RSS
 

Archive for július 18th, 2012

Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket

18 júl

2012. július 15. vasárnap; 17.45

(Szentségimádás közben kapott üzenet)

Legdrágább leányom, Gyermekeimnek nehéz bűntelennek maradniuk, a kígyó (a sátán) keze által rájuk szórt átok miatt.

Sosem várom el Gyermekeimtől, hogy mindig tökéletesen bűntelenek legyenek, mivel az lehetetlen.

Fontos, hogy bárki, aki Fiam földi Egyházának tanításait ismeri, törekedjen megbánni bűneit, amilyen gyakran csak lehetséges.

A bűnbánat által könnyebb lesz a kegyelem állapotában maradni, és ez gátat vet a további kísértéseknek.

Gyermekeim, ti most hamarosan tanúi lesztek a világban történő nagy és maradandó változásoknak. Ezek a változások a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után következnek majd be.

Bár sokan semmibe fogják venni ezeket a Mennyből jövő üzeneteket, mégis fontos azok számára, akik elfogadják az üzeneteket Isten Szavaként (Üzeneteként), hogy felkészüljenek.

Ti vagytok a kapocs Fegyverzetemben az ellenséggel szemben, és hiteteken keresztül Én felemellek benneteket, és védelmezlek titeket az üldöztetéssel szemben.

Én, a ti szeretetetek által – melyet Fiam, Jézus Krisztus, a világegyetem Megváltója iránt éreztek - leszek képes megmenteni azon gyermekeket, akik nem állhatják Isten Világosságát.

Az, hogy ti a szeretetnek, a szenvedésnek és az imádkozásnak szentelitek magatokat, az lesz az ő pokol tűzétől való megmentő kegyelmük.

Ne magatok miatt aggódjatok, hanem azok miatt, akik nemcsak hogy nem veszik észre, hanem nem is akarják észrevenni, hogy milyen időket éltek.

Az előkészületek befejeződtek, és az idő megérett arra, hogy a változások kezdetüket vegyék, mert Én nem fogom megengedni a Fenevadnak, hogy lelkeket lopjon.

Ez az emberiségnek oly rég megígért beavatkozás hamarosan megtörténik, majd ezt követően megkezdődik a Gyermekeim megmentéséért folytatott csata.

Ne féljétek Kezemet, mert amikor az lesújt, azokat fogja büntetni, akik megpróbálják Gyermekeimet elpusztítani.

Én meg fogom akadályozni őket abban, hogy megtévesszék a lelkeket.

Én meg fogom őket akadályozni gyilkos szándékukban, és el fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket, ha továbbra is elutasítják azt a Kezet, mely táplálja őket.

Ők már figyelmeztetve lettek. Ti, szeretett Gyermekeim, segíteni fogtok Fiamnak megmenteni őket.

Soha ne féljetek, mert akik rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével, nemcsak hogy védelem alatt állnak, de megkapták a kegyelmeket Isten Szavának megvédésére is, hogy ily módon az Élet Ajándékát minél több lélek megkapja majd.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni Őt, annak ellenére, hogy tudják, hogyan bántak Fiammal az első alkalommal.

18 júl

2012. július 15. vasárnap; 15.45

Gyermekem, a Fiam és az Ő tanítványai által – az Ő földi Küldetése során – elszenvedett fájdalmak hasonlóak ahhoz, melyet az Ő követőinek kell elszenvedniük, miközben Fiam, az Ő újbóli eljövetelét készíti elő.

Fiam, az Ő földön töltött idejében, óriási akadályokkal nézett szembe. Saját közösségében nagyon kevesen voltak hajlandók meghallgatni Őt.

Megvetéssel kezelték és lenézték Őt a templomok és zsinagógák vezetői.

Ugyanakkor örömmel üdvözölték, és elfogadták Szavát az egyszerű emberek, mert ők meglátták az Általa mondott Igazságot.

Az Ő Szava félelmet és bizonytalanságot keltett sok helyen, de csak kevesen tudták figyelmen kívül hagyni Tanításai bölcsességét.

Fiam megosztottságot idézett elő, habár nem ez volt a Szándéka.

Egyszerű viselkedése azt váltotta ki, hogy csak kevesen tudták elfogadni a tényt, hogy ő Isten Fia.

Sokan kérdezték, hogyan lehet az Emberfia egy ennyire egyszerű, hétköznapi ember?

Elutasították Őt, mert azt gondolták, a Messiás fenséges, büszke lenne, és megkövetelné az egyház legfelsőbb köreinek figyelmét.

Fiam abban az időben nem tudta megnyerni az egyház vezetőit, nem tudta elérni, hogy az egyház vezetői meghallgassák Őt. Gőgjük akadályozta őket abban, hogy meghallgassák az Igazságot.

Ugyanez fog történni most is, amint Fiam felkészíti a világot Második Eljövetelére.

Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni Őt, annak ellenére, hogy tudják, hogyan bántak Fiammal az első alkalommal.

Ezúttal az Ő neked, a végidő prófétának adott Szent Szavát (Üzenetét), sem fogják elfogadni Fiam földi Egyházában.

Fiam Egyházában süket fülekre talál a prófécia ajándéka. Ők elutasítják a próféciát, mert nem akarják meghallgatni.

A földi Katolikus Egyház vezetői nekitámadnak majd Fiam tanítványainak, és azzal fogják vádolni őket, hogy álnokok.

Habár Fiam tanításai sosem változtak, ők mégis hibát fognak találni, az Ő Szent Szavában (Üzenetében), melyet most ad nekik.

Azt fogják állítani ezen üzenetekről, hogy ellentmondanak Isten Igéjének.

Gyermekek, mindig emlékeznetek kell arra, hogy Fiam sosem mondana ellent Földi Egyházának, mivel Ő maga az Egyház.

Az Igazság ugyanaz, mint ami mindig is volt.

Nektek követnetek kell az Isten Szavát, mivel Fiam Hangját éppúgy mellőzik és elutasítják, mint az első alkalommal.

Ne tagadjátok meg magatoktól az Üdvösség Ajándékát, az Ő Irgalmasságának utolsó földi cselekedetét.

Fiam oly türelmes volt, hosszú időn keresztül. Az Igazságot az emberiség megkapta Fiam Kereszten való Kínszenvedésekor.

Ez megerősítést nyert mindazokon a kiválasztott lelkeken keresztül, akiket megvilágosított a Szentlélek ereje, az évszázadok során.

Most eljött az idő, hogy Fiam újra eljöjjön, és csak azok fogják követni Útmutatásait, akik felismerik az Ő hangját a Szentlélek Ajándéka által.

Az Egyház – csakúgy, mint Fiam első földön töltött idejében – el fogja utasítani az Ő szavát (Üzenetét), amint Ő előkészíti Második Eljövetelét.

Ők nem fogják felismerni, vagy elfogadni Őt.

Ők semmit sem tanultak.

Imádkozzatok, hogy azoknak a bátor lelkeknek az Egyházon belül, akik felismerik az Ő hangját, legyen bátorságuk Isten minden gyermekét az örök életre vezetni, a történelem ezen válságos idejében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy