségeket egyfajta rejtek-templomokban fogják kiszolgáltatni.

A bűn eltörlését azon törvények életbe léptetésén keresztül vezetik majd be, melyek látszólag a toleranciát támogatják.

Ezek a törvények magukba foglalják az abortuszt, az eutanáziát, és az azonos neműek közötti házasságot. Az Egyházak kénytelenek lesznek engedélyezni az azonos neműek közötti házasságot, és a papok kénytelenek lesznek megáldani őket az Én Szememben.

Ezalatt az idő alatt ők folytatják majd a Szentmiséknek a saját változatukban történő bemutatását. A Szent Eucharisztia felajánlásának szertartását, amikor megszentségtelenítik majd a Szentostyát, a Katolikus templomokban fogják tartani.

Az Én Jelenlétem nemcsak, hogy az ilyen Szentmisékből fog hiányozni, de hiányozni fog azokból az igazi templomokból is, ahol meggyaláznak Engem.

Mindezek a történések nagyon rémisztőek lesznek Követőim számára. A Szentségek többé már nem fognak tudni a javatokra szolgálni, kivéve, ha Maradék földi Egyházam papjaitól fogadjátok.

Ezért adok Ajándékokat nektek most, mint a Teljes Búcsút, bűneitek teljes bocsánatára. Ez nem arra hivatott, hogy helyettesítse a Szentgyónás Cselekedetét a katolikusoknál.

Ez lesz a módja annak, hogy a kegyelem állapotában maradhassatok.

Habár emberek milliárdjai fognak megtérni a Nagyfigyelmeztetés alatt, ennek ellenére ezen próféciák továbbra is ki fognak bontakozni. De többségük enyhíthető az ima által, hogy a szenvedés és az üldöztetés csökkenjen.

Ti, Követőim, ne feledjétek, hogy benneteket mindig megvéd az Élő Isten Pecsétje.

Terjesztenetek kell a Pecsétet, és juttassátok el minél több emberhez.

Kérlek, értsétek meg, hogy mindezeket Én azért mondom el nektek, hogy felkészítselek benneteket, hogy minél több embert akadályozzatok meg abban, hogy felvegyék a Fenevad Bélyegét.

A sátán a birtokbavétel hatalmát fogja használni azon lelkekben, akik felveszik a Bélyeget, és nagyon nehéz lesz őket megmenteni.

Minden lépésetekhez útmutatást fogtok kapni, Követőim, ezen küldetés során. Ne engedjétek, hogy félelem költözzön a szívetekbe, mert Én el foglak benneteket tölteni bátorsággal, erővel, kitartással és magabiztossággal, hogy felemelt fejjel meneteljetek Hadseregemben.

Ne feledjétek, a sátán nem nyerheti meg ezt a csatát, mert ez sosem történhet meg.

Csak azok győzhetnek, akiknél ott van az Élő Isten Pecsétje, és akik hűségesek és állhatatosak maradnak Istenhez.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy