RSS
 

Archive for július 22nd, 2012

Szűz Mária: A manapság toleránsnak nevezett társadalom rosszallóan tekint rátok, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban

22 júl

2012. július 18. szerda; 18.15

Gyermekem, sírok most amiatt, hogy Isten gyermekei félnek vagy szégyenkeznek megvallani az Ő Fia, Jézus Krisztus iránti szeretetüket.

Ma oly sokan a világon, akik szeretik Fiamat, szégyenkeznek nyíltan hirdetni az Ő Nevét a nyilvánosság előtt, mert félnek attól, hogy jól lehordják őket.

A manapság toleránsnak nevezett társadalom rosszallóan tekint rátok, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban, és hogy hisztek az Ő Tanításaiban.

Ugyanakkor sokan meggondolatlanul használják az Ő Szent Nevét, a nap során több alkalommal is, káromkodások közepette.

Az Ő Nevét nagyon gyakran ejtik ki, de nem a megfelelő módon.

Sokan félnek nyíltan felvállalni Fiam iránti szeretetüket egy olyan világban, amely rosszallóan tekint a Kereszténységre.

A világ kétharmada megveti a Kereszténységet.

A keresztényeket megfélemlítik, megvetik, és gyakran úgy üldözik, mint semmilyen más vallást a világon.

Isten választott népe, a zsidók, szintén szenvednek, és a legembertelenebb módon üldözték őket, kizárólag a kilétük miatt. Egy választott nép, akik hamarosan megtérnek, és örömmel üdvözlik majd a Messiást, a második alkalommal, annak ellenére, hogy az első alkalommal nem fogadták el Őt.

Gyermekek, sosem szabad attól félnetek, hogy megvalljátok Fiam iránti szereteteteket. Ha nyíltan és félelem nélkül kifejezitek az Iránta való szereteteteket, sokan fogják meghallgatni. Majd minél többször hirdetitek az Ő Szent Szavát (Üzenetét), annál magabiztosabbakká váltok.

Akkor majd több kegyelmet fogtok kapni, melyek megadják nektek az erőt a következő lépés megtételéhez.

Kis idő elteltével nem fog benneteket érdekelni, hogy mások mit gondolnak rólatok. Ugyanakkor sokakat fog lenyűgözni őszinteségetek, és sokan akarnak majd többet megtudni Fiamról.

Itt az idő, hogy minél több embernek beszéljetek Fiam Irgalmasságáról.

Beszélni kell nekik Fiam Isteni Irgalmasságáról, a Nagyfigyelmeztetés legnagyobb Ajándékáról, mely az egész világon látható lesz. Majd azt követően ők ismerni fogják az Igazságot, és sokkal többen akarják majd ezeket a Mennyből jövő üzeneteket hallani.

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra.

Szeretett Mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.

22 júl

2012. július 17. kedd; 23.18

Drága, szeretett leányom, az idő most gyorsan telik. Folyamatosan készítelek fel mindannyiatokat már egy ideje.

Ti, Követőim, tudjátok, hogy mit kell tennetek. Saját szentgyónásotok fontos, és mostantól törekednetek kell arra, hogy hetente egyszer elvégezzétek.

Legyetek békében. Elégedett vagyok azzal, ahogyan Útmutatásaimat követitek. Kérlek, folyamatosan térjetek vissza Imahadjáratomhoz, és összpontosítsatok az imákra, hogy mások lelkét megmentsétek.

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.

Az emberek mindenütt úgy meg fognak szégyenülni, ahogyan még sohasem.

Sokan túl lehangoltak és szomorúak lesznek ahhoz, hogy azonnal visszamenjenek a munkahelyükre. A hatalmi pozíciókban lévő emberek a kormányokban, meg fogják kérdőjelezni a törvényeiket.

A társadalmaitokban lévő gyilkosok és bűnözők borzasztó nagy bánatot és kétségbeesést fognak érezni, de sokan jóvá fogják tenni bűneiket.

Papjaim és más felszentelt szolgáim azonnal tudni fogják, hogy ezek az üzenetek az Én Isteni Ajkamról fakadnak.

Majd fel fognak kelni, és követni fogják hűséges Követőimet, segítvén Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre.

Néhányan közülük tudni fogják, hogy Én vagyok az, aki hozzájuk szól, de nem lesz bátorságuk nyíltan hirdetni Legszentebb Szavamat (Üzenetemet).

Idővel meg fogják kapni a kegyelmeket Szentségeim fenntartásához, amikor észreveszik, hogy azok meg lettek szentségtelenítve. Akkor majd ezen próféciák bizonyítékot nyernek számukra.

Sok szülőnek ettől kezdve bele kell majd nevelnie a hét évesnél idősebb gyermekeikbe az ima és a bűnbánat fontosságát. Szülők, nektek feladatotok, hogy tanítsátok gyermekeiteknek az Igazságot.

Az ő szívük nyitott lesz Szeretetemre a Nagyfigyelmeztetést követően, és nektek továbbra is vezetnetek kell őket a lelki dolgokban.

Gondoskodjatok róla, hogy mostantól legyen az otthonaitokban Szenteltvíz és Benedek Kereszt, az otthonotokban kifüggesztett Élő Isten Pecsétjével egyetemben. Mindezek megvédelmezik majd családotokat.

Kövessétek Útmutatásaimat, és minden rendben lesz.

Leányom, most menned kell, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsd az Igazság Könyvének nyomtatásban való megjelentetését. Fontos, hogy ezt megkapják azok a lelkek, akiknek nincs számítógépes hozzáférésük.

Ne félj, mert Én vezetni foglak, és küldök neked segítséget, annak biztosítására, hogy ez az egész világba eljusson.

Menj békével. Menj Szeretetben. Én örökké veled vagyok.

Én a nap minden pillanatában melletted állok, vezetlek téged még akkor is, ha nem veszed észre. Én ott vagyok a szívedben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy