RSS
 

Archive for július 11th, 2012

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

11 júl

2012. július 9. hétfő; 23.00

Most egy különleges imát is nektek adományozok, hogy azon szegény lelkekért imádkozzátok, akik lehet, hogy meghalnak a sokkhatástól a Nagyfigyelmeztetés során, és lehet, hogy halálos bűnben vannak.

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

„Ó Drága Jézus, az emberiség Üdvözítője

Esedezve kérlek, Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz mindazoknak a szegény bűnösöknek, akik lehet, hogy eltávoznak ebből a világból a Nagyfigyelmeztetés során

Bocsásd meg bűneiket, és könyörögve kérlek, hogy Kínszenvedésed emlékére add meg nekem ezt a különleges kegyelmet, engesztelésül bűneikért

Felajánlom Neked magamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül az ő lelkük megmentéséért, és hogy elnyerjék az örök életet.

Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A világon élő minden ember látni fogja saját lelkét, és sok esetben először fogja tudni, hogy van lelke.

11 júl

2012. július 9. hétfő; 23.00

Drága, szeretett leányom, most oly módon szeretném valamennyi Követőmet felkészíteni a Nagyfigyelmeztetésre, amely nemcsak nekik fog segíteni, hanem valamennyi szerettüknek is.

Az nem elég, ha csak félelemből bánjátok meg bűneiteket.  Őszinte bűnbánat is szükséges.  

Követőim, ti mind, halljátok most meg útmutatásaimat a lelketek – Nagyfigyelmeztetésre való – felkészítésére.

Azzal kell kezdenetek, hogy elmélkedtek mindazokon a helytelen cselekedeteken, melyekben bűnösök vagytok saját magatokkal és testvéreitekkel szemben.

Nektek, katolikusoknak, kéthetente kell a Gyónás Szentségében részesülnötök, ha szeretnétek a Kegyelem állapotában maradni.

Ily módon enyhe lesz a fájdalmatok a Nagyfigyelmeztetés során, és elég erősek lesztek ahhoz, hogy segítsetek a rettenetes fájdalmat és bűntudatot elszenvedő testvéreiteknek, miközben ők próbálnak szembenézni lelkiismeretük átvilágításával.

Közületek a Keresztényeknek és más felekezetűeknek, valamint azoknak, akik hisznek ezen üzenetekben, a nektek adott Imahadjárat (24) „Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért” imáját kell imádkoznotok.

Ezt az imát kell imádkoznotok hét egymást követő napon, és Én, Jézus Krisztus, meg fogok nektek bocsátani.

“Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket
Irgalmad és szereteted végtelen
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk,
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged
Dicsőítünk Téged
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére
Szeretünk téged Jézus
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.“

Most egy különleges imát is nektek adományozok, hogy azon szegény lelkekért imádkozzátok, akik lehet, hogy meghalnak a sokkhatástól a Nagyfigyelmeztetés során, és lehet, hogy halálos bűnben vannak.

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

„Ó Drága Jézus, az emberiség Üdvözítője

Esedezve kérlek, Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz mindazoknak a szegény bűnösöknek, akik lehet, hogy eltávoznak ebből a világból a Nagyfigyelmeztetés során

Bocsásd meg bűneiket, és könyörögve kérlek, hogy Kínszenvedésed emlékére add meg nekem ezt a különleges kegyelmet, engesztelésül bűneikért

Felajánlom Neked magamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül az ő lelkük megmentéséért, és hogy elnyerjék az örök életet.

Ámen.”

Követőim, a Nagyfigyelmeztetés az Üdvösség egy nagy eseménye lesz, ahol Én bizonyítani fogom a világnak Isteni Irgalmasságomat.

A világon élő minden személy látni fogja saját lelkét, és sok esetben először fogja tudni, hogy van lelke.

Már rövid az idő, ezért el kell kezdenetek a felkészülést.

Ne feledjétek Útmutatásaimat, miszerint legyen tíz napra elegendő élelmetek, legyenek gyertyáitok, melyek meg vannak áldva, és szent tárgyak otthonaitokban.

Bízzatok Bennem, és örvendezzetek, mert sok lélek fog megmenekülni.

Nem fogom kinyilatkoztatni az időpontot, de tudjátok, mit kell tennetek.

Mikor bűneitek feltárulnak előttetek, kérnetek kell Engem, hogy bocsássak meg nektek, és meg kell hajolnotok alázatos hálával ezért az Isteni Ajándékért, amely a ti útleveletek a földi Új Paradicsomban való örök élethez.

Ne feledjétek, hogy nincs az a bűn, mely megbocsáthatatlan lenne, nem számít, mennyire súlyos az, ha igaz bűnbánatot mutattok.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy